Preuzimanje datoteka - download

Kategorije

Uputa za preuzimanje

Kliknite mišem na željenu datoteku u koloni Datoteka, na pitanje da li pokrenuti i spremiti datoteku odaberite Spremi ili Save

Kontakt informacije

Uputa

  1. ispunite kontakt informacije i kliknite na tipku Potvrda maila
  2. na svoju e-mail adresu ćete dobiti numerički kod, prepišite taj kod u polje Kod za potvrdu e-maila kao potvrdu da ste vlasnik maila i kliknite na tipku Pošalji informacije
    (bitno je da nakon slanja koda na mail ne zatvarate ovu stranicu jer se kod mijenja svaki puta kada ponovo otvorite stranicu)
  3. nakon toga ćete dobiti poruku na ekranu da možete pristupiti preuzimanju probnih verzija programa niže dolje
Naziv (firma/obrt)
 
OIB
 
E-mail
   
Kako ste došli do informacije o programu Ipos knjigovodstvo?
 
 

Probne verzije

Probne verzije u kojima rade sve funkcije kao u komercijalnoj verziji programa, nisu vremenski ograničene.
Jedina razlika prema komercijalnim verzijama je da se ne može unijeti neograničeni broj podataka. Podaci koji se unesu u probnoj verziji ostaju nakon što se program kupi i registrira.

Datoteka Verzija Datum Opis MB ADSL 10Mb/s


trenutno nevidljivi red tabele
17.1.0 15.08.2021 Instalacijska datoteka probne verzije programa Ipos knjigovodstvo.    
20.0.0 23.05.2024 U datoteci za skidanje se nalazi direktorij u kojem je već izvršena kompletna instalacija. Nakon raspakiravanja datoteke pokrećete program knjigovodstvo.exe. 60   


trenutno nevidljivi red tabele
11.1.992 27.12.2012. Fiskalizacija u Hrvatskoj.
Probna beta verzija za isprobavanje, nakon download-a kopirati u neki temp direktorij, pokrenuti i raspakirat će se već gotov instalacijski direktorij u kojem za pokretanje programa pokrenite knjigovodstvo.exe.
45  

Nadogradnje

Nadogradnje su predviđene samo za registrirane korisnike koji nadogradnju mogu dobiti ili kroz paušalno održavanje ili kupovinom pojedine nadogradnje. Mogu se pronaći na linku Preuzimanje datoteka za registrirane korisnike.

Dodaci podverzije

Dodaci podverzije su predviđene samo za registrirane korisnike na linku Preuzimanje datoteka za registrirane korisnike.

Kod nadogradnje programa jedino se prva dva broja verzije nadograđuju (i kupuju), treći broj je uvijek samo dodatak koji se ne instalira posebno (i ne kupuje) nego je dovoljno samo zamijeniti izvršnu datoteku "knjigovodstvo.exe".
Datoteke su samodearhivirajuće tj. kopirajte je u neki direktorij i pokrenite, raspakirat će se knjigovodstvo.exe i nakon toga tu datoteku kopirajte na mjesto postojeće u direktoriju ...\Ipos knjigovodstvo.

Upute

Datoteka Verzija Datum Opis MB ADSL 1Mb/s
KNJIGA.chm 20.0 23.04.2024 Windows HTML upute za program, cca 1000 stranica. 11 64 s
KNJIGA.pdf 20.0 23.04.2024 Upute u PDF formatu za ispis na papir cca 1000 stranica 11 64 s
IposVideoUpute.exe   16.08.2009 Video upute koje možete skinuti na svoje računalo, preporuka da ih pregledavate sa interneta 250 30 min

Razno

Datoteka Verzija Datum Opis MB ADSL 1Mb/s
12.0 20.11.2016 Program za daljinsku podršku, nakon što pokrenete program potrebno je telefonski dojaviti ID i Password i možemo vam pružiti pomoć na vašem računalu. Video i audio. 1 8 s
SepaHrPain_1.1.9.zip 1.1.9 19.11.2023 Shema za provjeru SEPA datoteke zbrojnog naloga od ver 19.0.17. ZIP datoteku je potrebno raspakirati i novu datoteku (sepa.hr.pain.001.001.09_19.11.2023.xsd) kopirati u direktorij ".../Ipos knjigovodstvo/SepaDatoteke"
Poslovne jedinice - Fina.xlsx     ID broj u evidenciji Fine. Koristi se kod slanja eRačuna javnim poduzećima preko servisa Moj-eRačuna, Fina eRačuna i dr. Ovaj broj bi trebali dobiti od samog kupca ili Fine. Mnoga javna poduzeća imaju poslovne jedinice (npr. HEP-proizvodnja) koje imaju svaka svoj Fina ID broj.
Kontni_plan_neprofitni.zip     Kontni plan za neprofitne organizacije za verziju Ipos knjigovodstva 16.1
Uputa:
Skinite datoteku Kontni_plan_neprofitni.zip, raspakirajte ju u neki temp direktorij i dobit ćete datoteku konta.nx1. Tu datoteku kopirajte preko postojeće istoimene datoteke u direktoriju "...Ipos knjigovodstvo\Data\Skupne\konta.nx1"
   
Obrazac DU - izvješće o isplaćenim dividendama i udjelima u dobiti u mjesecu.docx
NEVIDLJIVI RED
    Obrazac skinut sa stranica PU, ali u Word formatu da se može ispuniti na računalu i ispisati 0,01 0 s

Beta verzije

Ovdje se mogu kopirati neslužbene verzije programa tj. verzije koje su još u fazi izrade, njihova svrha je da korisnici mogu vidjeti određenu verziju u fazi kada su još uvijek moguće izmjene kako bi finalna verzija bila sa što manje grešaka i što više ugrađenih prijedloga korisnika.

Beta verzije su dostupne samo registriranim korisnicima na linku Preuzimanje datoteka za registrirane korisnike.