Tekuće aktualnosti

Info

Stranica na kojoj su objavljene tekuće aktualnosti, zatim hitne upute širem krugu korisnika i sl.

Naslov aktualnosti je link, klikom na njega se otvara i zatvara sadržaj aktualnosti.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.28.12.2016(zadnja promjena 30.11.2017)

Plaće, doprinosi, drugi dohodak od 1.1.2017. prema promjenama nove porezne reforme

Opis promjena od 1.1.2017. vezano za nove stope Poreza na dohodak, novi način obračuna mjesečnog osobnog odbitka, novi doprinosi kod drugog dohotka i dr.

  plaće, drugi dohodak, porez na dohodak id:0034
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!