Promjene programa

Odabir verzija

Prikaži samo promjene nastale nakon označene verzije - datuma


Tip: Označite svoju tekuću verziju programa i dobit ćete popis novih promjena nastalih nakon vaše verzije


Odabir modula

Odaberite module za koje želite vidjeti promjene

    


Prikaz promjena po stranici

Sveukupno promjena u bazi za označene module: 2555

podver 18.0.991 rel 01.01.2022

Delphi 11 Alexandria, podrška za Windows 11(15)

Sistem

Nove verzije razvojnih alata

Delphi RAD Studio 11
NexusDB v4.50.29
QuickReport v6.0.0
eDocEngine v5.0.0.575
TeeChart v2021.33
SecureBlackBox v20.0.7959
Barcode1d v12.0.0.2236
Barcode 2d v12.0.0.2591

Ovo je neslužbena pred-verzija i nije namijenjena za stvarni rad nego za isprobavanje mogućnosti nove verzije.
Može se preuzeti u meniu: "Korisnici > Preuzimanje datoteka - registrirani korisnici", na dnu stranice datoteka "Ipos_knjigovodstvo_18.0.99x.zip".(04.12.2021)

Windows11 Modern Light style

Novi stil izgleda programa Windows11 Modern Light, bit će automatski postavljen nakon nadodgradnje.(08.12.2021)

Automatsko klizanje u tabelama bez fokusa (mouse wheel scrolling)

Klizači u tabelama reagiraju na pomicanje kotačića miša (mouse wheel scrolling) bez obzira da li ste kliknuli na tabelu (without fokus), dovoljno je doći mišem iznad neke tabele i kotačićem se može pomicati po redovima.(09.12.2021)

Minimalno podržana verzija windowsa ver NT 6.1

Miminalna verzija Windowsa koja je podržana u programu je ver NT 6.1, a što predstavlja personal verziju Windows 7 i server verziju Windows Server 2008 R2.(13.12.2021)

U svim prozorima programa je promjenjen osnovni font u Segoe UI

U cca 1000 formi-prozora u programu je promjenjen dosadašnji font Arial 8 pt u Segoe UI 9 pt.
Fontovi su različiti pa je u mnogim prozorima bilo potrebno dodatno mijenjati razmake između pojedinih polja za unos i opisa.(26.12.2021)
Općenito

Promjena kod upisa datuma

U poljima za unos datuma uz dan i mjesec je potrebno upisati i godinu.
Do sada se u nekim poljima moglo upisati "1.1" sada se mora upisati "1.1.2021" ili "1.1.21".(04.12.2021)

Brzi kalkulator, dodatak

Iznosi u brzom kalkulatoru sada se prikazuju sa točkom za odvajanje tisuća.(09.12.2021)

Kopiranje u Clipboard dokumenata eksterne dokumenacije

U prozorima gdje postoji tipka Dokument (Dokum) za eksternu dokumentaciju (ulazni računi, ugovori i sl.) klikom miša na tipku Dokument uz držanje na tastaturi Shift tipke pozivao se meni:
Odaberite akciju ...
1 Odustani
2 Otvori direktorij datoteke
3 Dodaj novu poveznicu
4 Otvori povezanu datoteku
5 Obriši poveznicu na datoteku-e
6 Pozivanje prozora pomoći
7 Obriši fizičku datoteku

Sada je dodana opcija "8 Kopiraj u clipboard" kojom se eksterni dokumenti kopiraju u Clipboard te se mogu sa Paste kopirati u neki direktorij u Windows Exploreru.
Istodobno se može kopirati i više od jedne datoteke.(12.12.2021)
Glavna knjiga

Posebne oznake kupaca i dobavljača kod knjiženja izvoda

U prozoru "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Knjiženje dnevnika glavne knjige" u pojedinačnom prikazu stavaka knjiženja tipovi stavaka će biti označeni sljedećim bojama slova:
- financijsko crno
- kupci zeleno
- dobavljači plavo

Oznaka cijelog tekućeg reda je zamjenjena sa oznakom pojedine kolone tekućeg reda.

Za razliku od tabelarnog prikaza stavaka knjiženja, od ranije, boja slova reda koji je označen teal bojom (tirkizno plavo zelena) označava kupca ili dobavljača čiji IBAN nemamo upisan u poslovnim partnerima.
Klikom na taj red automatski će se upisati IBAN sa izvoda u šifrarnik partnera.(12.12.2021)

Izvod iz knjigovodstva dodatna opcija bez zaključnih knjiženja

U izvještaju "Financijsko > Izvještaji > Izvod iz knjigovodstva" dodana opcija da se u izvještaju ne uključuju knjiženja dokumenata šifre 99 Zaključna knjiženja.(31.12.2021)

Bruto bilanca dodatna opcija bez zaključnih knjiženja

U izvještaju "Financijsko > Izvještaji > Bruto bilanca (XML)" dodana opcija da se u izvještaju ne uključuju knjiženja dokumenata šifre 99 Zaključna knjiženja.(31.12.2021)
PC kasa

Promjene u izgledu svih maloprodajnih računa (A4, A5, A6, traka format)

Promjene u izgledu su u vezi novog sistemskog fonta programa Segoe UI i u vezi pojednostavljenog izgleda zaglavlja te visine pojedinih podataka.(26.12.2021)
Pomoćni programi

64-bitna ZIP rutina za datoteke veće od 4 GB

Rutina za arhiviranje koja sažima (zip-a) datoteke u arhivu od sada može kreirati ZIP datoteku veću od 4 GB.(09.12.2021)

Dnevnik događaja, sitne dorade

"Pomoćni pr. > Dnevnik događaja > Dnevnik događaja" filter popisa događaja je proširen u odnosu na samu tipku događaja, maknut je podebljani stil.(09.12.2021)

Promjena u programu za Nadogradnju

U programu za Nadogradnju se neće automatski upisivati putanja do starog programa kojeg se ažurira nego će se morati ručno otvoriti točno mjesto na izvršni program "...\Ipos knjigovodstvo\knjigovodstvo.exe".
Razlog tome je što su korisnici na raznim mjestima imali rezervne kopije direktorija Ipos knjigovodstvo, ili probne verzije, pa je program automatski nadograđivao te kopije umjesto stvarne.(09.01.2022)

podver 17.1.7 rel 09.12.2021

Korekcija platnih listića(3)

Općenito

Dnevnik događaja dodatne funkcionalnosti

U šifrarniku "Pomoćni pr. > Dnevnik događaja > Tipovi događaja" je moguće odrediti Favorit događaje upisom oznake #F npr. na kraj naziva.
Takvi događaji će se prikazati na vrhu popisa događaja.

Kod upisa u "Filtriraj tipa događaja" pretraživanje će se vršiti po svim riječima, a ne samo od početnog dijela kao do sada.(27.11.2021)

Tragač menia mogućnost blokiranja zatvaranja

U tragaču menia dodana tipka za blokiranje zatvaranja prozora tragača nakon odabira stavke(08.12.2021)
Obračun dohodka

Korekcija ispisa platnog listića vezano uz konačni obračun poreza

U situaciji kada se konačan obračun poreza radi u posebnom obračunskom razdoblju, tj. ne u razdoblju sa zadnjom plaćom, tada ne postoje bruto primanja i dr. pa se kod ispisa platnih listića nisu ispisivali podaci o isplati, korigirano.(09.12.2021)

podver 17.1.6 rel 25.11.2021

HZMO Rekapitulacija podataka za postupak kontrole tablice 01/11 i 02/11(3)

Fakturiranje u VP

Promjena opcije cijena zakružena na 6 decimala

Opcija kod ispisa računa i predračuna "Cijena zaokružena na 6 decimala" koja je vrijedila za račune i predračune zajedno sada je razdvojena posebno za račune i posebno za predračune.(07.10.2021)

Korekcija ispisa računa i predračuna kod malih cijena

Dodatne korekcije ispisa računa i predračuna u slučajevima malih cijena i velikih količina u kombinaciji sa deviznim ispisom, a sve povezano sa dodanom opcijom kaskadnih rabata.(07.10.2021)
Obračun dohodka

HZMO Rekapitulacija podataka za postupak kontrole tablice 01/11 i 02/11

Podatke o stažu osiguranja i plaći za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja Zavod za mirovinsko osiguranje izvodi uparivanjem prijavno odjavnih podataka i radnog vremena osiguranika (iz baza Zavoda) i podataka o osnovicama / plaćama / naknadama iz obrazaca JOPPD.

Rekapitulaciju podataka za postupak kontrole (tablice 01/11 i 02/11) poduzetnici su obvezni, za svaku godinu od 2005. na dalje, pripremiti za postupak kontrole Zavoda, ali ih nisu obvezni dostavljati.

Detaljnije objašnjenje o izvještaju pogledajte na www.ipos.hr, meni: Program - Pisane upute, u sadržaju Plaće > Izvještaji > HZMO Rekapitulacija podataka za postupak kontrole, ili samo u tragaču uputa upišite "HZMO".
(25.11.2021)

podver 17.1.5 rel 29.09.2021

Automatsko slanje platnih listića e-Mailom(7)

Obračun dohodka

Automatsko slanje platnog listića djelatniku e-Mailom

Platni listić u PDF-u je moguće poslati preko tipke "Platni listić" u prozoru "Kadrovska > Kadrovska evidencija > Djelatnici".
Program će postaviti zadnje obračunsko razdoblje i tekućeg djelatnika, nakon toga će se eksportirati platni listić u PDF dokument, kreirati mail i dodati kao prilog platni listić.

Nakon toga program će prijeći na sljedećeg djelatnika, ako držite tipku Ctrl ostat će na tekućem djelatniku.
Program će za adresu eMaila uzeti prvi mail djelatnika, ako istovremeno držite tipku Shift program će uzeti sve eMail adrese djelatnika.

Isto tako možete unaprijed otvoriti prozor "ObrDohotka > Izvještaji > Platni listići - Obračunska isprava za isplatu-naknadu plaće" i u njemu npr. promjeniti naziv izvještaja u nešto kraće npr. "Platni listić".
Ako ispisujete platne listiće za neko drugo razdoblje koje nije zadnje upisano možete ga prije automatskog ispisa promjeniti.

Program će kod kreiranje PDF dokumenta platnog listića na naziv izvještaja dodati još naziv obračunskog razdoblja te prezime i ime djelatnika
npr. "Platni listić - Plaća za rujan 2021. - Marković Petar.pdf"(29.09.2021)
Kadrovska evidencija

Neobavezni podaci radnika izvan radnog odnosa

U "Kadrovska > Kadrovska evidencija > Djelatnici" kod tipa dohotka Ostali dohodak izvan radnog odnosa neće se raditi kontrola unosa za polja: datum rođenja, općina stanovanja, općina rada.(26.09.2021)

Dodan podatak o e-Mailu djelatnika

U "Kadrovska > Kadrovska evidencija > Djelatnici" je dodan podatak o eMailu djelatnika.
Moguće je dodati jednu ili više eMaila adresa odvojenih znakom ;

Istodobno je taj podatak ažuriran i na ispisu Matičnog kartona djelatnika.(28.09.2021)

Kopiranje e-Mail adrese radnika u clipboard

Uz već postojeće podatke (adresa, oib, računi banaka ...) dodana je i mogućnost kopiranja eMail adresa radnika u clipboard.(29.09.2021)

Omogućeno slanje e-Maila pojedinom radniku

Preko tipke "Šalji mail" je omogućeno slanje maila radniku, na jedan ili sve mailove.

U postavkama Iposa grupa Pomoćni programi>Slanje maila se može odabrati način slanja maila:
1. Widnows Shell API (slanje preko tekućeg mail programa)
2. OLE MS Outlook (slanje preko MS Outlook programa)
3. Internet direct (slanje direktno iz programa Ipos)
(29.09.2021)

Postavka osnovnog teksta naslova e-Maila za slanje djelatnicima

U postavkama grupa Kadrovska evidencija je omogućen unos osnovnog teksta naslova maila kod slanja mailova djelatnicima iz prozora "Kadrovska > Kadrovska evidencija > Djelatnici".(29.09.2021)
Pomoćni programi

Brisanje svih označenih HUB-ova

U "Pomoćni pr. > HUB obrasci > HUB 3- obrazac" preko tipke "Brisanje" briše se tekući HUB obrazac, ako se istodobno drži tipka Ctrl tada će se obrisati svi označeni HUB obrasci.

Podsjećamo da označavanje više HUB obrazaca možete jednostavno napraviti tako da se pozicionirate na prvi željeni HUB i onda umjesto klika mišem na tipku "Označi/deozna" možete koristiti tipku "n" na tastaturi jer je slovo "n" podvučeno tj. to QuickTipka.(17.09.2021)

podver 17.1.4 rel 13.09.2021

Razno(8)

Općenito

Filtriranje/pretraživanje filtera partnera

U "Šifrarnici > Filteri > Popis filtera poslovnih partnera" je dodano filtriranje/pretraživanje naziva filtera.(03.09.2021)

Filtriranje/pretraživanje filtera artikala i usluga

U "Šifrarnici > Filteri > Popis filtera artikala i usluga" je dodano filtriranje/pretraživanje naziva filtera.(03.09.2021)
Glavna knjiga

Korisnički izvještaji pregledniji unos/izmjena

Kreiranja korisničkih izvještaja od sada ima mogućnost istodobnog prikaza tabelarnog i pojedinačnog prikaza radi preglednijeg unosa i izmjene.(31.08.2021)

Automatska provjera stanja izvoda i konta prometa izvoda u programu

Kod automatskog upisa stavaka SEPA bankovnih izvadaka u prozoru "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Knjiženje dnevnika glavne knjige" preko tipke "Auto upis SEPA XML" program će automatski iz datoteke izvoda prikazati prethodno i novo stanje sa izvoda.

Nakon automatskog upisa prometa preko tipke "Promet" program će iznos "Izvod novo stranje" označiti zeleno ako stanje konta prometa u programu odgovara novom stanju na izvodu, u protivnom će iznos označiti crveno i javiti porukom da stanja ne odgovaraju.

Ova opcija ne vrijedi kod "Auto upis Fina TXT" te savjetujemo da, ako još niste, prijeđete na SEPA XML format izvoda.(09.09.2021)

Dodatna opcija kod brisanja stavaka knjiženja

U prozoru "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Knjiženje dnevnika glavne knjige" kod stavaka dokumenta tipka "Brisanje" briše jednu stavku, ako istodobno držimo tipko Ctrl možemo obrisati sve stavke za tekuće knjiženje, ako držimo tipku Shift možemo obrisati sve promete tekućeg knjiženja kod knjiženja tipa izvoda.(09.09.2021)
Fakturiranje u VP

Korisnički izvještaji pregledniji unos/izmjena

Kreiranja korisničkih izvještaja od sada ima mogućnost istodobnog prikaza tabelarnog i pojedinačnog prikaza radi preglednijeg unosa i izmjene.(31.08.2021)

Promjena tipke eMail u predračunima

U "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Predračuni" slanje predračuna mailom preko tipke "eMail" više ne generira poseban PDF ispis u Data\Temp nego se šalje prethodno eksportirani predračun preko tipke Export.(06.09.2021)
Robno-materijalno

Korekcija ispisa skladišnih dokumenata bez upisanog partnera

Kod ispisa samo pojedinačnih "Robno-mat. > Izvještaji > Ispisi skladišnih dokumenata (CSV)" u slučaju da nije upisana šifra partnera tj. kupca program je javljao grešku, korigiran ispis i u takvim situacijama. Privremeno grešku možete zaobići i ispisom dokumenata od do broja npr. 150 do 150.(31.08.2021)

podver 17.1.3 rel 30.08.2021

Razno(6)

Glavna knjiga

U korisničkm izvještajima skraćeni automatski zapisi konta i pozicija

U slučajevima kada trebamo upisati duži niz konta ili pozicija možemo se služiti skraćenim automatskim zapisima, npr. ako trebamo upisati konta 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129 tada taj niz možemo upisati i kao 12{2, 9}, -128. U vitičastoj zagradi upisujemo kao prvi broj početni broj niza, a drugi broj kao završni broj niza.

Ako trebamo upisati npr. 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213 tada to možemo upisati kao 12{1, 13, 2}. U ovom slučaju su prvi i zadnji brojevi niza 1 i 13, a treći parametar je kao opcija broj znamenaka koji će biti u broju tj. 2 jer bi inače program generirao 121, 122 ...1213 što bi bilo pogrešno.

Slično postupamo i sa šiframa pozicija npr. niz A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10 možemo upisati kao A.{1, 10}
Kod pozicija se za razliku od konta mogu upisivati i slova pa tako možemo npr. niz A.2, B.2, C.2, D.2, E.2, F.2, G.2, H.2, I.2, J.2 upisati kao {A, J}.2

Kod ispisa izvještaja ili samo strukture izvještaja možemo preko posebne postavke u grupi program odrediti da li će se ispisivati skraćeni popis pozicija/konta ili prošireni.

Video u vezi korisničkih izvještaja na webu u meniu: Program > Video upute.
(26.08.2021)
Fakturiranje u VP

U korisničkm izvještajima skraćeni automatski zapisi pozicija

U slučajevima kada trebamo upisati duži niz pozicija možemo se služiti skraćenim automatskim zapisima, npr. ako trebamo upisati pozicije 124, 125, 126, 127, 129 tada taj upis možemo upisati i kao 12{4, 9}. U vitičastoj zagradi upisujemo kao prvi broj početni broj niza, a drugi broj kao završni broj niza.

Ako trebamo upisati npr. 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213 tada to možemo upisati kao 12{1, 13, 2}. U ovom slučaju su prvi i zadnji brojevi niza 1 i 13, a treći parametar kao opcija je broj znamenaka koji će biti u broju tj. 2 jer bi inače program generirao 121, 122 ...1213 što bi bilo pogrešno.Ako u nizu neku poziciju želimo izostaviti tada ćemo upisati 12{1, 13, 2}, -1208.

Slično postupamo i sa slovima npr.
niz A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10 možemo upisati kao A.{1, 10}
niz A.2, B.2, C.2, D.2, E.2, F.2, G.2, H.2, I.2, J.2 upisati kao {A, J}.2

Kod ispisa izvještaja ili samo strukture izvještaja možemo preko posebne postavke u grupi program odrediti da li će se ispisivati skraćeni popis pozicija ili prošireni.(26.08.2021)
Osnovna sredstva

Filtriranje osnovnih sredstava

Kod filtriranja osnovnih sredstava prema nazivu i serijskom broju u "OsSredstva > Šifrarnici > Popis osnovnih sredstava" od sada se u filteru uzima u obzir i da li su u prikaz uključena isknjižena sredstva.(24.08.2021)
Obračun dohodka

Pretraživanje filtriranje obračunskih razdoblja

U "ObrDohotka > Obračun plaća > Obračunska razdoblja" je dodano pretraživanje/filtriranje obračunskih razdoblja po bilo kojoj riječi iz naziva obračunskog razdoblja.(24.08.2021)

Pretraživanje filtriranje JOPPD obrazaca

U"ObrDohotka > Obračun plaća > Obrazac JOPPD (XML ePorezna)" je dodano pretraživanje/filtriranje JOPPD obrazaca po bilo kojoj riječi iz naziva/opisa obrasca.
Istodobno je dodano i pretraživanje po datumu obrasca/identa.(24.08.2021)
Pomoćni programi

Automatski prošireni XML export ispravak zatvaranja prozora

"Pomoćni pr. > Dodatni moduli > Automatski prošireni XML export konsolidiranog stanja zaliha VP+MP" ispravak zbog nemogućnosti zatvaranja prozora kod MDI prikaza prozora, u SDI prikazu nije problem.(30.08.2021)

podver 17.1.2 rel 23.08.2021

Razno(4)

Općenito

Poslovni partneri izmjena prozora

"Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovni partneri - poduzeća " promjenjen razmještaj polja u dijelu dodatnog filtera partnera.(16.08.2021)
Fakturiranje u VP

Dodatak u vezi umetanja kodova eRačuna

U prozorima "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Izlazni računi" i "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Predračuni" kada je selektiran određeni tekst prije / iza stavaka program će umetnuti kodove za eRačune oko selektiranog teksta, ako tekst nije selektiran tada će se u novi red umetnuti kodovi unutar kojih korisnik može upisati tekst.

Kodovi za eRačune služe kako bi program iz proizvoljnog teksta znao izvući konkretne podatke koje treba upisati u određena polje XML datoteke eRačuna.(23.08.2021)
Obračun dohodka

Izmjena izvještaja rekapitulacije poduzeća

U izvještaju "ObrDohotka > Izvještaji > Rekapitulacija poduzeća" je dodan ukupan zbroj porez + prirez - invalidnost + poseban porez.(23.08.2021)
Kadrovska evidencija

Brzo kopiranje nekih podataka djelatnika

U prozoru "Kadrovska > Kadrovska evidencija > Djelatnici" je dodana mogućnost kopiranja u clipboard (međuspremnik) nekih podataka za djelatnika na kojem smo pozicionirani u tabelarnom prikazu:
- ime, prezime i adresa
- OIB
- JMBG
- osobni broj osiguranika
- broj tekućeg računa
- broj žiro računa
- ukupni staž(20.08.2021)

ver 17.1 rel 15.08.2021

Delphi 10.4.2, nove verzije razvojenih alata, neaktivni artikli, provjera primatelja računa(21)

Sistem

Nove verzije razvojnih alata

Delphi Enterprise v10.4.2 Sydney
NexusDb v4.50.26
QuickReport v6.0.0
Gnostice eDocEngine v5.0.0.548
TeeChart v2020.31
EldoS SecureBlackbox Prof v20.0.7876
Han-soft 1D barcode v11.1.0.2216
Han-soft 2D barcode v11.1.0.2574
(20.04.2021)
Općenito

Automatsko označavanje neaktivnih artikala

Vezano na module Fakturiranje u veleprodaji, Robno-materijalno, Proizvodnja, Maloprodajne zalihe i Pc blagajna.
 
Šifrarnik artikala sadrži polje Neaktivan preko kojeg se pojedini artikli mogu označiti kao neaktivni, zastarjeli, koji se više ne upotrebljavaju, EOL.
Kod pozivanja brzog šifrarnika artikala neaktivni artikli su automatski sakriveni.

Korisnici koji imaju veći broj artikala mogu preko rutine "Fakturiranje - Šifrarnici - Automatsko označavanje neaktivnih artikala" automatikom označiti artikle neaktivnima.

Rutina kod određivanja neaktivnih artikala provjerava korištenje svakog pojedinog artikla u niže navedenim dokumentima i za zadani raspon poslovnih godina:
- Dokumenti Robno-materijalnog knjigovodstva
- Dokumenti Stanja zaliha veleprodaje
- Dokumenti Kalkulacija veleprodaje
- Dokumenti Radnih naloga - proizvodnja
- Dokumenti Narudžbi
- Dokumenti Veleprodajnih računa
- Dokumenti Predračuna
- Dokumenti Skladišta maloprodaje
- Dokumenti Stanja zaliha maloprodaje
- Dokumenti Maloprodajnih kalkulacija
- Dokumenti Maloprodajnih računa(27.04.2021)

Šifrarnik artikala, neaktivni artikli

U "Fakturiranje > Šifrarnici > Popis filtera artikala i usluga" je dodan filter za Aktivne, Neaktivne i Sve artikle.(28.04.2021)

Brzi kalkulator

U glavnom prozoru programa pri vrhu je dodano polje Brzi kalkulator za kratke matematičke izračune koji je uvijek pri ruci.

Možete izračunavati složenije matematičke operacije, koristiti zagrade (), /, *, -, +. Za izračun pritisnite Enter, za promjenu broja decimala koristite strelice gore/dole, za upis rezultata u numerička polja u drugim prozorima pritisnite 'k' na tipkovnici (kao kalkulator) i kopirat će se rezultat izračuna kalkulatora.
Primjer: (10/2 + 5*3,14) * 25(07.05.2021)

Promjena tipke za isključivanja sjenčanja i linija na izvještajima

Promjena funkcije tipke "Uključena sjenčanja i linije na svim izvještajima" u gornjem lijevom dijelu glavne forme.
Od sada kada je tipka isključena iz izvještaja se miču samo sjenčanja redova (tamne podloge), a ne i linije kao što je bilo do sada.(26.07.2021)
Glavna knjiga

Enter za unos novog dokumenta

U prozoru "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Knjiženje dnevnika glavne knjige" tipka za unos novog dokumenta je postavljena kao tekuća tako da se može odabrati mišem, na tastaturi Alt+U ili tipkom Enter.(27.05.2021)
Saldakonti dobavljača

Promjena prikaza uključenog PDF računa

U "Dobavljači > Dokumenti > Ulazni računi" tipka eRačuni, promjenjeni su nod-ovi za prikaz PDF vizualizacije računa od strane Elektroničkih računa, postavljanjem novih nod-ova PDF se prikazuje ispravno.(18.06.2021)
PDV evidencije

Promjena panela za ispis

Preuređen je panel opcija za ispis PDV obrasca(06.08.2021)
Fakturiranje u VP

Značajno ubrzanje slanja eRačuna, eTerećenja, eOdobrenja, predračuna, ponuda

Kod "Fakturiranje > Elektronički računi > Slanje eRačuna, eTerećenja i eOdobrenja (upload)" i "Fakturiranje > Elektronički računi > Slanje predračuna (ponuda, naloga i dr.) (upload)" promjenjen je algoritam slanja na način da se svaki dokument šalje u posebnom tasku (thread-u), a ne više sekvencijalno kao do sada.

To znači da ako označimo npr. 20 računa za slanje, program će nakon što kreira XML datoteke računa za slanje za svih 20 računa istovremeno poslati zahtjev na web servis, a to znači da će vrijeme čekanja odgovora biti višestruko kraće.
To naravno ovisi i o broju jezgri samog procesora i brzini internet veze.

Istodobno je ubrzano i učitavanje označenih računa i predračuna u prozor eRačuna (postupak kada se označe Izlazni računi i klikne na tipku eRačuni).(04.07.2021)

Provjera podataka o primateljima računa u sustavu eRačuna

Moguće je provjeriti:
1. Da li je partner u sustavu eRačuna
2. Osnovne informacije o kupcu
3. Da li je kupac u blokadi
4. Informacije o kupcu iz GFI podataka Fine

Opcije 1. Provjera primatelja i 2. Dohvaćanje osnovnih podataka su besplatne, dok je za opcije 3. Provjera blokade primatelja i 4. Dohvaćanje GFI podataka, uslugu potrebno ugovoriti sa informacijskim posrednikom. Nakon ugovaranja ništa više nije potrebno posebno uključivati u programu Ipos.(20.07.2021)

Naziv kupca u naslovu ponuda i računa kod ispisa

Kod ispisa pojedinačnih predračuna "Fakturiranje > Izvještaji > Ispis predračuna" (ponuda, naloga, ...) i računa "Fakturiranje > Izvještaji > Ispis računa" u naslovu samog računa će uz naziv i broj dokumenta biti dodan i naziv kupca npr. "Ponuda br. 150-2021 Maveco doo".
Samim time će i export PDF računa u nazivu datoteke uz broj računa imati i naziv kupca jer se naziv datoteke kreira iz naslova izvještaja.

U postavki "Fakturiranje - ispis računa/predračuna > Kod ispisa pojedinačnih računa/predračuna u naslovu izvještaja (datoteci eksporta) dodaj naziv kupca" moguće je odrediti da je naziv isključen ili da se uključi naziv dužine 10, 20, .... 50 znakova.(24.07.2021)

Promjene ispisa izvještaja

U niže navedenim izvještajima izvršene su promjene prikaza vezano za naglašavanje redova sjenčanje/linije.
"Fakturiranje > Izvještaji > Ispis računa-kalkulacija"
"Fakturiranje > Izvještaji > Ispis predračuna-kalkulacija"
"Fakturiranje > Izvještaji > Top lista prodaje artikala"(24.07.2021)

Pomoćni meni za upis kodova za eRačune

U prozorima "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Izlazni računi" i "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Predračuni" kod teksta prije i iza stavaka je dodan pomoćni meni za lakši upis kodova za eRačune.

Kodovi za eRačune služe kako bi program iz proizvoljnog teksta znao izvući konkretne podatke koje treba upisati u određena polje XML datoteke eRačuna kao što su napomena, podaci o otpremnici, podaci o ugovoru i ostalim dokumentima, adresa isporuke, obračunski period kod usluga i sl.
Detaljnije na linku https://ipos.hr/aktualnosti/id0052

(15.08.2021)
Robno-materijalno

Promjene ispisa izvještaja

U niže navedenim izvještajima izvršene su promjene prikaza vezano za naglašavanje redova sjenčanje/linije.
"Robno-mat. > Izvještaji > Ispis ulaznih kalkulacija (CSV)"(24.07.2021)

Naziv kupca/dobavljača u naslovu skladišnih dokumenata kod ispisa

Kod ispisa pojedinačnih dokumenata u "Robno-mat. > Izvještaji > Ispisi skladišnih dokumenata (CSV)" u naslovu samog dokumenta će uz naziv i broj dokumenta biti dodan i naziv kupca/dobavljača npr. "Otpremnica br. 150-2021 Maveco doo".
Samim time će i export PDF skladišnog dokumenta u nazivu datoteke uz broj dokumenta imati i naziv partnera jer se naziv datoteke kreira iz naslova izvještaja.

U postavki "Fakturiranje - ispis računa/predračuna > Kod ispisa pojedinačnih računa/predračuna/primki/otpremnica u naslovu izvještaja (datoteci eksporta) dodaj naziv partnera" moguće je odrediti da je naziv isključen ili da se uključi naziv dužine 10, 20, .... 50 znakova.(26.07.2021)
PC kasa

Promjene ispisa izvještaja

U niže navedenim izvještajima izvršene su promjene prikaza vezano za naglašavanje redova sjenčanje/linije.
"PC blagajna > Izvještaji > Rekapitulacija maloprodaje po računima"
"PC blagajna > Izvještaji > Rekapitulacija maloprodaje po artiklima"
"PC blagajna > Izvještaji > Top lista maloprodaje artikala"(24.07.2021)
Maloprodajne zalihe

Promjene ispisa izvještaja

U niže navedenim izvještajima izvršene su promjene prikaza vezano za naglašavanje redova sjenčanje/linije.
"Maloprodaja > Izvještaji > Ispis ulaznih kalkulacija"(24.07.2021)
Obračun dohodka

Promjena platnog listića

U "ObrDohotka > Izvještaji > Platni listići - Obračunska isprava za isplatu-naknadu plaće" promjenjen je platni listić na način da su iz obustava izvađeni porezi i prirezi i stavljeni kao posebna grupa. Novi redoslijed podataka je: bruto primitak, dobrinosi iz bruta, dohodak, porez i prirez, neto primitak, obustave, nadoknade, isplata, doprinosi na dohodak.(30.06.2021)

Promjena rekapitulacije poduzeća

Promjenjen je izgled "ObrDohotka > Izvještaji > Rekapitulacija poduzeća" na način da su iz obustava maknuti porezi i prirezi.(30.06.2021)

Unaprijeđenje prozora za unos podataka za obračun

U prozoru "ObrDohotka > Obračun plaća > Unos podataka za obračun" tabelarni prikaz je podijeljen u dvije tabele, lijeva sa popisom svih obračunskih razdoblja, desna sa popisom svih djelatnika i upisanih vrsta rada za selektirano obračunsko razdoblje, a sve radi preglednijeg prikaza.

Pojedinačni prikaz omogućava istodobni prikaz lijevo tabele sa upisanim djelatnicima i vrstama rada, a desno panel za unos/izmjenu pojedinih vrsta rada.
Ovakav unos daje pregledniji uvid u upisane djelatnike i vrste rada dok pored svakog polja stoji kao i ranije sumarni iznos za pojedinog djelatnika (broj vrste rada, broj sati, iznos ...).(02.08.2021)

Promjena prozora rezultata obračuna

U niže navedenim prozorima u tabeli obračunskih razdoblja šifra razdoblja je prikazana preglednije GGGG-MM-RR, tekuće označeni red je kompletno označen cijelo vrijeme.
Ako navedenu promjenu ne vidite kod sebe tada obrišite položaj i dimenzije kolona u prozoru, zatvorite prozor i otvorite ga ponovo.

"ObrDohotka > Rezultati obračuna > Tabela obračunatih vrsta rada"
"ObrDohotka > Rezultati obračuna > Tabela obračunatih sumarnih rezultata djelatnika"
"ObrDohotka > Rezultati obračuna > Tabela obračunatih doprinosa"
"ObrDohotka > Rezultati obračuna > Tabela obračunatih kredita"(02.08.2021)

podver 17.0.21 rel 28.07.2021

Razno(1)

Fakturiranje u VP

Postavka za kopiranje tekstova kod automatske otpremnice iz računa

Kod automatske izrade otpremnice nakon kreiranja računa, preko posebne postavke "Fakturiranje > Kod automatske otpremnice iz računa kopiraj tekst prije i iza stavka iz računa u otpremnicu (nivo partnera)" se može odrediti da li da se kopira tekst prije i iza stavaka iz samog računa ili da se povlači inicijalni tekst iz šifrarnika "Šifrarnici > Tekstovi > Tekstovi na računima, predračunima i otpremnicama" na rednim brojevima 5 i 6 za otpremnice.(28.07.2021)

podver 17.0.20 rel 27.06.2021

Razno(1)

Fakturiranje u VP

Automatska raspodjela poreza u knjigu IR-a prema stopi poreza stavaka računa

Pojednostavljenje automatskog upisa računa u knjige IR-a kod računa koji imaju stavke sa miješanim stopama poreza.
Kod automatskog "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Prijenos računa u saldakonti kupaca", a kada je uključena postavka "Porezne evidencije > Automatski upis izlaznih računa iz saldakonti kupaca u knjige I-RA" ili "Porezne evidencije > Automatski upis izlaznih računa iz fakturiranja u knjige I-RA" automatski će se upisati računi u porezne knjige IR-a.

Kako se kod upisa računa (predračuna) polja za određivanje "tipa knjige IR-a" i "tipa unosa u knjigu IR-a" nalazi u glavi dokumenta, a ne u svakoj pojedinoj stavci (kako se ne bi dodatno komplicirao unos računa) program će kod stavaka sa miješanim stopama (0, 5, 10, 13, 22 ili 25%) na osnovu stope poreza pojedine stavke određivati u koja polja knjige IR-a će se upisivati osnovica i porez.

U slučaju da je tip unosa ir-a 1 do 10 tj. neka vrsta oslobođenja tada cjelokupni iznos računa ide na oslobođenje koje je navedeno.
Ako je tip unosa u knjigu IR-a 11, 12 ili 13 (dakle bilo koji od ta tri) tj. oporezive isporuke (5%, 13% ili 25%) tada će program na osnovu stope poreza svake stavke određivati iznose i upisivati u adekvatna polja.(27.06.2021)

podver 17.0.19 rel 18.06.2021

Razno(1)

Fakturiranje u VP

Korekcije kod automatskog PDF eksporta računa i predračuna

Prozor "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Računi / Predračuni" i tipke "Export" u PDF gdje se PDF dokument automatski kreira za Dokumentaciju programa, a u ovom konkretnom slučaju je to u svrhu slanja dokumenta kao prilog vizualizacije računa.
Kod nekih dobavljača se fontovi kod prikaza PDF računa nisu prikazivali ispravno ako dobavljač te fontove nije imao instalirane na svom računalu.

Sada se i kod automatskog PDF exporta primjenjuje postavka "Program > Kod exporta izvještaja u PDF da li su uključeni TTF fontovi (nivo korisnika)" koja ima opcije: nisu, djelomično, kompletno.

Preporuča se da ta opcija bude barem na "djelomično".(18.06.2021)

podver 17.0.18 rel 09.06.2021

Razno(1)

Saldakonti kupaca

Optimizacija brzine izvještaja OPZ-STAT-1

Optimizacija/ubrzanje brzine ispisa izjveštaja "Kupci > Izvještaji > Obrazac OPZ-STAT-1 (XML ePorezna)".(30.05.2021)

podver 17.0.17 rel 22.04.2021

Razno(1)

Fakturiranje u VP

Fiskalni broj eRačuna

Kod slanja eRačuna u XML datoteci su razdvojeni fiskalni broj računa i interni broj računa koji je stavljen pod Note.(22.04.2021)

podver 17.0.16 rel 19.04.2021

Razno(3)

Saldakonti kupaca

Optimizacija izvještaja

Optimizacija brzine ispisa izvještaja "Kupci > Izvještaji > Prometi i salda kartica"(19.04.2021)
Saldakonti dobavljača

Optimizacija izvještaja

Optimizacija brzine ispisa izvještaja "Dobavljači > Izvještaji > Prometi i salda kartica".(19.04.2021)
PDV evidencije

Izmjene PDV BiH

Kod eksporta u CSV knjiga IRA (KIFA) 01 i 05 tj.:
- "PDV > Knjige izlaznih računa BiH > 01 - Izlazna faktura za robu i usluge iz zemlje " i
- "PDV > Knjige izlaznih računa BiH > 05 – Ostalo (Fakture za usluge izvršene stranom licu itd) "

kada je u navedenim knjigama u polje „Oslobođeno poreza – Izvoz“ upisan iznos različiti od nula tada će se kod eksporta u CSV datoteku za tu fakturu u kolonu „Iznos fakture“ upisati iznos nula, a u kolonu „Iznos fakture za izvoz“ će se upisati iznos iz polja kod unosa „Oslobođeno poreza – Izvoz“.
(19.04.2021)