Tekuće aktualnosti

Info

Stranica na kojoj su objavljene tekuće aktualnosti, zatim hitne upute širem krugu korisnika i sl.

Naslov aktualnosti je link, klikom na njega se otvara i zatvara sadržaj aktualnosti.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.24.04.2017

Program knjigovodstvo.exe i antivirusni programi

U zadnje vrijeme je određeni broj korisnika prijavljivao problem da im antivirusni program (AVG, AVAST) blokira pokretanje programa knjigovodstvo.exe zbog upozorenja da program sadrži virus.

  virusi, AVG i AVAST antivirus id:0042
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!