Novosti u programu Ipos knjigovodstvo

Sveukupno novosti u bazi: 579

13.06.2017

Izdan je dodatak-podverzija 14.1.7 na ver 14.1

  podverzija
Ispravak u pripremnoj inventuri.
Pregled promjena programaID:582

12.06.2017

Izdan je dodatak-podverzija 14.1.6 na ver 14.1

  podverzija
Sistemske promjene i promjene u plaćama HR i BiH.
Pregled promjena programaID:581

01.06.2017

Izdan je dodatak-podverzija 14.1.5 na ver 14.1

  podverzija
U postavkama grupa Obračun dohodaka je dodana postavaka "Primjena najviše mjesečne osnovice kod doprinosa na plaću (kao i kod doprinosa iz plaće).
Kako su se pojavila razna tumačenja u praksi korisnici mogu sami odlučiti koju će varijantu odabrati, JOPPD je za takve radnike potrebno korigirati po potrebi.
Pregled promjena programaID:580

21.05.2017

Izdan je dodatak-podverzija 14.1.4 na ver 14.1

  podverzija
Promjene u modulu Obračuna plaća:
Pregledniji prikaz tabela rezultata obračuna.
Izvještaj Rekapitulacija po vrstama rada sa specifikacijom radnika.
Izvještaj Rekapitulacija vrsta rada po radnicima.
Pregled promjena programaID:579

18.05.2017

Izdan je dodatak-podverzija 14.1.3 na ver 14.1

  podverzija
Optimizacija prikaza online korisnika u programu.
Pregled promjena programaID:578

16.05.2017

Izdan je dodatak-podverzija 14.1.2 na ver 14.1

  podverzija
Ispravak kod pokretanja indeksiranja nakon nadogradnje.
Filtriranje dokumenata glavne knjige.
Automatski grafovi sa prosječnim mjesečnim i prosječnim godišnjim iznosima.
Pregled promjena programaID:577

12.05.2017

IZDANA JE VERZIJA PROGRAMA 14.1

  nova verzija
Grafikoni korisničkih izvještaja i bruto bilance, korisnici u mrežnom radu, neaktivni korisnici, robno nove mogućnosti stanja zaliha, pretraživanje postavki i dr., ...
Pregled promjena programaID:576

11.05.2017

Usklađivanje cijene nadogradnje

  cjenik, nadogradnja
Cijena jedne nadogradnje programa od 10% vrijednosti programa je usklađena sa cijenom godišnje pretplate na nadogradnje koja je iznosila 12% (1% mjesečno x 12 mjeseci).

Od sada je cijena nadogradnje 12% od vrijednosti programa kao i cijena godišnje pretplate na nadogradnje.

Prednosti pretplate na nadogradnje su plaćanje kvartalno tokom godine, da su u nju uključene sve nadogradnje koje izađu tokom razdoblja pretplate, a sada i da ona nije skuplja od cijene jedne nadogradnje.

Računica da je kupnja jedne nadogradnje godišnje po cijeni 10% od vrijednosti programa jeftinija od godišnje pretplate na nadogradnje 12% više ne stoji i svakako je povoljnije program nadograđivati preko pretplate bez obzira da li se radi o samoj jednoj nadogradnji.
ID:575

10.05.2017

Izdan je dodatak-podverzija 14.0.15 na ver 14.0

  podverzija
U "Blagajna > Loko vožnja > Loko vožnja - obračun kilometraže za lokalnu upotrebu" u polje "Ostali izravni troškovi" nije bilo moguće unijeti iznos 1000,00 kn i veći, ispravljeno.
Pregled promjena programaID:574

24.04.2017

Nova aktualnost u vezi problema sa antivirusnim programima

  aktualnosti
U zadnje vrijeme je određeni broj korisnika prijavljivao problem da im antivirusni program (AVG, AVAST) blokira pokretanje programa knjigovodstvo.exe zbog upozorenja da program sadrži virus.
O čemu se zapravo radi možete pročitati u aktualnostima.
AktualnostiID:573

12.04.2017

Pregled trenutnih promjena za sljedeću verziju

  nova verzija
Ažurirane su promjene koje su za sada napravljene za sljedeću verziju.
ID:572

11.04.2017

Izdan je dodatak-podverzija 14.0.14 na ver 14.0

  podverzija, joppd
Dodatne promjene u vezi JOPPD obrasca.
Pregled promjena programaID:571

02.04.2017

Primjeri obračuna drugog dohotka u tekućim aktualnostima

  
U tekućim aktualnostima je napravljen primjer korak po korak u slikama obračuna Drugog dohotka - Ugovora o djelu i Autorskih honorara.
AktualnostiID:570

31.03.2017

Izdan je dodatak-podverzija 14.0.13 na ver 14.0

  podverzija, joppd
Kod automatskog kreiranja JOPPD obrasca za polje B 12 Osnovica za doprinose, iznos se umanjuje za iznos izdatka iz polja B 13.1
Pregled promjena programaID:569

27.03.2017

Ponude za pretplatu na nadogradnje i održavanje

  pretplate, ponude
Svim korisnicima koji imaju aktivnu neku od usluga:
- Pretplatu na nadogradnje
- Paušalno održavanje
- Najam programa
dana 13.3.2017. su poslane ponude za sljedeće tromjesečje 4-6.2017.


Ako iz nekog razloga niste dobili ponudu možete zatražiti na mail ipos@ipos.hr da vam ponovo pošaljemo ponudu.
ID:568

15.03.2017

Izdan je dodatak-podverzija 14.0.12 na ver 14.0

  podverzija
U poljima za unos iznosa, kontrola upisa negativnog iznosa (funkcija IznosDec).
Pregled promjena programaID:567

07.03.2017

Promjena u web aplikaciji

  web aplikacija, informacija
U web aplikaciji su u dijelu "Tehnički dio > Tekuće aktualnosti" i "Tehnički dio > Pregled novosti" dodani tagovi ili teme pa se preko njih lakše mogu filtrirati pojedine aktualnosti tj. novosti.
ID:566

23.02.2017

Izdan je dodatak-podverzija 14.0.11 na ver 14.0

  podverzija
Nova verzija 2.0 xml sheme za DI obrazac (dugotrajna imovina) za slanje na ePoreznu.
Dodatak u poreznim evidencijama.
Pregled promjena programaID:565

20.02.2017

Izdan je dodatak-podverzija 14.0.10 na ver 14.0

  podverzija
Korekcija tabelarnog prikaza VP cjenika u odnosu na podverziju 14.0.9.
Pregled promjena programaID:564

17.02.2017

Izdan je dodatak-podverzija 14.0.9 na ver 14.0

  podverzija
Grafički logo adrese u dodatnim formatima gif, png, jpg, tif, ....
Razni dodaci i izmjene.
Pregled promjena programaID:563

15.01.2017

Izdan je dodatak-podverzija 14.0.8 na ver 14.0

  podverzija
Nove kontrole Fiskalizacije, provjera .NET Frameworka i dr.
Automatsko spremanje modula glavnog izbornika.
Pregled promjena programaID:562

07.01.2017

Prekid rada fiskalizacije u produkcijskom okruženju od 9.1.2017. u ver 13.4 i ranijima

  fiskalizacija
Ponavljamo vijest koju smo objavili 21.9.2016.

U verzijama 13.4 i ranijima programa Ipos knjigovodstvo od 9.1.2017. više neće radi fiskalizacija u produkcijskom okruženju Porezne uprave zbog prelaska Centralnog informacijskog sustava (CIS-a) Porezne uprave na nove sigurnosne protokole.
Od postojećih protokola SSL i TLS u novom okruženju će raditi samo TLS 1.1 i TLS 1.2, dakle SSL (sve verzije) i TLS 1.0. više ne rade.

Zbog navedenih promjena u sustavu Porezne uprave, bilo je potrebno prilagoditi program Ipos knjigovodstvo u ver 14.0 da radi sa novim protokolima.

Detaljnije o tome pogledajte u tekućim aktualnostima na linku

Aktualnost u vezi fiskalizacijeID:561

07.01.2017

Izdan je dodatak-podverzija 14.0.7 na ver 14.0

  podverzija
Promjene u načinu prikaza izbornika, dodana je 3. opcija sa kojom je moguće vratiti "stari" izgled glavnog izbornika.
Detalje pogledajte u tekućim aktualnosti na webu pod naslovom "Osvrt na novi izgled programa Ipos knjigovodstvo u ver 14.0".

Pregled promjena programaID:560

30.12.2016

Izdan je dodatak-podverzija 14.0.6 na ver 14.0

  podverzija
Izvršene su promjene u vezi novog načina obračuna poreza na dohodak i dr.

Detaljno objašnjenje molimo pogledajte u Aktualnostima na webu "Plaće, doprinosi, drugi dohodak od 1.1.2017. prema promjenama nove porezne reforme"
Pregled promjena programaID:559

27.12.2016

Izdan je dodatak-podverzija 14.0.5 na ver 14.0

  podverzija
Rješenje problema generičke greške kod pokretanja programa nakon premještanja na drugo računalo sa drugačijim operativnim sistemom.
Pregled promjena programaID:558

Napomena

Zbog jako malog broja korisnika DOS verzije programa promjene u DOS-u od 1992. do 1999. godine su maknute iz popisa promjena.

Automatsko primanje novosti


Tagovi (teme)