Tekuće aktualnosti

Info

Stranica na kojoj su objavljene tekuće aktualnosti, zatim hitne upute širem krugu korisnika i sl.

Naslov aktualnosti je link, klikom na njega se otvara i zatvara sadržaj aktualnosti.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.21.02.2017

Automatska promjena kontnog plana

Normalno je da tokom godina dolazi do dopuna kontnog plana i manjih izmjena, međutim kada se radi o velikim i temeljnim promjenama u kontnom planu koji je temelj svih knjiženja tada treba posegnuti za dodatnim alatima da bi se to provelo nakon što se program koristi više godina.

  kontni plan id:0038
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!