Tekuće aktualnosti

Info

Stranica na kojoj su objavljene tekuće aktualnosti, zatim hitne upute širem krugu korisnika i sl.

Naslov aktualnosti je link, klikom na njega se otvara i zatvara sadržaj aktualnosti.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.29.05.2017

Ipos knjigovodstdvo, Cloud, VPN i dr.

Kratki osvrt na mogućnosti rada programa Ipos knjigovodstvo sa udaljenih lokacija koje su izvan lokalne mreže, iz drugih gradova i sl.

  sistem, cloud, vpn id:0044
Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!