Rješavanje tehničkih problema

Opis

Rješenja za razne teničke probleme na koje možete naići u radu sa programom.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.


Tagovi (teme)

Sveukupno rješenja u bazi: 24

Grupa rješenja problema sa mrežnim radom

Izađite iz programa na svim računalima, nakon toga slijedite sljedeće korake:


 1. Provjerite da li možete u direktoriju ...Ipos knjigovodstvo\Data\Sistem\ obrisati datoteku nxTrans.cfg.

  Ako ne možete obrisati nxTrans.cfg tada restartajte sva računala u mreži. Ako nakon toga možete ući u program to znači da je neki proces držao zaključan datoteku nxTrans.cfg.

  Ako i dalje ne možete ući u program idite na sljedeći korak ...


 2. Pokušajte u direktoriju ...Ipos knjigovodstvo premenovati datoteku ipos.ini u npr. iposX.ini pa vidite da li tada možete ući u program.

  Ako nakon toga možete ući u program problem je u krivim postavkama ipos.ini, pogledajte upute za instalaciju mrežne verzije, ako nemate mrežnu verziju tada vam ipos.ini niti ne treba, obrišite je.

  Ako ne možete ući u program nakon što ste preimenovali ipos.ini idite na sljedeći korak ...


 3. Ako imate mrežnu verziju i u program ne možete ući na stanicama, a na serveru možete.

  Vjerojatno je razlog što u datoteci ipos.ini (nalazi se u direktoriju ... Ipos knjigovodstvo\) u redu gdje piše "putPodaci=" piše lokalna putanja do podataka, a treba pisati UNC naziv putanje tj. nešto kao \\IME SERVERA\D\Ipos knjigovodstvo. Za detalje pogledajte upute za instalaciju mrežne verzije.

  Ako i dalje ne možete ući u program idite na sljedeći korak ...


 4. Na SERVERU u opcijama Firewalla, Control Panel - System and Security - Windows Firewall - Allow a program through Windows Firewall dodajte nxServer.exe i knjigovodstvo.exe u popis dozvoljenih programa.

  Provjerite antivirusni program da li je nxServer dodan u exclusion/exception listu. Za početak samo radi provjere možete privremeno potpuno isključiti antivirusni program i vidjeti da li ima promjene.


  Ako i dalje ne možete ući u program idite na sljedeći korak ...


 5. Na STANICI u opcijama Firewalla, Control Panel - System and Security - Windows Firewall - Allow a program through Windows Firewall dodajte nxServer.exe i knjigovodstvo.exe u popis dozvoljenih programa.

  Provjerite antivirusni program da li je nxServer dodan u exclusion/exception listu. Za početak samo radi provjere možete privremeno potpuno isključiti antivirusni program i vidjeti da li ima promjene.


  Ako i dalje ne možete ući u program idite na sljedeći korak ...


 6. Ako nxServer imate pokrenut kao service tada ga zaustavite i pokrenite nxServer.exe kao program (shortcut sa parametrom /interactive). Nakon toga pokušajte prokrenuti program u mreži, ako radi zatvorite nxServer.exe kao program i pokrenite ga kao service, u većini skučajeva bi trebao raditi.

  Ako i dalje ne možete ući u program idite na sljedeći korak ...


 7. Ako u ipos.ini imate upisan red npr. remoteServerName=NexusDb@192.168.16.235 sa fiksnom TCP/IP adresom, a adresa mrežne kartice računala server se promjenila (iz bilo kojeg razloga) tada morate u ipos.ini ažurirati novu IP adresu ili obrišite taj red u ipos.ini ako se IP adresa računala dinamički mijenja.
 8. Ako ste neposredno prije toga radili doregistraciju ili nadogradnju programa moguće je da je oštećena sistemska datoteka sistem.prog


Pošaljite mail na ipos@ipos.hr sa detaljnim opisom poruka iz programa što se događa i što ste napravili od gore navedenih koraka
08.03.2017
  prijava na mrežu, ipos.ini, firewall id:0001

"(Applicationname.exe) has encountered a problem and needs to close. ..." je generička poruka Windows operativnog sistema i ne govori mnogo o samom uzroku nastalog problema osim što upućuje na program kod čijeg pokretanja je nastao problem.

Ako u internet tražilici potražite tu rečenicu na internetu vidjet ćete da postoji cijeli niz takvih prijava za raznorazne programe i da su rješenja svakojaka, a sve u zavisnosti od stvarnog uzroka problema: da nema dovoljno mjesta na C disku, da antivirus blokira program bez upozorenja, da DEP (Data Execution Prevention) blokira program iz sigurnosnih razloga, negdje je problem vezan uz grafičku karticu, firewall, itd.

U vašem slučaju vi ste napravili prvi dijagnostički korak time što ste pokrenuli program kao user Administrator u Windowsima i tada nije bilo problema kod pokretanja programa, a što automatski upućuje da se radi o tome da windowsi blokiraju pokretanje programa kod usera sa manjim ovlastima.

Prvo rješenje je dakle da se logirate kao Administrator prilikom ulaska u Windowse (što ne preporučujemo).

Drugo rješenje je da napravite desni klik na Shortcut programa, zatim odaberete Properties, zatim tab Compatibility i na dnu označite u dijelu "Privilege level" opciju "Run this program as an administrator", i OK.

Treće rješenje je da u Windows Firewallu podesite opcije za "nxServer.exe" i "knjigovodstvo.exe" programe te tako tim aplikacijama omogućite komunikaciju kroz Windows Firewall:

 • logirajte se kao Administrator u Windowsima
 • otvorite Windows Firewall prozor (Control Panel>System and Security>Allow an app through Windows Firewall
 • u popisu aplikacija obrišite sve redove u vezi programa nxServer.exe i knjigovodstvo.exe
 • ponovo dodajte programe nxServer.exe i knjigovodstvo.exe na popis programa kojima se dopušta komunikacija kroz windows firewall (pronađite ih na mrežnom disku servera)
08.03.2017
  firewall, DEP, nxserver id:0002

Ako iz bilo kojeg razloga ne možete ući u program zbog problema sa mrežnim radom generalno i brzo rješenje je da onemogućite pokretanje opcija koje se nalaze u datoteci ipos.ini koja se nalazi u istom direktoriju gdje i glavni program knjigovodstvo.exe.

To možete napraviti na način da preimenujete ipos.ini u npr. iposX.ini ili da tu datoteku maknete iz tog direktorija. Nakon toga restartajte računalo kako bi se oslobodile datoteke koje eventualno još uvijek "drži" nxServer program.

09.03.2017
  mrežni rad, nxserver id:0024

U ipos.ini datoteci upisan red "remoteServer=true", a u programu nije uključen mrežni rad (uključuje se u meniu Sistem>Mreža>Uključivanje/dIsključivanje mrežnog rada), ili nije pokrenut nxServer.exe uz uključen mrežni rad u programu.

Čak i ako je sve u redu (uključen je mrežni rad, ispravno je podešen ipos.ini, ispravno je pokrenut nxServer.exe) razlog pojavljivanja greške može biti da je neki Firewall blokirao pristup nxServeru.

Rješenje je da:
 1. uključite mrežni rad
 2. onemogućite ipos.ini ako nemate licencu za mrežni rad na način da ga jednostavno preimenujete u drugi naziv
08.03.2017
  mrežni rad, remoteserver id:0003
Provjerite da li ste postavili Write Share opciju na direktoriju Ipos knjigovodstvo na serveru, način provjere npr. da sa radne stanice pokušate u tom direktoriju kreirati datoteku test.txt, otvoriti je i nešto u nju pokušajte upisati, ako to ne uspijete imate problem sa Write Share opcijom.
08.03.2017
  writeshare id:0004
Ako ste direktorij Ipos knjigovodstvo bili kopirali sa nekog optičkom medija provjerite da li ste na svim datotekama maknuli ReadOnly attribute (desni klik na direktorij, pa Properties, pa Attributi)
08.03.2017
  read-only id:0005

Ako na serveru imate podignut Firewall ili nekakav antivirus on može sprječavati komunikaciju nxServera sa clientima-stanicama, kako to provjeriti?
Pokušajte kopirati direktorij "Ipos knjigovodstvo\Server" na neku radnu stanicu i tamo pokrenuti program nxServer.exe, nakon toga pokušajte pokrenuti program knjigovodstvo.exe na toj i drugim stanicama, ako sada uspijete to je bio problem

Rješenje je da na serveru u opcijama Firewalla, "Control Panel - System and Security - Windows Firewall - Allow a program through Windows Firewall" dodate u nxServer.exe u popis dozvoljenih programa. Neće škoditi ako to napravite i na radnoj stanici.

08.03.2017
  firewall, nxserver id:0006
Neki puta u ipos.ini nije upisana ispravna putanja do programa knjigovodstvo.exe, svakako preko UNC name, najsigurniji način da to napravite je:
 1. da prvo obrišete ipos.ini (nalazi se u direktoriju gdje i knjigovodstvo.exe)
 2. zatim idite na radnu stanicu, obrišite postojeći shortcut na knjigovodstvo.exe i povucite novi
 3. pokrenite knjigovodstvo.exe preko shortcuta, pokrenut će se u singleExe modu
 4. u meniu Sistem>Mreža pokrenite opciju Upisivanje podataka u Ipos.ini za mrežni rad
 5. izađite iz programa i pokušajte ponovo pokrenuti program, ovaj puta se treba pokrenuti u modu RemoteServer, a što se može vidjeti u zadnjem statusnom redu kada se pozicionirate mišem iznad matične firme u naslovu
08.03.2017
  ipos.ini id:0007

Shortcut preko kojeg se pokreće program na stanicama u Start in polju mora imati upisanu punu UNC putanju kao npr.:

 • Target: "\\Server\c\Program Files\Ipos\IPOS knjigovodstvo\Knjigovodstvo.exe"
 • Start in: "\\Server\c\Program Files\Ipos\IPOS knjigovodstvo"
08.03.2017
  shortcut id:0008
Poruka se povremeno dobije kod pokretanja programa sa neke radne stanice, ili imate sporu mrežu ili nešto usporava rad u toj mreži, expresno si možete pomoći tako da u Ipos.ini dodate red: "clienttimeout=20000" što će povećati inicijalnu vrijednost odziva sa 10 na 20000 milisekundi tj. 20 sekundi. Dugoročno biste trebali provjeriti što je s mrežom
08.03.2017
  clienttimeout, timeout id:0009

Ako vam se računalo "ruši" iz raznih razloga kao što su nestanak struje, neispravnost memorije i sl., od nxServera mogu zaostati temp datoteke koje su inicijalno velike reda veličine Gigabajt.

Objašnjenje ... nxServer za svoj rad (keširanje i sl.) kreira temp datoteke koje se inicijalno nalaze u Temp direktoriju lokalnog računala (servera). Taj temp direktorij je određen sistemskom varijablom i zavisi kako ste logirani na server. Kako se radi o sistemskim datotekama potrebno je u windows exploreru uključiti opciju "Show hidden files and folder"

Temp direktorij (ili Tmp) se u WinXP nalazi u \Documents and Settings\Username\Local Settings\Temp, a u Visti je to \Users\Username\AppData\Local\Temp. Dakle ovdje slobodno obrišite sve datoteke velike cca oko gigabajta.

08.03.2017
  disk id:0010
Javljaju se kod nekih korisnika na os-u win2003 server, posljedica je gubitka veze sa nexus serverom na mreži. Ako netko od korisnika ima bežičnu vezu, takva veza povremeno ide u off line mode radi štednje energije i tada program na stanici izgubi vezu sa nexus serverom, to se kod win2003 može podesiti
08.03.2017
  wireless mreža id:0011

Kada pokrenete nxServer.exe potrebno je provjeriti da li je TCP/IP komunikacija aktivna tj. da li je sam server aktivan ili neaktivan.

Pazite, nakon što ste server postavili neaktivnim i zatvorili ga on je automatski spremio postavke, pa kad ga sljedeći puta pokrenete on će inicijalno biti neaktivan.

Isto tako provjerite da niste pokrenuli više programa nxServer.exe na istom ili na nekom drugom računalu u mreži.
08.03.2017
  nxserver.exe id:0012

Greška je odmah jasna kad se u prvoj instanci programa ustanovi da je program pokrenut kao SingleExe (vidi se u statusnom redu programa kad je miš na matičnoj firmi).

Kod pokušaja pokretanja dodatnih instanci programa koji je već pokrenut u jednokorisničkoj verziji javljat će se razne generičke poruke greške u windowsima.

08.03.2017
  singleExe id:0013

Poruka u log datoteci glasi:

*** Server started ***
Time: [13261359] 2.7.2008 11:44:44
Exception: EAssertionFailed Message:
Assertion failure (D:\Delphi\3p\NexusDB2\nxseRecordEngineStatic.pas, line 233)
... Callstack:
[005168C6] nxseRecordEngineStatic.TnxStaticRecordEngine.AddRecord (Line 233, "nxseRecordEngineStatic.pas")
[0057BC7E] nxsrServerEngine.TnxServerTableCursor.sbcRecordInsert (Line 12297, "nxsrServerEngine.pas")
... [00405790] System.ThreadWrapper (Line 12110, "sys\system.pas")
==============================================================
******************************** ********
*** Fatal Exception Flag has been set ***
*****************************************

U najvećem broju slučajeve je rješenje pokrenuti Popravak svih datoteka u meniu Sistem>Nadzornik>Popravak datoteka s podacima.

Prijet popravka morate obavezno napraviti kopiju cijelog direktorija Ipos knjigovodstvo
08.03.2017
  nxServerException, nxserver id:0014

Ako imate mrežnu verziju u kojoj je program instaliran na računalu (server) na kojem je operativni sistem Windows XP Home edition tada toplo savjetujemo ili da prebacite program na računalo sa Win XP professional verzijom ili da XP Home zamijenite sa professional verzijom. Naravno možete staviti i: Vistu, Windows 2003, Windows 2008.

U praksi je primjećeno da u svim slučajevima sa Win XP Home gdje je bilo problema, problemi su nestali kod preseljenja na drugi OS.

Problem može biti i "Use simple file sharing opcija" koju je potrebno isključiti na način da otvorite Windows Explorer, u meniu Tools, Folder options, kliknite na View tab u Advanced settings isključite navedenu opciju. Kad je ta opcija uključena ne možete detaljnije odrediti prava na određenom direktoriju.

08.03.2017
  XP Home id:0015

Kada ste prvi puta instalirali program i podešavali mrežni rad disku ili direktoriju gdje se nalazi program Ipos knjigovodstvo ste odredili Sharing and security prava za pristup sa drugih računala u mreži. Najčešće Everyone korisniku ste dodijelili Read/Write prava ili Full access.

Kada ste naknadno kopirali novu podverziju knjigovodstvo.exe umjesto postojeće ta prava na nekim računalima više na vrijede za tu novu knjigovodstvo.exe datoteku pa je potrebno desnim klikom miša na knjigovodstvo.exe pozvati meni, odabrati Properties pa tab Security i ponovo dodijeliti prava pristupa.

08.03.2017
  Read/Write prava id:0016

Najvjerojatnije nemate uključen mrežni rad, uključite ga u meniu Sistem>Mreža>Uključivanje/isključivanje mrežnog rada.

08.03.2017
  prekoračena licenca id:0017

Grupa Ostalih problema

Problem je u settings-postavkama windowsa:

 1. u Windowsima otvorite "Control Panel"
 2. zatim odaberite "Clock, Language, and Region"
 3. zatim "Region and Language" (na Windows7) ili "Region" (na Windows 8, 10)
 4. otvorit će se prozor "Region and Language" (na Win7) ili "Region" (na Win8, Win10), otvorite tab (karticu) "Administrative"
 5. kliknite na tipku "Change system locale..."
 6. u novom prozoru "Region Settings" odaberite "Hrvatski" i potvrdite na tipku "OK"
 7. na kraju je potrebno restartati windowse pa u ponuđenom prozoru odaberite "Restart now"
08.03.2017
  naši znakovi id:0018

Ako ste prilikom pokretanja arhiviranja dobili poruku: „Na disk C: koji ste specificirali za arhivu ne mogu se upisivati podaci““ Mogući razlozi: disk-disketa je zaključana, na disku nema mjesta, nemate prava za upis na npr. mrežni disk, specificirani disk ne postoji i dr.“

Disk C: je uvijek problematičan za pisanje podataka jer je to Sistemski disk gdje su instalirani windowsi. Razlog zašto ne možete arhivirati podatke na C disk je vjerojatno u nedovoljnim pravima nad diskom za tu akciju.

Moguća rješenja:
 1. Trebali bi ući u program kao administrator ili dodijeliti full access (prava) disku ili direktorijima i sl.
 2. Jednostavnije rješenje je da odaberete drugi disk npr. D:, ako ga nemate uvijek se može kreirati dodatna particija od slobodnog prostora C: diska.
 3. Kao dodatno rješenje za arhiviranje možete otvoriti Windows Explorer i pomoću njega napraviti kopiju cijelog direktorija „...\Ipos\Ipos knjigovodstvo“ u arhivski direktorij. Inače je preporuka da se arhiva ne radi na isti disk gdje su podaci.
 4. Najpraktičnije i najefikasnije rješenje je da instalirati neki od programa za automatski backup kao što je npr. Acronis (www.acronis.com ), imaju i besplatnu verziju. Nakon što instalirate taj program i podesite ga da periodično kopira točno određene direktorije (npr. Ipos knjigovodstvo i ostale vama važne direktorije sa podacima) možete zaboraviti na njega jer će on sve raditi automatski. Možete čak i raditi u programu dok on radi backup.
08.03.2017
  arhiviranje id:0019

U slučaju da dobijete poruku 'Detektiran je problem u windowsima, broj datoteka za arhiviranje je manji od stvarnog broja!, Ne može se ispravno napraviti arhiviranje!', radi se o sljedećem:

Program prije samog arhiviranja radi neke provjere. U ovom slučaju je to broj datoteka za arhiviranje za kojeg je program ustanovio da ih je manje od 100, a što svakako nije točno. Broj datoteka za arhiviranje piše i u samom prozoru prije samog arhiviranja „Ukupan broj datoteka XY“. Uputa Ako je taj broj isti i nakon više ulaska i izlaska iz programa napravite arhiviranje iz Windows Explorera, napravite to tako da kopirate cijeli direktorij Ipos knjigovodstvo, isto to radi i program za arhiviranje.

08.03.2017
  arhiviranje id:0020

Nakon otključavanja programa u prozoru Registracijskih podataka piše da je računalo otključano, ali u statusnom redu piše da Program nije za komercijalnu upotrebu i računalo je zaključano tj. radi u probnom modu.

U verzijama 7.5 i nižim nakon što se računalo otključa šesti puta dolazi do greške iz opisa, u verzijama 7.6 i kasnijim je to riješeno. Rješenje za 7.5 je: - treba ponovo iskopirati datoteku sistem.prog u direktorij ...Data>Sistem (sistem.prog se može iskopirati i sa cd iz direktorija Ipos knjigovodstvo>Data>Sistem) - ponovo treba registrirati program sa registracijskom datotekom/disketom - treba ponovo otključati program

08.03.2017
  probna verzija, zaključano računalo id:0021

Problems viewing MS HTML Help (.chm) files over a network

Author: productdocumentation, Created on: Aug 3, 2006 12:47 PM

In response to increasing security problems involving Microsoft HTML Help files (.chm extension), Microsoft introduced Security Update 896358 (see http://support.microsoft.com/kb/896054). The security update prevents CHM files from opening unless those files reside locally on the user's hard drive. After the update is installed, users who access OpenEdge from a server or network location will not be able to open the Help and will receive the messages "Action canceled" or "The page cannot be displayed." This security update affects all CHM files.

Fixes:

To alleviate this issue, please refer to Microsoft Knowledge Base ID 896054 http://support.microsoft.com/kb/896054. We recommend that you use Method 1: Modify the ItssRestrictions registry entry to enable a specific Web application, which is located under the Consumers and non-enterprise customers section of the article.

 1. Click Start, click Run, type regedit, and then click OK.
 2. Locate and then click the following subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions Note: If this registry subkey does not exist, create it. To do this, follow these steps:
  1. On the Edit menu, point to New, and then click Key.
  2. Type ItssRestrictions, and then press Enter.
 3. Right-click the ItssRestrictions subkey, point to New, and then click String Value.
 4. Type UrlAllowList, and then press Enter.
 5. Right-click the UrlAllowList value, and then click Modify.
 6. In the Value data box, type the path to the application that you want to enable, and then click OK. Add two entries corresponding to the UNC path, using the following syntax: (Server je ime vašeg servera, Ipos je direktorij gdje je Ipos knjigovodstvo) \\Server\Ipos\;file://\\Server\Ipos

Automatizacije za ostala računa je na način da se exportira sam taj branch iz regedit editora u datototeku i onda se importira na svakom računalu. Ja sam kreirao EnableChm.reg

08.03.2017
  help id:0022

Rješenje problema u Windows 7, a vezan je očito uz regional settings problem se manifestira na način da kada se npr. u saldakonti dobavljača, ulazni računi klikne na unos program se ne prebaci iz tabelarnog prikaza u pojedinačni, slično u ostalim prozorima.

Rješenje koje je do sada pomoglo je da se u Control panelu>Clock, Language, and Region>Region and Language> Aditional Settings, tab Date klikne dolje desno na tipku "Reset" tj. "Postavi izvorno" za hrvatske windowse. Nakon toga problem je u većem broju slučajeva riješen.

08.03.2017
  region and language id:0023