Tekuće aktualnosti

Info

Stranica na kojoj su objavljene tekuće aktualnosti, zatim hitne upute širem krugu korisnika i sl.

Naslov aktualnosti je link, klikom na njega se otvara i zatvara sadržaj aktualnosti.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.16.02.2017(zadnja promjena 16.02.2017)

Automatska promjena poreza u maloprodaji

Kada dođe do promjene stope poreza za određene artikle za tu promjenu radimo Zapisnik o promjeni cijena jer je u zalihi artikala u maloprodaji uključen i pdv.

  porezi, maloprodaja, pdv, tarifne skupine id:0037
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!