Video upute

Za pokretanje videa kliknite na željeni naslov, otvorit će se novi prozor browsera, slijedi kratko učitavanje i automatsko pokretanje odabranog videa.

Upute o uputama

Naslov Trajanje
min:sek
Opis
Kako koristiti upute ? 13:09 (zip download) Koje vrste uputa postoje u programu Ipos knjigovodstvo i kako ih koristiti

Opis i prilagođavanje programa

Naslov Trajanje
min:sek
Opis
Opis glavnog prozora 8:03 Novi video Opis osnovnih dijelova glavnog prozora programa.
Podešavanje stila (izgleda) programa 1:09 Novi video Uputa kako podesiti vizualni izgled programa pomoću stilova.
Podešavanje izbornika 4:32 Novi video Ako želite promjeniti inicijalni prikaz izbornika programa ovdje je uputa kako to napraviti.
Podešavanje rada sa prozorima SDI, MDI 2:55 Novi video Uputa kako promjeniti način rada sa prozorima programa, da li klasičan MDI prikaz ili SDI prikaz prozora izvan programa.

Objašnjenje karakterističnih prozora

Naslov Trajanje
min:sek
Opis
Rad s matičnim firmama i godinama 3:18 (zip download) Objašnjenje kako možete otvoriti novu matičnu firmu (firma u kojoj vodite knjige), novu poslovnu godinu za matičnu firmu, kako odrediti koja će firma biti aktivna kod ulaska u program. Isto tako kako možete obrisati matičnu firmu i poslovnu godinu.
Primjer jednostrukog unosa 9:02 (zip download) Objašnjenje unosa u prozoru koji ima samo jedan nivo na primjer poslovni partneri. (01.02.2008)
Primjer jednostrukog unosa 6:34 (zip download) Objašnjenje jednostrukog unosa na primjeru poslovnih suradnika (12.11.2008)
Primjer dvostrukog unosa 9:06 (zip download) Primjer unosa gdje posebno unosimo glavu, a posebno stavke dokumenta.
Primjer trostrukog unosa 9:07 (zip download) Primjer trostrukog unosa na primjeru skladišne primke gdje unosimo glavu dokumenta, stavke dokumenta i na kraju protustavke za glavnu knjigu.
Rad sa grafikonima 3:16 (zip download) Objašnjenje rada sa različitim vrstama grafikona u programu.

Postupak kod uvođenja u rad

Naslov Trajanje
min:sek
Opis
Otvaranje matične firme i poslovne godine 2:55 (zip download) 1. korak otvaranje matične firme i tekuće poslovne godine
Namještanje postavki, parametara za rad programa 2:20 (zip download) 2. korak namještanje raznih postavki programa tj. prilagođavanje programa vlastitom načinu rada.
Otvaranje poslovnih jedinica 3:19 (zip download) 3. korak otvaranje skladišta, organizacijskih jedinica, radnih jedinica (gradilišta, pogona i dr.)
Kontni plan 2:10 (zip download) 4. korak pregledavanje kontnog plana i dopunjavanje konta koja eventualno nedostaju.
Poslovni partneri 1:21 (zip download) 5. korak punjenje inicijalnih poslovnih partnera radi lakšeg rada
Tarifne skupine poreza 0:59 (zip download) 6. korak pregled i dopunjavanje tarifa poreza
Popis artikala-usluga 5:19 (zip download) 7. korak inicijalno punjenje šifrarnika artikala i usluga te definiranje cijena u cjenicima
Početna stanja 10:16 (zip download) 8. korak unos početnih stanja glavnje knjige, saldakontia, osnovnih sredstava, početne inventure na skladištima

Upute za nadogradnju

Naslov Trajanje
min:sek
Opis
Prikaz programa za nadogradnju 2:50 Novi video Prikaz kako se može nadograditi program sa novijom verzijom pomoću automatskog programa za nadogradnju.

Glavna knjiga - financijsko knjigovodstvo

Naslov Trajanje
min:sek
Opis
Pregled rada sa glavnom knjigom 12:13 (zip download)
Kako proknjižiti izvod ? 7:24 (zip download)
Objašnjenje rada s temeljnicama 10:20 (zip download)
Kreiranje korisničkih izvještaja Novi video Prikazan je način rada sa korisničkih izvještajima u glavnoj knjizi, kreiranje izmjena izvještaja, razlike predefiniranih i korisničkih izvještaja, opis pojedinih tipova redova izvještaja i dr.

Saldakonti kupaca i dobavljača

Naslov Trajanje
min:sek
Opis
Pregled rada u saldakonti kupaca 12:04 &(zip download)
Početna stanja u saldakonti kupaca 9:03 (zip download)
Upis ulaznog računa za gorivo plaćenog gotovinom 4:28 (zip download) Prikaz kako se koriste automatske rutine kod unosa računa za gorivo gdje je potrebno razdvojiti trošak goriva u odnosu 30:70 u posebne knjige i na posebna konta i istovremeno gotovinsko plaćanje automatski evidentirati u blagajni.

Blagajničko poslovanje

Naslov Trajanje
min:sek
Opis
Pregled rada blagajničkog poslovanja 6:00 (zip download)  
Putni nalozi 5:05 (zip download)  
Locco vožnja 4:13 (zip download)  

PDV obrazac - porezne evidencije

Naslov Trajanje
min:sek
Opis
Rad u poreznim evidencijama 9:44 (zip download)  
Rad u poreznim evidencijama - obrtnici 8:48 (zip download)  

Fakturiranje u veleprodaji

Naslov Trajanje
min:sek
Opis
Pregled rada u fakturiranju 9:54 (zip download)  
Kako unijeti novi račun 20:26 (zip download)  
Moguće veze: fakturiranje - robno - knjige IR-a - PDV - kupci - glavna knjiga 11:05 (zip download)  

Elektronički eRačuni

Naslov Trajanje
min:sek
Opis
Uvod u eRačune 2:24 Novi video Brzi pregled izbornika i svih mjesta gdje koristimo eRačune
Postavke za početak rada 1:58 Novi video Uputa kako podesiti osnovne postavke za početak rada sa eRačunima
Slanje eRačuna 1:29 Novi video Detaljan prikaz slanja eRačuna na servis Moj-eRačun iz programa Ipos knjigovodstvo
Dohvaćanje statusa i preuzimanje eRačuna 2:50 Novi video Detaljan prikaz dohvaćanja statusa računa koje smo poslali i preuzimanje poslanih računa koji su potpisani
Slanje općenitih eDokumenata 2:16 Novi video Osim eRačuna, ePredračuna i dr. možemo poslati bilo koji dokument kao eDokument, ovdje je opisano kako to napraviti

Robno-materijalno knjigovodstvo

Naslov Trajanje
min:sek
Opis
Zaprimanje robe na zalihu 15:14 (zip download)  
Izdavanje robe sa zalihe 2:51 (zip download)  
Prijenos zaliha između skladišta 5:41 (zip download)  
Rad sa inventurama 6:46 (zip download)  

Proizvodnja i servis

Naslov Trajanje
min:sek
Opis
Kratki pregled proizvodnje 5:15 (zip download)  
Normativi 5:01 (zip download)  
Proizvodni radni nalozi 14:37 (zip download)  
Servisni radi nalozi 7:58 (zip download)  

PC blagajna

Naslov Trajanje
min:sek
Opis
Kako unijeti račun 10:15 (zip download)  
Razduženje zaliha na osnovu prometa pc kase 5:40 (zip download)  
Prijenos podataka pc kasa - maloprodaja 5:14 (zip download)  

Maloprodaja

Naslov Trajanje
min:sek
Opis
Pregled rada u maloprodaji 10:58 (zip download)  

Osnovna sredstva

Naslov Trajanje
min:sek
Opis
Pregled rada sa osnovnim sredstvima 20:51 (zip download)  

Obračun dohodaka

Naslov Trajanje
min:sek
Opis
Pregled obračuna dohodaka 9:31 (zip download)  
Pojašnjenje veza radnici - vrste rada - doprinosi - skupine rada 6:35 (zip download) Slijed jednostavnog obračuna dva radnika od kojih je jedan član OMF-a, a drugi nije, slijedom toga se jednom za isti rad obračunava 15%+5%, a drugom 20% doprinosa za MIO.
Prikaz slijeda obračuna plaće 26:11 (zip download)  
Primjer: režijski obračun 15:06 (zip download)  
Primjer: obračun netto u brutto 6:27 (zip download)  

Kadrovska evidencije

Naslov Trajanje
min:sek
Opis
Pregled rada kadrovske evidencije 7:58 (zip download)  

Poslovanje obrtnika

Naslov Trajanje
min:sek
Opis
Pregled rada obrtnika 8:02 (zip download)  

Pomoćni programi

Naslov Trajanje
min:sek
Opis
Rad sa HUB obrascima (virmani) 9:49 (zip download)  
Obračun kamata - primjer obračuna 8:50 (zip download)