Promjene programa

Odabir verzija

Prikaži samo promjene nastale nakon označe verzije - datuma


Tip: Označite svoju tekuću verziju programa i dobit ćete popis novih promjena nastalih nakon vaše verzije

Odabir modula

Odaberite module za koje želite vidjeti promjene

    
Sveukupno promjena u bazi za označene module: 2295

podver 15.1.4 rel 05.10.2018 Razno(2)

Fiskalizacija HR

Korekcija fiskalizacije računa

Korekcija fiskalizacije tj. slanja računa na PU u slučajevima kada na istom računu ima više stavaka sa istom kategorijom poreza za razvstavanje:
- Oslobođeno poreza na dodanu vrijednost (ako je oznaka PD... i (porez = 0) i porezni obveznik je obveznik PDV-a)
- Iznos koji ne podliježe oporezivanju (ako oznaka nije PD..., nije PP... i (porez = 0) i porezni obveznik je obveznik PDV-a)(05.10.2018)
Pomoćni programi

Automatski prošireni XML export konsolidiranog stanja zaliha

Korekcija kod upisa filtera artikala u prozoru "Pomoćni pr. > Dodatni moduli > Automatski prošireni XML export konsolidiranog stanja zaliha VP+MP".(26.09.2018)

podver 15.1.3 rel 25.09.2018 Razno(5)

Sistem

Gnostice eksport ver 5.0.0.434

Instalirana nova verzija 5.0.0.434 Gnostice exporta od 13.6.2018.

Ova verzija bi trebala riješiti usporeniji excel (xslx) eksport kod većih izvještaja (cca 500 stranica i više).(22.06.2018)

Podešavanja za High Resolution monitore

Dodatna podešavanja kod monitora visokih rezolucija.(23.06.2018)
Glavna knjiga

Korekcija ispisa/eksporta Bruto bilance

Ispravak kod ispisa izvještaja "Financijsko > Izvještaji > Bruto bilanca (XML)" i varijanti kada su istodobno uključene opcije "Direktni export podataka u XML datoteku" i "Ispis naziva 2 konta", ako nisu upisani nazivi 2 konta u kontnom planu izvještaj se prekida.(20.07.2018)
Fakturiranje u VP

Ispravak kod slanja eRačuna

Kod slanja eRačuna iz programa Ipos, a preko servisa Moj-eRačun javljala se greška kod računa koji su imali kategorije poreza: iznos koji ne podliježe oporezivanju, PPMV i posebni postupak oporezivanja marže.
Opis greške sa web servis:
"The element 'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2:TaxAmount'
cannot contain child element
'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2:CalculationSequenceNumeric'
because the parent element's content model is text only."(25.09.2018)
Kadrovska evidencija

Automatski unos neradnih dana

Kod "Kadrovska > Evidencija vremena > Automatski unos podataka iz predloška" program će za praznike, plaćene neradne dana i sl. automatski upisivati šifru aktivnosti 402 Sati blagdana i neradnih dana iz šifrarnika "Kadrovska > Izvještaji > Popis aktivnosti rada".(04.09.2018)

podver 15.1.2 rel 14.06.2018 Razni dodaci(5)

Sistem

Ikone u roletnom glavnom izborniku

Dodane su ikone modula i glavni roletni meni glavne forme.(07.05.2018)
Glavna knjiga

Omogućavanje .HUB3 datoteka izvoda uz .TXT

U "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Knjiženje dnevnika glavne knjige" kod automatskog izvoda program importira .XML (SEPA izvod) i .TXT (HUB3 izvod) datoteke izvoda. Obzirom da neke banke tekstualnoj txt datoteci daju ekstenziju .HUB3 u programu je omogućeno importirnaje .TXT i .HUB3 datoteka izvoda.(01.06.2018)
PDV evidencije

PDV obrazac manja promjena automatskog unosa

Kod automatskog punjenja "PDV > PDV obrazac > PDV obrazac" preko tipke Automatski unos, isključeno je punjenje polja V Više uplaćeno/porezni kredit iz prethodnog razdoblja jer iznos za to polje korisnik sam određuje.(09.06.2018)
Fakturiranje u VP

Ispravak taba u računu

U "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Izlazni računi" kod unosa stavaka, ispravak nedostajućeg Taba na polju količina.(16.05.2018)
Pomoćni programi

Ikone dnevnik događaja

Dodane su ikone u dnevniku događaja tab Pojedinačni prikaz(07.05.2018)

ver 15.1 rel 01.05.2018

Redizajn ikona u programu Office izgled, Slanje/primanje eRačuna preko servisa Moj-eRačun, RTF editor, opis stavki računa/predračuna(35)

Sistem

Inicijalni disk za arhiviranje

U "Sistem > Nadzornik > Arhiviranje - backup podataka" program će inicijalno ponuditi disk/drive na kojem je korisnik zadnji puta uspješno završio arhiviranje.(27.12.2017)

Ispravak upisa lozinke

Ispravak kod upisa lozinke korisnika koji rade sa programom, a u lozinkama koriste naše znakove.(16.01.2018)

RTF Editor, formatiranje slobodnog teksta

U svim dijelovima programa gdje se nalazi polje za unos slobodnog teksta u više redova (RichEdit), ulaskom u to polje automatski će se na dnu glavne forme (kod MDI tipa aplikacije) tj. pri vrhu glavne forme (kod SDI aplikacije) pojaviti dodatni panel za RichText Formatiranje teksta, izlaskom iz tog polja panel za formatiranje nestaje.

Formatiranje uključuje tipke za podebljano, kosa slova, prekrižena, podvučena, tipku za poziv dialoga fonta; padajući izbornici za prikaz imena fonta, veličine i boje; tipke za poravnanje teksta lijevo, centriran i desno; clipboard tipke cut, copy, paste; tipka za prebacivanje u novi red (WordWrap), paragraph bullet, pomicanje paragrafa lijevo i desno, uključivanje tipke tab na tastaturi, zumiranje teksta od 1-1000%, označavanje cijelog teksta, brisanje označenog teksta, tipka Undo, tipka za reset formatiranja na Arial, 8, black; tipka za označavanje tekućeg reda sa prikazom i ukupnog broja redova. Tipka za zaključavanje panela i tipka za ručni izlaz.

Osim direktnog editiranja/formatiranja teksta u samom polju tipkom RTF Editor možemo pozvati poseban prozor u koji će se automatski upisati cijeli tekst iz polja za unos u kojem možemo nastaviti unositi tekst, kada smo završili sa unosom, tipkom prijenos vraćamo obrađeni tekst u polje za unos.
Ova opcija je korisna kod malih polja za unos slobodnog teksta koji je u većem prozoru lakše za unositi i formatirati.(14.03.2018)

Novi izgled dijaloga za otvaranje i spremanje datoteka

Zamjena dijaloga za otvaranje i spremanje datoteka sa novim modernijim izgledom novih windowsa u sljedećim mjestima/prozorima:
- prozor za pregled izvještaja
- rutina za simulaciju unosa preko tipkovnice
- prozor postavki
- otvaranje registracija
- partneri import podataka
- upis vanjskog editora i kalkulatora
- saldakonti kupaca import računa
- saldakonti dobavljača import računa
- dokumenti robnog knjigovodstva importi stavaka
- kalkulacije veleprodaje importi stavaka
- veleprodajni računi import stavaka
- dokumenti maloprodaje importi stavaka
- kalkulacije maloprodaje importi stavaka
- maloprodajni računi za touch screen importi stavaka
- provjera JOPPD-a
- hubovi
- hubovi izvještaji
- popravak datoteka
- inventure importi stavaka
- predračuni importi stavaka
- glavna knjiga importi izvoda
- indy mail import priloga
- korisnički programi
- kontni plan import
- obrasci završnog obračuna
- modul za potpisivanje
- računi u maloprodaji importi stavaka
- dodatni modul lager eksport
- elektronički računi importi dokumenata(21.03.2018)

Redizajn ikona u programu "Office look"

Početak zamjene postojećih ikona u programu novima sa tzv. Office izgledom, blažih pastelnih boja i flat dizajnom.
Neke ikone su zadržale sličan oblik kao i stare, ali u novom dizajnu, a neke imaju potpuno novi oblik.

Kako u programu ima cca 900+ prozora, trenutno su zamijenjene ikone u glavnoj formi i najčešćim prozorima, a tokom sljedećih verzija/podverzija će se zamijeniti ikone i u svim preostalim prozorima.(09.04.2018)

Nova verzija Delphi 10.2.3

Nova verzija Delphi 10.2.3, poboljšana HighDPI podrška na ekranima sa visokom rezolucijom.(09.04.2018)

Reset spremljenih tabelarnih prikaza

Kod prozora sa tabelarnim (grid) prikazima u kojima su promjenom programa dodavane nove kolone, prilikom nadogradnje će se resetirati spremljeni korisnički podaci o tim kolonama kako bi nove kolone mogle biti vidljive. U takvim prozorima je potrebno nakon nadogradnje, ako su kolone bile spremljene, ponovo spremiti novi raspored kolona.
- Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Predračuni
- Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Izlazni računi
- Fakturiranje > Šifrarnici > Artikli i usluge(09.04.2018)

Status učitavanja programa

Kod pokretanja programa je dodana linija statusa učitavanja.(09.04.2018)

NexusDB v4.50

Nova verzija NexusDB baze podataka v4.50(10.04.2018)

SecureBlackBox v16.0.313

Nova verzija SecureBlackBox for Delphi 10.2 Tokyo v16.0.313 od 1.4.2018.(17.04.2018)
Općenito

Strani nazivi klasifikacija

U prozoru "Fakturiranje > Šifrarnici > Klasifikacije" je dodano polje za strani naziv klasifikacije, polje je dodano i na izvještaj klasifikacija.(22.12.2017)

Opis artikla na stranom jeziku.

U prozoru "Fakturiranje > Šifrarnici > Artikli i usluge" je dodan opis na stranom jeziku.
U vezi toga su resetirane kolone prikaza u tabeli artikala.(22.12.2017)

Automatska promjena tarife artikala u primjenu filtera

Kod automatske promjene tarife artikala preko tipke Tarifa u "Fakturiranje > Šifrarnici > Artikli i usluge", od sada se promjena odnosi samo na artikle u prikazu tj. moguće je primjeniti filter artikala i tako promjenu tarife iz npr. 1 u 3 ograničiti samo na određenu grupu artikala prema filteru.(16.01.2018)