Tekuće aktualnosti

Info

Stranica na kojoj su objavljene tekuće aktualnosti, zatim hitne upute širem krugu korisnika i sl.

Naslov aktualnosti je link, klikom na njega se otvara i zatvara sadržaj aktualnosti.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.02.04.2017

Obračun drugog dohotka - Autorski honorari

Slikovne upute korak po korak kako obračunati Drugi dohodak - Autorski honorar na konkretnom primjeru.

  plaće, drugi dohodak, autorski honorar id:0041
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!