Preuzimanje datoteka - download

Kategorije

Uputa za preuzimanje

Kliknite mišem na željenu datoteku u koloni Datoteka, na pitanje da li pokrenuti i spremiti datoteku odaberite Spremi ili Save

Kontakt informacije

Da biste mogli preuzeti datoteke za instalaciju morate biti logirani sa svojim korisničkim imenom i lozinkom tj. biti registrirani korisnik, ako niste registrirani korisnik programa morate ispuniti kontakt informacije, a koje će morati biti odobrene od IPOS-a.

Uputa

  1. kod prvog pristupa ovoj stranici ispunite kontakt informacije i kliknite na tipku Pošalji informacije
  2. informacije će biti poslane djelatnicima Iposa na provjeru i unutar jednog radnog dana ćete dobiti odgovor, na mail koji ste naveli, da vam je odobreno preuzimanje datoteka
  3. ponovo pristupite ovoj stranici, popunite podatke (sa istim mailom) i kliknite na tipku Pošalji informacije
  4. na svoju e-mail adresu ćete dobiti numerički kod kao potvrdu da ste vlasnik maila, prepišite taj kod u polje Kod za potvrdu e-maila i kliknite na tipku Pošalji informacije
    (bitno je da nakon slanja koda na mail ne zatvarate ovu stranicu jer se kod mijenja svaki puta kada ponovo otvorite stranicu)
  5. nakon toga ćete dobiti poruku na ekranu da možete pristupiti preuzimanju probnih verzija programa niže dolje
Datoteke mogu preuzeti isključivo firme/obrti, ne upisujte podatke ako ste fizička osoba!
Naziv firme/obrta  
Kontakt osoba (ime prezime)  
Ulica  
Pošta    
Grad/mjesto  
Kontakt telefon  
Osobni identifikacijski broj OIB
 
E-mail adresa    
Odabirom tipke Pošalji informacije na mail ćete dobiti numerički potvrdni kod kojeg ćete upisati ovdje i ponovo odabrati tipku Pošalji informacije  
Kod za potvrdu e-maila  
Kako ste došli do informacije
o programu Ipos knjigovodstvo?
 

Probne verzije

Probne verzije u kojima rade sve funkcije kao u komercijalnoj verziji programa, nisu vremenski ograničene.
Jedina razlika prema komercijalnim verzijama je da se ne može unijeti neograničeni broj podataka. Podaci koji se unesu u probnoj verziji ostaju nakon što se program kupi i registrira.

Datoteka Verzija Datum Opis MB ADSL 10Mb/s
15.1.0 01.05.2018 Instalacijska datoteka probne verzije programa Ipos knjigovodstvo. 45 36 s
15.1.0 01.05.2018 U datoteci za skidanje se nalazi direktorij u kojem je već izvršena kompletna instalacija. Nakon raspakiravanja datoteke pokrećete program knjigovdstvo.exe. 45 36 s


trenutno nevidljivi red tabele
11.1.992 27.12.2012. Fiskalizacija u Hrvatskoj.
Probna beta verzija za isprobavanje, nakon download-a kopirati u neki temp direktorij, pokrenuti i raspakirat će se već gotov instalacijski direktorij u kojem za pokretanje programa pokrenite knjigovodstvo.exe.
45 36 s

Nadogradnje

Nadogradnje su predviđene samo za registrirane korisnike koji nadogradnju mogu dobiti ili kroz paušalno održavanje ili kupovinom pojedine nadogradnje. Mogu se pronaći na linku Preuzimanje datoteka za registrirane korisnike.

Dodaci podverzije

Dodaci podverzije su predviđene samo za registrirane korisnike na linku Preuzimanje datoteka za registrirane korisnike.

Kod nadogradnje programa jedino se prva dva broja verzije nadograđuju (i kupuju), treći broj je uvijek samo dodatak koji se ne instalira posebno (i ne kupuje) nego je dovoljno samo zamijeniti izvršnu datoteku "knjigovodstvo.exe".
Datoteke su samodearhivirajuće tj. kopirajte je u neki direktorij i pokrenite, raspakirat će se knjigovodstvo.exe i nakon toga tu datoteku kopirajte na mjesto postojeće u direktoriju ...\Ipos knjigovodstvo.

Upute

Datoteka Verzija Datum Opis MB ADSL 1Mb/s
KNJIGA.chm 15.1 01.05.2018 Windows HTML upute za program, cca 1000 stranica. 11 64 s
KNJIGA.pdf 15.1 01.05.2018 Upute u PDF formatu za ispis na papir cca 1000 stranica 11 64 s
IposVideoUpute.exe   16.08.2009 Video upute koje možete skinuti na svoje računalo, preporuka da ih pregledavate sa interneta 250 30 min

Razno

Datoteka Verzija Datum Opis MB ADSL 1Mb/s
12.0 20.11.2016 Program za daljinsku podršku, nakon što pokrenete program potrebno je telefonski dojaviti ID i Password i možemo vam pružiti pomoć na vašem računalu. Video i audio. 1 8 s
Izdvojene_lokacije_zip.exe 13.0 03.08.2014 Kopije 4 instalacije za isprobavanje rutine Izdvojenih lokacija. U instalacijama su već podešeni parametri za rad izdvojenih lokacija. Svaki direktorij simulira jednu instalaciju tj. zasebnu lokaciju-računalo. 105 14 min
Materijali za distributere.exe
NEVIDLJIVI RED
    Materijali za distributere (Kratki vodič, naljepnica za CD, Prospekt, Cjenik programa) koji distributeri mogu printati za svoje potrebe 6 48 s
Obrazac DU - izvješće o isplaćenim dividendama i udjelima u dobiti u mjesecu.docx
NEVIDLJIVI RED
    Obrazac skinut sa stranica PU, ali u Word formatu da se može ispuniti na računalu i ispisati 0,01 0 s

Beta verzije

Ovdje se mogu kopirati neslužbene verzije programa tj. verzije koje su još u fazi izrade, njihova svrha je da korisnici mogu vidjeti određenu verziju u fazi kada su još uvijek moguće izmjene kako bi finalna verzija bila sa što manje grešaka i što više ugrađenih prijedloga korisnika.

Beta verzije su dostupne samo registriranim korisnicima na linku Preuzimanje datoteka za registrirane korisnike.