Tekuće aktualnosti

Info

Stranica na kojoj su objavljene tekuće aktualnosti, zatim hitne upute širem krugu korisnika i sl.

Naslov aktualnosti je link, klikom na njega se otvara i zatvara sadržaj aktualnosti.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.10.06.2022(zadnja promjena 24.11.2022)

Konverzija KN u EUR za ulazak u Euro zonu, upute v2.3

Informacije o predstojećim radnjama vezano za uvođenje EUR-a kao službene valute u Republici Hrvatskoj, terminski planovi u programu Ipos knjigovodstvo i ostale specifičnosti

  hrk-eur, euro, pdf uputa, free id:0059

Upute za konverziju

Sadržaj je u obliku PDF dokumenta i možete ga pogledati klikom na link Konverzija KN u EUR za ulazak u Euro zonu v2.3.pdf

Bete verzija za testiranje konverzije

Beta verzija za testiranje konverzije se može preuzeti u meniu: "Korisnici > Preuzimanje datoteka - registrirani korisnici", na dnu stranice datoteka "Ipos_knjigovodstvo_18.0.994.zip".

O konverziji KN u EUR ukratko

Dvojne cijene su dostupne od lipnja 2022., beta verzija za testiranje također, a tokom prosinca će biti dostupna finalna verzija.

Konverzija se radi u dva dijela koji su nazvani Osnovna konverzija i Dodatna konverzija. Obje konverzije se pokreću unutar samog programa Ipos odabirom tipke i automatski se izvršavaju.
Obje konverzije se izvršavaju nad cijelim programom istovremeno, dakle ne na pojedinačnim matičnim firmama.

Osnovna konverzija se odnosi na promjenu podataka vezanih za godine >=2023 u kojima se od tada radi u eurima, dok podaci u godinama <=2022 ostaju nepromijenjeni i u njima se i dalje radi u kunama. Ova konverzija se uobičajeno radi oko 31.12.2022. godine, može prije, a može i kasnije.

Prijenosi početnih stanja analitika iz 2022. u 2023. godinu se mogu raditi i prije i poslije osnovne konverzije, program vodi o tome računa da ih se ispravno prebacuje.

Dodatna konverzija se radi nakon završnih obračuna 2022. godine i ona konvertira kune u eure u godinama <=2022.

Bitno je znati sljedeće:

  1. Prije bilo koje konverzije svi podaci su u kunama (oznaka HRK)
  2. Nakon Osnovne konverzije podaci u godinama <=2022. su i dalje u kunama, >=2023. su u eurima (oznaka EUR1)
  3. Nakon Dodatne konverzije svi podaci su u eurima (oznaka EUR2
Vizualna informacija o tome da li je i koja konverzija napravljena će bit pri vrhu glavne forme desno od datuma: HRK, EUR1, EUR2.

Osvrt na potrebu razumijevanja uputa i prethodnog testiranja konverzija

U vezi konverzije kn u eur za ulazak u euro zonu do sada se dosta govorilo u javnim glasilima i stručnim časopisima.

Da bi se taj posao kvalitetno odradio potrebno je o tome imati određena saznanja, a tek nakon toga možete kvalitetno pratiti upute za tehničku provedbu u programu Ipos knjigovodstvo, ali zar nije tako i sa ostalim radnjama u računovodstvu?

Prema dosadašnjim saznanjima jednoj grupi korisnika je manje više sve jasno iz uputa za konverziju u Iposu, to su korisnici koji su odradili i probne konverzije nad svojim podacima u beta verziji Iposa, neki samostalno, a neki uz pomoć djelatnika Iposa. Oni će taj isti postupak jednostavno ponoviti kada za to dođe vrijeme.

Druga grupa korisnika su oni koji kažu da su pročitali uputu Iposa za konverziju hrk-eur, ali smatraju da oni to ne mogu napraviti, ne navode koji dijelovi uputa im nisu jasni.
Zapravo oni pričaju o svojem dojmu, izražavaju svoj strah, nisu niti pokušali napraviti testnu konverziju nad svojim podacima jer ih je strah zakočio.

Treća grupa korisnika su oni koji će o konverziji razmišljati "onda kada to bude aktualno" na kraju godine.

Postupak izrade OSNOVNE konverzije se tehnički svodi samo na pokretanje radnje u jednom prozoru, isto kao što se radi npr. arhiviranje podataka, indeksiranje, prijenos neke temeljnice i sl., dakle svodi se na pritisak mišem na JEDNU tipku.

Zašto se neki korisnici toga boje, zašto misle da oni to ne mogu?

Zato što možda u prvom pokušaju nisu razumjeli konkretno što se događa kod koje konverzije (osnovna, dodatna), što se smije raditi nakon konverzije, zato što nisu niti pokušali napraviti test konverzije kojim ne mogu napraviti nikakvu štetu.

Tko god misli da će uspješno napraviti konverziju samo klikom miša na tipku za pokretanje konverzije, a bez razumijevanja tehničkih uputa „Konverzija kn u eur za ulazak u euro zonu“ taj će vjerojatno nešto napraviti krivo.

Napraviti će krivo i svaki onaj kome će djelatnici Iposa kliknuti na tipku za pokretanje konverzije, a da ne razumiju tehničku pozadinu konverzije iz uputa.

Zašto će napraviti krivo?

Konverzija ne traje samo par minuta dok program Ipos ne pretvori kune u eure!

Automatska konverzija će odraditi svoj dio posla, međutim korisnici moraju razumjeti što se gdje napravilo konverzijom, na koji način rade u 2022., na koji u 2023., kada bi za njihovo poslovanje bilo potrebno napraviti osnovnu, a kada dodatnu konverziju.

Potrebno je proučiti iz uputa kako se unose podaci nakon koje konverzije, vidjeti koji su izuzeci koje treba uzeti u obzir, nadalje različite firme će neke stvari raditi drugačije, u različito vrijeme itd.

Za sve to nije dovoljno samo pročitati upute, treba ih razumjeti, treba ih provesti u praksi na testnoj konverziji na kopiji svojih podataka. I jednako važno, potrebno je na manjem broju podataka simulirati stvarni rad nakon osnovne konverzije.

Rijetko tko će razumjeti upute za konverziju, ako ih u praksi ne isproba prije stvarne konverzije. Isto je i sa svakim drugim poslom, jedno je čitati teoriju, a drugo isprobati to u praksi.

Dakle ...

  1. Proučite dokument upute za konverziju, i više puta ako treba
  2. Pitajte sve što nije jasno u tim uputama, dopunit ćemo ih i objaviti nove
  3. Pokušajte napraviti test konverziju nad svojim podacima
  4. Pitajte ako negdje zapnete ili nešto nije jasno, sada smo slobodni za to, u zadnjim danima ove godine to će biti upitno

NAPRAVITE ODMAH SADA KONVERZIJU NAD SVOJIM PODACIMA na kopiji direktorija i suočite se sa svim eventualnim problemima kod konverzije i rada između i nakon nakon konverzije, a mi ćemo vam sada pomoći to razriješiti.

Na kraju godine samo ćete ponoviti taj postupak NA ISTI NAČIN, ali sa puno manje stresa i neizvjesnosti.