Promjene programa

Odabir verzija

Prikaži samo promjene nastale nakon označe verzije - datuma


Tip: Označite svoju tekuću verziju programa i dobit ćete popis novih promjena nastalih nakon vaše verzije

Odabir modula

Odaberite module za koje želite vidjeti promjene

    
Sveukupno promjena u bazi za označene module: 2288

podver 15.1.2 rel 14.06.2018 (5)

Sistem

Ikone u roletnom glavnom izborniku

Dodane su ikone modula i glavni roletni meni glavne forme.(07.05.2018)
Glavna knjiga

Omogućavanje .HUB3 datoteka izvoda uz .TXT

U "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Knjiženje dnevnika glavne knjige" kod automatskog izvoda program importira .XML (SEPA izvod) i .TXT (HUB3 izvod) datoteke izvoda. Obzirom da neke banke tekstualnoj txt datoteci daju ekstenziju .HUB3 u programu je omogućeno importirnaje .TXT i .HUB3 datoteka izvoda.(01.06.2018)
PDV evidencije

PDV obrazac manja promjena automatskog unosa

Kod automatskog punjenja "PDV > PDV obrazac > PDV obrazac" preko tipke Automatski unos, isključeno je punjenje polja V Više uplaćeno/porezni kredit iz prethodnog razdoblja jer iznos za to polje korisnik sam određuje.(09.06.2018)
Fakturiranje u VP

Ispravak taba u računu

U "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Izlazni računi" kod unosa stavaka, ispravak nedostajućeg Taba na polju količina.(16.05.2018)
Pomoćni programi

Ikone dnevnik događaja

Dodane su ikone u dnevniku događaja tab Pojedinačni prikaz(07.05.2018)

ver 15.1 rel 01.05.2018

Redizajn ikona u programu Office izgled, Slanje/primanje eRačuna preko servisa Moj-eRačun, RTF editor, opis stavki računa/predračuna(35)

Sistem

Inicijalni disk za arhiviranje

U "Sistem > Nadzornik > Arhiviranje - backup podataka" program će inicijalno ponuditi disk/drive na kojem je korisnik zadnji puta uspješno završio arhiviranje.(27.12.2017)

Ispravak upisa lozinke

Ispravak kod upisa lozinke korisnika koji rade sa programom, a u lozinkama koriste naše znakove.(16.01.2018)

RTF Editor, formatiranje slobodnog teksta

U svim dijelovima programa gdje se nalazi polje za unos slobodnog teksta u više redova (RichEdit), ulaskom u to polje automatski će se na dnu glavne forme (kod MDI tipa aplikacije) tj. pri vrhu glavne forme (kod SDI aplikacije) pojaviti dodatni panel za RichText Formatiranje teksta, izlaskom iz tog polja panel za formatiranje nestaje.

Formatiranje uključuje tipke za podebljano, kosa slova, prekrižena, podvučena, tipku za poziv dialoga fonta; padajući izbornici za prikaz imena fonta, veličine i boje; tipke za poravnanje teksta lijevo, centriran i desno; clipboard tipke cut, copy, paste; tipka za prebacivanje u novi red (WordWrap), paragraph bullet, pomicanje paragrafa lijevo i desno, uključivanje tipke tab na tastaturi, zumiranje teksta od 1-1000%, označavanje cijelog teksta, brisanje označenog teksta, tipka Undo, tipka za reset formatiranja na Arial, 8, black; tipka za označavanje tekućeg reda sa prikazom i ukupnog broja redova. Tipka za zaključavanje panela i tipka za ručni izlaz.

Osim direktnog editiranja/formatiranja teksta u samom polju tipkom RTF Editor možemo pozvati poseban prozor u koji će se automatski upisati cijeli tekst iz polja za unos u kojem možemo nastaviti unositi tekst, kada smo završili sa unosom, tipkom prijenos vraćamo obrađeni tekst u polje za unos.
Ova opcija je korisna kod malih polja za unos slobodnog teksta koji je u većem prozoru lakše za unositi i formatirati.(14.03.2018)

Novi izgled dijaloga za otvaranje i spremanje datoteka

Zamjena dijaloga za otvaranje i spremanje datoteka sa novim modernijim izgledom novih windowsa u sljedećim mjestima/prozorima:
- prozor za pregled izvještaja
- rutina za simulaciju unosa preko tipkovnice
- prozor postavki
- otvaranje registracija
- partneri import podataka
- upis vanjskog editora i kalkulatora
- saldakonti kupaca import računa
- saldakonti dobavljača import računa
- dokumenti robnog knjigovodstva importi stavaka
- kalkulacije veleprodaje importi stavaka
- veleprodajni računi import stavaka
- dokumenti maloprodaje importi stavaka
- kalkulacije maloprodaje importi stavaka
- maloprodajni računi za touch screen importi stavaka
- provjera JOPPD-a
- hubovi
- hubovi izvještaji
- popravak datoteka
- inventure importi stavaka
- predračuni importi stavaka
- glavna knjiga importi izvoda
- indy mail import priloga
- korisnički programi
- kontni plan import
- obrasci završnog obračuna
- modul za potpisivanje
- računi u maloprodaji importi stavaka
- dodatni modul lager eksport
- elektronički računi importi dokumenata(21.03.2018)

Redizajn ikona u programu "Office look"

Početak zamjene postojećih ikona u programu novima sa tzv. Office izgledom, blažih pastelnih boja i flat dizajnom.
Neke ikone su zadržale sličan oblik kao i stare, ali u novom dizajnu, a neke imaju potpuno novi oblik.

Kako u programu ima cca 900+ prozora, trenutno su zamijenjene ikone u glavnoj formi i najčešćim prozorima, a tokom sljedećih verzija/podverzija će se zamijeniti ikone i u svim preostalim prozorima.(09.04.2018)

Nova verzija Delphi 10.2.3

Nova verzija Delphi 10.2.3, poboljšana HighDPI podrška na ekranima sa visokom rezolucijom.(09.04.2018)

Reset spremljenih tabelarnih prikaza

Kod prozora sa tabelarnim (grid) prikazima u kojima su promjenom programa dodavane nove kolone, prilikom nadogradnje će se resetirati spremljeni korisnički podaci o tim kolonama kako bi nove kolone mogle biti vidljive. U takvim prozorima je potrebno nakon nadogradnje, ako su kolone bile spremljene, ponovo spremiti novi raspored kolona.
- Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Predračuni
- Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Izlazni računi
- Fakturiranje > Šifrarnici > Artikli i usluge(09.04.2018)

Status učitavanja programa

Kod pokretanja programa je dodana linija statusa učitavanja.(09.04.2018)

NexusDB v4.50

Nova verzija NexusDB baze podataka v4.50(10.04.2018)

SecureBlackBox v16.0.313

Nova verzija SecureBlackBox for Delphi 10.2 Tokyo v16.0.313 od 1.4.2018.(17.04.2018)
Općenito

Strani nazivi klasifikacija

U prozoru "Fakturiranje > Šifrarnici > Klasifikacije" je dodano polje za strani naziv klasifikacije, polje je dodano i na izvještaj klasifikacija.(22.12.2017)

Opis artikla na stranom jeziku.

U prozoru "Fakturiranje > Šifrarnici > Artikli i usluge" je dodan opis na stranom jeziku.
U vezi toga su resetirane kolone prikaza u tabeli artikala.(22.12.2017)

Automatska promjena tarife artikala u primjenu filtera

Kod automatske promjene tarife artikala preko tipke Tarifa u "Fakturiranje > Šifrarnici > Artikli i usluge", od sada se promjena odnosi samo na artikle u prikazu tj. moguće je primjeniti filter artikala i tako promjenu tarife iz npr. 1 u 3 ograničiti samo na određenu grupu artikala prema filteru.(16.01.2018)

Promjena matične firme

U "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Matične firme i poslovne godine" trenutnu promjenu matične firme je moguće promjeniti i dvostrukim klikom na red sa željenom firmom.(23.02.2018)

GLN kod u partnerima

U šifrarniku poslovnih partnera je dodan podatak Globalni lokacijski broj.
GLN (Global Location Number) je numerički kod koji identificira bilo koju pravnu, funkcionalnu ili fizičku lokaciju u sklopu neke poslovne ili organizacijske strukture, kao što su pravne jedinice (npr. cijela poduzeća, podružnice, kupci, banke...).

Podatak se za sada koristi kod slanje eRačuna preko web servisa.(28.02.2018)

U partnerima opcija kopiranja naziva i oib-a za označene partnere

U prozoru "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovni partneri - poduzeća " je u meniu tipka Kopiraj osim postojećih opcija za kopiranje dodano i "Naziv firme i OIB (za označene partnere)". Ovaj popis je jednostavan način da se službi web servisa Moj-eRačun dostavi popis novih tvrtki za provjeru/unos u evidenciju tvrtki kojima želimo slati eRačune.(16.03.2018)

Eksterna dokumentacija nova opcija u izborniku

Kod pozivanja menia za eksternu dokumentaciju (Click + Shift na tipku Dokum) uz opciju brisanja Poveznice na datoteku dodana je i opcija brisanja fizičke datoteke.(22.03.2018)
Saldakonti kupaca

Promjena pozicije računa

U "Kupci > Saldakonti kupaca > Kartice kupaca" nakon promjene partnera i prikaza računa program se pozicionira na zadnji račun partnera , a ne na prvi kao do sada.(20.12.2017)
Saldakonti dobavljača

Promjena pozicije računa

U "Dobavljači > Saldakonti dobavljača > Kartice dobavljača" nakon promjene partnera i prikaza računa program se pozicionira na zadnji račun partnera , a ne na prvi kao do sada.(20.12.2017)

Kartice dobavljača sa lokalnim uvidom u sve poslovne godine

U prozoru "Dobavljači > Saldakonti dobavljača > Kartice dobavljača" je omogućena lokalna promjena poslovne godine bez zatvaranja svih prozora i trajnog prebacivanja na drugu poslovnu godinu.

Na taj način je omogućeno da se brzo i jednostavno dobije uvid u sve povijesne račune, a ne samo one u tekućoj poslovnoj godini.
Osim samog pregleda računa na kartici opcija je povezana i sa eksternom dokumentacijom (tipka Dokum) tako da se jednostavno može dobiti uvid u "fizički" račun neke starije poslovne godine.
Pozicioniranjem na kontrolu prikaza poslovnih godina možemo kursorom miša listati na ekranu podatke dobavljača po poslovnim godinama.

Ako imate registriranu dodatnu rutinu "Zabranjene firme i poslovne godine" i ako ste pojedinim korisnicima zabranili uvid u npr. starije poslovne godine zbog čega ti korisnici ne mogu u Matičnim firmama i poslovnim godinama odabrati te godine, tada niti u ovom prozoru ti korisnici neće lokalno imati uvid u te poslovne godine.(28.12.2017)