Tekuće aktualnosti

Info

Stranica na kojoj su objavljene tekuće aktualnosti, zatim hitne upute širem krugu korisnika i sl.

Naslov aktualnosti je link, klikom na njega se otvara i zatvara sadržaj aktualnosti.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.


Tagovi (teme)

Sveukupno aktualnosti u bazi: 49

22.08.2017

Opis kako program razvrstava poreze kod fiskalizacije računa

To što se svi porezi (osnovica, iznos poreza, stopa poreza, naziv) jasno vide na računu nije dovoljno jer PU uprava traži da se kod fiskalizacije (tj. slanja računa na server PU) dodatno grupiraju porezi u 5 kategorija (PDV, PP, ostali, oslobođenja, ne podliježe oporezivanju). Ovdje se često rade greške jer je razrada poreza u fiskalnoj datoteci koja se šalje u PU detaljnija od onoga što se vizualno vidi na računu.

  fiskalizacija, porezi, tarifne skupine id:0049

Korisnik samostalno formira šifrarnik "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Tarifne skupine poreza na promet", a da bi program znao u koju od 5 grupa treba svrstati pojedini porez to treba posebno odrediti u skraćenom nazivu prema niže navedenoj uputi, program to ne može znati prema opisnom nazivu poreza ili stopi poreza.
Kada vaš knjigovođa odredi u koju od 5 kategorija niže pripada pojedina tarifna skupina poreza potrebno ju je samo ispravno označiti.

Kako program razvrstava poreze kod slanja u PU

U Šifrarnici>Osnovni šifrarnici>Tarifne skupine poreza na promet je potrebno u polju Skraćeni naziv odrediti prva dva slova po kojima će program razvrstati poreze PDV, PP, luksuz i dr. i to na način da se odrede prva dva slova u kombinaciji sa iznosom poreza tj. stopom:

 1. PD..., porez na dodanu vrijednost (npr. PDV)
 2. PP..., porez na potrošnju (npr. PPVina, PPŽest, PPPiva, PPBeza)
 3. ....., kategorizira se u ostale poreze (porez na luksuz itd.)

Imamo 5 kategorija poreza koje treba razdvojiti:

 1. Porez na dodanu vrijednost
  Ako je oznaka PD... i (porez <> 0)
 2. Porez na potrošnju
  Ako je oznaka PP...
 3. Ostali porezi
  Ako oznaka nije PD..., nije PP... i (porez <> 0)
 4. Oslobođeno od poreza na dodanu vrijednost
  Ako je oznaka PD... i (porez = 0) i porezni obveznik je obveznik PDV-a
 5. Iznos koji ne podliježe oporezivanju
  Ako oznaka nije PD..., nije PP... i (porez = 0) i porezni obveznik je obveznik PDV-a

Korisnici koji nisu u sustavu PDV-a često naprave pogrešku misleći da je dovoljno upisati tarifnu skupinu poreza sa stopom 0% sa dodatnom izjavom na računu da nisu u sustavu pdv-a i tada dobivaju poruke od PU o pogrešnim porezima.

Ako su toj tarifnoj skupini prva dva slova skraćenog naziva PD program će to razvrstati pod broj 4 Oslobođeno od PDV-a, ako su prva dva slova različita od PD i PP program će to razvrstati pod broj 5 Iznos koji ne podliježe oporezivanju.

Kod obveznika koji nisu u sustavu pdv-a ne smije biti nikakvih poreza u fiskalnoj XML datoteci, a to će biti kada se u "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovni partneri - poduzeća" u polju Porezni obveznik prema PDV-u upiše oznaka 3 "Nije obveznik PDV-a".

Kompletnu uputu u vezi fiskalizacije možete pogledati na linku Upute za fiskalizaciju

Pozitivno je to što je evidencija fiskaliziranih računa u PU samo fiskalna kontrola poduzetnika, izdani računi su valjani prema svim propisima, a porez je plaćen prema izvještajima iz programa prema tarifnim skupinama koje korisnik samostalno kreira.

22.08.2017

Poruka kod pokretanja programa u vezi NLS-a

Ako kod pokretanja programa dobivate poruku sa upozorenjem u vezi NLS-a (National Language Sistem) i ne možete ući u program, ovdje možete pročitati u kojim slučajevima se to može dogoditi i kako ih riješiti.

  NLS, sistem id:0048

Kompletna poruka glasi:

Baza podataka ima drugačiji NLS (NLS-National Language Sistem) od tekućeg na ovom operativnom sistemu-računalu! Prije daljnjeg rada je potrebno uskladiti NLS tako što ćete pokrenuti pakiranje svih datoteka u sljedećem prozoru! Razlog promjene NLS je ako ste bazu premjestili sa nekog drugog računala!

Od verzije 11.0 tabele sa podacima sadrže National Language Support (NLS) Locale Identifiers, tj. sadrže informacije o country/region kodovima, a koji su drugačiji na svakom operativnom sistemu (WinXP, Win Vista, Win 7, Win8, Win 10 i dr.) pa je kod prijenosa programa na drugo računalo obavezno napraviti Pakiranje svih datoteka kako bi se datoteke prilagodile tekućem NLS-u, ako program primjeti da je NLS drugačiji sve će datoteke biti read-only tj. samo za čitanje dok se ne napravi pakiranje datoteka

Najčešći slučaj ovog upozorenja kod pokretanja programa je kada se program, tj. direktorij Ipos knjigovodstvo, premjesti sa jednog na drugo računalo na kojem su različite verzije windowsa.

Međutim mogući su i drugi slučajevi, niže navodimo neke od njih iz baze pitanja i odgovora korisnika

1. slučaj

P: Korisnik ima ver 11.1 koja je prije bila pod Win7 OS-om.
Nakon automatske nadogradnje sa Win7 na Win10 OS korisnik je pokretao program u Compatibility modu za Win7.

Problem nastaje kod pokušaja nadogradnje programa na ver 14.0 jer program za nadogradnju opetovano traži usklađivanje NLS-a sa Win10 OS-om.

Usklađivanje NLS-a (pakiranje datoteka) pod Win7 ne rješava problem jer datoteke nisu usklađene sa Win10, a opet program se u ver 11.1 ne može pokrenuti pod Win10 da bi se napravilo usklađivanje.
Sistem - ID:144005 - 02.01.2017

O: Rješenje je pokretanje programa knjigovodstvo.exe u compatibility modu Win7 i pakiranje, nakon toga pokretanje update.exe u kompatibiliti modu Win7 da bi se napravila nadogradnja.

Na kraju pokretanje knjigovodstvo.exe u normalnom modu Win10 i indeksiranje.

2. slučaj

P: Napravili smo reinstalaciju Windowsa sa verzije 7 x64 na verziju 8.1 x64. Kopirali smo IPOS folder na isto mjesto u Windowsima 8.1 (c:\Program Files (x86)\IPOS\IPOS knjigovodstvo\). Verzija IPOS-a je 13.4.2

Sada prilikom pokretanja IPOS-a dobijemo poruku "Baza podataka ima drugačiji NLS od tekućeg na ovom operativnom sistemu-računalu. Prije daljnjeg rada je potrebno uskladiti NLS tako što ćete pokrenuti pakiranje svih datoteka u sljedećem prozoru!". Kada pokrenemo pakiranje dobijemo poruku "Pakiranje nije kompleno uspjelo! Sistemska poruka (Tfm0002500Indeksi:NexusDB: taDneprog: Database is read only. [$2905/10501]).
Sistem - ID:142938 - 30.08.2016

O: Morate staviti program tj. direktorij "...Ipos knjigovodstvo" na dio diska gdje kao korisnik imate pravo pisanja jer vas widnowsi blokiraju.

Savjetujemo npr. "D:\Ipos\Ipos knjigovodstvo", stavite na direkorij prava Read/Write, ako to ne pomaže probajte se logirati kao Administrator da vidite da li ima razlike.

3. slučaj

P: Program imamo instaliran na serveru sa operativnim sistemom Windows Server 2012 i svaki put kad trebamo napraviti nadogradnju izgubimo pola dana na taj posao jer nadogradnju pokrećemo sa radne stanice (Windows 7) i kad trebamo početi samu nadogradnju javlja se poruka
„ NLS baze podataka je različit od NLS-a operativnog sistema“.

Kad kopiram Program na radnu stanicu pojavi se novi identifikacijski broj i normalno onda nadogradnju ne možeš više taj dan napraviti
Sistem - ID:138438 - 08.01.2015

O: U pravilu se nadogradnja radi na računalu na kojem se fizički nalazi instalacija tj. direktorij Ipos knjigovodstvo i onda navedene poruke neće biti.

Ako pak nadogradnju želite napraviti na nekom drugom računalu tada:

 1. Kopirate cijeli direktorij Ipos knjigovodstvo u neki Temp direktorij na drugom računalu
 2. Pokrenete program za nadogradnju na tom računalu
 3. Očitate identifikacijski broj nadogradnje i generirate ključ na internetu
 4. Vratite cijeli direktorij Ipos knjigovodstvo natrag na prvotno računalo
 5. Tek sada otključate finalno program koji se zaključa nakon nadogradnje

Poruka „ NLS baze podataka je različit od NLS-a operativnog sistema“ će se javiti svaki puta kada pristupate bazi na drugom operativnom sistemu i nakon toga je potrebno napraviti Pakirane datoteka.

Ako program za nadogradnju pokrenete na računalu A i generirati identifikacijski broj i ključ i ne krenete sa samom nadogradnjom nego premjestite instalaciju na računalo B i tamo nastavite nadogradnju logično je da ključ neće odgovarati.

4. slučaj

P: Problem kada se kod nadogradnje programa sa novom verzijom uzastopno javlja poruka niže i nakon što je provedeno pakiranje datoteka. "NLS baze podataka je različit od NLS-a operativnog sistema.

Zatvorite program za nadogradnju, na ovom računalu uđite u program Ipos knjigovodstvo i pokrenite pakiranje svih datoteka kako bi uskladili NLS baze i OS-a!!"
Sistem - ID:135265 - 09.01.2014

O: Ova situacija se javlja većinom onda kada je korisnik npr. neku stariju verziju, koja nije predviđena za rad na novijoj verziji windowsa npr. Windows 8, pokretao na način da je izvršnu datoteku pokretao u tzv. Compatibility modu npr. za Windows 7.

Ako to nije slučaj tada može pomoći ako se i direktorij Ipos knjigovodstvo i Ipos update premjeste u neki drugi direktorij npr. koji nije u rootu diska, nakon toga se poruka najčešće ne javlja.

5. slučaj

P: Problem kada se kod nadogradnje programa sa novom verzijom uzastopno javlja poruka niže i nakon što je provedeno pakiranje datoteka. "NLS baze podataka je različit od NLS-a operativnog sistema

Zatvorite program za nadogradnju, na ovom računalu uđite u program Ipos knjigovodstvo i pokrenite pakiranje svih datoteka kako bi uskladili NLS baze i OS-a!!"
Sistem - ID:135265 - 09.01.2014

O: Ova situacija se javlja većinom onda kada je korisnik npr. neku stariju verziju, koja nije predviđena za rad na novijoj verziji windowsa npr. Windows 8, pokretao na način da je izvršnu datoteku pokretao u tzv. Compatibility modu npr. za Windows 7.

Ako to nije slučaj tada može pomoći ako se i direktorij Ipos knjigovodstvo i Ipos update premjeste u neki drugi direktorij npr. koji nije u rootu diska, nakon toga se poruka najčešće ne javlja.

6. slučaj

P: Problem kod nadogradnje na 12.0 u vezi NLS-a. Svi koji su verziju 11.1, koja nije predviđena za Windows 8, pokretali na Windows 8 na način da su knjigovodstvo.exe pokretali u kompatibiliti modu za Win 7 ili XP neće moći napraviti nadogradnju na ver 12.0 koja podržava Windows 8.

Kada pokrenu nadogradnju program će javiti da baza ima drugačiji NLS tj. onaj za Win 7 i da je potrebno pokrenuti program i napraviti pakiranje datoteka. Međutim kada se to napravi NLS se nije promjenio jer je potrebno pakiranje napraviti u Windowsima 8 bez kompatibiliti moda, a program se bez kompatibilit moda ne može pokrenuti na Win 8.
Sistem - ID:132934 - 28.06.2013

O: Potrebno je program prebaciti na Win 7 ili XP i tamo napraviti nadogradnju (nije potrebno otključati program prije nadogradnje). Nakon nadogradnje program se može vratiti na Windows 8 i tamo pokrenuti pakiranje i otključavanje.

Drugo rješenje bi bilo pokrenuti i program za nadogradnju u kompatibilnom modu, napraviti nadogradnju i nakon toga ver 12.0 pokrenuti u normalnom modu za Windows 8 i napraviti indeksiranje i pakiranje.

7. slučaj

P: Zašto mi kad kog želim ući u program (drugu licencu) stalno traži pakiranje datoteka. U programu radim ja i kolegica, naravno ne istovremeno. Kad to napravim ja nakon toga kolegica ne može ući na svom računalu dok se ne napravi pakiranje. Možemo li to kako otkloniti?
Sistem - ID:130088 - 25.01.2013

O: Zato što u drugoj instalaciji nemate mrežnu verziju.

U novijim verzijama programa se respektira NLS (national language sistem) od Microsofta, očigledno kolegica pristupa programu kroz mrežu sa drugog računala, ili obratno. Ili ćete morati ulaziti u tu instalaciju na istom računalu ili ćete morati instalirati mrežnu verziju da bi NLS bio isti tj. da ne traži pakiranje datoteka kod promjene korisnika.

8. slučaj

P: Program kod svakog ulaska javlja poruku bez obzira na traženo izvršeno pakiranje, poruka glasi:
'Baza podataka ima drugačiji NLS od tekućeg na ovom operativnom sistemu-računalu! Prije daljnjeg rada je potrebno uskladiti NLS tako što ćete pokrenuti pakiranje svih datoteka u sljedećem prozoru! Razlog promjene NLS je ako ste bazu premjestili sa nekog drugog računala (NLS-National Language Sistem)!'

Kako riješiti taj problem?
Sistem - ID:129688 - 10.01.2013

O: Razlog što program i nakon pakiranja javlja o drugačijem NLS-u prilikom pokušaja ulaska u program je što su vam u direktoriju "...Ipos knjigovodstvo\Data" ostale backup datoteke pa npr. datoteka "Partneri.nx1" ima svoj duplikat "Partneri_Backup.nx1" ili je prisutna samo "Partneri_Backup.nx1".

U tom slučaju je potrebno napraviti sljedeće:

 • ako postoje datoteke npr. „Datoteka_Backup.nx1“ i „Datoteka.nx1“ vjerojatno su istog datuma i veličine tada obrišite „Datoteka_Backup.nx1“ datoteku
 • ako postoji samo „Datoteka_Backup.nx1“ bez „Datoteka.nx1“ tada je ne brišite nego preimenujte u „Datoteka.nx1“.

Za brisanje/preimenovanje ćete morati srušiti nxServer ako imate mrežnu verziju.

(kod pakiranja se ne pakiraju *_backup datoteke, ali se kod provjere NLS-a radi kontrola i na njima i od tuda taj problem.

9. slučaj

P: Nakon nadogradnje programa Ipos na novu verziju 11.01 imamo veliki problem. Kako se na stroj na kojem je program instaliran (Win XP) preko Remote Desktpoa spaja naš knjigovodstveni servis (koji radi na Win 7), kod svakog takvog spajanja program zahtjeva indeksiranje s pakiranjem, a isto tako kada mi zelimo koristiti program nakon njihove seanse, program zahtjeva indeksiranje. Ova praksa nam oduzima puno vremena i ometa nas u radu.
Sistem - ID:128368 - 28.08.2012

O: Izgleda da radom preko RemoteDesktopa njihov Windows 7 radi kao da je cijeli program kod njih tj. kao da su oni vaš disk prijavili kao jedan od svojih diskova, iz tog razloga je to tehnički kao da se program vrti na njihovom računalu, a ne na vašem.

Kako vi imate Windows XP svaka promjena na bazi u Win 7 stavlja drugi NLS što kad se vratite na Win XP traži pakiranje datoteka kako bi se NLS uskladio.

Ukratko imate dve rješenja:

 1. Da vidite s njima da se nekako drugačije spoje npr. da oni preuzmu nadzor nad vašim računalom i da rade kao na Win XP
 2. Da uskladite operativne sisteme tj. ili oba račnala Win XP ili oba računala Win 7.

Tehnički mi ne možemo tu ništa učiniti jer je problem u samim windowsima, možete vidjeti tehnički opis problema na http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd464640(VS.85).aspx

16.08.2017

Opis obračuna doprinosa kod pokretanja obračuna plaća

Obračun doprinosa iz i na plaće doprinosa kao i sam obračun plaća je prilično složen zbog raznih propisa koji ograničavaju ili povećavaju osnovice i u takvim okolnostima korisniku neki puta nije jasno odakle je program dobio osnovicu za obračunati doprinos. Ovdje navodimo postupak-algoritam što program radi i provjerava prilikom obračuna doprinosa kako bi bilo jasnije kako se došlo do pojedinih iznosa. Dodatno od ver 15 program će o svakoj korigiranoj osnovici za radnika i pojedini doprinos dati poruku u zabilješkama obračuna.

  plaće, doprinosi id:0047

Kod pokretanja obračuna plaća program prvo za pojedinog radnika obračunava sve vrste rada kako bi došao do potrebnih vrijednosti za osnovice doprinosa i to sljedećim redom.

Ia) Vrste rada sa tipom obračuna 55 i 56 tj. tipovi obračuna gdje korisnik upisuje iznos za isplatu.

Kod takvih vrsta rada program radi iteraciju mijenjajući bruto sve dok se ne dobije traženi iznos za isplatu.

I) Vrste rada sa tipovima obračuna 1, 2, 3, 4 tj. režija, učinak prosjek prošlih razdoblja

II) Vrste rada sa tipom obračuna 7 radnik na čekanju

III) Vrste rada sa tipom obračuna 6 prosjek tekućeg razdoblja

IV) Vrste rada sa tipom obračuna 9 prosjek iz tekućeg razdoblja, stimulacija u postotku

V) Vrste rada sa tipom obračuna 5 prosjek tekućeg razdoblja, 5% na godine

VI) Vrste rada sa tipom obračuna 6 prosjek tekućeg razdoblja, minuli rad

VI) Zbrajanje iznosa za bolovanje i dr.

Tipovi rada 2 bolovanje poduzeća, 3 bolovanje fond, 4 materijalni troškovi, 5 regres, 6 akontacije.

VII) Sumiranje podataka obračuna za radnika

Upisuje se bruto1, bruto 1 stvari, bolovanje poduzeća, bolovanje fond, materijalni troškovi, regres, dohodak, iznos izdatka, akontacije, podaci se evidentiraju u "ObrDohotka > Rezultati obračuna > Tabela obračunatih sumarnih rezultata djelatnika".

VIII) Pristupa se obračunu netto1 iznosa tj. obračunu doprinosa iz plaća i pri tome se u obzir uzimaju važeći propisi.

1) Ako radnik radi cijeli mjesec puno radno vrijeme

Svi doprinosi (iz i na plaću) se obračunavaju najmanje na NajnizuOsnovicu, najnizaOsnovica nije isto sto i najnizaPlaca (minimalnaPlaca) koja je regulirana zakonom o radu.

Najniža osnovica se dobije množenjem "Prosječne bruto plaće" iz prošle godine i koeficijenta npr. 7739,00 x 0,38 = 2940,00

Najviša osnovica je za dopr. iz plaće (tj. MIO) 7739,00 x 6 = 46.434,00, a za doprinose na plaću nema ograničenja.

Koeficijenti se nalaze u "ObrDohotka > Šifrarnici > Vrste primitaka (dohodaka)".

2) Ako radnik radi nepuno radno vrijeme, ali cijeli mjesec

Svi doprinosi (iz i na plaću) se obračunavaju prema broju ostvarenih sati npr. radnik radi 3 sata dnevno u mjesecu koji ima 23 radna dana tj. 184 sata (podatak upisan u obračunskom razdoblju). (najnizaOsnovica / 184) x (23 x 3) = korigirana najniža osnovica za obračun

Osnovica ne može biti niža od razmjernog dijela najniže mjesečne osnovice. Kako je stupio zakon o minimalnoj plaći ona je pak dodatni kriterij za određivanje miminalne osnovice (u programu se miminalna placa zove "Minimalna bruto plaća")

3) Ako radnik radi nepuno radno vrijeme, ali samo dio mjeseca

Svi doprinosi se obračunavaju NAJMANJE na najnizuOsnovicu umanjenu razmjerno radnom vremenu koje je radnik radio
npr. broj sati rada u mjesecu 182, radnik je radio 60 sati, (najnizaOsnovica / 182) x 60 = korigirana najniža osnovica za obracun

4) Ako je radnik zaposlen kod dva ili više poslodavaca, kod svakog u nepunom radnom vremenu

Komplicirani slučaj i traži ručne promjene korisnika u rezultatima obračuna nakon pokretanja obračuna

Algoritam obračuna

Program prvo provjerava da li je ukjučena postavka za obračuna doprinosa iz plaća, ako je ide dalje.

Pretražuju se svi doprinosi iz plaće i uzima pojedini doprinos.

Zatim se pretražuju sve obračunate vrste rada za radnika i provjerava se u "ObrDohotka > Izvještaji > Kombinacije pridruživanja vrsta rada i doprinosa" koje vrste rada se obračunavaju na taj doprinos te se zbrajanjem tih vrsta rada dobiva polazni iznos kao osnovica na koju će se primjeniti stopa tekućeg doprinosa, taj iznos možemo zvati PolaznaOsnovicaDoprinosa.

Zatim program izračunava iznos kojeg možemo zvati MinimalnaOsnovicaDoprinosa, a dobije ga kao Prosječna bruto plaća (iz tekućeg obračunskog razdoblja) * KoeficijentZaMinimalnuOsnovicu (npr. 0,38). Ako je iznos Minimalna bruto plaća (iz tekućeg obračunskog razdoblja) veći od prethodno dobivene MinimalneOsnovicaDoprinosa tada se kao MinimalnaOsnovicaDoprinosa uzima Minimalna bruto plaća.

Ako je prethodno dobivena PolaznaOsnovicaDoprinosa veća od nula program ide dalje u obračun doprinosa.

Ako je PolaznaOsnovicaDoprinosa veća ili jednaka MinimalnaOsnovicaDoprinosa tada nema korekcije osnovice doprinosa.
Ako je PolaznaOsnovicaDoprinosa veća od Prosječne bruto plaće uvećane za koeficijent maksimalne osnovice doprinosa (iz "ObrDohotka > Šifrarnici > Vrste primitaka (dohodaka)") tada se PolaznaOsnovicaDoprinosa postavlja kao Prosječna bruto plaća pomnožena sa koeficijentom maksimalne osnovice.

Ako je PolaznaOsnovicaDoprinosa manja od MinimalnaOsnovicaDoprinosa tada se pristupa korekcije osnovice doprinosa.

Ako je broj sati manji od broja sati u tekućem obračunskom razdoblju znači da radnik nije radio cijelo radno vrijeme.

Tada se prvo ispituje da li je radnik u kadrovskoj označen da radi nepuno radno vrijeme cijeli mjesec, u tom slučaju korisnik mora sam odrediti plaću prema važećim propisima.

Ako radnik radi nepuno radno vrijeme dio mjeseca, osnovica je razmjerna radnom vremenu, ali ne manje od korigirane osnovice tj. KorigiranaOsnovica = (broj sati rada / broj sati iz razdoblja) * MinimalnaOsnovicaDoprinosa

Ako je plaća manja od KorigiranaOsnovica onda je MinimalnaOsnovicaDoprinosa = KorigiranaOsnovica

Ako je broj sati veći ili jednak broju sati u tekućem obračunskom razdoblju osnovica mu mora biti barem jednaka minimalnoj osnovici tj. PolaznaOsnovicaDoprinosa = MinimalnaOsnovicaDoprinosa.

VIIIa) Pristupa se obračunu doprinosa na plaće

Program provjerava da li je uključena postavka za obračun doprisnosa na plaće

Pretražuju se svi doprinosi na plaće i uzima pojedini doprinos.

Zatim se pretražuju sve obračunate vrste rada za radnika i provjerava se u "ObrDohotka > Izvještaji > Kombinacije pridruživanja vrsta rada i doprinosa" koje vrste rada se obračunavaju na taj doprinos te se zbrajanjem tih vrsta rada dobiva polazni iznos kao osnovica na koju će se primjeniti stopa tekućeg doprinosa, taj iznos možemo zvati PolaznaOsnovicaDoprinosa.

Zatim program izračunava iznos kojeg možemo zvati MinimalnaOsnovicaDoprinosa, a dobije ga kao Prosječna bruto plaća (iz tekućeg obračunskog razdoblja) * KoeficijentZaMinimalnuOsnovicu (npr. 0,38). Ako je iznos Minimalna bruto plaća (iz tekućeg obračunskog razdoblja) veći od prethodno dobivene MinimalneOsnovicaDoprinosa tada se kao MinimalnaOsnovicaDoprinosa uzima Minimalna bruto plaća.

Ako je prethodno dobivena PolaznaOsnovicaDoprinosa veća od nula program ide dalje u obračun doprinosa na plaću.

Ako je PolaznaOsnovicaDoprinosa veća ili jednaka MinimalnaOsnovicaDoprinosa tada nema korekcije osnovice doprinosa.

Ovdje program prvo provjerava korisničku postavku kojom je određeno da li da program kod zdravstvenog osiguranja ograničava osnovicu za doprinos ili ne, nedorečeno u propisima pa je ostavljeno korisniku da sam odluči.

Ako je PolaznaOsnovicaDoprinosa veća od Prosječne bruto plaće uvećane za koeficijent maksimalne osnovice doprinosa (iz "ObrDohotka > Šifrarnici > Vrste primitaka (dohodaka)") tada se PolaznaOsnovicaDoprinosa postavlja kao Prosječna bruto plaća pomnožena sa koeficijentom maksimalne osnovice.

Ako je PolaznaOsnovicaDoprinosa manja od MinimalnaOsnovicaDoprinosa tada se pristupa korekcije osnovice doprinosa.

Ako je broj sati manji od broja sati u tekućem obračunskom razdoblju znači da radnik nije radio cijelo radno vrijeme.

Tada se prvo ispituje da li je radnik u kadrovskoj označen da radi nepuno radno vrijeme cijeli mjesec, u tom slučaju korisnik mora sam odrediti plaću prema važećim propisima.

Ako radnik radi nepuno radno vrijeme dio mjeseca, osnovica je razmjerna radnom vremenu, ali ne manje od korigirane osnovice tj. KorigiranaOsnovica = (broj sati rada / broj sati iz razdoblja) * MinimalnaOsnovicaDoprinosa

Ako je plaća manja od KorigiranaOsnovica onda je MinimalnaOsnovicaDoprinosa = KorigiranaOsnovica

Ako je broj sati veći ili jednak broju sati u tekućem obračunskom razdoblju osnovica mu mora biti barem jednaka minimalnoj osnovici tj. PolaznaOsnovicaDoprinosa = MinimalnaOsnovicaDoprinosa.

Od verzije 15.0 program Ipos knjigovodstvo u slučajevima kada je program korigirao polaznu osnovicu za doprinose to je posebno navedeno u prozorčiću sa Zabilješkama zadnjeg obračuna.
Neke od poruka programa (umjesto xxxxx su navedeni konkretni stvarni iznosi):
 • osnovica je manja od minimalne osnovice, radnik radi nepuno radno vrijeme cijeli mjesec, korisnik sam mora odrediti plaću prema propisima, primjenjena osnovica XXXX minimalna osnovica XXXX
 • korekcija osnovice za obračun, radnik radi nepuno radno vrijeme, primjena korigirane osnovice doprinosa XXXX umjesto XXXX
 • radnik radi nepuno radno vrijeme, plaća nije manja od korigirane osnovice XXXX plaća XXXX
 • korekcija osnovice za obračun, radnik je radio cijelo radno vrijeme, primjena minimalne osnovice doprinosa XXXX umjesto XXXX
 • korekcija osnovice za obračun, primjena maksimalne osnovice doprinosa XXXX umjesto XXXX

IX) Članarina sindikata

XI) Pristupa se obračunu poreza na dohodak

XII) Obračun prireza na porez na dohodak

XIII) Krizni porez

XIV) Neto iznos za isplatu

XV) Obračun kredita

07.08.2017

Fiskalizacija poslovnih prostora od 1.7.2017.

Od 1.srpnja 2017.godine ukida se mogućnost prijave podataka poslovnih prostora fiskalizacije slanjem XML poruka iz korisničke aplikacije Ipos knjigovodstvo u CIS Porezne uprave. Od tog dana obveznici podatke poslovnih prostora unose preko aplikacije ePorezna Porezne uprave, međutim uvođenjem novog načina prijave poslovnih prostora nastale su i neke nove situacije koje korisnicima prave probleme.

  fiskalizacija id:0046

Uvod

Aplikacija za prijavu poslovnih prostora omogućuje:

 • Verifikaciju/potvrdu podataka poslovnih prostora prethodno prijavljenih iz korisničke aplikacije/sustava (to su poslovni prostori koji su bili prijavljeni slanjem XML poruka zahtjeva iz korisničke aplikacije/sustava u Centralni informacijski sustav Porezne uprave),
 • Unos novog poslovnog prostora (prva prijava poslovnog prostora),
 • Promjenu podataka već verificiranog/prijavljenog poslovnog prostora.

Navedeno je da nakon 1.7.2017. više neće biti moguće fiskalizirati poslovne prostora slanjem XML poruka iz korisničkih aplikacija, ali te poruke i dalje prolaze kao i odgovori na njih, pretpostavljamo da će tokom vremena to biti ukinuto.

U programu Ipos knjigovodstvo, u verzijama koje su izdane prije 1.7.2017. tj. niže od ver 15.0, program prije fiskalizacije računa radi provjeru da li je PP fiskaliziran i jedino tada dozvoljava fiskalizaciju /slanje računa. Ako ste nakon 1.7.2017. otvorili novi PP na ePoreznoj i dalje trebate provesti fiskalizaciju PP u Ipos programu kako bi vam bila dozvoljena fiskalizacija. U ver 15.0 to će biti drugačije riješeno.

Jednako tako u popisu poslovnih prostora na ePoreznoj se ispod svakog PP mogu vidjeti popisi eventualnih grešaka:
 • 107 – u trenutku zaprimanja računa nije evidentiran niti jedan poslovni prostor,
 • 108 – za oznaku poslovnog prostora s računa nije evidentiran poslovni prostor u trenutku zaprimanja računa,
 • 109 – računa je poslan nakon zatvaranja oznake poslovnog prostora

Što znači da i fiskalizacija takvih računa prolazi, a što sve ukazuje na nesređenost pravila što se, kada i gdje može fiskalizirati. Vjerujemo da će se to s vremenom dovesti u red, a da su ovakva "labava" pravila koja dovode u zabludu samo u početnoj fazi prelaska na novi način prijave PP.
Tome u prilog ide i činjenica da je sve PP prostore koji su bili prijavljeni kroz korisničke aplikacije potrebno verificirati do 31.7.2017., neverificirani prostori imaju crvenu oznaku, a verificirani zelenu.

Podaci koji se unose za svaki poslovni prostor idu do takvih detalja, kao što su radno vrijeme za svaki dan, ako je poslovni prostor otvoren svaki prvi, drugi ili treći ponedljeljak ili subotu ..., praznicima, ako se na određeni dan radi dvokratno ili različito ovisno o parnim i neparnim datumima, Google mapa lokacije prostora i dr., da opet stječem dojam kako se netko "zaigrao" u našoj administraciji zaboravljajući koliko ima poslovnih subjekata koji će za svaku takvu "zabavu" morati utrošiti svoje vrijeme, i tako svaki puta kada neka nova garnitura odluči da želi ponovo nešto mijenjati.

Podatak da samo uputa za prijavljivanje poslovnog prostora prostora preko ePorezne ima 58 stranica A4 govori sam za sebe.

Gdje je nastao problem

Svi korisnici koji su u Ipos knjigovodstvu u šifrarniku "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovne jedinice u firmi" upisali neki tekst u polje Opis prostora bez adrese i fiskalizirali taj PP, ePorezna aplikacija im je sada automatski taj prostor označila kao Pokretni poslovni prostor / internet trgovinu, a adresu koju su naveli za PP ePorezna tretira kao adresu sjedišta obveznika.

Poslovni prostor može biti jedan od tri tipa:
 • Fiksni poslovni prostor
 • Pokretni poslovni prostor
 • Internet trgovina

U slučaju odabira Pokretnog poslovnog prostora/Internet trgovine može se unijeti napomena.

Kod samog poslovnog prostora može se većina toga mijenjati nakon unosa i o svemu tome postoji i povijesni zapis, ALI ne može se promjeniti tip poslovnog prostora nego je potrebno PP zatvoriti i otvoriti novi tj. sa novom oznakom PP i to nas dovodi do problema.

Ipos knjigovodstvo

U programu Ipos knjigovodstvo računi se mogu fiskalizirati kroz modul Pc blagajna (maloprodajni) i Fakturiranje u VP (veleprodajni). Oznaka fiskalnog računa sadrži Fiskalni broj računa, Jedinicu (poslovni prostor) i Kasu npr. 57 / PJ5 / 1.

Svaka poslovna jedinica u programu Ipos može biti tipa:
 • organizacijska
 • radna, pogon
 • skladište
 • prodavaonica

Bilo koji tip jedinice se može fiskalizirati kao fiskalni poslovni prostor kad je u pitanju veleprodaja zato što VP račun nije vezan za pojedino skladište, međutim za maloprodaju je rezerviran samo tip prodavaonica jer svaki MP račun je vezan isključivo za određenu prodavaonicu (jedinicu) kao poslovni prostor.

Niz rednih brojeva fiskalnih računa uvijek ide od 1 do N po pojedinom poslovnom prostoru (jedinici) i kasi. Za istu jedinicu, a drugu kasu niz je drugačiji. 
 U VP računima na svakom računu može biti drugo skladište, dapače roba može biti i sa više skladišta, fiskalna poslovna jedinica tj. fiskalni poslovni prostor je dodatni podatak na VP računu koji nije povezan sa šifrom skladišta sa kojeg se prodaje roba.

U programu Ipos knjigovodstvo oznaka prostora je predefinirana kao PJX gdje je X šifra poslovne jedinice.

Kada zatvorimo na ePoreznoj PP PJ5 tada taj fiskalni poslovni prostor (jedinicu) moramo, uvjetno rečeno, zatvoriti i u progamu Ipos knjigovodstvo označavanjem polja Zatvoren prostor.
Na ePoreznoj su poslovni prostori npr. PJ5, PP5, PRO5, JED5 različiti poslovni prostori što je mogućnost koja zapravo može biti prilično zbunjujuća, zato je u programu predznak poslovne jedinice predefiniran kao PJ, a same jedinice se razlikuju isključivo po šifri koja je ujedno i šifra poslovne jedinice u šifrarniku u Iposu.

Dakle zatvaranjem PJ5 tj. jedinice 5 više za tu poslovnu jedinicu u programu Ipos ne možemo otvoriti novi prostor npr. PJED5 ili PP5 jer je PJ predefinirani predznak jedinice u programu.

To za veleprodajne račune nije nikakav problem jer uvijek možemo otvoriti novu poslovnu jedinicu npr. 6 tj. PJ6 i izdavati račune kao i do sada sa istih skladišta, razlika je jedino što bi prema ePoreznoj ti računi morali kretati sa fiskalnim brojevima od 1 i za to bi morali dati obrazloženje PU zašto krećemo od 1 u toku godine. To inače nema veze sa internim brojevima računa koji idu po starom. Za novu poslovnu jedinicu fiskalni brojevi bi "trebali" kretati od 1 do N, ali korisniku u Iposu nitko ne brani da nastavi sa istim slijedom fiskalnih brojeva kao što su bili i na zatvorenoj poslovnoj jedinici.

Problem je sa maloprodajnim računima koji su vezani uz konkretnu prodavaonicu (jedinicu) kao poslovni prostor tj. količine roba i cijene se vuku sa konkretne prodavaonice. Ako tu prodavaonicu zatvorimo na ePoreznoj npr. PJ10 i otvorimo novu PJ11 tada maloprodajne račune više nećemo moći izdavati sa prodavaonice sa šifrom 10 jer je poslovni prostor PJ10 na ePoreznoj zatvoren.

Da bismo račune izdavali-fiskalizirali sa nove prodavaonice PJ11 moramo i zalihu robe prebaciti sa jedinice 10 na jedinicu 11, a to u verzijama nižim od ver 15.0 moramo napraviti ručno preko dokumenta međuskladišnica gdje upisujemo šifru artikla i količinu tj. razdužujemo prodavaonicu 10, a zadužujemo prodavonicu 11.
U verziji 15.0 u međuskladišnici maloprodaje postoji mogućnost automatskog upisa kompletnog stanja zalihe prodavaonice što znači automatski prijenos kompletnog stanja sa jedne na drugu prodavaonicu.

Sve bi bilo puno jednostavnije kada bi se na ePoreznoj mogla napraviti izmjena tipa poslovnog prostora bez zatvaranja starog i otvaranja novog PP kao što je to moguće i sa drugim podacima

06.08.2017

Fiskalne datoteke kod fiskalizacije računa

Kod fiskaliziranja računa i uključene postavke za kreiranje XML arhivskih fiskalnih datoteka kod pojedinih korisnika to može biti prilično veliki broj datoteka jer se kreiraju 2 datoteke RacunZahtjev...XML i RacunOdgovor...XML za svaki račun. Pročitajte uputu što napraviti.

  fiskalizacija id:0045

Inicijalno fiskalne XML datoteke se spremaju u npr. D:\Ipos\Ipos knjigovodstvo\FiskalneDatoteke.

Neki korisnici niti nemaju uključenu opciju za arhivsko spremanje XML fiskalnih datoteka, ali oni koji imaju i koji imaju dvadesetak tisuća računa godišne (maloprodajni računi) to znači 40-ak tisuća datoteka za tu poslovnu godinu plus stare poslovne godine.

To znači da s vremenom taj broj datoteka može značajno narasti i povećavati i usporavati izradu arhive direktorija Ipos knjigovodstvo.
XML fiskalne datoteke imaju jedinu svrhu eventualne reklamacije sa Poreznom upravom jer u datoteci RacunOdgovor_0be21288-0c80-41a4-aff3-60ceb04be180.xml se nalazi ono što ste dobili nakon što ste fiskalizirali račun.

Savjet

Povremeno možete slobodno cijeli direktorij "...FiskalneDatoteke" premjestiti (move) u neki drugi direktorij na disku (npr. D:\IposArhiva\FiskalneDatoteke) gdje ih možete čuvati kao arhivu i tako osloboditi osnovni direktorij programa sa podacima koji se inače treba arhivirati barem jednom do nekoliko puta tjedno.
Kod prvog prebacivanja ćete prebaciti datoteke tekuće godine i sve povijesne godine koje imate te ćete tako značajno smanjiti količinu datoteka u osnovnom direktoriju.

Kod fiskalizacije prvog sljedećeg računa program Ipos knjigovodstvo će ponovo kreirati direktorij "...\FiskalneDatoteke" kada vidi da on ne postoji i unutar njega direktorij za tekuću poslovnu godinu u koju će stavljati XML datoteke.
Ovo prebacivanje možete napraviti koliko puta želite zavisno od količine fiskalnih datoteka.

Ako prebacujete cijeli direktorij FiskalneDatoteke, a ne pojedine XML datoteke onda za cjelinu trebate imati sve direktorije koje ste prebacili, alternativa je da imate samo jedan arhivski direktorij FiskalneDatoteke u kojeg ćete povremeno prebacivati pojedine datoteke iz tekuće godine.

Informacija

Od verzije 15.0 u postavkama, grupa Fiskalizacija, dodana je nova postavka za upis direktorija gdje će se spremati fiskalne datoteke kod fiskalizacije računa tj. RacunZahtjev... i RacunOdgovor....

Inicijalno je to osnovni direktorij programa npr. D:\Ipos\Ipos knjigovodstvo\FiskalneDatoteke. Ovdje obavezno preporučujemo upis nekog direktorija izvan direktorija samog programa kako vam potencijalno veliki broj fiskalnih datoteka ne bi povećavao veličinu arhive samog programa.

Možete staviti npr. "d:\Ipos" pa će direktorij gdje će program kreirati fiskalne datoteke biti d:\IposArhiva\FiskalneDatoteke. Kada taj direktorij mijenjate naknadno, tada prvo prebacite direktorij npr. "D:\Ipos\Ipos knjigovodstvo\FiskalneDatoteke" u "D:\IposArhiva\FiskalneDatoteke" onda promjenite postavku u programu i restartajte program.

29.05.2017

Ipos knjigovodstdvo, Cloud, VPN i dr.

Kratki osvrt na mogućnosti rada programa Ipos knjigovodstvo sa udaljenih lokacija koje su izvan lokalne mreže, iz drugih gradova i sl.

  sistem, cloud, vpn id:0044

Cloud zapravo nije "cloud" nego računalo kao i svako drugo, ili jedno od virtualnih računala na jednom fizičkom računalu, kojem se pristupa preko interneta. Inače cloud rješenja mogu biti "in the House" privatna ili preko drugih davaoca servisa (Microsoft, Amazon i dr.).

VPN (virtual private network) je slično rješenje gdje se udaljeno koriste računalni resursi nekog računala koje je spojeno na javnu ili privatnu internet vezu.

SaaS, PaaS, IaaS su tri osnovne varijacije na temu cloud-a.

SaaS koristimo svi manje više (gmail, dropbox, office365 itd.), ali samo kao kranji korisnici tih aplikacija.
PaaS je pojednostavljeno rečeno korištenje npr. operativnog sustava Windows na nekom virtualnom računalu negdje na internetu.
IaaS je kompletno virtualno računalo negdje na internetu gdje je moguće odrediti kompletnu fizičku konfiguraciju tog računala, ali smo sami odgovorni za administraciju svega.

Da bi neka aplikacija nativno radila kao cloud rješenje ona mora biti napisana kao cloud aplikacija i koristi se kao tip SaaS. Ipos knjigovodstvo nije cloud/VPN aplikacija niti je web aplikacija, to je klasična client/server aplikacija tj. desktop aplikacija.

Jedan primjer kako neki veći korisnici koriste Ipos knjigovodstvo preko interneta je RDS (remote desktop server) gdje na centralnoj lokaciji imaju server tj. RDS server i na njemu instaliran program u mrežnoj verziji. Tom programu pristupaju sve radne stanice u lokalnoj mreži, ali i svi ostali korisnici iz drugih gradova koji se preko RDS-a spajaju na taj server zato što preko RDS-a zapravo rade kao i da su u lokalnoj mreži.

Brzina rada preko RDS-a je relativno normalna jer se ne prenose podaci baze programa nego samo kodovi tastature i slike osvježavanja ekrana i ono što je važno svi podaci i program se nalaze samo na jednom računalu koje je onda lako sigurnosno kontrolirati i arhivirati. Administrator RDS servera može korisnicima ograničiti rad samo u određenom programu npr. Ipos knjigovodstvo.

I naravno, RDS server može biti u cloudu tj. tamo negdje u oblaku, a korisnici programu mogu pristupati od bilo kuda sa bilo kojeg računala.

Najjednostavnija i najjeftinija varijanta kod malih firmi koje nemaju mogućunosti za RDS server ili im ta opcija povremeno treba je rad preko TeamViewer-a i sl. programa gdje vanjski korisnik može preuzeti nadzor nad nekim računalom u lokalnoj mreži.

Ipos knjigovodstvo se može instalirati na bilo koje računalo sa operativnim sistemom Windows pa i na ono u cloudu, ali rad u programu se ne može ostvarivati u internet mreži gdje bi radne stanice/korisnici bili spojeni na NexusDB server kao u lokalnoj mreži samo preko interneta ili preko VPN-a, glavni razlog su puno manje brzine na internetu za razliku od lokalne mreže.

U cloud rješenju je potrebno imati instaliran RDS server kako bi se omogućilo korisnicima da se spajaju na taj server i na njemu rade sa udaljenih stanica preko interneta.

Niže su linkovi na neka rješenja udaljenog rada:

1. Run Desktop applications in the Cloud using Azure Remote Apps
Ovo je donedavno bilo Microsoftovo rješenje za Azure cloud, ali je microsoft ušao u suradnju sa Citrix-om i nudi novi produkt, točka 2.

2. XenApp & XenDesktop
Citrix provides a complete virtual app and desktop solution to meet all your needs from a single, easy-to-deploy platform. Give employees the freedom to work from anywhere while cutting IT costs. Deliver Windows, Linux, web, and SaaS applications or full virtual desktops to workers on any device, anywhere.

Offline Izdvojene lokacije u Iposu

Inače u Ipos knjigovodstvu postoji i off line rješenje za rad sa udaljenih lokacija koje se zove Rad s izdvojenim lokacijama, osnovni smisao je da lokacije nisu stalno povezane nego rade neovisno svaka za sebe i povremeno (po potrebi) se između njih razmjenjuju podaci preko rutina za import/eksport podataka mailom ili bilo kojim drugim digitalnim kanalima.

Firma ima poslovanje preko računala koja su fizički udaljena tako da nisu u stalnoj vezi.

Postoji
 1. centar
 2. prodajne lokacije i eventualno
 3. knjigovodstvo

Ako se u centru nalazi i knjigovodstvena služba tada se tu rade sva knjiženja, ako ne tada se u centru rade poslovi veleprodaje i maloprodaje,a u lokaciji knjigovodstva se rade klasična knjiženja.

U prodajnim lokacijama se radi veleprodaja i/ili maloprodaja.

Periodično se iz centra u prodajne lokacije automatikom unose podaci koje inače određuje centar (artikli, cjenici i sl.), a iz prodajnih lokacija se u centar automatikom prenose svi podaci koje je prodajna lokacija napravila (računi, skladišta ...). Podaci se mogu miješati jer se u svakoj lokaciji uključuje raspon brojeva koji se unose npr. lokacija 3 od 3 miliona na dalje, lokacija 5 od 5 miliona na dalje, lokacija 0 od 1 do 999 9999.

Periodično se iz centra svi ti podaci automatikom prenose u lokaciju knjigovodstva, a iz lokacije knjigovodstva se u centar prenose knjigovodstveni podaci. Dakle u određenom trenutku je situacija u centralnoj lokaciji kao da su svi podaci (i iz lokacija i iz knjigovodstva) uneseni na jednom mjestu.

Detaljnije u helpu na linku Upute za rad sa izdvojenim lokacijama

08.05.2017

Objašnjenja oko obavijesti PU o greškama fiskalizacije

Porezna uprava obavještava korisnike fiskalizacjie o eventualnim nepravilnostima koje uoče kod dobivenih fiskaliziranih računa, pročitajte zašto se one događaju i kako ih možete izbjeći.

  fiskalizacija id:0043

U tekućim aktualnostima možete pronaći popis svih grešaka (aktualnost 32) koje se javljaju kod obrade fiskaliziranih računa u PU. Ovdje ćemo pojasniti grešku V102.

Šifra greške: V102
Poruka greške: 'Datum i vrijeme izdavanja' računa je za više od 78 sati manje od 'Datum i vrijeme obrade'.
Opis greške: "Račun nije dostavljen u sustav fiskalizacije u roku od 78 sati od trenutka izdavanja računa."

Program Ipos knjigovodstvo u PU šalje XML datoteku računa koja između ostalog sadrži i podatak "RacunZahtjev>DatVrijeme" tj. podatak o datumu i vremenu izdavanja računa.
Datum i vrijeme izdavanja računa program inicijalno uzima iz samih windowsa, a datum i vrijeme obrade je kada je račun zaprimljen u PU.

Postoji nekoliko mjesta/razloga gdje može nastati greška:

1. Razlog

Može vam biti neispravan datum i/ili vrijeme u vašem računalu, a koji program inicijalno uzima kod ulaska u program.

2. Razlog

U gornjem lijevom kutu je datum koji program uzima kao relevantan za upis na račun, a koji se inicijalno uzima iz windowsa. Korisnik taj datum može i promjeniti za razne potrebe, ako ste tu mijenjali datum tada je je to razlog greške.

Ovo je manje vjerojatno ako se greška opetovano ponavlja to znači da biste morali stalno mijenjati taj datum da bi se greška događala.

3. Razlog

Ako preko noći niste izašli iz programa ili čak više dana niste izašli iz programa, tada je datum u gornjem lijevom kutu ostao onaj isti koji je program uzeo iz windowsa kada ste ušli u program.

Ovo kod nekih korisnika može biti vrlo vjerojatan razlog neispravnog datuma. Na kraju svakog dana zatvorite/ugasite program, ili to možete napraviti i sljedeći dan.

4. Razlog

U postavkama grupa PC Blagajna postoji postavka Način odabira datuma kod unosa novog računa, a moguće opcije su tekući datum i datum zadnjeg računa.

Ako je odabrana postavka "tekući datum" tada program uzima datum u gornjem lijevom kutu programa i onda greška može biti kao pod 1., 2. ili 3.

Ako je odabrana postavka "datum zadnjeg računa" tada ovo može biti razlog greške jer će program kod unosa novog računa uzeti datum sa zadnjeg računa koji ste kreirali, a ako je to bilo prije nekoliko dana (npr. od vikenda) tada će vam taj novi račun u ponedjeljak imati datum od petka i nastavit ćete sa istim datumom.

5. Razlog

Ako ste npr. 28.2.2017. kreirali račun 6/PJ1/63, ali ga niste ispisali/fiskalizirali. U međuvremenu je prošlo cca tjedan dana i netko je recimo 8.3.2017. ispisao račun, ako je u tom trenutku bila uključena i opcija FIS za fiskalizaciju tada je račun istodobno sa ispisom bio i fiskaliziran.

Zašto taj račun nije fiskaliziran odmah 28.2.2017.?, možda je iznos bio nula tj. bez stavaka, možda ga je netko zabunom kreirao i tako ostavio, možda ga je netko i ispisao, ali je prije toga isključio opciju FIS, idr. U svakom slučaju kada je račun došao u PU pisalo je da je datum kreiranja računa 28.2.2017., a datum zaprimanja/obrade je bio 8.3.2017. i tu se u PU javlja greška razlike datuma.

Ako ste zabunom kreirali neki račun, a još ga uvijek niste ispisali/fiskalizirali tada ga obrišite ILI kreirajte dodatni račun kao storno i fiskalizirajte oba računa.

U vezi ove greške u verziji 14.1 su kod fiskalizacije računa u veleprodaji i maloprodaji dodane dvije kontrole na greške iz PU:
"Greška v104: Datum i vrijeme izdavanja računa je veće od Datum i vrijeme slanja"
"Greška v102: Datum i vrijeme izdavanja računa je za više od 78 sati manje od datuma i vremena slanja računa"

Ako račun ne zadovolji kontrole neće se fiskalizirati.


Inače, u popisu računa (veleprodaja ili maloprodaja) u tragač računa možete upisati JIR koji su vam poslali iz PU i pronaći točan račun koji je sporan. U samom računu zatim možete pročitati IDP tj. ID poruke koja je poslana u PU, samu XML poruku/datoteku onda možete pronaći na disku u direktoriju ".../ Ipos knjigovodstvo / FiskalneDatoteke / PartnerX / Godina2017" koja u svom nazivu sadrži ID poruke i u njoj su zapisani svi podaci.

Datoteke koje su poslane u PU su naziva RacunZahtjev_idp.xml, a odgovori iz PU su RacunOdgovor_idp.xml. U datoteci RacunOdgovor možete pročitati "Datum i vrijeme obrade" PU.

Također u programu Ipos knjgovodstvo u samom prozoru računa imate treći tab "Fiskalizacija HR" u kojem možete unutar programa preko tipke "Učitaj XML datoteke" učitati XML datoteke RacunZahtjev i RacunOdgovor.

Ovo je izvadak iz datoteke RacunZahtjev podatak "DatumVrijeme>08.03.2017" pokazuje kada je račun poslan u PU, a podatak "DatVrijeme>27.02.2017" pokazuje kada je račun kreiran u programu Ipos knjigovodstvo.

RacunZahtjev Id="signXmlId"
Zaglavlje
IdPoruke a37646fe-2e56-4f88-9722-fe9fdaee222a
DatumVrijeme 08.03.2017T11:08:00
Zaglavlje
Racun
Oib 88708501458
USustPdv true
DatVrijeme 27.02.2017T13:56:33
OznSlijed N
BrRac
BrOznRac 63
OznPosPr PJ1
OznNapUr 6
BrRac
IznosUkupno 0.00
NacinPlac G
OibOper 31566382035
ZastKod 0ce9452e642bbfeac1eb603f5a43009b
NakDost false
Racun

Dodatno možete i u "Sistem > Nadzornik > Dnevnik aktivnosti korisnika u programu" provjeriti kada je račun kreiran (i od strane kojeg korisnika), a kada je ispisan tj. istodobno i fiskaliziran.

Dakle, provjerite moguće razloge zbog kojih može doći do ove greške, u datotekama RacunZahtjev i RacunOdgovor možete točno vidjeti što je otišlo u PU (sa kojim datumom računa) i što je povratno dobiveno od PU (sa kojim datumom) te detektirati u čemu je problem.

24.04.2017

Program knjigovodstvo.exe i antivirusni programi

U zadnje vrijeme je određeni broj korisnika prijavljivao problem da im antivirusni program (AVG, AVAST) blokira pokretanje programa knjigovodstvo.exe zbog upozorenja da program sadrži virus.

  virusi, AVG i AVAST antivirus id:0042

Antivirusni programi kao što su AVG, AVAST i sl. znaju ponekad upozoravati na stvari koje djeluju kao virus, a ne kao stvarni poznati virus, takva vrsta heurističkih upozorenja može biti lažno pozitivna.

AVG AntiVirus je program koji koristi Heuristics i druge neprecizne algoritme kako bi utvrdio koji programi su zlonamjerni.

Antivirusni programeri upotrebljavaju strategiju Enumerating Badness za prepoznavanje zlonamjernog softvera u svijetu i to je pogrešan pristup problemu otkrivanja zlonamjernog softvera jer vrlo često daje lažno pozitivne rezultate.

Naravno da nitko ne može biti ravnodušan kada mu antivirusni program, kojeg koristi i vjeruje mu godinama, prijavljuje virus u programu. Korisnik u svakom antivirusnom programu može isključiti (exclude) skeniranje određene datoteke-programa, ili cijelog direktorija, ali što ako je možda datoteka stvarno zaražena virusom jer svi smo konstantno spojeni na internet sa kojeg vrebaju svakakve opasnosti.

Isto tako ako ste za datoteku knjigovodstvo.exe podverzije 14.0.8 antivirusnom programu naložili da je ispravna i da je više ne provjerava, kada skinete novu podverziju 14.0.9 to je potpuno nova datoteka, iako se isto zove knjigovodstvo.exe, i u tom slučaju bi je antivirusni program opet mogao prijavljivati kao zaraženu virusom.

Savjet je zatražiti dodatno mišljenje o navodno zaraženoj datoteci, ili još bolje zatražiti 50 drugih nezavisnih mišljenja.

Kako? Idite na web stranicu https://www.virustotal.com, tamo možete besplatno upload-ati spornu datoteku knjigovodstvo.exe i analizirat će je oko 50 različitih antivirusnih programa.


Ako većina njih smatra da je u pitanju virus, tada je AVG ispravno detektirao. Ali, ako samo nekoliko antivirusnih programa smatra da se radi o virusu, a ostali da nema virusa, onda je vjerojatnije i da je AVG lažno pozitivno detektirao da se radi o virusu.

Ovdje dajemo prikaz rezultata online skeniranja "navodno" od strane AVG-a zaražene datoteke knjigovodstvo.exe gdje se vidi da od 60 različitih renomiranih antivirusnih programa samo 2 daju pozitivan rezultat, vjerojatnije je da je datoteka ispravna


https://www.virustotal.com


Još jedna online antivirusna web stranica koja koristi više antivirusnih alata

https://virusscan.jotti.org

02.04.2017

Obračun drugog dohotka - Autorski honorari

Slikovne upute korak po korak kako obračunati Drugi dohodak - Autorski honorar na konkretnom primjeru.

  plaće, drugi dohodak, autorski honorar id:0041
Sadržaj je u obliku PDF dokumenta i možete ga pogledati klikom na link Autorski honorar.pdf

02.04.2017

Obračun drugog dohotka - Ugovori o djelu

Slikovne upute korak po korak kako obračunati Drugi dohodak - Ugovor o djelu na konkretnom primjeru.

  plaće, drugi dohodak, ugovor o djelu id:0040
Sadržaj je u obliku PDF dokumenta i možete ga pogledati klikom na link Ugovor o djelu.pdf