Tekuće aktualnosti

Info

Stranica na kojoj su objavljene tekuće aktualnosti, zatim hitne upute širem krugu korisnika i sl.

Naslov aktualnosti je link, klikom na njega se otvara i zatvara sadržaj aktualnosti.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.25.12.2023(zadnja promjena 29.01.2024)

Porezna reforma 2024.

Osvrt na promjene u vezi Porezne reforme 2024. i izmjene u programu Ipos u vezi istih

  porezna reforma 2024, free id:0064
31.12.2023. izdana je v2.0 dokumenta sa Kratkim podsjetnikom za prvi obračun plaća u 2024.

Sadržaj je u obliku PDF dokumenta i možete ga pogledati na linku Porezna reforma 2024 v3.0.pdf

Link za download na lokalno računalo Porezna reforma 2024 v3.0.pdf

Aktualne odgovore na pitanja korisnika na temu Porezne reforme 2024. možete pogledati na linku Pitanja i odgovori korisnika u vezi Porezne reforme 2024

Ako imate veći broj djelatnika za obračun plaća koji stanuju u većem broju općina/gradova (npr. više od 20-ak općina) na nižem linku možete skinuti datoteku PorDohodak.nx1 tj. šifrarnik Poreza na dohodak sa svim općinama/gradovima koji su do zaključno 20.12.2023. promjenili osnovne stope poreza na dohodak. Vjerojatno će još općina to napraviti do 31.12.2023.

Jednostavnije je jednokratno upisati/ažurirati jedan određeni broj općina i stopa poreza nego skidati i kopirati te datoteke i onda imati stotinjak općina u kojima je većina njih višak.
Još jednom, razrede poreza na dohodak upisujete samo za općine koje su mijenjale stope, a u kojima istodobno stanuju zaposlenici za koje obračunavate plaću, za sve ostale općine koriste se razredi općine 0 - svi gradovi/općine

Link za download Šifrarnik PorDohodak.nx1 i Opcine.nx1

Podatke o općinama u kojima nemate zaposlenike možete obrisati, sve općine iz popisa poreza na dohodak morate imati u šifrarniku općina tj. po potrebi ga ažurirajte.

Datoteke koje ste skinuli (PorDohodak.nx1 i Opcine.nx1) možete zatim kopirati u instalaciju Iposa u direktorij "...Ipos knjigovodstvo\Data\Skupne" preko postojećih datoteka PorDohodak.nx1 i Opcine.nx1.

Za postojeće datoteke PorDohodak.nx1 i Opcine.nx1 najprije napravite sigurnosnu kopiju na neko drugo mjesto!!

Ako vaši windowsi imaju drugačiji NLS datotečnog sustava potrebno je napraviti Pakiranje datoteka, samo grupu "Skupne datoteke za program", to možete sigurnosti radi napraviti bez obzira na NLS.

Na stranicama Porezne uprave u dijelu Porezna reforma 2024. možete skinuti/download excel tablicu sa svim općinama i stopama poreza aktualnim do određenog datuma, naziv linka "Stope godišnjeg poreza na dohodak".

Link stranicu PU Porezna reforma 2024

Godišnje stope/razredi za konačni obračun poreza na dohodak

Da bismo olakšali korisnicima unos/izmjenu stopa i raspona iznosa u programu će se godišnji porezni razredi (redni brojevi 101 i 102) generirati računski tako što će se svi iznosi na mjesečnom nivou množiti sa faktorom 12 (mjeseci).

Ovo će biti moguće samo ako godišnje stope ostanu iste kao mjesečne, godišnji iznosi ostanu kao 12 x mjesečni, ako to u nekom trenutku ne bude tako tada će biti potrebno dodati redove 101 i 102 za svaku općinu sa svojim parametrima godišnjeg obračuna.

Mjesečni porezni razredi moraju imati redne brojeve 1 i 2, nikako se redni brojevi ne smiju nastavljati nizom 1, 2, 3, 4, 5, ... preko drugih općina.