Tekuće aktualnosti

Info

Stranica na kojoj su objavljene tekuće aktualnosti, zatim hitne upute širem krugu korisnika i sl.

Naslov aktualnosti je link, klikom na njega se otvara i zatvara sadržaj aktualnosti.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.08.05.2017

Objašnjenja oko obavijesti PU o greškama fiskalizacije

Porezna uprava obavještava korisnike fiskalizacjie o eventualnim nepravilnostima koje uoče kod dobivenih fiskaliziranih računa, pročitajte zašto se one događaju i kako ih možete izbjeći.

  fiskalizacija id:0043

U tekućim aktualnostima možete pronaći popis svih grešaka (aktualnost 32) koje se javljaju kod obrade fiskaliziranih računa u PU. Ovdje ćemo pojasniti grešku V102.

Šifra greške: V102
Poruka greške: 'Datum i vrijeme izdavanja' računa je za više od 78 sati manje od 'Datum i vrijeme obrade'.
Opis greške: "Račun nije dostavljen u sustav fiskalizacije u roku od 78 sati od trenutka izdavanja računa."

Program Ipos knjigovodstvo u PU šalje XML datoteku računa koja između ostalog sadrži i podatak "RacunZahtjev>DatVrijeme" tj. podatak o datumu i vremenu izdavanja računa.
Datum i vrijeme izdavanja računa program inicijalno uzima iz samih windowsa, a datum i vrijeme obrade je kada je račun zaprimljen u PU.

Postoji nekoliko mjesta/razloga gdje može nastati greška:

1. Razlog

Može vam biti neispravan datum i/ili vrijeme u vašem računalu, a koji program inicijalno uzima kod ulaska u program.

2. Razlog

U gornjem lijevom kutu je datum koji program uzima kao relevantan za upis na račun, a koji se inicijalno uzima iz windowsa. Korisnik taj datum može i promjeniti za razne potrebe, ako ste tu mijenjali datum tada je je to razlog greške.

Ovo je manje vjerojatno ako se greška opetovano ponavlja to znači da biste morali stalno mijenjati taj datum da bi se greška događala.

3. Razlog

Ako preko noći niste izašli iz programa ili čak više dana niste izašli iz programa, tada je datum u gornjem lijevom kutu ostao onaj isti koji je program uzeo iz windowsa kada ste ušli u program.

Ovo kod nekih korisnika može biti vrlo vjerojatan razlog neispravnog datuma. Na kraju svakog dana zatvorite/ugasite program, ili to možete napraviti i sljedeći dan.

4. Razlog

U postavkama grupa PC Blagajna postoji postavka Način odabira datuma kod unosa novog računa, a moguće opcije su tekući datum i datum zadnjeg računa.

Ako je odabrana postavka "tekući datum" tada program uzima datum u gornjem lijevom kutu programa i onda greška može biti kao pod 1., 2. ili 3.

Ako je odabrana postavka "datum zadnjeg računa" tada ovo može biti razlog greške jer će program kod unosa novog računa uzeti datum sa zadnjeg računa koji ste kreirali, a ako je to bilo prije nekoliko dana (npr. od vikenda) tada će vam taj novi račun u ponedjeljak imati datum od petka i nastavit ćete sa istim datumom.

5. Razlog

Ako ste npr. 28.2.2017. kreirali račun 6/PJ1/63, ali ga niste ispisali/fiskalizirali. U međuvremenu je prošlo cca tjedan dana i netko je recimo 8.3.2017. ispisao račun, ako je u tom trenutku bila uključena i opcija FIS za fiskalizaciju tada je račun istodobno sa ispisom bio i fiskaliziran.

Zašto taj račun nije fiskaliziran odmah 28.2.2017.?, možda je iznos bio nula tj. bez stavaka, možda ga je netko zabunom kreirao i tako ostavio, možda ga je netko i ispisao, ali je prije toga isključio opciju FIS, idr. U svakom slučaju kada je račun došao u PU pisalo je da je datum kreiranja računa 28.2.2017., a datum zaprimanja/obrade je bio 8.3.2017. i tu se u PU javlja greška razlike datuma.

Ako ste zabunom kreirali neki račun, a još ga uvijek niste ispisali/fiskalizirali tada ga obrišite ILI kreirajte dodatni račun kao storno i fiskalizirajte oba računa.

U vezi ove greške u verziji 14.1 su kod fiskalizacije računa u veleprodaji i maloprodaji dodane dvije kontrole na greške iz PU:
"Greška v104: Datum i vrijeme izdavanja računa je veće od Datum i vrijeme slanja"
"Greška v102: Datum i vrijeme izdavanja računa je za više od 78 sati manje od datuma i vremena slanja računa"

Ako račun ne zadovolji kontrole neće se fiskalizirati.


Inače, u popisu računa (veleprodaja ili maloprodaja) u tragač računa možete upisati JIR koji su vam poslali iz PU i pronaći točan račun koji je sporan. U samom računu zatim možete pročitati IDP tj. ID poruke koja je poslana u PU, samu XML poruku/datoteku onda možete pronaći na disku u direktoriju ".../ Ipos knjigovodstvo / FiskalneDatoteke / PartnerX / Godina2017" koja u svom nazivu sadrži ID poruke i u njoj su zapisani svi podaci.

Datoteke koje su poslane u PU su naziva RacunZahtjev_idp.xml, a odgovori iz PU su RacunOdgovor_idp.xml. U datoteci RacunOdgovor možete pročitati "Datum i vrijeme obrade" PU.

Također u programu Ipos knjgovodstvo u samom prozoru računa imate treći tab "Fiskalizacija HR" u kojem možete unutar programa preko tipke "Učitaj XML datoteke" učitati XML datoteke RacunZahtjev i RacunOdgovor.

Ovo je izvadak iz datoteke RacunZahtjev podatak "DatumVrijeme>08.03.2017" pokazuje kada je račun poslan u PU, a podatak "DatVrijeme>27.02.2017" pokazuje kada je račun kreiran u programu Ipos knjigovodstvo.

RacunZahtjev Id="signXmlId"
Zaglavlje
IdPoruke a37646fe-2e56-4f88-9722-fe9fdaee222a
DatumVrijeme 08.03.2017T11:08:00
Zaglavlje
Racun
Oib 88708501458
USustPdv true
DatVrijeme 27.02.2017T13:56:33
OznSlijed N
BrRac
BrOznRac 63
OznPosPr PJ1
OznNapUr 6
BrRac
IznosUkupno 0.00
NacinPlac G
OibOper 31566382035
ZastKod 0ce9452e642bbfeac1eb603f5a43009b
NakDost false
Racun

Dodatno možete i u "Sistem > Nadzornik > Dnevnik aktivnosti korisnika u programu" provjeriti kada je račun kreiran (i od strane kojeg korisnika), a kada je ispisan tj. istodobno i fiskaliziran.

Dakle, provjerite moguće razloge zbog kojih može doći do ove greške, u datotekama RacunZahtjev i RacunOdgovor možete točno vidjeti što je otišlo u PU (sa kojim datumom računa) i što je povratno dobiveno od PU (sa kojim datumom) te detektirati u čemu je problem.