Ver 20.0.1

IPOS

Tvrtka Ipos je osnovana 1992. godine u Zagrebu. Osnovna djelatnost je projektiranje informacijsko poslovnih sistema, a osnovni proizvod je knjigovodstveni paket za windowse IPOS knjigovodstvo.

Naš OIB: 81491680659

Naša komunikacija je isključivo pisana putem e-maila radi detaljne dokumentacije. Kod složenijih problema koristimo udaljenu podršku spajanjem na računalo korisnika.

Udaljena podrška v15

Program Ipos knjigovodstvo

je prisutan na tržištu od 1992. godine, pokriva osnovne funkcije poslovanja malih i srednjih poduzetnika. Financijsko, saldakonti, blagajničko, fakturiranje, porezne evidencije, skladišta, maloprodaja, obračun dohodaka, dugotrajna imovina, proizvodnja, obrtnici ...

Možete birati između kupnje trajne licence ili povoljnog najma programa.

Kontaktirajte nas na e-mail: ipos@ipos.hr

1300+
korisnika programa Ipos knjigovodstvo
0100+
knjigovodstvenih servisa
0050+
ekonomskih škola i obrazovnih ustanova

Tekuća verzija 20.0 - 23.05.2024

Tekuća podverzija 20.0.1 - 23.05.2024

Delphi Athens ver 12.1, nove verzija baze podataka Pregled svih promjena

Iz prošlih verzija

Ver 20.0 - 23.05.2024
Delphi Athens ver 12.1, nova verzija baze podataka
Ver 19.0 - 23.04.2023
Delphi Alexandria ver 11.3, nova verzija baze podataka, porezna reforma 2024., nove isplatne liste IP1, NP1
Ver 18.0 - 13.04.2022
Dvojno iskazivanje cijena EUR-o, Delphi 11 Alexandria, temeljne promjene za podršku Windows 11, novi grafikoni i promjene postojećih i dr.
Ver 17.1 - 11.11.2020
Delphi 10.4.2, nove verzije razvojenih alata, neaktivni artikli, provjera primatelja računa
Ver 17.0 - 11.11.2020
Delphi 10.4 Sydney, Import artikala i cjenika, Fiskalizacija QR kod, eRačuni EU EN16931, Boje stranih partnera
Ver 16.1 - 17.01.2020
Delphi Rio 10.3.3, Arhiviranje novi modul, Nadogradnja izmjena programa, SDI prozori
Ver 16.0 - 16.04.2019
Delphi Rio, grafički barkodovi, kriptiranje baze podataka
Ver 15.1 - 01.05.2018
Redizajn ikona u programu, slanje/primanje eRačuna preko servisa Moj-eRačun, RTF editor, dugi opis stavaka računa/predračuna, kartice artikala objedinjeni VP+MP
Ver 15.0 - 24.10.2017
Nove verzije razvojenih alata Delphi 10.2 Tokyo, promjena dizajna dokumenata za slanje, obrazac INO PPO, engleski prijevod računa i predračuna, optimizacije robno-materijalnog i maloprodaje i dr.
Ver 14.1 - 12.05.2017
Grafikoni korisničkih izvještaja i bruto bilance, korisnici u mrežnom radu, neaktivni korisnici, robno nove mogućnosti stanja zaliha, pretraživanje postavki, filtriranje dokumenata glavne knjige i dr., izvještaj rekapitulacija vrsta rada u plaćama i dr.
Ver 14.0 - 21.11.2016
Fiskalizacija novi protokoli od 9.1.2017., SDI samostalni prozori izvan aplikacije, High-DPI Awareness Support, SEPA XML izvadak, ...
Ver 13.4 - 23.05.2016
SEPA kreditni transfer - mini reforma platnog prometa, ...
Ver 13.3 - 27.01.2016
OPZ-STAT-1 obrazac, Obrazac DI
Ver 13.2 - 17.06.2015
Novi obrazac platnog listića IP1/NP1, XML exporti izvještaja glavne knjige, zaštićeni računi u plaćama
Ver 13.1 - 03.01.2015
Modul Kriptografija, digitalno potpisivanje računa, novi PDV obrazac (bez xml sheme), novi način oporezivanja, promjene u obračunu plaća
Ver 13.0 - 11.04.2014
Delphi XE5, stilovi programa, pretraživač menia, novi export, izmjena JOPPD-a
Ver 12.2 - 29.01.2014
Novi PDV obrazac, UR-e, IR-e, nova XML shema, JOPPD nove matematičke kontrole
Ver 12.1 - 01.01.2014
JOPPD obrazac, HUB-3 zbrojni nalog za plaće
Ver 12.0 - 01.07.2013
Novi PDV EU obrasci, podrška za Windows 8
Ver 11.1 - 31.12.2012
Fiskalizacija u Hrvatskoj, XML export svih tabela u programu, novi XML importi i dr.
Ver 11.0 - 09.08.2012
HUB 3, 3A Univerzalni nalog za plaćanje i Nalog za nacionalna plaćanja, HUB 3 Zbrojni nalog po novom formatu, IDD XML export v1.0, Povezivanje programa sa eksternom dokumentacijom ...

Ako želite naručiti nadogradnju možete poslati zahtjev za ponudom na mail ipos@ipos.hr.

Korisnici koji imaju pravo na BESPLATNU NADOGRADNJU na zadnju verziju (korisnici paušalnog održavanja i pretplatnici na nadogradnje) sa interneta mogu sami skinuti i instalirati nadogradnju.

Tekuće novosti

23.05.2024

IZDANA JE VERZIJA PROGRAMA 20.0

Nove verzije razvojnih alata Delphi Athens 12.1, NexusDb 4.75 i dr.

Sve sljedeće promjene i dodaci će se raditi u podverzijama 20.0.X

NAPOMENA
U osnovnoj nadogradnji se nalazi datoteka knjigovodstvo.exe podverzije 20.0.1 tako da je nema potrebe dodatno skidati i stavljati umjesto postojeće knjigovodstvo.exe.
Pregled promjena programa

20.04.2024

Izdan je dodatak-podverzija 19.0.21 na ver 19.0

Ova verzija koristi novu SepaHRCamt05300108 verziju XML datoteke za import izvoda.

Privredna banka koristi još uvijek staru verziju XML datoteke za import izvoda.
Pregled promjena programa

20.04.2024

Izdan je dodatak-podverzija 19.0.20 na ver 19.0

Dodatak na rekapitulaciji poduzeća kod obračuna plaća.
Nova polja kod importa poslovnih partnera.
Pregled promjena programa

25.03.2024

Izdan je dodatak-podverzija 19.0.19 na ver 19.0

Korekcije u vezi Zbrojnog naloga i države primatelja, ako nije nacionalna transakcija potrebno je popuniti podatke za adresu i kod države primatelja.
Pregled promjena programa

20.03.2024

Izdan je dodatak-podverzija 19.0.18 na ver 19.0

Ispravak greške kod automatskog importa SEPA XML izvoda verzije camt.053.001.08 sa porukom:
Sistemska poruka
(Tfm2000100Dnegk:Format 'Početak automatskog upisa stava' invalid or incompatible with argument)
Pregled promjena programa

Zadnja pitanja i odgovori PiO

Sveukupno pitanja/odgovora u bazi: 1563

Klik na pitanje otvara i zatvara odgovor

P: Javlja nam grešku kod arhiviranja.

Postupak nije kompletno uspio!
Cannot open file C:\Ipos\Ipos knjigovodstvo\Data\Temp\Novosti_RSS.xml
Sistem - ID:164000 - 13.05.2024

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Ažurirala sam program na verziju 19.0.21.
Ali  kako nažalost PBZ banka još uvijek koristi staru verziju za import izvoda , i nakon što sam im se obratila pisanim upitom, dobila sam odgovor da PBZ do daljnjega nudi isključivo verziju CAMT.053.001.02. i da primjena nove verzije nije bila obvezna od 17.03.2024.  

Kako mogu vratiti  verziju programa da mogu autimatski  preuzimati izvode PBZ banke.
Sve ostale banke sa kojima naši klijenti posluju imaju novu verziju /ZABA, ERSTE, RBA/  koju koristimo prilikom preuzimanja izvoda.
Glavna knjiga - ID:164001 - 13.05.2024

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Koristim verziju Iposa 19.02.20 i pri importu izvoda - xml datoteke iz Erste banke Ipos javlja poruku?

Greška kod učitavanja XML SepaCamt053 datoteke, provjerite da li je verzija datoteke
urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.obr.001.02, provjerite u Notepadu da li je Encoding UTF-8

Glavna knjiga - ID:163897 - 20.04.2024

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Je li moguće izraditi PD obraza iz Iposa?
Kako da postavim postavke za izradu RDG i Bilance kroz IPOS?
Možete me molim samo usmjeriti gdje se točno nalaze postavke za izradu istih..
Glavna knjiga - ID:163713 - 17.03.2024

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Korisnik prijavljuje problem kod slanja računa na servis Moj-eRačun sa porukom iz Ipos programa:
Gre ska kod obrade eRacuna, poruka sa web se rvi sa : Tip: ·validationError"
Value:
Messa ges: [BR·0 -12].An Invoice that contains a VAT breakdown group (BG. 23) with a VAT category code (BT· 118)' Not subject to VAT' shall not contain an Invoice line (BG· 25) where the Invoiced item VAT category code (BT·151) is not 'Not subject to VAT'.; [BR-S-01].An Invoice that contains an Invoice li ne (BG. 25), a Document l evel
all owance (BG·2 0) or a Document level charge (BG· 21) where the VAT category code (BT-151, BT· 95 or BT· 102) is · standard rated· shall contain in the VAT breakdown (BG·2 3) at least one VAT cate gory code (BT. 118) equal with ' Standard rated'.; [BR. 27].The Item net price (BT. 146) shall NOT be negative.
Fakturiranje u VP - ID:163706 - 15.03.2024

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Kod prijenosa kniga URA i IRA u KPI ,da li je moguće označiti grupu redaka i prenijeti grupno u KPI-a da se proknjiži u savki redak posebno- tako da ne moram svaki redak posebno prenositi u KPI?PDV evidencije - ID:163630 - 27.02.2024

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Zašto mi kod startanja IPOS programa nudi poruku "Ne može se dohvatiti datoteka na webu" koje prije nije biloSistem - ID:163487 - 01.02.2024

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Kod obračuna bonusa za 2023. jedan radnik (Tomislav) je prešao u viši porezni razred te je Ipos sve dobro obračunao i iskazao, ali prikaz na Rekapitulaciji nije razdvojen tj. ukupna porezna osnovica iskazana je samo u polju:
Porez na dohodak 1. razred .
Obračun dohodka - ID:163461 - 31.01.2024

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Korisnik prijavljuje da je nestao shortcut za pokretanja programa Ipos knjigovodstvo i da je obrisan knjigovodstvo.exeSistem - ID:163422 - 25.01.2024

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
P: Nedavno smo kupili licencu za IPOS.

Interesuje me kad bi htjeli da instaliramo IPOS na još jedan računar, da li je to moguče s trenutnom licencom ili treba to doplatiti?
Uradili smo instalaciju na jedan računar na kojem radi računovođa u ustanovi.

Naime, željeli bi imati još na laptopu instalaciju najviše iz sigurnosnih razloga ako računar na koji smo trenutno instalirali stane s radom. Ili eventualno da ja mogu ponekad uraditi neki izvještaj.
Sistem - ID:163373 - 19.01.2024

O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!
Pregled svih pitanja i odgovora po modulima