Promjene programa

Odabir verzija

Prikaži samo promjene nastale nakon označene verzije - datuma


Tip: Označite svoju tekuću verziju programa i dobit ćete popis novih promjena nastalih nakon vaše verzije


Odabir modula

Odaberite module za koje želite vidjeti promjene

    


















Prikaz promjena po stranici

Sveukupno promjena u bazi za označene module: 2505

ver 21.0 rel 01.01.3000

U PRIPREMI: Delphi 10.4.2, nove verzije razvojenih alata(17)

Sistem

Nove verzije razvojnih alata

Delphi Enterprise v10.4.2 Sydney
NexusDb v4.50.26
QuickReport v6.0.0
Gnostice eDocEngine v5.0.0.548
TeeChart v2020.31
EldoS SecureBlackbox Prof v20.0.7779
Han-soft 1D barcode v11.1.0.2216
Han-soft 2D barcode v11.1.0.2574
(20.04.2021)
Općenito

Automatsko označavanje neaktivnih artikala

Vezano na module Fakturiranje u veleprodaji, Robno-materijalno, Proizvodnja, Maloprodajne zalihe i Pc blagajna.
 
Šifrarnik artikala sadrži polje Neaktivan preko kojeg se pojedini artikli mogu označiti kao neaktivni, zastarjeli, koji se više ne upotrebljavaju, EOL.
Kod pozivanja brzog šifrarnika artikala neaktivni artikli su automatski sakriveni.

Korisnici koji imaju veći broj artikala mogu preko rutine "Fakturiranje - Šifrarnici - Automatsko označavanje neaktivnih artikala" automatikom označiti artikle neaktivnima.

Rutina kod određivanja neaktivnih artikala provjerava korištenje svakog pojedinog artikla u niže navedenim dokumentima i za zadani raspon poslovnih godina:
- Dokumenti Robno-materijalnog knjigovodstva
- Dokumenti Stanja zaliha veleprodaje
- Dokumenti Kalkulacija veleprodaje
- Dokumenti Radnih naloga - proizvodnja
- Dokumenti Narudžbi
- Dokumenti Veleprodajnih računa
- Dokumenti Predračuna
- Dokumenti Skladišta maloprodaje
- Dokumenti Stanja zaliha maloprodaje
- Dokumenti Maloprodajnih kalkulacija
- Dokumenti Maloprodajnih računa(27.04.2021)

Šifrarnik artikala, neaktivni artikli

U "Fakturiranje > Šifrarnici > Popis filtera artikala i usluga" je dodan filter za Aktivne, Neaktivne i Sve artikle.(28.04.2021)

Brzi kalkulator

U glavnom prozoru programa pri vrhu je dodano polje Brzi kalkulator za kratke matematičke izračune koji je uvijek pri ruci.

Možete izračunavati složenije matematičke operacije, koristiti zagrade (), /, *, -, +. Za izračun pritisnite Enter, za promjenu broja decimala koristite strelice gore/dole, za upis rezultata u numerička polja u drugim prozorima pritisnite 'k' na tipkovnici (kao kalkulator) i kopirat će se rezultat izračuna kalkulatora.
Primjer: (10/2 + 5*3,14) * 25(07.05.2021)

Promjena tipke za isključivanja sjenčanja i linija na izvještajima

Promjena funkcije tipke "Uključena sjenčanja i linije na svim izvještajima" u gornjem lijevom dijelu glavne forme.
Od sada kada je tipka isključena iz izvještaja se miču samo sjenčanja redova (tamne podloge), a ne i linije kao što je bilo do sada.(26.07.2021)
Glavna knjiga

Enter za unos novog dokumenta

Tipka za unos novog dokumenta je postavljena kao tekuća tako da se može odabrati mišem, na tastaturi Alt+U ili tipkom Enter.(27.05.2021)
Saldakonti dobavljača

Promjena prikaza uključenog PDF računa

U "Dobavljači > Dokumenti > Ulazni računi" tipka eRačuni promjenjeni su nod-ovi za prikaz PDF vizualizacije računa od strane Elektroničkih računa, postavljanjem novih nod-ova PDF se prikazuje ispravno.(18.06.2021)
Fakturiranje u VP

Značajno ubrzanje slanja eRačuna, eTerećenja, eOdobrenja, predračuna, ponuda

Kod "Fakturiranje > Elektronički računi > Slanje eRačuna, eTerećenja i eOdobrenja (upload)" i "Fakturiranje > Elektronički računi > Slanje predračuna (ponuda, naloga i dr.) (upload)" promjenjen je algoritam slanja na način da se svaki dokument šalje u posebnom tasku (thread-u), a ne više sekvencijalno kao do sada.

To znači da ako označimo npr. 20 računa za slanje, program će nakon što kreira XML datoteke računa za slanje za svih 20 računa istovremeno poslati zahtjev na web servis, a to znači da će vrijeme čekanja odgovora biti višestruko kraće.
To naravno ovisi i o broju jezgri samog procesora i brzini internet veze.

Istodobno je ubrzano i učitavanje označenih računa i predračuna u prozor eRačuna (postupak kada se označe Izlazni računi i klikne na tipku eRačuni).(04.07.2021)

Provjera podataka o primateljima računa u sustavu eRačuna

Moguće je provjeriti:
1. Da li je partner u sustavu eRačuna
2. Osnovne informacije o kupcu
3. Da li je kupac u blokadi
4. Informacije iz GFI podataka Fine

Opcije 1. Provjera primatelja i 2. Dohvaćanje osnovnih podataka su besplatne, dok je za opcije 3. Provjera blokade primatelja i 4. Dohvaćanje GFI podataka, uslugu potrebno ugovoriti sa informacijskim posrednikom. Nakon ugovaranja ništa više nije potrebno posebno uključivati u programu Ipos.

(20.07.2021)

Naziv kupca u naslovu ponuda i računa kod ispisa

Kod ispisa pojedinačnih predračuna "Fakturiranje > Izvještaji > Ispis predračuna" (ponuda, naloga, ...) i računa "Fakturiranje > Izvještaji > Ispis računa" u naslovu samog računa će uz naziv i broj dokumenta biti dodan i naziv kupca npr. "Ponuda br. 150-2021 Maveco doo".
Samim time će i export PDF računa u nazivu datoteke uz broj računa imati i naziv kupca jer se naziv datoteke kreira iz naslova izvještaja.

U postavki "Fakturiranje - ispis računa/predračuna > Kod ispisa pojedinačnih računa/predračuna u naslovu izvještaja (datoteci eksporta) dodaj naziv kupca" moguće je odrediti da je naziv isključen ili da se uključi naziv dužine 10, 20, .... 50 znakova.(24.07.2021)

Promjene ispisa izvještaja

U niže navedenim izvještajima izvršene su promjene prikaza vezano naglašavanje redova sjenčanje/linije.
"Fakturiranje > Izvještaji > Ispis računa-kalkulacija"
"Fakturiranje > Izvještaji > Ispis predračuna-kalkulacija"
"Fakturiranje > Izvještaji > Top lista prodaje artikala"(24.07.2021)
Robno-materijalno

Promjene ispisa izvještaja

U niže navedenim izvještajima izvršene su promjene prikaza vezano naglašavanje redova sjenčanje/linije.
"Robno-mat. > Izvještaji > Ispis ulaznih kalkulacija (CSV)"(24.07.2021)

Naziv kupca/dobavljača u naslovu skladišnih dokumenata kod ispisa

Kod ispisa pojedinačnih dokumenata u "Robno-mat. > Izvještaji > Ispisi skladišnih dokumenata (CSV)" u naslovu samog dokumenta će uz naziv i broj dokumenta biti dodan i naziv kupca/dobavljača npr. "Ponuda br. 150-2021 Maveco doo".
Samim time će i export PDF skladišnog dokumenta u nazivu datoteke uz broj dokumenta imati i naziv partnera jer se naziv datoteke kreira iz naslova izvještaja.

U postavki "Fakturiranje - ispis računa/predračuna > Kod ispisa pojedinačnih računa/predračuna/primki/otpremnica u naslovu izvještaja (datoteci eksporta) dodaj naziv partnera" moguće je odrediti da je naziv isključen ili da se uključi naziv dužine 10, 20, .... 50 znakova.(26.07.2021)
PC kasa

Promjene ispisa izvještaja

U niže navedenim izvještajima izvršene su promjene prikaza vezano naglašavanje redova sjenčanje/linije.
"PC blagajna > Izvještaji > Rekapitulacija maloprodaje po računima"
"PC blagajna > Izvještaji > Rekapitulacija maloprodaje po artiklima"
"PC blagajna > Izvještaji > Top lista maloprodaje artikala"(24.07.2021)
Maloprodajne zalihe

Promjene ispisa izvještaja

U niže navedenim izvještajima izvršene su promjene prikaza vezano naglašavanje redova sjenčanje/linije.
"Maloprodaja > Izvještaji > Ispis ulaznih kalkulacija"(24.07.2021)
Obračun dohodka

Promjena platnog listića

U "ObrDohotka > Izvještaji > Platni listići - Obračunska isprava za isplatu-naknadu plaće" promjenjen je platni listić na način da su iz obustava izvađeni porezi i prirezi i stavljeni kao posebna grupa. Novi redoslijed podataka je: bruto primitak, dobrinosi iz bruta, dohodak, porez i prirez, neto primitak, obustave, nadoknade, isplata, doprinosi na dohodak.(30.06.2021)

Promjena rekapitulacije poduzeća

Promjenjen je izgled "ObrDohotka > Izvještaji > Rekapitulacija poduzeća" na način da su iz obustava maknuti porezi i prirezi.(30.06.2021)

podver 17.0.21 rel 28.07.2021

Razno(1)

Fakturiranje u VP

Postavka za kopiranje tekstova kod automatske otpremnice iz računa

Kod automatske izrade otpremnice nakon kreiranja računa, preko posebne postavke "Fakturiranje > Kod automatske otpremnice iz računa kopiraj tekst prije i iza stavka iz računa u otpremnicu (nivo partnera)" se može odrediti da li da se kopira tekst prije i iza stavaka iz samog računa ili da se povlači inicijalni tekst iz šifrarnika "Šifrarnici > Tekstovi > Tekstovi na računima, predračunima i otpremnicama" na rednim brojevima 5 i 6 za otpremnice.(28.07.2021)

podver 17.0.20 rel 27.06.2021

Razno(1)

Fakturiranje u VP

Automatska raspodjela poreza u knjigu IR-a prema stopi poreza stavaka računa

Pojednostavljenje automatskog upisa računa u knjige IR-a kod računa koji imaju stavke sa miješanim stopama poreza.
Kod automatskog "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Prijenos računa u saldakonti kupaca", a kada je uključena postavka "Porezne evidencije > Automatski upis izlaznih računa iz saldakonti kupaca u knjige I-RA" ili "Porezne evidencije > Automatski upis izlaznih računa iz fakturiranja u knjige I-RA" automatski će se upisati računi u porezne knjige IR-a.

Kako se kod upisa računa (predračuna) polja za određivanje "tipa knjige IR-a" i "tipa unosa u knjigu IR-a" nalazi u glavi dokumenta, a ne u svakoj pojedinoj stavci (kako se ne bi dodatno komplicirao unos računa) program će kod stavaka sa miješanim stopama (0, 5, 10, 13, 22 ili 25%) na osnovu stope poreza pojedine stavke određivati u koja polja knjige IR-a će se upisivati osnovica i porez.

U slučaju da je tip unosa ir-a 1 do 10 tj. neka vrsta oslobođenja tada cjelokupni iznos računa ide na oslobođenje koje je navedeno.
Ako je tip unosa u knjigu IR-a 11, 12 ili 13 (dakle bilo koji od ta tri) tj. oporezive isporuke (5%, 13% ili 25%) tada će program na osnovu stope poreza svake stavke određivati iznose i upisivati u adekvatna polja.(27.06.2021)

podver 17.0.19 rel 18.06.2021

Razno(1)

Fakturiranje u VP

Korekcije kod automatskog PDF eksporta računa i predračuna

Prozor "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Računi / Predračuni" i tipke "Export" u PDF gdje se PDF dokument automatski kreira za Dokumentaciju programa, a u ovom konkretnom slučaju je to u svrhu slanja dokumenta kao prilog vizualizacije računa.
Kod nekih dobavljača se fontovi kod prikaza PDF računa nisu prikazivali ispravno ako dobavljač te fontove nije imao instalirane na svom računalu.

Sada se i kod automatskog PDF exporta primjenjuje postavka "Program > Kod exporta izvještaja u PDF da li su uključeni TTF fontovi (nivo korisnika)" koja ima opcije: nisu, djelomično, kompletno.

Preporuča se da ta opcija bude barem na "djelomično".(18.06.2021)

podver 17.0.18 rel 09.06.2021

Razno(1)

Saldakonti kupaca

Optimizacija brzine izvještaja OPZ-STAT-1

Optimizacija/ubrzanje brzine ispisa izjveštaja "Kupci > Izvještaji > Obrazac OPZ-STAT-1 (XML ePorezna)".(30.05.2021)

podver 17.0.17 rel 22.04.2021

Razno(1)

Fakturiranje u VP

Fiskalni broj eRačuna

Kod slanja eRačuna u XML datoteci su razdvojeni fiskalni broj računa i interni broj računa koji je stavljen pod Note.(22.04.2021)

podver 17.0.16 rel 19.04.2021

Razno(3)

Saldakonti kupaca

Optimizacija izvještaja

Optimizacija brzine ispisa izvještaja "Kupci > Izvještaji > Prometi i salda kartica"(19.04.2021)
Saldakonti dobavljača

Optimizacija izvještaja

Optimizacija brzine ispisa izvještaja "Dobavljači > Izvještaji > Prometi i salda kartica".(19.04.2021)
PDV evidencije

Izmjene PDV BiH

Kod eksporta u CSV knjiga IRA (KIFA) 01 i 05 tj.:
- "PDV > Knjige izlaznih računa BiH > 01 - Izlazna faktura za robu i usluge iz zemlje " i
- "PDV > Knjige izlaznih računa BiH > 05 – Ostalo (Fakture za usluge izvršene stranom licu itd) "

kada je u navedenim knjigama u polje „Oslobođeno poreza – Izvoz“ upisan iznos različiti od nula tada će se kod eksporta u CSV datoteku za tu fakturu u kolonu „Iznos fakture“ upisati iznos nula, a u kolonu „Iznos fakture za izvoz“ će se upisati iznos iz polja kod unosa „Oslobođeno poreza – Izvoz“.
(19.04.2021)

podver 17.0.15 rel 16.04.2021

Razno(2)

Saldakonti kupaca

Optimizacija izvještaja

Optimizacija brzine ispisa izvještaja "Kupci > Izvještaji > Kartice kupaca"(16.04.2021)
Saldakonti dobavljača

Optimizacija izvještaja

Optimizacija brzine ispisa izvještaja "Dobavljači > Izvještaji > Kartice dobavljača".(16.04.2021)

podver 17.0.14 rel 30.03.2021

Razno(6)

Općenito

Proširenje mogućnosti odabira lokacije za arhiviranje

U "Sistem > Nadzornik > Arhiviranje - backup podataka" je od sada omogućen odabir bilo koje lokacije za arhiviranje podataka, uključujući i mrežnu UNC adresu. Jedino zadnji direktorij treba biti IposARHIVA.(07.03.2021)

Osvježavanje suradnika u partnerima

Automatsko osvježavanje "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovni partneri - poduzeća " nakon poziva i izmjene "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovni suradnici - fizičke osobe".(24.03.2021)
Glavna knjiga

Dodaci kod automatskog upisa izvoda

Dodatno pretraživanje izvoda prošle poslovne godine, ako postoji, kod automatskog upisa podataka sa izvoda(26.03.2021)
Saldakonti dobavljača

Poziv na broj primatelja kod automatskog HUBa

U prozoru "Dobavljači > Dokumenti > Ulazni računi" kad se preko tipke "HUB" automatski popunjava HUB obrazac za plaćanje, popunit će se i podaci Model i Poziv na broj primatelja, a koji se povlače iz polja računa Oznaka za zatvaranje.(05.03.2021)
Fakturiranje u VP

Korekcija ispisa računa

Korekcija pozicioniranja nekih podataka na ispisu računa.(10.03.2021)

eRačuni dodatne kontrole

Dodatne kontrole kod slanja eRačuna prema državi.(30.03.2021)

podver 17.0.13 rel 17.02.2021

Razno(5)

PDV evidencije

Mogućnost posebnog datuma kod XML eksporta UR-a

U prozoru "Dobavljači > Dokumenti > Ulazni računi", kao i u "PDV > Knjige ulaznih računa > Za primljena dobra i usluge, ...." je moguće u opis/napomenu između kodova upisati poseban datum dokumenta koji će se kod XML eksporta poreznih knjiga ulaznih računa UR-a upisivati umjesto poreznog datuma, npr. #datdok#15.02.2021#_datdok#

Ako datum sa kodovima nije upisan uzima se porezni datum (veći datum između datuma dokumenta i datuma isporuke), ako je upisan uzima se datum iz opisa/napomene.
Kodovi se mogu upisati automatski dvostrukim klikom miša na opis/napomenu.(17.02.2021)
Fakturiranje u VP

Brzi izbornik artikala

Brzi (skraćeni) izbornik artikala je unaprijeđen i ubrzan. Testiranje je napravljeno na bazi od preko 30.000 artikala i na našem testu filtriranje naziva i kataloškog broja traje manje od sekunde za bilo koji dio teksta unutar naziva.

Dodan je poseban checkbox kojim se regulira prikaz neaktivnih artikala.

Klikom na tipku "Artikli" se poziva klasičan šifrarnik artikala, ali se automatski pozicionira na artikl koji je bio označen u brzom šifrarnku.

U tragaču/filteru % zamjenjuje bilo koji tekst, _ zamjenjuje bilo koji znak.
Npr. ako u bazi od 30.000 artikala imate i artikle sljedećih naziva
...
Garmin Fitness sat Vivofit 2 HRM narukvica crna
Garmin Fitness sat Vivofit 2 narukvica bijela
Garmin Fitness sat Vivofit 2 narukvica crna
Garmin Fitness sat Vivofit HRM narukvica crna
Garmin Fitness sat Vivofit narukvica siva
Garmin Fitness sat Vivofit narukvica ljubičasta
Garmin Fitness sat Vivofit narukvica plava
...

ako se kupac interesira samo za Garminove Vivofit crne narukvice u tragač možete upisati "garmin%vivofit%crna" i odabrati tipku Filter (ili samo tipka desno na tastaturi) dobit ćete filtrirane samo sljedeće artikle:
Garmin Fitness sat Vivofit 2 HRM narukvica crna
Garmin Fitness sat Vivofit 2 narukvica crna
Garmin Fitness sat Vivofit HRM narukvica crna

ako upišete "sat%ljubičast_" dobit ćete samo:
Garmin Fitness sat Vivofit narukvica ljubičasta(13.02.2021)
PC kasa

Ispis računa ispravak

Ispravak gramatičke greške "fikalizacije" u "fiskalizacije" na ispisu računa formata A4, A5, i A6.(17.02.2021)
Pomoćni programi

Izdvojene lokacije

U dodatnoj rutini Izdvojene lokacije su napravljene promjene da se umjesto lokalnih diskova lokacija direktorija IposPRIJENOS mogu birati UNC name mrežne lokacije datoteka koje se importiraju/eksportiraju.

Istodobno je promjenjen i dizajn samog prozora.(16.02.2021)

Indeksiranje/pakiranje datoteka

Uz postojeće opcije sve datoteke u svim matičnim firmama, sve u tekućoj firmi ..., dodana je i opcija odabira pojedinačnog direktorija za indeksiranje/pakiranje.
Opcija je za primjenu nad podacima koji se importiraju i i eksportiraju iz drugih instalacija programa.(16.02.2021)

podver 17.0.12 rel 10.02.2021

Razno(4)

Fakturiranje u VP

Ispis cjenika

Kod ispisa "Fakturiranje > Izvještaji > Cjenik artikala-usluga (XML) (CSV)" povećana širina polja rednog broja stavke do 99.999.(05.02.2021)

Ispravak ispisa računa

Ispravak greške u prikazu teksta (footer) na kraju dokumenta kod "Fakturiranje > Izvještaji > Ispis računa".(10.02.2021)

Neaktivni artikli

U "Fakturiranje > Šifrarnici > Artikli i usluge" je dodano polje Neaktivan artikl za označavanje artikala i usluga koje nadalje ne koristimo u poslovanju.
Neaktivni artikli se u tabelarnim prikazima Šifrarnika artikala i Brzom izborniku artikala prikazuju fontom sive boje.

U brzom (skraćenom) izborniku artikala kod uključenog Filtera (tipka Filter) se automatski ne prikazuju Neaktivni artikli.
Podsjetnik: tipku Filter je moguće uključiti/isključiti i tipkom strelicom desno na tastaturi kada smo na zadnjem slovu teksta pretraživanja.(10.02.2021)
Pomoćni programi

Izdvojene lokacije

Dodane posebne kontrole da li je u slučaju korigiranja NLS-a datoteka koje se importiraju NLS završen uspješno.(10.02.2021)

podver 17.0.11 rel 04.02.2021

Razno(1)

Fakturiranje u VP

Dodatak kod ponovnog slanja dokumenata (Resend)

Slanje računa Javnim naručiteljima funkcionira drugačije nego ostalim partnerima. Javni naručitelji imaju dodatno ProcessStatus dokumenta pa tako dokument može imati osnovni status Dostavljeno, ali je Document ProcessStatus npr Odbijen.
U situacijama Dostavljen-Odbijen je sada omogućeno ponovno dostavljanje računa.(04.02.2021)

podver 17.0.10 rel 03.02.2021

Razno(1)

Robno-materijalno

Tekst na otpremnici

Osnovni inicijalni tekst na otpremnicama prije i iza stavaka iz šifrarnika "Šifrarnici > Tekstovi > Tekstovi na računima, predračunima i otpremnicama" od sada se više ne povlači iz rednih brojeva 1 i 2 (zajednički za račune) nego iz novih redova 5 i 6 koji su samo za otpremnice.

Kod automatske izrade otpremnice nakon kreiranja računa od sada se više u otpremnicu ne kopira tekst prije i iza stavaka iz samog računa nego se povlači gore navedeni tekst iz šifrarnika na rednim brojevima 5 i 6 za otpremnice.

Ako imate potrebu da se na otpremnici prikazuje isti tekst kao i na računu tada savjetujemo da kod ispisa računa odaberete opciju "Prilikom ispisa računa dodaj riječ otpremnica i potpise" tj. da ispisujete Račun-otpremnica dokument.(27.01.2021)

podver 17.0.9 rel 25.01.2021

Naručena roba u pregledu kartica, Eksport predračuna u XML datoteku(5)

Fakturiranje u VP

Dopuna specifičnih tekstova

Dopune u vezi prikaza specifičnih tekstova na računima i predračunima.
Posebne postavke za prikaz slika na računima i predračunima.(21.01.2021)

Eksport predračuna u XML datoteku

U prozoru "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Predračuni" je dodana mogućnost exporta u strukturirani XML format.

Iz takve XML datoteke se mogu automatikom učitati stavke maloprodajnih računa u "PC blagajna > PC blagajna > Računi u maloprodaji".
U tu svrhu nisu bitne cijene i iznosi nego popis artikala sa količinima za import u maloprodaji.(23.01.2021)
Robno-materijalno

Opcija aktivnih/neaktivnih narudžbi

U "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Narudžbe" i "Robno-mat. > Robno knjigovodstvo > Narudžbe" dodana je opcija označavanja neaktivne/aktivne narudžbe uz mogućnost filtriranja prikaza svih ili samo aktivnih narudžbi. Aktivne narudžbe su prikazane sa zelenom podlogom.

Istodobno je moguć ispis izvještaja Ispis narudžbi i Popis narudžbi sa opcijom "samo aktivne narudžbe".(23.01.2021)

Podatak o stanju naručene robe na pregledu kartica

U prozoru "Robno-mat. > Robno knjigovodstvo > Pregled robnih kartica" je uz stanje svih skladišta, pripreme i rezervacije artikala dodano i polje o stanju naručene robe.
Podaci o stanju naručene robe se povlače sa narudžbi koje su označene kao aktivne.(23.01.2021)
Maloprodajne zalihe

Podatak o stanju naručene robe na pregledu kartica

U prozoru "Maloprodaja > Maloprodaja > Pregled robnih kartica" je uz stanje svih skladišta dodano i polje o stanju naručene robe.
Podaci o stanju naručene robe se povlače sa narudžbi koje su označene kao aktivne.(23.01.2021)

podver 17.0.8 rel 20.01.2021

Eksport računa kupci, Kalkulator izračuna dobiti, Ispis slika artikala na ponudama/računima, Specifični tekstovi na računima(7)

Općenito

Promjena boje podloge matične firme i poslovne godine

Podloga tekuće matične firme i poslovne godine je bez boje ako smo u tekućoj godini, blago crvena ako smo u nekoj prošloj godini, blago plava ako smo u budućoj poslovnoj godini.(18.01.2021)

Matične firme i poslovne godine

Promjena matične firme i/ili poslovne godine je moguća samo ako trenutno nemamo otvorenih korisničkih prozora. Od sada je moguće i kod otvorenih drugih prozora pozvati prozor Matičnih firmi i poslovnih godina, ali samo u svrhu pretraživanja tj. pregledavanja.(18.01.2021)
Saldakonti kupaca

Eksport podataka o računima

U "Kupci > Dokumenti > Izlazni računi" je napravljena rutina za eksport podataka o računima. Slično kao i import podataka o računima.
Podaci se eksportiraju u tekstualnom CSV formatu u proizvoljnom rasponu datuma.

Eksportiraju se sljedeći podaci: Knjizenje, Godina, Broj, FiskalBroj, DatumRacuna, DatumIsporuke, DatumDospijeca, PartnerSifra, PartnerNaziv, PartnerOib, PartnerDrzava, Opis, Iznos, Porez, Osnovica, Neoporezivo, OznakaZatvaranja.
(13.01.2021)
Fakturiranje u VP

Posebni dijelovi slobodnog teksta prije i iza stavaka

Tekst koji se ispisuje samo na ponudama
U tekstu prije i iza stavaka možemo direktno upisati ili pozvati iz šifrarnika standardne tekstove, međutim pojedine dijelove teksta možemo posebno označiti tako da se prikazuju samo na ispisu ponuda/predračuna ili samo na ispisu računa.
Npr. ovako označavamo tekst koji će se ispisati samo na ponudi: #pontxt#Ovo nije fiskalizirani račun i po njemu se ne može odbiti PDV.#_pontxt#.

Tekst koji se ispisuje samo na računu
Kada se ponuda prebaci u račun i račun se ispiše, ovaj tekst se neće ispisati na računu.
Primjer teksta koji će se ispisati samo na računu, a neće se ispisivati na ponudi: #ractxt#Ovaj tekst se ispisuje samo na računu!#_ractxt#.(18.01.2021)

Ispis specifičnih tekstova partnera na ponudama i računima

Ispis specifičnog teksta samo za pojedinog kupca
Ako za određenog poslovnog partnera imamo neke podatke koje želimo pridodati kod ispisa svakog predračuna ili računa tada ćemo prvo u Zabilješkama toga partnera upisati taj tekst kojeg ćemo posebno označiti npr.: #partxt#Na temelju ugovora o prodaji 345/2020 od 15.6.2020.#_partxt#.
Zatim ćemo u tekstovima prije ili poslije stavaka (računa i predračuna) upisati varijablu #partxt# koju će program prilikom ispisa tog dokumenta zamijeniti sa našim tekstom o broju ugovora toga partnera.

Naravno kod svakog partnera-kupca ćemo u Zabilješkama upisati neki drugi tekst, a varijablu #partxt# koristimo univerzalno u bilo kojim spremljenim tekstovima.
Dodatno, ako želimo možemo kombinirati oznake npr. #partxt##ractxt#Na temelju ugovora o prodaji 345/2020 od 15.6.2020.#_ractxt##_partxt#, ovaj tekst će se sada pridodati na svakom dokumentu za tog kupca koji ima upisanu varijablu #partxt#, ali će se ispisati samo na računima.(18.01.2021)

Prikaz fotografija artikala na ispisu računa i predračuna

Kod ispisa računa i predračuna je moguće u postavkama uključiti ispis slika artikala, iste slike je moguće vidjeti i u prozoru artikala usluga.
U postavkama je isto tako moguće odrediti visinu slika (50 - 300 pix) dok će se širina automatski podešavati tako da slika ostane proporcionalna.(19.01.2021)
Pomoćni programi

Financijski kalkulator - izračun isplate dobiti

Uz već postojeće rutine u Financijskom kalkulatoru za izračun Potrošačkog kredita i izračun Zajma (kredita) dodana je i nova rutina u meniu "Financijsko > Financijski kalkulator > Izračun isplate dobiti"

Na osnovu podataka stanja na računu prije isplate, bruto dobiti prije oporezivanja, stope poreza na dobit, neto dobiti nakon oporezivanja, stope poreza na dohodak, stope prireza, iznosa za isplatu i stanja na računu nakon isplate, program radi izračune vrijednosti.
Moguće je zadati fiksne vrijednosti: neto dobit za isplatu, iznos za isplatu ili stanje na računu nakon isplate, a program izračunava ostale vrijednosti.

Nije teška matematika, ali je praktična stvar kod isprobavanja raznih varijanti iznosa isplata dobiti i stanja na računu.(16.01.2021)

podver 17.0.7 rel 12.01.2021

Razno(1)

Fakturiranje u VP

Korekcija podataka radnog naloga

Kod ispisa računa u veleprodaji korekcija prikaza podataka u radnim nalozima.(12.01.2021)

podver 17.0.6 rel 08.01.2021

ProcessStatus eRačuna, BiH 2021, Rekapitulacija povratne ambalaže, Kaskadni rabat(5)

PDV evidencije

Verzija BiH promjene za 2021. godinu

1. U knjigama KIF i KUF je omogućeno spremanje cijelog sloga i u varijanti kada nije upisan niti jedan iznos tj. kada su svi iznosi nula.

2. Inopartneri usluge, u CSV pdv/pib/jib prazna polja umjesto nula

3. Kada je u nekoj od KIF-a upisan podatak "Ne podliježe oporezivanju" tada se u CSV export on upisuje u CSV 14. Iznos fakture za ostale isporuke oslobođene plaćanja PDV-a“ (kolona N), a "Iznos računa s porezom se ne upisuje"

4. Program u CSV KUF datoteku u kolonu kolonu (R) „18. Ulazni PDV koji se ne može odbiti, a koji se unosi u polje 32 PDV prijave“, upisuje podatak iz polja (prozor unosa u knjigu KUF) „Pretporez – Ne može se odbiti“ i to bez obzira o kojoj se knjizi KUF radi

5. U slučaju kada je primatelj i izdavatelj računa ista šifra program smatra da se radi o Internom računu za vanposlovnu svrhu te iznos ide u polje 12, osnovica u 17, pdv u 18 i 19 polje.(27.12.2020)
Fakturiranje u VP

Rekapitulacija povratne ambalaže na VP računima

U "Fakturiranje > Šifrarnici > Artikli i usluge" unesu se svi artikli koji su povratna ambalaža, u polju kataloški broj je potrebno kod takvih artikala upisati bilo gdje tekst #pamb# (Povratna AMBalaža) po čemu će ih sustav prepoznati.

Za prodajne artikle koji se isporučuju sa povratnom ambalažom kreiraju se "Fakturiranje > Šifrarnici > Normativi artikala i usluga", pojednostavljeno u normativu za svaki prodajni artikl upišemo artikle-ambalažu i njihovu količinu. Možemo upisati jedan ili više ambalažnih artikala uz količinu normativa sa kojom ta ambalaža sudjeluje u prodajnom artiklu.

Kod ispisa VP računa program će prvo provjeriti da li je uključena postavka za ispis rekapitulacije povratne ambalaže, zatim da li u nekoj od upisanih stavaka na računu ima pridruženih artikala-ambalaže (normativ), ako su oba uvjeta zadovoljena program će za taj račun ispisati rekapitulaciju povratne ambalaže.(08.04.2020)

Mogućnost upisa dodatnog kaskadnog popusta na razini stavke računa i predračuna

U prozorima "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Izlazni računi" i "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Predračuni" je uz osnovni popust omogućen unos dodatnog popusta na razini stavaka dokumenta.
Taj dodatni popust će neki koristiti kao akcijski, sezonski i sl. zavisno od situacije.

Dodatni popust je kaskadni tj. gradi se na osnovni npr. 20+10% je u stvari 28% popusta.
U tabelarnim prikazima računa i predračuna u koloni Popust će biti prikazan kao 20+10%.

Isto tako i kod ispisa računa i predračuna će u koloni popusta pisati 20+10%, a u rekapitulaciji nakon stavaka dokumenta će u redu sa ukupnim popustom biti iskazano posebno (osnovni popust + dodatni popust).
(06.12.2020)

DokumentProcessStatus eRačuna

Dodatna opcija kod statusa eRačuna, status procesa u kojem je eRačun.

U prozoru za provjeru statusa eRačuna dostupna je dodatna opcija-checkbox "Provjera statusa procesa dokumenta (DocumentProcessStatus) koji za Dostavljene račune može upisati dodatne opcije statusa kao što su: Odobren, Odbijen, Plaćen u cjelosti, Plaćen djelomično, Isporučen potvrđeno, Primljen u Inbox npr. kod Fina servisa.(25.12.2020)
PC kasa

Rekapitulacija povratne ambalaže na MP računima

Rekapitulacije povratne ambalaže se ispisuje samo na MP računima A4 format i traka grafički format.

U "Fakturiranje > Šifrarnici > Artikli i usluge" se unesu svi artikli koji su povratna ambalaža, u polju kataloški broj je potrebno kod takvih artikala upisati bilo gdje tekst #pamb# (Povratna AMBalaža) po čemu će ih sustav prepoznati.

Za prodajne artikle koji se isporučuju sa povratnom ambalažom kreiraju se "Fakturiranje > Šifrarnici > Normativi artikala i usluga", pojednostavljeno u normativu za svaki prodajni artikl upišemo artikle-ambalažu i njihovu količinu. Možemo upisati jedan ili više ambalažnih artikala uz količinu normativa sa kojom ta ambalaža sudjeluje u prodajnom artiklu.

Kod ispisa MP računa program će prvo provjeriti da li je uključena postavka za ispis rekapitulacije povratne ambalaže, zatim da li u nekoj od upisanih stavaka na računu ima pridruženih artikala-ambalaže (normativ), i da li je na računu ispisana adresa kupca. Ako su svi uvjeti zadovoljeni program će za taj račun ispisati rekapitulaciju povratne ambalaže.(08.04.2020)

podver 17.0.5 rel 23.12.2020

Razno(1)

Fakturiranje u VP

eRačuni

Dodatak u vezi razrade tarifa poreza na eRačunima.(23.12.2020)

podver 17.0.4 rel 12.12.2020

Razno(8)

Sistem

Kreiranje dodataka za program

Za ispravan rad ove predverzije prilikom prvog ulaska u program knjigovodstvo.exe tražit će se pokretanje rutine za kreiranje dodataka programa koji su neophodni za rad nakon ove predverzije.
Nitko od drugih korisnika ne smije biti u programu dok se ne izvrši kreiranje dodataka programa prilikom prvog pokretanja!
Rutina za kreiranje dodataka će prije promjene bilo koje postojeće datoteke napraviti sigurnosnu arhivu u direktoriju ...Data\Temp\Promjena....(06.12.2020)
Fakturiranje u VP

Rok za fiskalizaciju

Dosadašnji rok za fiskalizaciju VP računa je povećan sa 78 na 120 sati (5 dana)(27.11.2020)

Potpisi računa

Potpisi vezani uz otpremnicu na dokumentu Račun-otpremnica su stavljeni iza potpisa računa.(27.11.2020)

Stavke rabata na računima i predračunima

Vezano uz dosadašnju mogućnost upisa dodatnog rabata (uz osnovni) gdje se klikom na tipku Rabat automatski upisuje iznos rabata za sve stavke na računu, dodatne opcije su klik+ctrl za automatski upis rabata samo za prethodnu stavku i klik+shift za automatski upis rabata za sve prethodne stavke do prve stavke sa naslovom (ako se želi upisati rabat za grupu stavaka).(27.11.2020)

Fiskalizacija BiH

Ispravak BiH fiskalizacije kada je uključena postavka "Fiskalizacija > Kod ispisa veleprodajnih fiskalnih računa ispis samo sumarnog iznosa bez stavaka", količina i iznos treba biti pozitivan.(03.12.2020)

eRačuni ispravak

Ispravak greške u slučaju kada šaljete račun na servis eRačuna i uz njega dodatni privitak npr. otpremnicu i sl.(03.12.2020)
PC kasa

Rok za fiskalizaciju

Dosadašnji rok za fiskalizaciju MP računa je povećan sa 78 na 120 sati (5 dana)(27.11.2020)
Pomoćni programi

Ispis dnevnika događaja

U dnevniku događaja kod odabira tipke Izvještaji ako se istovremeno drži tipka Ctrl+Shift direktno se pokreće ispis selektiranog događaja u tabeli.
U poslovnim partnerima isto je kod odabira tipke za ispis dnevnika događaja, uz dodatak ako se drži samo tipka Ctrl tada je brzi ispis kompletne kartice partnera.(07.12.2020)

podver 17.0.3 rel 24.11.2020

Razno(3)

Općenito

Putanja do eksportiranih datoteka u prozoru Pregleda izvještaja

Putanja do eksportiranih datoteka u PrintPreview prozoru "Pregled izvještaja - naziv izvještaja" automatski se zapisuje u postavke na nivou korisnika, svaki puta kada ju pojedini korisnik promjeni preko tipke "Export" u istoimenom prozoru preko koje je moguće odabrati putanju.
Kada korisnik u istoimenom prozoru odabire tipke "PDF Export", "Potpiši PDF" i sl. koristi se ta spremljena putanja.

Od sada se ta putanja može vidjeti i promjeniti i direktno u Postavkama, grupa Program, naslov Izvještaji, pregled i ispis.(21.11.2020)

Promjena boja EU i treće zemlje

Promjena boja podloge na svjetlije za EU (zeleno) i treće zemlje (plavo) kako se ne bi previše isticale u odnosu na tekući red.(23.11.2020)
Fakturiranje u VP

eRačuni promjena

Kod kreiranja XML datoteke eRačuna, podatak o odgovornoj osobi na računu više nije obavezan podatak nego opcija.(24.11.2020)

podver 17.0.2 rel 14.11.2020

Razno(1)

Pomoćni programi

Regulacija veličine QR koda fiskalizacije na grafičkim ispisima

Kod grafičkog ispisa QR koda na računima veleprodaje i maloprodaje u "Tipka Postavke > Fiskalizacija postavke" je dodana postavka "Fiskalizacija veličina QR koda: module" kojom se regulira veličina QR koda.

Postavku je potrebno prilagoditi i zbog rada na monitorima različitog uvećanja slike (Scale).
Ova postavka nije u vezi sa ispisom QR koda na traka tekstualnom formatu MP računa.(14.11.2020)