Tekuće aktualnosti

Info

Stranica na kojoj su objavljene tekuće aktualnosti, zatim hitne upute širem krugu korisnika i sl.

Naslov aktualnosti je link, klikom na njega se otvara i zatvara sadržaj aktualnosti.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.07.08.2017

Fiskalizacija poslovnih prostora od 1.7.2017.

Od 1.srpnja 2017.godine ukida se mogućnost prijave podataka poslovnih prostora fiskalizacije slanjem XML poruka iz korisničke aplikacije Ipos knjigovodstvo u CIS Porezne uprave. Od tog dana obveznici podatke poslovnih prostora unose preko aplikacije ePorezna Porezne uprave, međutim uvođenjem novog načina prijave poslovnih prostora nastale su i neke nove situacije koje korisnicima prave probleme.

  fiskalizacija id:0046

Uvod

Aplikacija za prijavu poslovnih prostora omogućuje:

 • Verifikaciju/potvrdu podataka poslovnih prostora prethodno prijavljenih iz korisničke aplikacije/sustava (to su poslovni prostori koji su bili prijavljeni slanjem XML poruka zahtjeva iz korisničke aplikacije/sustava u Centralni informacijski sustav Porezne uprave),
 • Unos novog poslovnog prostora (prva prijava poslovnog prostora),
 • Promjenu podataka već verificiranog/prijavljenog poslovnog prostora.

Navedeno je da nakon 1.7.2017. više neće biti moguće fiskalizirati poslovne prostora slanjem XML poruka iz korisničkih aplikacija, ali te poruke i dalje prolaze kao i odgovori na njih, pretpostavljamo da će tokom vremena to biti ukinuto.

U programu Ipos knjigovodstvo, u verzijama koje su izdane prije 1.7.2017. tj. niže od ver 15.0, program prije fiskalizacije računa radi provjeru da li je PP fiskaliziran i jedino tada dozvoljava fiskalizaciju /slanje računa. Ako ste nakon 1.7.2017. otvorili novi PP na ePoreznoj i dalje trebate provesti fiskalizaciju PP u Ipos programu kako bi vam bila dozvoljena fiskalizacija. U ver 15.0 to će biti drugačije riješeno.

Jednako tako u popisu poslovnih prostora na ePoreznoj se ispod svakog PP mogu vidjeti popisi eventualnih grešaka:
 • 107 – u trenutku zaprimanja računa nije evidentiran niti jedan poslovni prostor,
 • 108 – za oznaku poslovnog prostora s računa nije evidentiran poslovni prostor u trenutku zaprimanja računa,
 • 109 – računa je poslan nakon zatvaranja oznake poslovnog prostora

Što znači da i fiskalizacija takvih računa prolazi, a što sve ukazuje na nesređenost pravila što se, kada i gdje može fiskalizirati. Vjerujemo da će se to s vremenom dovesti u red, a da su ovakva "labava" pravila koja dovode u zabludu samo u početnoj fazi prelaska na novi način prijave PP.
Tome u prilog ide i činjenica da je sve PP prostore koji su bili prijavljeni kroz korisničke aplikacije potrebno verificirati do 31.7.2017., neverificirani prostori imaju crvenu oznaku, a verificirani zelenu.

Podaci koji se unose za svaki poslovni prostor idu do takvih detalja, kao što su radno vrijeme za svaki dan, ako je poslovni prostor otvoren svaki prvi, drugi ili treći ponedljeljak ili subotu ..., praznicima, ako se na određeni dan radi dvokratno ili različito ovisno o parnim i neparnim datumima, Google mapa lokacije prostora i dr., da opet stječem dojam kako se netko "zaigrao" u našoj administraciji zaboravljajući koliko ima poslovnih subjekata koji će za svaku takvu "zabavu" morati utrošiti svoje vrijeme, i tako svaki puta kada neka nova garnitura odluči da želi ponovo nešto mijenjati.

Podatak da samo uputa za prijavljivanje poslovnog prostora prostora preko ePorezne ima 58 stranica A4 govori sam za sebe.

Gdje je nastao problem

Svi korisnici koji su u Ipos knjigovodstvu u šifrarniku "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovne jedinice u firmi" upisali neki tekst u polje Opis prostora bez adrese i fiskalizirali taj PP, ePorezna aplikacija im je sada automatski taj prostor označila kao Pokretni poslovni prostor / internet trgovinu, a adresu koju su naveli za PP ePorezna tretira kao adresu sjedišta obveznika.

Poslovni prostor može biti jedan od tri tipa:
 • Fiksni poslovni prostor
 • Pokretni poslovni prostor
 • Internet trgovina

U slučaju odabira Pokretnog poslovnog prostora/Internet trgovine može se unijeti napomena.

Kod samog poslovnog prostora može se većina toga mijenjati nakon unosa i o svemu tome postoji i povijesni zapis, ALI ne može se promjeniti tip poslovnog prostora nego je potrebno PP zatvoriti i otvoriti novi tj. sa novom oznakom PP i to nas dovodi do problema.

Ipos knjigovodstvo

U programu Ipos knjigovodstvo računi se mogu fiskalizirati kroz modul Pc blagajna (maloprodajni) i Fakturiranje u VP (veleprodajni). Oznaka fiskalnog računa sadrži Fiskalni broj računa, Jedinicu (poslovni prostor) i Kasu npr. 57 / PJ5 / 1.

Svaka poslovna jedinica u programu Ipos može biti tipa:
 • organizacijska
 • radna, pogon
 • skladište
 • prodavaonica

Bilo koji tip jedinice se može fiskalizirati kao fiskalni poslovni prostor kad je u pitanju veleprodaja zato što VP račun nije vezan za pojedino skladište, međutim za maloprodaju je rezerviran samo tip prodavaonica jer svaki MP račun je vezan isključivo za određenu prodavaonicu (jedinicu) kao poslovni prostor.

Niz rednih brojeva fiskalnih računa uvijek ide od 1 do N po pojedinom poslovnom prostoru (jedinici) i kasi. Za istu jedinicu, a drugu kasu niz je drugačiji. 
 U VP računima na svakom računu može biti drugo skladište, dapače roba može biti i sa više skladišta, fiskalna poslovna jedinica tj. fiskalni poslovni prostor je dodatni podatak na VP računu koji nije povezan sa šifrom skladišta sa kojeg se prodaje roba.

U programu Ipos knjigovodstvo oznaka prostora je predefinirana kao PJX gdje je X šifra poslovne jedinice.

Kada zatvorimo na ePoreznoj PP PJ5 tada taj fiskalni poslovni prostor (jedinicu) moramo, uvjetno rečeno, zatvoriti i u progamu Ipos knjigovodstvo označavanjem polja Zatvoren prostor.
Na ePoreznoj su poslovni prostori npr. PJ5, PP5, PRO5, JED5 različiti poslovni prostori što je mogućnost koja zapravo može biti prilično zbunjujuća, zato je u programu predznak poslovne jedinice predefiniran kao PJ, a same jedinice se razlikuju isključivo po šifri koja je ujedno i šifra poslovne jedinice u šifrarniku u Iposu.

Dakle zatvaranjem PJ5 tj. jedinice 5 više za tu poslovnu jedinicu u programu Ipos ne možemo otvoriti novi prostor npr. PJED5 ili PP5 jer je PJ predefinirani predznak jedinice u programu.

To za veleprodajne račune nije nikakav problem jer uvijek možemo otvoriti novu poslovnu jedinicu npr. 6 tj. PJ6 i izdavati račune kao i do sada sa istih skladišta, razlika je jedino što bi prema ePoreznoj ti računi morali kretati sa fiskalnim brojevima od 1 i za to bi morali dati obrazloženje PU zašto krećemo od 1 u toku godine. To inače nema veze sa internim brojevima računa koji idu po starom. Za novu poslovnu jedinicu fiskalni brojevi bi "trebali" kretati od 1 do N, ali korisniku u Iposu nitko ne brani da nastavi sa istim slijedom fiskalnih brojeva kao što su bili i na zatvorenoj poslovnoj jedinici.

Problem je sa maloprodajnim računima koji su vezani uz konkretnu prodavaonicu (jedinicu) kao poslovni prostor tj. količine roba i cijene se vuku sa konkretne prodavaonice. Ako tu prodavaonicu zatvorimo na ePoreznoj npr. PJ10 i otvorimo novu PJ11 tada maloprodajne račune više nećemo moći izdavati sa prodavaonice sa šifrom 10 jer je poslovni prostor PJ10 na ePoreznoj zatvoren.

Da bismo račune izdavali-fiskalizirali sa nove prodavaonice PJ11 moramo i zalihu robe prebaciti sa jedinice 10 na jedinicu 11, a to u verzijama nižim od ver 15.0 moramo napraviti ručno preko dokumenta međuskladišnica gdje upisujemo šifru artikla i količinu tj. razdužujemo prodavaonicu 10, a zadužujemo prodavonicu 11.
U verziji 15.0 u međuskladišnici maloprodaje postoji mogućnost automatskog upisa kompletnog stanja zalihe prodavaonice što znači automatski prijenos kompletnog stanja sa jedne na drugu prodavaonicu.

Sve bi bilo puno jednostavnije kada bi se na ePoreznoj mogla napraviti izmjena tipa poslovnog prostora bez zatvaranja starog i otvaranja novog PP kao što je to moguće i sa drugim podacima