Tekuće aktualnosti

Info

Stranica na kojoj su objavljene tekuće aktualnosti, zatim hitne upute širem krugu korisnika i sl.

Naslov aktualnosti je link, klikom na njega se otvara i zatvara sadržaj aktualnosti.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.29.05.2017

Ipos knjigovodstdvo, Cloud, VPN i dr.

Kratki osvrt na mogućnosti rada programa Ipos knjigovodstvo sa udaljenih lokacija koje su izvan lokalne mreže, iz drugih gradova i sl.

  sistem, cloud, vpn id:0044

Cloud zapravo nije "cloud" nego računalo kao i svako drugo, ili jedno od virtualnih računala na jednom fizičkom računalu, kojem se pristupa preko interneta. Inače cloud rješenja mogu biti "in the House" privatna ili preko drugih davaoca servisa (Microsoft, Amazon i dr.).

VPN (virtual private network) je slično rješenje gdje se udaljeno koriste računalni resursi nekog računala koje je spojeno na javnu ili privatnu internet vezu.

SaaS, PaaS, IaaS su tri osnovne varijacije na temu cloud-a.

SaaS koristimo svi manje više (gmail, dropbox, office365 itd.), ali samo kao kranji korisnici tih aplikacija.
PaaS je pojednostavljeno rečeno korištenje npr. operativnog sustava Windows na nekom virtualnom računalu negdje na internetu.
IaaS je kompletno virtualno računalo negdje na internetu gdje je moguće odrediti kompletnu fizičku konfiguraciju tog računala, ali smo sami odgovorni za administraciju svega.

Da bi neka aplikacija nativno radila kao cloud rješenje ona mora biti napisana kao cloud aplikacija i koristi se kao tip SaaS. Ipos knjigovodstvo nije cloud/VPN aplikacija niti je web aplikacija, to je klasična client/server aplikacija tj. desktop aplikacija.

Jedan primjer kako neki veći korisnici koriste Ipos knjigovodstvo preko interneta je RDS (remote desktop server) gdje na centralnoj lokaciji imaju server tj. RDS server i na njemu instaliran program u mrežnoj verziji. Tom programu pristupaju sve radne stanice u lokalnoj mreži, ali i svi ostali korisnici iz drugih gradova koji se preko RDS-a spajaju na taj server zato što preko RDS-a zapravo rade kao i da su u lokalnoj mreži.

Brzina rada preko RDS-a je relativno normalna jer se ne prenose podaci baze programa nego samo kodovi tastature i slike osvježavanja ekrana i ono što je važno svi podaci i program se nalaze samo na jednom računalu koje je onda lako sigurnosno kontrolirati i arhivirati. Administrator RDS servera može korisnicima ograničiti rad samo u određenom programu npr. Ipos knjigovodstvo.

I naravno, RDS server može biti u cloudu tj. tamo negdje u oblaku, a korisnici programu mogu pristupati od bilo kuda sa bilo kojeg računala.

Najjednostavnija i najjeftinija varijanta kod malih firmi koje nemaju mogućunosti za RDS server ili im ta opcija povremeno treba je rad preko TeamViewer-a i sl. programa gdje vanjski korisnik može preuzeti nadzor nad nekim računalom u lokalnoj mreži.

Ipos knjigovodstvo se može instalirati na bilo koje računalo sa operativnim sistemom Windows pa i na ono u cloudu, ali rad u programu se ne može ostvarivati u internet mreži gdje bi radne stanice/korisnici bili spojeni na NexusDB server kao u lokalnoj mreži samo preko interneta ili preko VPN-a, glavni razlog su puno manje brzine na internetu za razliku od lokalne mreže.

U cloud rješenju je potrebno imati instaliran RDS server kako bi se omogućilo korisnicima da se spajaju na taj server i na njemu rade sa udaljenih stanica preko interneta.

Niže su linkovi na neka rješenja udaljenog rada:

1. Run Desktop applications in the Cloud using Azure Remote Apps
Ovo je donedavno bilo Microsoftovo rješenje za Azure cloud, ali je microsoft ušao u suradnju sa Citrix-om i nudi novi produkt, točka 2.

2. XenApp & XenDesktop
Citrix provides a complete virtual app and desktop solution to meet all your needs from a single, easy-to-deploy platform. Give employees the freedom to work from anywhere while cutting IT costs. Deliver Windows, Linux, web, and SaaS applications or full virtual desktops to workers on any device, anywhere.

Offline Izdvojene lokacije u Iposu

Inače u Ipos knjigovodstvu postoji i off line rješenje za rad sa udaljenih lokacija koje se zove Rad s izdvojenim lokacijama, osnovni smisao je da lokacije nisu stalno povezane nego rade neovisno svaka za sebe i povremeno (po potrebi) se između njih razmjenjuju podaci preko rutina za import/eksport podataka mailom ili bilo kojim drugim digitalnim kanalima.

Firma ima poslovanje preko računala koja su fizički udaljena tako da nisu u stalnoj vezi.

Postoji
  1. centar
  2. prodajne lokacije i eventualno
  3. knjigovodstvo

Ako se u centru nalazi i knjigovodstvena služba tada se tu rade sva knjiženja, ako ne tada se u centru rade poslovi veleprodaje i maloprodaje,a u lokaciji knjigovodstva se rade klasična knjiženja.

U prodajnim lokacijama se radi veleprodaja i/ili maloprodaja.

Periodično se iz centra u prodajne lokacije automatikom unose podaci koje inače određuje centar (artikli, cjenici i sl.), a iz prodajnih lokacija se u centar automatikom prenose svi podaci koje je prodajna lokacija napravila (računi, skladišta ...). Podaci se mogu miješati jer se u svakoj lokaciji uključuje raspon brojeva koji se unose npr. lokacija 3 od 3 miliona na dalje, lokacija 5 od 5 miliona na dalje, lokacija 0 od 1 do 999 9999.

Periodično se iz centra svi ti podaci automatikom prenose u lokaciju knjigovodstva, a iz lokacije knjigovodstva se u centar prenose knjigovodstveni podaci. Dakle u određenom trenutku je situacija u centralnoj lokaciji kao da su svi podaci (i iz lokacija i iz knjigovodstva) uneseni na jednom mjestu.

Detaljnije u helpu na linku Upute za rad sa izdvojenim lokacijama