Tekuće aktualnosti

Info

Stranica na kojoj su objavljene tekuće aktualnosti, zatim hitne upute širem krugu korisnika i sl.

Naslov aktualnosti je link, klikom na njega se otvara i zatvara sadržaj aktualnosti.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.22.08.2017

Poruka kod pokretanja programa u vezi NLS-a

Ako kod pokretanja programa dobivate poruku sa upozorenjem u vezi NLS-a (National Language Sistem) i ne možete ući u program, ovdje možete pročitati u kojim slučajevima se to može dogoditi i kako ih riješiti.

  NLS, sistem id:0048

Kompletna poruka glasi:

Baza podataka ima drugačiji NLS (NLS-National Language Sistem) od tekućeg na ovom operativnom sistemu-računalu! Prije daljnjeg rada je potrebno uskladiti NLS tako što ćete pokrenuti pakiranje svih datoteka u sljedećem prozoru! Razlog promjene NLS je ako ste bazu premjestili sa nekog drugog računala!

Od verzije 11.0 tabele sa podacima sadrže National Language Support (NLS) Locale Identifiers, tj. sadrže informacije o country/region kodovima, a koji su drugačiji na svakom operativnom sistemu (WinXP, Win Vista, Win 7, Win8, Win 10 i dr.) pa je kod prijenosa programa na drugo računalo obavezno napraviti Pakiranje svih datoteka kako bi se datoteke prilagodile tekućem NLS-u, ako program primjeti da je NLS drugačiji sve će datoteke biti read-only tj. samo za čitanje dok se ne napravi pakiranje datoteka

Najčešći slučaj ovog upozorenja kod pokretanja programa je kada se program, tj. direktorij Ipos knjigovodstvo, premjesti sa jednog na drugo računalo na kojem su različite verzije windowsa.

Međutim mogući su i drugi slučajevi, niže navodimo neke od njih iz baze pitanja i odgovora korisnika

1. slučaj

P: Korisnik ima ver 11.1 koja je prije bila pod Win7 OS-om.
Nakon automatske nadogradnje sa Win7 na Win10 OS korisnik je pokretao program u Compatibility modu za Win7.

Problem nastaje kod pokušaja nadogradnje programa na ver 14.0 jer program za nadogradnju opetovano traži usklađivanje NLS-a sa Win10 OS-om.

Usklađivanje NLS-a (pakiranje datoteka) pod Win7 ne rješava problem jer datoteke nisu usklađene sa Win10, a opet program se u ver 11.1 ne može pokrenuti pod Win10 da bi se napravilo usklađivanje.
Sistem - ID:144005 - 02.01.2017

O: Rješenje je pokretanje programa knjigovodstvo.exe u compatibility modu Win7 i pakiranje, nakon toga pokretanje update.exe u kompatibiliti modu Win7 da bi se napravila nadogradnja.

Na kraju pokretanje knjigovodstvo.exe u normalnom modu Win10 i indeksiranje.

2. slučaj

P: Napravili smo reinstalaciju Windowsa sa verzije 7 x64 na verziju 8.1 x64. Kopirali smo IPOS folder na isto mjesto u Windowsima 8.1 (c:\Program Files (x86)\IPOS\IPOS knjigovodstvo\). Verzija IPOS-a je 13.4.2

Sada prilikom pokretanja IPOS-a dobijemo poruku "Baza podataka ima drugačiji NLS od tekućeg na ovom operativnom sistemu-računalu. Prije daljnjeg rada je potrebno uskladiti NLS tako što ćete pokrenuti pakiranje svih datoteka u sljedećem prozoru!". Kada pokrenemo pakiranje dobijemo poruku "Pakiranje nije kompleno uspjelo! Sistemska poruka (Tfm0002500Indeksi:NexusDB: taDneprog: Database is read only. [$2905/10501]).
Sistem - ID:142938 - 30.08.2016

O: Morate staviti program tj. direktorij "...Ipos knjigovodstvo" na dio diska gdje kao korisnik imate pravo pisanja jer vas widnowsi blokiraju.

Savjetujemo npr. "D:\Ipos\Ipos knjigovodstvo", stavite na direkorij prava Read/Write, ako to ne pomaže probajte se logirati kao Administrator da vidite da li ima razlike.

3. slučaj

P: Program imamo instaliran na serveru sa operativnim sistemom Windows Server 2012 i svaki put kad trebamo napraviti nadogradnju izgubimo pola dana na taj posao jer nadogradnju pokrećemo sa radne stanice (Windows 7) i kad trebamo početi samu nadogradnju javlja se poruka
„ NLS baze podataka je različit od NLS-a operativnog sistema“.

Kad kopiram Program na radnu stanicu pojavi se novi identifikacijski broj i normalno onda nadogradnju ne možeš više taj dan napraviti
Sistem - ID:138438 - 08.01.2015

O: U pravilu se nadogradnja radi na računalu na kojem se fizički nalazi instalacija tj. direktorij Ipos knjigovodstvo i onda navedene poruke neće biti.

Ako pak nadogradnju želite napraviti na nekom drugom računalu tada:

  1. Kopirate cijeli direktorij Ipos knjigovodstvo u neki Temp direktorij na drugom računalu
  2. Pokrenete program za nadogradnju na tom računalu
  3. Očitate identifikacijski broj nadogradnje i generirate ključ na internetu
  4. Vratite cijeli direktorij Ipos knjigovodstvo natrag na prvotno računalo
  5. Tek sada otključate finalno program koji se zaključa nakon nadogradnje

Poruka „ NLS baze podataka je različit od NLS-a operativnog sistema“ će se javiti svaki puta kada pristupate bazi na drugom operativnom sistemu i nakon toga je potrebno napraviti Pakirane datoteka.

Ako program za nadogradnju pokrenete na računalu A i generirati identifikacijski broj i ključ i ne krenete sa samom nadogradnjom nego premjestite instalaciju na računalo B i tamo nastavite nadogradnju logično je da ključ neće odgovarati.

4. slučaj

P: Problem kada se kod nadogradnje programa sa novom verzijom uzastopno javlja poruka niže i nakon što je provedeno pakiranje datoteka. "NLS baze podataka je različit od NLS-a operativnog sistema.

Zatvorite program za nadogradnju, na ovom računalu uđite u program Ipos knjigovodstvo i pokrenite pakiranje svih datoteka kako bi uskladili NLS baze i OS-a!!"
Sistem - ID:135265 - 09.01.2014

O: Ova situacija se javlja većinom onda kada je korisnik npr. neku stariju verziju, koja nije predviđena za rad na novijoj verziji windowsa npr. Windows 8, pokretao na način da je izvršnu datoteku pokretao u tzv. Compatibility modu npr. za Windows 7.

Ako to nije slučaj tada može pomoći ako se i direktorij Ipos knjigovodstvo i Ipos update premjeste u neki drugi direktorij npr. koji nije u rootu diska, nakon toga se poruka najčešće ne javlja.

5. slučaj

P: Problem kada se kod nadogradnje programa sa novom verzijom uzastopno javlja poruka niže i nakon što je provedeno pakiranje datoteka. "NLS baze podataka je različit od NLS-a operativnog sistema

Zatvorite program za nadogradnju, na ovom računalu uđite u program Ipos knjigovodstvo i pokrenite pakiranje svih datoteka kako bi uskladili NLS baze i OS-a!!"
Sistem - ID:135265 - 09.01.2014

O: Ova situacija se javlja većinom onda kada je korisnik npr. neku stariju verziju, koja nije predviđena za rad na novijoj verziji windowsa npr. Windows 8, pokretao na način da je izvršnu datoteku pokretao u tzv. Compatibility modu npr. za Windows 7.

Ako to nije slučaj tada može pomoći ako se i direktorij Ipos knjigovodstvo i Ipos update premjeste u neki drugi direktorij npr. koji nije u rootu diska, nakon toga se poruka najčešće ne javlja.

6. slučaj

P: Problem kod nadogradnje na 12.0 u vezi NLS-a. Svi koji su verziju 11.1, koja nije predviđena za Windows 8, pokretali na Windows 8 na način da su knjigovodstvo.exe pokretali u kompatibiliti modu za Win 7 ili XP neće moći napraviti nadogradnju na ver 12.0 koja podržava Windows 8.

Kada pokrenu nadogradnju program će javiti da baza ima drugačiji NLS tj. onaj za Win 7 i da je potrebno pokrenuti program i napraviti pakiranje datoteka. Međutim kada se to napravi NLS se nije promjenio jer je potrebno pakiranje napraviti u Windowsima 8 bez kompatibiliti moda, a program se bez kompatibilit moda ne može pokrenuti na Win 8.
Sistem - ID:132934 - 28.06.2013

O: Potrebno je program prebaciti na Win 7 ili XP i tamo napraviti nadogradnju (nije potrebno otključati program prije nadogradnje). Nakon nadogradnje program se može vratiti na Windows 8 i tamo pokrenuti pakiranje i otključavanje.

Drugo rješenje bi bilo pokrenuti i program za nadogradnju u kompatibilnom modu, napraviti nadogradnju i nakon toga ver 12.0 pokrenuti u normalnom modu za Windows 8 i napraviti indeksiranje i pakiranje.

7. slučaj

P: Zašto mi kad kog želim ući u program (drugu licencu) stalno traži pakiranje datoteka. U programu radim ja i kolegica, naravno ne istovremeno. Kad to napravim ja nakon toga kolegica ne može ući na svom računalu dok se ne napravi pakiranje. Možemo li to kako otkloniti?
Sistem - ID:130088 - 25.01.2013

O: Zato što u drugoj instalaciji nemate mrežnu verziju.

U novijim verzijama programa se respektira NLS (national language sistem) od Microsofta, očigledno kolegica pristupa programu kroz mrežu sa drugog računala, ili obratno. Ili ćete morati ulaziti u tu instalaciju na istom računalu ili ćete morati instalirati mrežnu verziju da bi NLS bio isti tj. da ne traži pakiranje datoteka kod promjene korisnika.

8. slučaj

P: Program kod svakog ulaska javlja poruku bez obzira na traženo izvršeno pakiranje, poruka glasi:
'Baza podataka ima drugačiji NLS od tekućeg na ovom operativnom sistemu-računalu! Prije daljnjeg rada je potrebno uskladiti NLS tako što ćete pokrenuti pakiranje svih datoteka u sljedećem prozoru! Razlog promjene NLS je ako ste bazu premjestili sa nekog drugog računala (NLS-National Language Sistem)!'

Kako riješiti taj problem?
Sistem - ID:129688 - 10.01.2013

O: Razlog što program i nakon pakiranja javlja o drugačijem NLS-u prilikom pokušaja ulaska u program je što su vam u direktoriju "...Ipos knjigovodstvo\Data" ostale backup datoteke pa npr. datoteka "Partneri.nx1" ima svoj duplikat "Partneri_Backup.nx1" ili je prisutna samo "Partneri_Backup.nx1".

U tom slučaju je potrebno napraviti sljedeće:

  • ako postoje datoteke npr. „Datoteka_Backup.nx1“ i „Datoteka.nx1“ vjerojatno su istog datuma i veličine tada obrišite „Datoteka_Backup.nx1“ datoteku
  • ako postoji samo „Datoteka_Backup.nx1“ bez „Datoteka.nx1“ tada je ne brišite nego preimenujte u „Datoteka.nx1“.

Za brisanje/preimenovanje ćete morati srušiti nxServer ako imate mrežnu verziju.

(kod pakiranja se ne pakiraju *_backup datoteke, ali se kod provjere NLS-a radi kontrola i na njima i od tuda taj problem.

9. slučaj

P: Nakon nadogradnje programa Ipos na novu verziju 11.01 imamo veliki problem. Kako se na stroj na kojem je program instaliran (Win XP) preko Remote Desktpoa spaja naš knjigovodstveni servis (koji radi na Win 7), kod svakog takvog spajanja program zahtjeva indeksiranje s pakiranjem, a isto tako kada mi zelimo koristiti program nakon njihove seanse, program zahtjeva indeksiranje. Ova praksa nam oduzima puno vremena i ometa nas u radu.
Sistem - ID:128368 - 28.08.2012

O: Izgleda da radom preko RemoteDesktopa njihov Windows 7 radi kao da je cijeli program kod njih tj. kao da su oni vaš disk prijavili kao jedan od svojih diskova, iz tog razloga je to tehnički kao da se program vrti na njihovom računalu, a ne na vašem.

Kako vi imate Windows XP svaka promjena na bazi u Win 7 stavlja drugi NLS što kad se vratite na Win XP traži pakiranje datoteka kako bi se NLS uskladio.

Ukratko imate dve rješenja:

  1. Da vidite s njima da se nekako drugačije spoje npr. da oni preuzmu nadzor nad vašim računalom i da rade kao na Win XP
  2. Da uskladite operativne sisteme tj. ili oba račnala Win XP ili oba računala Win 7.

Tehnički mi ne možemo tu ništa učiniti jer je problem u samim windowsima, možete vidjeti tehnički opis problema na http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd464640(VS.85).aspx