Tekuće aktualnosti

Info

Stranica na kojoj su objavljene tekuće aktualnosti, zatim hitne upute širem krugu korisnika i sl.

Naslov aktualnosti je link, klikom na njega se otvara i zatvara sadržaj aktualnosti.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.22.02.2017

Uputa za prijavu problema i način ostvarivanja podrške

Uputa kako prijaviti problem u programu djelatnicima Iposa, na koji način možete ostvariti podršku, koja podrška se naplaćuje, kako ostvariti besplatnu podršku ...

  prijava problema, podrška id:0039
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!