Tekuće aktualnosti

Info

Stranica na kojoj su objavljene tekuće aktualnosti, zatim hitne upute širem krugu korisnika i sl.

Naslov aktualnosti je link, klikom na njega se otvara i zatvara sadržaj aktualnosti.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.22.02.2017

Uputa za prijavu problema i način ostvarivanja podrške

Uputa kako prijaviti problem u programu djelatnicima Iposa, na koji način možete ostvariti podršku, koja podrška se naplaćuje, kako ostvariti besplatnu podršku ...

  prijava problema, podrška id:0039

Način ostvarivanja podrške registriranih korisnika

1. Paušalno održavanje

Paušalno održavanje uključuje sve nadogradnje u razdoblju održavanja i neograničenu podršku korisnicima mailom i udaljenom intervencijom.

2. Pretplate na nadogradnje

Pretplate na nadogradnje uključuju samo nove verzije programa u razdoblju održavanja, dakle NE uključuju besplatnu podršku korisnicima kao što je slučaj sa Paušalnim održavanjem.

3. Plaćene intervencije

Podrška korisnicima koji nemaju "Paušalno održavanje" (nadogradnje + podrška) se naplaćuje prema cjeniku intervencija objavljenom na webu, uz napomenu da se naplaćuje utrošeno vrijeme na intervenciju, a ne rezultat intervencije. Cjenik intervencija na linku Cjenik intervencija

4. Besplatna baza znanja

Svi korisnici se mogu služiti besplatnom bazom znanja koja uključuje:
  1. Novosti u vezi programa na linku Novosti
  2. Pregled svih promjena na linku Promjene
  3. Tekuće aktualnosti u vezi programa na linku Aktualnosti
  4. Baza pitanja i odgovora na linku Pitanja i odgovori
  5. Rješavanje tehničkih problema na linku Tehnička rješenja
  6. Pisane upute u programu ili na na linku Pisane upute
Ako nemate Paušalno održavanje i niste pronašli rješenje za vaš problem u besplatnoj bazi znanja možete zatražiti intervenciju.

Molimo vas da na početku maila za prijavu-pitanje potvrdite da ste suglasni sa uvjetima plaćanja intervencije.

Uputa za prijavu


Molimo vas ...

Svoje pitanje-problem uvijek šaljite mailom.

Uvijek u potpisu maila navedite naziv firme koja je registrirani korisnik programa, ako imate više instalacija onda i šifru i naziv instalacije, kako bismo vas lakše pronašli u bazi 1500+ korisnika.

Navedite koju verziju programa imate instaliranu X.Y.Z
Prije prijave problema uvijek provjerite da li za svoju verziju X.Y.z imate zadnju podverziju (x.y.Z) programa (x.y je broj verzije, a z je broj podverzije). Link na Pregled svih verzija

Ne šaljite pitanja u kojima samo pitate “zašto”, ili konstatirate “ovo ne radi”.
Na tako postavljena pitanja nije moguće dati odgovor i samo ćete dobiti mail sa zahtjevom za dodatnim pojašnjenjem.
Umjesto toga navedite što ste točno napravili i što želite napraviti da bismo vam što prije i preciznije mogli dati odgovor.
Vizualno opišite što se događa u programu. Uvijek imajte na umu da mi ne znamo što ste prije radili i da ne vidimo ono što vi vidite na ekranu.

Ako želite postaviti tehničko pitanje u vezi nekog dijela programa obavezno navedite putanju u meniu do prozora o kojem govorite i naziv polja na koje se odnosi pitanje. Primjer pitanja:
Meni Fakturiranje>Fakturiranje u veleprodaji>Predračuni, otvori se tab Pojedinačni prikaz, Glava predračuna čemu služi polje Model plaćanja.

U tragaču menia ( Ctrl+Q) možete pretraživati bilo koju stavku menia u cijelom programu i onda tu putanju preko tipke kopirati u Clipboard i paste u mail.

Kod objašnjavanja nekog dijela programa gdje ima više podataka uvijek se pokušajte ograničiti na jedan podatak npr. jedan račun i na njemu objasnite logiku pitanja.

Ako se radi o obračunu plaće uzmite primjer “jednog” radnika i exportirajte njegov platni listić u PDF format i pošaljite ga mailom uz dodatni komentar što na listiću nije u redu i kako bi trebalo biti, na platnom listiću uključite prikaz šifre vrste rada.

Navedite točno sve poruke iz programa koje imaju veze sa greškom koju prijavljujete.

Poruku koja se pojavljuje u prozorčiću možete jednostavno kopirati u clipboard (međuspremnik) klikom na tipku niže desno od teksta poruke.

Ako se greška može svaki puta izazvati, navedite skrećeni primjer gdje i koje podatke da unesemo u program kod nas da bismo dobili istu grešku koju i vi imate.