Tekuće aktualnosti

Info

Stranica na kojoj su objavljene tekuće aktualnosti, zatim hitne upute širem krugu korisnika i sl.

Naslov aktualnosti je link, klikom na njega se otvara i zatvara sadržaj aktualnosti.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.06.04.2023

Zakon o održivoj uporabi pesticida i prodaja sredstava za zaštitu bilja SZB

Dana 23. travnja 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o održivoj uporabi pesticida. Od subjekata u prodaji sredstava za zaštitu bilja (SZB) zahtijevaju se intervencije na poslovnim programima (softverima) prodajnih mjesta u svrhu povezivanja s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS-om).

  pesticidi, free id:0062

Dana 23. travnja 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“, br. 46/22.) (u daljnjem tekstu: Zakon). Kako bi njegova provedba bila u potpunosti omogućena, Fitosanitarni informacijski sustav (u daljnjem tekstu: FIS) je nadograđen, a od subjekata u prodaji sredstava za zaštitu bilja (SZB) zahtijevaju se intervencije na poslovnim programima (softverima) prodajnih mjesta u svrhu povezivanja s FIS-om.

Nadogradnjom FIS-a te prilagodbom softvera prodajnih mjesta biti će omogućena razmjena podataka o prodaji SZB (krajnjim korisnicima) između poljoprivrednih ljekarni i drugih prodajnih mjesta koja prodaju SZB i FIS-a putem web servisa. Ova razmjena podataka mora biti jednostavna, brza i sigurna.

Da bi se omogućila razmjena potrebno je osigurati osnovne funkcionalnosti:

  • preuzimanje kataloga SZB od strane prodajnih mjesta,
  • potvrda prava djelatnika u distribuciji za davanja savjeta i prodaju SZB,
  • mogućnost provjere prava kupovine za pojedinog kupca,
  • zaprimanje podataka o prodaji od strane FIS sustava.

Podaci o SZB moraju biti razvrstani u kategorije na oba mjesta (i u FIS-u i na prodajnom mjestu) te ti podaci moraju biti sinkronizirani. Sinkronizaciju podataka potrebno je obaviti prilikom povezivanja prodajnog mjesta sa FIS-om, na način da se povuku izmjene podataka od prethodnog dana. Stavljanje ovog sustava u rad predviđeno je za 1. siječnja 2023. godine, nakon čega subjekti prodajne mreže više neće prijavljivati količine SZB prodane krajnjim korisnicima preko e-obrazaca.

Svi distributeri, odnosno sva prodajna mjesta obvezni su do 23. travnja 2023. godine uskladiti svoje poslovanje s odredbama Zakona. Ona prodajna mjesta koja ne naprave integraciju s FIS-om neće biti u mogućnosti razmjenjivati podatke sa FIS-om, po pitanju provjere prava kupca putem barkod čitača, te provjere registracije SZB NEĆE SE MOĆI BAVITI DISTRIBUCIJOM I PRODAJOM SZB.

Korisnici programa Ipos koji se bave distribucijom i prodajom SZB-a mogu u svrhu usklađivanja poslovanja sa odredbama toga Zakona koristiti pomoćne programe vanjskih firmi kao što je npr. tvrtka Adriasoft sa svojom aplikacijom Quick.

Quick je aplikacija za vođenje poslovanja s modulom za FIS servise. Quick aplikacija se može koristiti samostalno ili kao nadopuna za postojeće programe koji nemaju mogućnost komuniciranja s FIS servisima. Podaci o produktima (sredstvima za zaštitu bilja, SZB) se automatski importiraju i ažuriraju u lokalnu bazu podataka i ne treba ih unositi ručno.

To znači da korisnici Ipos-a i dalje mogu nastaviti koristiti Ipos kako su ga do sada koristili, a u slučaju da je predmet prodaje jedno ili više sredstava za zaštitu bilja - SZB, onda svu potrebnu provjeru, evidenciju i komunikaciju mogu odraditi kroz aplikaciju Quick Adriasofta koja se instalira na istom računalu na kojem je Ipos aplikacija.

U vezi navedenog možete kontaktirati g. Lučić Jadranka iz Adriasofta:

  • mob: 091 565 5251
  • mail: jlucic@adriasoft.hr

Linkovi na dodatne informacije: