Ver 14.1.7

IPOS

Tvrtka Ipos je osnovana 1992. godine u Zagrebu. Osnovna djelatnost je projektiranje informacijsko poslovnih sistema, a osnovni proizvod je knjigovodstveni paket za windowse IPOS knjigovodstvo.

Naš OIB: 81491680659

Udaljena podrška

Program Ipos knjigovodstvo

je prisutan na tržištu od 1992. godine, pokriva osnovne funkcije poslovanja malih i srednjih poduzetnika. Financijsko, saldakonti, blagajničko, fakturiranje, porezne evidencije, skladišta, maloprodaja, obračun dohodaka, dugotrajna imovina, proizvodnja, obrtnici ...

Možete birati između kupnje trajne licence ili povoljnog najma programa.

1300+
korisnika programa Ipos knjigovodstvo
0100+
knjigovodstvenih servisa
0050+
ekonomskih škola i obrazovnih ustanova

Tekuća verzija 14.1 - 12.05.2017

Tekuća podverzija 14.1.7 - 13.06.2017

Grafikoni korisničkih izvještaja i bruto bilance, korisnici u mrežnom radu, neaktivni korisnici, robno nove mogućnosti stanja zaliha, pretraživanje postavki, filtriranje dokumenata glavne knjige i dr., izvještaj rekapitulacija vrsta rada u plaćama i dr. Pregled svih promjena

Iz prošlih verzija

Ver 14.0 - 21.11.2016
Fiskalizacija novi protokoli od 9.1.2017., SDI samostalni prozori izvan aplikacije, High-DPI Awareness Support, SEPA XML izvadak, ...
Ver 13.4 - 23.05.2016
SEPA kreditni transfer - mini reforma platnog prometa, ...
Ver 13.3 - 27.01.2016
OPZ-STAT-1 obrazac, Obrazac DI
Ver 13.2 - 17.06.2015
Novi obrazac platnog listića IP1/NP1, XML exporti izvještaja glavne knjige, zaštićeni računi u plaćama
Ver 13.1 - 03.01.2015
Modul Kriptografija, digitalno potpisivanje računa, novi PDV obrazac (bez xml sheme), novi način oporezivanja, promjene u obračunu plaća
Ver 13.0 - 11.04.2014
Delphi XE5, stilovi programa, pretraživač menia, novi export, izmjena JOPPD-a
Ver 12.2 - 29.01.2014
Novi PDV obrazac, UR-e, IR-e, nova XML shema, JOPPD nove matematičke kontrole
Ver 12.1 - 01.01.2014
JOPPD obrazac, HUB-3 zbrojni nalog za plaće
Ver 12.0 - 01.07.2013
Novi PDV EU obrasci, podrška za Windows 8
Ver 11.1 - 31.12.2012
Fiskalizacija u Hrvatskoj, XML export svih tabela u programu, novi XML importi i dr.
Ver 11.0 - 09.08.2012
HUB 3, 3A Univerzalni nalog za plaćanje i Nalog za nacionalna plaćanja, HUB 3 Zbrojni nalog po novom formatu, IDD XML export v1.0, Povezivanje programa sa eksternom dokumentacijom ...

Ako želite naručiti nadogradnju možete poslati zahtjev za ponudom na mail ipos@ipos.hr.

Korisnici koji imaju pravo na BESPLATNU NADOGRADNJU na zadnju verziju (korisnici paušalnog održavanja i pretplatnici na nadogradnje) sa interneta mogu sami skinuti i instalirati nadogradnju.

Tekuće novosti

13.06.2017

Izdan je dodatak-podverzija 14.1.7 na ver 14.1

Ispravak u pripremnoj inventuri.
Pregled promjena programa

12.06.2017

Izdan je dodatak-podverzija 14.1.6 na ver 14.1

Sistemske promjene i promjene u plaćama HR i BiH.
Pregled promjena programa

01.06.2017

Izdan je dodatak-podverzija 14.1.5 na ver 14.1

U postavkama grupa Obračun dohodaka je dodana postavaka "Primjena najviše mjesečne osnovice kod doprinosa na plaću (kao i kod doprinosa iz plaće).
Kako su se pojavila razna tumačenja u praksi korisnici mogu sami odlučiti koju će varijantu odabrati, JOPPD je za takve radnike potrebno korigirati po potrebi.
Pregled promjena programa

21.05.2017

Izdan je dodatak-podverzija 14.1.4 na ver 14.1

Promjene u modulu Obračuna plaća:
Pregledniji prikaz tabela rezultata obračuna.
Izvještaj Rekapitulacija po vrstama rada sa specifikacijom radnika.
Izvještaj Rekapitulacija vrsta rada po radnicima.
Pregled promjena programa

18.05.2017

Izdan je dodatak-podverzija 14.1.3 na ver 14.1

Optimizacija prikaza online korisnika u programu.
Pregled promjena programa

Zadnja pitanja i odgovori PiO

Sveukupno pitanja/odgovora u bazi: 1160

Klik na pitanje otvara i zatvara odgovor

P: Dali je u programu moguče voditi popis sitnog inventara .Osnovna sredstva - ID:145896 - 17.07.2017

O: U modulu Osnovna sredstva, koristite isti šifrarnik za osnovna sredstva i sitan inventar, ali ih razlikujete prema amortizacijskoj skupini.

Prvo u "OsSredstva > Šifrarnici > Amortizacijske skupine" unesite Sitan inventar sa vijekom trajanja 1 godina i stopom otpisa 100%, a zatim u
"OsSredstva > Šifrarnici > Popis osnovnih sredstava" upotrijebite tu amortizacijsku skupinu.
P: Trebali bi mi određeni podaci za 2013 g koji mi nisu dostupni u programu ali koje smo arhivirali na hard disk a možda su i arhivirani u Iposu. Sistem - ID:145888 - 13.07.2017

O: Arhiviranje Ipos knjigovodstva, bez obzira da li se radi unutar programa ili iz Windows Explorera, se uvijek svodi na kopiranje cijelog direktorija Ipos knjigovodstvo u kojem su i podaci i registracija i sam izvršni program.

Trebate pronaći gdje vam se nalazi taj arhivski direktorij iz željenog perioda, pronaći u njemu datoteku knjigovodstvo.exe i pokrenuti ju, ali prije toga trebate svakako obrisati datoteku ipos.ini koja se nalazi zajedno sa datotekom knjigovodstvo.exe.

Ako je sa arhivom sve u redu moći ćete ući u program, vjerojanto u probnom modu, i pregledati sve podatke.
P: Pokušavam kreirati jedan Račun u maloprodaji iz veleprodaje i što god odaberem za skladište , nakon SPREMI izađe pop-up prozor:
„Šifra jedinice tipa skladište veleprodaje ne postoji !“
Fiskalizacija HR - ID:145864 - 06.07.2017

O: Kada bi otvorili "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovne jedinice u firmi" onda bi vidjeli da u koloni "Tip jedinice" nemate upisan niti jedan red u kojem piše "skladište".
P: Pitanje fiksnog poslovnog prostora smo odredili na e-poreznoj, tj. moje računovodstvo.
Da bi mogli to napraviti morali smo promijeniti oznaku računa

Dakle sad više nije 1/PJ1/2017

Nego bi trebalo biti 1/P1/2017.

Da li ja mogu sama napraviti promjenu oznake poslovnog prostora iz „ PJ1“ u „P1“Fiskalizacija HR - ID:145860 - 05.07.2017

O: Oznaka PJ u programu je predefinirana, to piše u helpu pa shodno tome promjenite oznaku poslovnog prostora na ePoreznoj.
P: Knjigovođa mi uređuje prijavu na e-poreznoj.
No sustav javlja da je naša blagajna pokretna, a nije, pa kažu da u Iposu to treba ispraviti

Kod prve prijave 08.01.2014. stavljeno je s vaše strane da je naš poslovni prostor pokretni a ne fiksni.
Javite mi kako to možemo ispraviti, da li to možete vi ispraviti ili ja trebam negdje to u sustavu kod sebe?
Fiskalizacija HR - ID:145848 - 03.07.2017

O: Do sada se u programu Ipos knjigovodstvo u "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovne jedinice u firmi" upisivalo podatke za sve poslovne prostore i fikslizirali prostori tipkom Fiskal PP.

Od 1.7.2017. se fiskalizacija/prijava/izmjena poslovnih prostora radi direktno u ePorezna aplikaciji, detaljne upute o tome na stranicama Porezne uprave i ePorezna aplikaciji na internetu.
P: Sad smo vidjeli da nam je krivo upisan broj računa u programu pa kada maloprodajni račun izdamo, na njemu piše taj broj. Ljudi uplačuju, a uplate ne sjedaju..Kako to zamjenimo?

U prilogu primjer (dakle gornji desni kut RAČUN)PC kasa - ID:145828 - 29.06.2017

O: Trenutno imate odabran način prikaza podataka pošiljatelja "Program generira" što znači da se podaci povlače iz baze partnera, u poslovnim partnerima pronađite svoju firmu i promjenite podatke.
P: Kako upisati u modulu kupci račune za cca. 50 kupaca, za svakog kupca jedan račun na 36 mjesečnih rata tako da mogu pratiti sa kojim ratama kasne u plaćanju.
Da li postoji možda u novijim vezijama funkcija kopiranja računa?Saldakonti kupaca - ID:145827 - 28.06.2017

O: Ne postoji kopiranje računa u saldakonti kupaca, ali imate tipku "Import" preko koje možete iportirati račune tj. podatke iz neke vanjske txt datoteke. Detaljnije u helpu.

Unutar jednog računa ne postoji evidencija rata tako da samo vizualno možete pratiti koje su uplate stigle za pojedini račun.
P: Nedostaje mi modul Proizvodnja. Prije to nismo ni koristili, pa niti neznam dal ga je bilo? Ili mi to nismo kupili?Sistem - ID:145776 - 14.06.2017

O: Sve što imate registrirano je navedeno na zadnjem računu i u programu "Sistem > Registracija-probni rad > Pregled registracijskih podataka" tj. "Tipka Program > Registracija programa".

U postavkama, grupa Sistem je moguće dodatno regulirati:
- Module koji nisu registrirani u programu ne prikazuj u glavnom izborniku
- Module koji su zabranjeni pojedinim korisnicima ne prikazuj u glavnom izborniku
P: Gdje upisati radno vrijeme u program?
Također me zanima kako napisati nešto na dnu računa? Probao sam pod zaglavlje računa ali ništa.PC kasa - ID:145749 - 09.06.2017

O: Ako ste mislili na radno vrijeme u vezi fiskalizacije tada se ono unosi u "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovne jedinice u firmi".

Fiksne tekstove na maloprodajnom računu prije i iza stavama možete upisati u "Šifrarnici > Tekstovi > Tekstovi na maloprodajnom računu".
P: Uz promjenu koeficijenta za utvrđivanje minimalne osnovice doprinosa sa 0,35 na 0,38, doprinosi za MIO se računaju na 46.434,00 Kn.

Međutim, doprinosi NA plaću nam se i dalje računaju na veću osnovicu (jer bruto iznos primanja premašuje 46.434,00), 99.387,67.
U prilogu je platni listić.

Kako se to može regulirati u programu?
Obračun dohodka - ID:145679 - 31.05.2017

O: Primjena najviše mjesečne osnovice

Prema čl. 204. Zakona o doprinosima, ako se radniku isplaćuje mjesečna plaća u svoti većoj od najviše mjesečne osnovice za plaćanje mirovinskih doprinosa, doprinosi za mirovinsko osiguranje za I. i II. stup obračunavaju se i plaćaju samo na svotu najviše mjesečne osnovice. U 2017. godini to je svota od 46.434,00 kn (7.739,00 x 6).

Osnovica za plaćanje doprinosa na plaće (zdravstvo, zaštita na radu i zapošljavanje) koje poslodavac plaća na svoj teret nije ograničena tj. doprinosi na plaću se obračunavaju na punu osnovicu.

Kod slanja JOPPD obrasca B.12. Osnovica za obračun doprinosa u slučaju takvog radnika treba biti puna osnovica tj. osnovica za zdravstveno, a ne ograničena osnovica za MIO.
Ako program to automatski nije tako upisao samo izmjenite taj podatak u JOPPD obrascu.
Pregled svih pitanja i odgovora po modulima