Pitanja i odgovori

Uputa

Za dodatno pretraživanje teksta prikazanih pitanja pritisnite CTRL+F u vašem browseru.


Redoslijed

Prikaži pitanja

Odabir modula

Odaberite module za koje želite vidjeti odgovore

    Sveukupno pitanja/odgovora u bazi za označene module: 1177

Grupa: Fiskalizacija HR 61

P: A šta je ovo dolje što porezna navodi kao grešku, kako se to ispravlja?
prilikom obrade prijave poreza na dobit za 2016.g. ustanovljene su greške fiskalizacije u 2016.g. kod poreznog obveznika ??????? D.O.O..., OIB: 11111122233 i to greška oznake 137 - 'Ukupan iznos na računu' nije ispravan prema formuli, te 125 - Na računu postoji podatak 'Ostali porezi' različit od '0,00'.

Fiskalizacija HR - ID:146164 - 13.09.2017
O: Ovo što su oni naveli kao greške odnosi se na prošle račune i oni se ne ispravljaju tj. ostaju kakvi jesu jer su sa ispravnim iznosom i pdv-om, osim što pdv nije grupiran prema njihovim grupama "kako su oni to zamislili".

Ispravak se misli da se budući računi ispravno grupiraju prema pdv-u.

U aktualnostima na nižem linku popis svih grešaka PU i njihov opis.


I greška 137 i 125 su posljedica neispravnog grupiranja tarife pdv-a.

Iz PU su vam poslali i primjer konkretnog računa koj je neispravan, koliko vidim očito ste na njemu upotrijebili neku tarifnu skupinu koja u skraćenom nazivu nije imala oznaku PD i PP, a porez je bio različit od nule, i kod svih računa koji su imali tu tarifu je problem.

Dakle tarife koje upotrebljavate moraju imati prva dva slova PD i porez različit od nule.
Ako imate porez na potrošnju, ostale poreze, oslobođenja od poreza, porez koji ne podliježe oporezivanju onda morate uvesti i te tarife i ispravno iz označiti prema uputi, ali o tome morate prvo sa knjigovođom.
P: Kod verifikacije poslovnog prostora putem ePorezna za poslovni prostor oznake PJ1 je bio postavljen kao POKRETNI POSLOVNI PROSTOR a on to nije .

Da bi se napravila izmjena iz pokretni u fiksni poslovni prostor ePorezna aplikacija NE DOZVOLJAVA izmjenu podatka o tipu poslovnog prostora već se mora postojeći poslovni prostor(pokretni) zatvoriti te otvoriti novi poslovni prostor sa novom oznakom ( mi bi stavili PJ4).

Molimo Vas da nam date upute kako to napraviti u kasi da nam računi izlaze sa oznakom poslovnog prostora PJ4.
Ako nije moguće staviti znaku PJ4 molimo Vas da nam kažete koje vrste oznaka je moguće staviti.

Molimo Vas upute kako prebaciti stanje skaldišta i ostalo iz PJ1 U PJ4.
Fiskalizacija HR - ID:145905 - 17.07.2017
O: Ako ste kod prethodne prijave poslovnog prostora (prije 1.7.2017.) upisali bilo što u polje "Opis prostora bez adrese" u PU su ga tretirali kao Pokretni poslovni prostor.

Aplikacija ePorezna bi po logici stvari trebala omogućiti ili izmjenu tipa poslovnog prostora, ili nakon zatvaranja poslovnog prostora unos novog prostora sa istom oznakom, ali to na žalost nije tako.

U Pc blagajni računi imaju sljedeću oznaku računa xxxx / PJyyyyy / zzzz, gdje je xxxxx broj računa, yyyyy šifra poslovnog prostora, zzzzz broj kase, PJ je fiksna oznaka za poslovni prostor, svi brojevi su bez vodećih nula.

Oznaka poslovnog prostora se automatski dodjeljujue kao PJ + šifra prodavaonice u šifrarniku poslovnih jedinica.

Dokument kojim biste prebacili određene artikle sa jedne na drugu prodavaonicu npr. iz prodavaonice 1 u prodavaonicu 4 je "Maloprodaja > Skladišni dokumenti > A. Međuskladišnice", ali na žalost ne postoji tipka kojom biste automatski prebacili sve artikle.
P: Pokušavam kreirati jedan Račun u maloprodaji iz veleprodaje i što god odaberem za skladište , nakon SPREMI izađe pop-up prozor:
„Šifra jedinice tipa skladište veleprodaje ne postoji !“
Fiskalizacija HR - ID:145864 - 06.07.2017
O: Kada bi otvorili "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovne jedinice u firmi" onda bi vidjeli da u koloni "Tip jedinice" nemate upisan niti jedan red u kojem piše "skladište".
P: Pitanje fiksnog poslovnog prostora smo odredili na e-poreznoj, tj. moje računovodstvo.
Da bi mogli to napraviti morali smo promijeniti oznaku računa

Dakle sad više nije 1/PJ1/2017

Nego bi trebalo biti 1/P1/2017.

Da li ja mogu sama napraviti promjenu oznake poslovnog prostora iz „ PJ1“ u „P1“
Fiskalizacija HR - ID:145860 - 05.07.2017
O: Oznaka PJ u programu je predefinirana, to piše u helpu pa shodno tome promjenite oznaku poslovnog prostora na ePoreznoj.
P: Knjigovođa mi uređuje prijavu na e-poreznoj.
No sustav javlja da je naša blagajna pokretna, a nije, pa kažu da u Iposu to treba ispraviti

Kod prve prijave 08.01.2014. stavljeno je s vaše strane da je naš poslovni prostor pokretni a ne fiksni.
Javite mi kako to možemo ispraviti, da li to možete vi ispraviti ili ja trebam negdje to u sustavu kod sebe?
Fiskalizacija HR - ID:145848 - 03.07.2017
O: Do sada se u programu Ipos knjigovodstvo u "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovne jedinice u firmi" upisivalo podatke za sve poslovne prostore i fikslizirali prostori tipkom Fiskal PP.

Od 1.7.2017. se fiskalizacija/prijava/izmjena poslovnih prostora radi direktno u ePorezna aplikaciji, detaljne upute o tome na stranicama Porezne uprave i ePorezna aplikaciji na internetu.
P: Prosljeđujem vam poruku iz Porezne uprave u vezi neispravnog datuma računa, molim
vaše očitovanje.
"Ovim putem Vas obavještavamo o greškama fiskalizacije za vaše društvo XY d.o.o. te Vam šaljemo JEDAN PRIMJERAK GREŠKE, molim obavijestite softveraše, ista greška se ponavlja i u 2017. godini , za iste je potrebno poslati očitovanje."
Fiskalizacija HR - ID:145388 - 18.04.2017
O: Kompletan opis greške glasi:

Šifra greške: V102
Poruka greške: 'Datum i vrijeme izdavanja' računa je za više od 78 sati manje od 'Datum i vrijeme obrade'.
Opis greške: "Račun nije dostavljen u sustav fiskalizacije u roku od 78 sati od trenutka izdavanja računa."

Kako svi korisnici imaju potpuno isti program, onda ili nešto krivo radite/podešavate u programu ili jednostavno imate problem sa datumom i vremenom u vašem računalu.

Program u PU šalje XML datoteku računa koja između ostalog sadrži i podatak "RacunZahtjev>DatVrijeme" tj. podatak o datumu i vremenu izdavanja računa.
Datum i vrijeme izdavanja računa program inicijalno uzima iz samih windowsa, a datum i vrijeme obrade je kada je račun zaprimljen u PU.

Postoji nekoliko mjesta/razloga gdje može nastati greška:
1. Razlog
Može vam biti neispravan datum i/ili vrijeme u vašem računalu, a koji program inicijalno uzima kod ulaska u program.

2. Razlog
U gornjem lijevom kutu je datum koji program uzima kao relevantan za upis na račun, a koji se inicijalno uzima iz windowsa.
Korisnik taj datum može i promjeniti za razne potrebe, ako ste tu mijenjali datum tada je je to razlog greške.

Ovo je manje vjerojatno ako se greška opetovano ponavlja to znači da biste morali stalno mijenjati taj datum da bi se greška događala.

3. Razlog
Ako preko noći niste izašli iz programa ili čak više dana niste izašli iz programa, tada je datum u gornjem lijevom kutu ostao onaj isti koji je program uzeo iz windowsa kada ste ušli u program.

Ovo kod nekih korisnika može biti vrlo vjerojatan razlog neispravnog datuma.
Na kraju svakog dana zatvorite/ugasite program, ili to možete napraviti i sljedeći dan.

4. Razlog
U postavkama grupa PC Blagajna postoji postavka "Način odabira datuma kod unosa novog računa", a moguće opcije su "tekući datum" i "datum zadnjeg računa".

Ako je odabrana postavka "tekući datum" tada program uzima datum u gornjem lijevom kutu programa i onda greška može biti kao pod 1., 2. ili 3.

Ako je odabrana postavka "datum zadnjeg računa" tada ovo može biti razlog greške jer će program kod unosa novog računa uzeti datum sa zadnjeg računa koji ste kreirali, a ako je to bilo prije nekoliko dana (npr. od vikenda) tada će vam taj novi račun u ponedjeljak imati datum od petka i nastavit ćete sa istim datumom.

5. Razlog
Ako ste npr. 28.2.2017. kreirali račun 6/PJ1/63, ali ga niste ispisali/fiskalizirali. U međuvremenu je prošlo cca tjedan dana i netko je recimo 8.3.2017. ispisao račun, ako je u tom trenutku bila uključena i opcija FIS za fiskalizaciju tada je račun istodobno sa ispisom bio i fiskaliziran.

Zašto taj račun nije fiskaliziran odmah 28.2.2017.?, možda je iznos bio nula tj. bez stavaka, možda ga je netko zabunom kreirao i tako ostavio, možda ga je netko i ispisao, ali je prije toga isključio opciju FIS, idr. U svakom slučaju kada je račun došao u PU pisalo je da je datum kreiranja računa 28.2.2017., a datum zaprimanja/obrade je bio 8.3.2017. i tu se u PU javlja greška razlike datuma.

Ako ste zabunom kreirali neki račun, a još ga uvijek niste ispisali/fiskalizirali tada ga obrišite ILI kreirajte dodatni račun kao storno i fiskalizirajte oba računa.

U vezi ove greške u verziji 14.1 su kod fiskalizacije računa u veleprodaji i maloprodaji dodane dvije kontrole na greške iz PU:
"Greška v104: Datum i vrijeme izdavanja računa je veće od Datum i vrijeme slanja"
"Greška v102: Datum i vrijeme izdavanja računa je za više od 78 sati manje od datuma i vremena slanja računa"

Ako račun ne zadovolji kontrole neće se fiskalizirati.

- - - - - - - - -

Inače, u popisu računa (veleprodaja ili maloprodaja) u tragač računa možete upisati JIR koji su vam poslali iz PU i pronaći točan račun koji je sporan.
U samom računu zatim možete pročitati IDP tj. ID poruke koja je poslana u PU, samu XML poruku/datoteku onda možete pronaći na disku u direktoriju ".../ Ipos knjigovodstvo / FiskalneDatoteke / PartnerX / Godina2017" koja u svom nazivu sadrži ID poruke i u njoj su zapisani svi podaci.
Datoteke koje su poslane u PU su naziva RacunZahtjev_idp.xml, a odgovori iz PU su RacunOdgovor_idp.xml.
U datoteci RacunOdgovor možete pročitati "Datum i vrijeme obrade" PU.

Također u programu Ipos knjgovodstvo u samom prozoru računa imate treći tab "Fiskalizacija HR" u kojem možete unutar programa preko tipke "Učitaj XML datoteke" učitati XML datoteke RacunZahtjev i RacunOdgovor.

Ovo je izvadak iz datoteke RacunZahtjev podatak "DatumVrijeme>08.03.2017" pokazuje kada je račun poslan u PU, a podatak "DatVrijeme>27.02.2017" pokazuje kada je račun kreiran u programu Ipos knjigovodstvo.a37646fe-2e56-4f88-9722-fe9fdaee222a
08.03.2017T11:08:00


88708501458
true
27.02.2017T13:56:33
N

63
PJ1
6

0.00
G
31566382035
0ce9452e642bbfeac1eb603f5a43009b
false


Dodatno možete i u "Sistem > Nadzornik > Dnevnik aktivnosti korisnika u programu" provjeriti kada je račun kreiran (i od strane kojeg korisnika), a kada je ispisan tj. istodobno i fiskaliziran.

Dakle, provjerite moguće razloge zbog kojih može doći do ove greške, u datotekama RacunZahtjev i RacunOdgovor možete točno vidjeti što je otišlo u PU (sa kojim datumom računa) i što je povratno dobiveno od PU (sa kojim datumom) te detektirati u čemu je problem.

P: Ako na centralnom računalu na 1. instalaciji aktiviram certifikat FISKAL na odgovarajuću prodavaonicu da li se isto prenosi na 2. instalaciju na kojoj se vodi prodaja postupkom prijenosa podataka EXPORT…? Ili je nužno certifikat FISKAL posebno instalirati na 2. instalaciji paralelno sa 1. instalacijom?
Fiskalizacija HR - ID:145350 - 09.04.2017
O: Kada se radi o posebnoj fizičkoj instalaciji tada fiskalizaciju podešavate za nju kao i za prvu instalaciju.

Druga je situacija kada se radi o jednoj instalaciji, a sa mrežnim radom tj. kada je npr. druga prodavaonica umrežena u lokalnu mrežu.
P: Imam problem, nakon nadogradnje mi opet ne radi CIS sustav porezne.
Izbaci mi ovu poruku...

Sistemska poruka
(Tfm0000601Postavke:The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send)

Postavke: .....)
Što trebam napraviti?
Fiskalizacija HR - ID:144545 - 11.01.2017
O: Bio je problem u NET Framework-u, nisam mogao instalirati 4.6.2 verziju jer nemam SP1 na W7, ali sad radi sa verzijom 4.5.2, a to je zadnja verzija koja se može instalirati na W7 bez SP1.
P: Problem kod fiskalizacije, provjera registracija Raverus komponente je ispravna, provjeri internet ispravno, provjeri potpisivanje ispravno, provjera CIS-a NEISPRAVNO sa porukom:

Stanje CIS servisa se ne može provjeriti !
Sistemska poruka
(Tfm0000601Postavke:The requested security protocol is not supported)

Sve je odrađeno prema uputama, u čemu je problem?
Fiskalizacija HR - ID:144389 - 10.01.2017
O: Instalirajte na računalu Microsoft .NET Framework 4.6.2 to će riješiti problem.
Možete ga skinuti sa linka https://support.microsoft.com/en-us/kb/3151802
P: Od jutros nam ne radi fiskalizacija, kod pokušaja fiskaliziranja maloprodajnog računa javlja se poruka:
"Greška kod fiskalizacije ...
Nije dobiven odgovor od PU na kon slanja XML datoteke RacunZahtjev."

Da li je problem naš ili njihov?
Fiskalizacija HR - ID:144276 - 09.01.2017
O: Vjerojatno na tom računalu niste ispravno registrirali raverus komponentu FiskalizacijaDEV.COM u postavkama grupa Fiskalizacija.

Detaljnije upute pogledajte na linku
https://www.ipos.hr/aktualnosti/0035
P: Imamo ver 11.1 iz 2012. godine, kod pokušaja fiskalizacije računa u veleprodaji dobivamo sljedeću grešku:
"Greška kod fiskalizacije ...
Greška kod slanja /spajanja sa PU !
Tfm250300RacuniVP: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.
Upisan je zaštitni kod izdavatelja."
Fiskalizacija HR - ID:144277 - 09.01.2017
O: Savjetujemo da redovno pratite vijesti na www.ipos.hr ili da uključite u programu Ipos knjigovodstdvo u postavkama, grupa sistem, Prikaz novosti u programu kod objave na webu.

Od 9.1.2017. Porezna uprava je promjeila sigurnosne protokole fiskalizacije, radi toga je bilo potrebno napraviti promjene u programu Ipos knjigovodstvo, a koje su implementirane u ver 14.0 još 21.11.2016., a danas je 9.1.2017.
P: Obzirom je porezna objavila da sutra mijenja nekakve certifikate strah me da će nešto poći po zlu pa da se pripremim..
Još uvijek nema nikakvih problema međutim od sutra ujutro se tek uvode.
Fiskalizacija HR - ID:143316 - 10.11.2016
O: Dakle, radi se o FiskalCis.cer certifikatu.

Po meni, taj famozni certifikat ne bi trebao ništa značiti jer se on koristi ako se radi kontrola od koga stiže JIR, tako da ne treba ništa mijenjati sve do 9.1.2017. kada se uvode novi TLS protokoli.

Pričekajte 11.11.2016. pa ćemo vidjeti.
P: U Testnom okruženju kod pokušaja fiskalizacije dobivamo poruke "Nije dobiven odgovor od PU nakon slanja XML datoteke", kod provjere u postavkama dobivamo poruku:
Poruka: "Stanje CIS servisa se ne može provjeriti !
Sistemska poruka: (Tfm0000601Postavke: The underlying connection was closed: Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure chanel)"
Fiskalizacija HR - ID:143069 - 21.09.2016
O: Od 1.9.2016. više ne radi fiskalizacija u testnom okruženju Porezne uprave zbog prelaska CIS-a na nove sigurnosne protokole.
Od postojećih protokola SSL i TLS u novom testnom okruženju radi samo TLS 1.1 i TLS 1.2, dakle SSL (sve verzije) i TLS 1.0. više ne rade.

Ovo je priprema za prelazak na isto u Produkcijskom okruženju koje se planira 7.1.2017.

Što to znači za program Ipos knjigovodstvo?
Generalna provjera da li fiskalizacija radi ili ne se inače uvijek može napraviti u prozoru Postavki grupa Fiskalizacija, potrebno je odabrati tipku "Provjeri SVE" nakon čega bi sve četiri kontrole (Raverus komponenta, veza na internet, status rada Centralnog informacijskog sustava porezne uprave CIS-a , potpisivanje sa aplikativnim certifikatom) trebale vratiti ispravan odgovor.

Dakle trenutno ćete u Testnom okruženju kod pokušaja fiskalizacije dobivate poruke "Nije dobiven odgovor od PU nakon slanja XML datoteke", kod provjere u postavkama ćete dobiti poruku "Stanje CIS servisa se ne može provjeriti" Sistemska poruka: The underlying connection was closed ...

Za rad u novom Testnom okruženju će biti potrebno izdati novu verziju programa Ipos knjigovodstvo (dakle noviju od 13.4.4) koja će raditi sa novim sigurnosnim protokolima.
Program Ipos knjigovodstvo (postojećaj verzija 13.4.4.) u Produkcijskom okruženju će NORMALNO RADITI do 7.1.2017. kada će i tamo doći do promjene sigurnosnih protokola.

U vremenu do 7.1.2016. će, naravno na vrijeme, biti izdana nova verzija programa Ipos knjigovodstvo koja će podržavati nove sigurnosne protokole od 7.1.2017.
Nova verzija će biti izdana prije roka i moći će se koristiti sa starim i novim protokolima tako da će svi imati dovoljno vremena za prelazak na noviju verziju i testiranje iste.

Ukratko, u stvarnom Produkcijskom okruženju možete raditi normalno.
Za rad u Testnom okruženju ćete morati pričekati noviju verziju na kojoj trenutno radimo.
P: Od Porezne uprave sam dobila ovaj upit - popis grešaka u fiskalizaciji -zanima me ovaj detalj “ukupan iznos na računu nije ispravan prema formuli“.
Mene zanima možda znate na što se odnosi gore navedena greška, pa da uopće ne moram tražiti račun jer moram napisati obrazloženje prema poreznoj.

Sa strane je dan JIR jednog od računa s greškom. Ja ga ne mou naći jer ima preko 11.000 računa u maloprodaji, a nisam našla pretraživač po JIR.
Fiskalizacija HR - ID:142875 - 24.08.2016
O: Vezano uz poruku greške

Formula koju spominju (bez da je navode) je:
- Šifra: v137
- Poruka: 'Ukupan iznos na računu' nije ispravan prema formuli.
- Opis: Formula za kontrolu ukupnog iznosa je:
SUM(Iznos osnovica PDV) + SUM(Iznos PDV) + (Iznos PNP) + (Iznos oslobođenja) + (Iznos koji ne podliježe oporezivanju) + SUM(Iznos naknada).
Dopuštena tolerancija je +/- 0,01 kuna.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a.

Formula se nalazi u Tehničkoj specifikaciji Apisa na linku
http://www.porezna-uprava.hr/HR_Fiskalizacija/Documents/Tehnicka%20specifikacija%20za%20korisnike%201.4.pdf

Na forumu za fiskalizaciju na linku
http://fiskalizacija.codeplex.com/discussions/654583

u jednom postu je naveden odgovor jednog korisnika koji je dobio odgovor iz PU u vezi navedene greške
Poštovani,
vezano uz grešku fiskalizacije „Ukupan iznos na računu“ nije ispravan prema formuli održana je edukacija u Poreznoj upravi tijekom travnja 2016.g. i dodatno je dana uputa referentima PU kako u slučaju razlika do 1 kunu nije potrebno pozivati obveznike, niti se isto smatra greškom.
Također, uskoro će se i sistemski onemogućiti da se takva greška pojavljuje.

S poštovanjem,
Porezna uprava

Inače greška ne mora biti samo zbog matematičkog zbroja nego i zbog pogrešno iskazanih grupa poreza od strane korisnika gdje se porez označi kao da ne podliježe i sl. i iskaže se kao 0 kn.

Vezano uz pronalaženje računa

Vezano uz pronalaženje JIR-a računa, u programu u glavnoj formi postoji ikona-tipka pri vrhu ekrana sa oznakom Kada se takva tablica (konkretno sa računima) eksporitra u xml datoteku ista se može učitati u npr. Excel ili XML Notepad i onda pretraživačem pronaći bilo koji tekst, pa i JIR.

Bilo kakav odgovor u vezi zaokruživanja računa naravno nije moguće dati bez da se ima na uvid konkretan račun sa svim iznosima, zatim xml datoteka računa koja je poslana u PU i xml datoteka odgovora iz PU.

Nadalje, najčešće je greška u nepoznavanja rada programa Ipos knjigovodstvo od strane korisnika programa.

U vezi problema fiskalizacije iskazivanja statusa u sustavu PDV-a, pogrešno iskazivanje iznosa oslobođenja i tarifa poreza na računima.

Korisnici ne čitaju upute tj. pogrešno koristite program.

Upute na linku
https://www.ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm#01_Rad_s_programom/ID920000127 Fiskalizacija HRV.htm

Isto tako možete se poslužiti besplatnim pitanjima i odgovorima na linku
https://www.ipos.hr/PiO
P: Šifarnik grešaka kod provjere računa fiskalizacije koji se koristi prilikom provjere računa dostavljenih u
Poreznu upravu.
Fiskalizacija HR - ID:142877 - 24.08.2016
O: Šifra greške
Poruka greške
Opis greške
v100
'Poruka je ispravna'
Poruka ne sadrži ni jednu od u nastavku navedenih grešaka.

v101
'Datum i vrijeme slanja' je za više od 6 sati manje ili veće od 'Datum i vrijeme obrade'.
Datum i vrijeme slanja računa je za više od 6 sati manje ili veće od datuma i vremena zaprimanja računa u sustav fiskalizacije.

v102
'Datum i vrijeme izdavanja' računa je za više od 78 sati manje od 'Datum i vrijeme obrade'.
Račun nije dostavljen u sustav fiskalizacije u roku od 78 sati od trenutka izdavanja računa.

v103
'Datum i vrijeme izdavanja' računa je za više od 6 sati veće od 'Datum i vrijeme obrade'.
Datum i vrijeme izdavanja računa je za više od 6 sati veće od datuma i vremena zaprimanja računa u sustav fiskalizacije.

v104
'Datum i vrijeme izdavanja' računa je veće od 'Datum i vrijeme slanja'.
Oba datuma i vremena se generiraju na strani obveznika. Prvo se generira datum i vrijeme izdavanja računa, a tek kasnije datum i vrijeme slanja računa, stoga bi datum i vrijeme izdavanja trebao biti manji ili jednak datumu i vremenu slanja računa.

v105
'Brojčana oznaka računa' ima vrijednost '0'.
Brojčana oznaka računa ne smije biti manja od broja 1.

v106
'Brojčana oznaka računa' ima više od 6 znamenki.

v110
'Porezna stopa PDV-a' nije iz dozvoljenog skupa poreznih stopa.
Porezna stopa PDV-a je definirana Zakonom o PDV-u.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a.

v112
'Osnovica PDV-a' je veća od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' pozitivnog predznaka ili je jednak 0.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako je imao grešku 'v137'.
Kod ove provjere se sumiraju sve osnovice i onda se iznos uspoređuje s ukupnim iznosom.

v113
‘Osnovica PDV-a' je manja od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' negativnog predznaka ili je jednak 0.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako je imao grešku 'v137'.
Kod ove provjere se sumiraju sve osnovice i onda se iznos uspoređuje s ukupnim iznosom.

v114 'Osnovica PDV-a' nije istog predznaka kao i 'Ukupni iznos'.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako je imao grešku 'v137'.
Kod ove provjere se sumiraju sve osnovice i onda se iznos uspoređuje s ukupnim iznosom.

v115
'Iznos poreza PDV-a' je za više od 1 kn manji od izračuna iznosa PDV-a.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a. Izračuna se iznos PDV-a po formuli
Osnovica*Stopa. Dobiveni iznos se ne
zaokružuje. Postavlja se raspon dozvoljenih vrijednosti na način:
dobiveni iznos +/- 1 kn. Iznos PDV iz poruke se uspoređuje s navedenim rasponom. Koriste se stroge nejednakosti. Ako iznos iz poruke naruši donju granicu dozvoljenog raspona onda ova greška.

V116
'Iznos poreza PDV-a' je za više od 1 kn veći od izračuna iznosa poreza PDV-a.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a. Izračuna se iznos PDV-a po formuli
Osnovica*Stopa. Dobiveni iznos se ne
zaokružuje. Postavlja se raspon dozvoljenih vrijednosti na način: Dobiveni iznos +/- 1 kn. Iznos PDV iz poruke se uspoređuje s navedenim rasponom. Koriste se stroge nejednakosti. Ako iznos iz poruke naruši gornju granicu dozvoljenog raspona onda ova greška.

v117
'Porezna stopa PNP-a' ja manja od 0,00.

v118
'Porezna stopa PNP-a' ja veća od 3,00.

v120
'Osnovica PNP-a' je veća od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' pozitivnog predznaka ili je jednak 0.
Za obveznika koji je na računu iskazao da je u sustavu PDV-a ova provjera se radi ako ima grešku 'v137'. Kod ove provjere prvo se sumiraju sve osnovice i onda se iznos uspoređuje s ukupnim iznosom.
Ako je obveznik na računu iskazao da nije u sustavu PDV-a onda treba uvijek provjeravati ovu grešku.

v121
'Osnovica PNP-a' je manja od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' negativnog predznaka ili je jednak 0.
Ako je obveznik na računu iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137' onda se radi ova provjera. Kod ove provjere prvo se sumiraju sve osnovice i onda se iznos uspoređuje s ukupnim iznosom.
Ako je obveznik na računu iskazao da nije u sustavu PDV-a onda treba uvijek provjeravati ovu grešku.

v122
'Osnovica PNP-a' nije istog predznaka kao i 'Ukupni iznos'.
Ako je obveznik na računu iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137' onda se radi ova provjera. Kod ove provjere prvo se sumiraju sve osnovice i onda se iznos uspoređuje s ukupnim iznosom.
Ako je obveznik na računu iskazao da nije u sustavu PDV-a onda treba uvijek provjeravati ovu grešku.

v123
'Iznos poreza PNP-a' je za više od 1 kn manji od izračuna iznosa poreza PNP -a.
Izračuna se iznos PNP-a po formuli Osnovica*Stopa. Dobiveni iznos se ne zaokružuje. Postavlja se raspon dozvoljeniih vrijednosti na način: Dobiveni iznos +/- 1 kn. Iznos PNP iz poruke se uspoređuje s navedenim rasponom. Koriste se stroge nejednakosti. Ako iznos iz poruke naruši donju granicu dozvoljenog raspona onda ova greška.

v124
'Iznos poreza PNP -a' je za više od 1 kn veći od izračuna iznosa poreza PNP-a.
Izračuna se iznos PNP-a po formuli Osnovica*Stopa. Dobiveni iznos se ne zaokružuje. Postavlja se raspon dozvoljeniih vrijednosti na način:

Dobiveni iznos +/- 1 kn. Iznos PNP iz poruke se uspoređuje s navedenim rasponom. Koriste se stroge nejednakosti. Ako iznos iz poruke naruši gornju granicu dozvoljenog raspona onda ova greška.

v125
'Na računu postoji podatak 'Ostali porezi' različit od '0,00'.
Trenutno ne postoje 'Ostali porezi'.
Provjerava se postoji li stopa, osnovica ili iznos poreza različiti od 0.

v126
Iznos oslobođenja' je veći od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' pozitivnog predznaka ili je jednak 0.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137'.

v127
Iznos oslobođenja' je manji od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' negativnog predznaka ili je jednak 0.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137'.

v128
Iznos oslobođenja' nije istog predznaka kao i 'Ukupni iznos'.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137'.

v129
'Iznos marže' je veći od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' pozitivnog predznaka ili je jednak 0.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137'.

v130
'Iznos marže' je manji od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' negativnog predznaka ili je jednak 0.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137'.

v131
'Iznos marže' nije istog predznaka kao i 'Ukupni iznos'.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137'.

v132
Iznos koji ne podliježe oporezivanju' je veći od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' pozitivnog predznaka ili je jednak 0.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137'.

v133
'Iznos koji ne podliježe oporezivanju' je manji od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' negativnog predznaka ili je jednak 0.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137'.

v134
'Iznos koji ne podliježe oporezivanju' nije istog predznaka kao i 'Ukupni iznos'.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137'.

v135
'Iznos naknade' je veći od 1.000,00 kn.

v136
'Iznos naknade' je manji od -1.000,00 kn.

v137
'Ukupan iznos na računu' nije ispravan prema formuli.
Formula za kontrolu ukupnog iznosa je: SUM(Iznos osnovica PDV) + SUM(Iznos PDV) + (Iznos PNP) + (Iznos oslobođenja) + (Iznos koji ne podliježe oporezivanju) + SUM(Iznos naknada). Dopuštena tolerancija je +/- 0,01 kuna.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a.

v138
Maksimalni ukupni iznos za vrstu plaćanja 'Gotovina', 'Kartica' ili 'Ček' je veći ili manji od +/- 105.000,00 kn kada je Ukupni iznos pozitivnog/negativnog predznaka.

v139
Maksimalni ukupni iznos za vrstu plaćanja 'Transakcijski račun' i 'Ostalo' je veći ili manji od 1 mil kn kada je Ukupni iznos pozitivnog/negativnog predznaka.

v141
Polje 'Specifična namjena' nije prazno.
Polje 'Specifična namjena' je namijenjeno za buduće potrebe.

v142
Na računu postoji podatak 'PDV' različit od '0,00'.
Provjerava se postoji li osnovica, stopa ili iznos PDV-a različit od 0,00 kn.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da nije u sustavu PDV- a.

v143
Na računu postoji podatak 'Iznos oslobođenja' različit od 0,00 kn.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da nije u sustavu PDV- a.

v144
Na računu postoji podatak 'Iznos marže' različit od 0,00 kn.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da nije u sustavu PDV- a.

v145
Na računu postoji podatak 'Iznos koji ne podliježe oporezivanju' različit od 0,00 kn.
Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da nije u sustavu PDV- a.
P: Prije skoro godinu dana, točno 31.08.2015 zatvorili smo maloprodaju u City centru One Jankomir, Zagreb.
Napravila sam odjavu fiskalizacije preko vašeg programa, da bi me sada zvali iz porezne da kod njih nije vidljiva odjava.
Fiskalizacija HR - ID:142661 - 08.07.2016
O: Niste ništa naveli o detaljima postupka koji ste napravili, ako se i sjećate nakon godinu dana

Kod ispravne komunikacije sa serverom PU ostaje vam kao trag povratna datoteka PU
U prozoru poslovnih jedinica imate tab Fiskalizacija HR, SOAP Zahtjev i SOAP Odgovor gdje se može učitati sadržaj datoteka, same datoteke se nalaze na disku u direktoriju ... Ipos knjigovodstvo\ \FiskalneDatoteke\partnerX

Ako imate njihov odgovor onda se oni mogu „slikati“, ako nemate onda kao i da niste napravili odjavu.
P: Od jutros nam ne radi fiskalizacija, a PU kaže da smo trebali podesiti softwerski dio.
Da li ste upoznati i da li je nešto trebalo mijenjati u postavkama programa?

Fiskalizacija HR - ID:142411 - 13.06.2016
O: Fina je 10.6.2016. na svojim stranicama objavila da će od 13.6.2016. biti promijenjen njihov poslužiteljski certifikat cis.porezna-uprava.hr, koji se koristi u produkcijskoj okolini u sustavu fiskalizacije od 13.06.2016. godine, te je potrebno pronaći obnovljeni certifikat i preuzeti javni ključ certifikata.

Obzirom da se radi o novom profilu certifikata, potrebno je preuzeti i dva nova FINA CA potpisna certifikata i smjestiti ih u „truststore“. Radi se o certifikatima FINA DIGITALNI CERTIFIKATI (SHA-256) - izdani od 07.12.2015..

Detalji vezani za upotrebu certifikata opisani su u dokumentu Fiskalizacija - Tehnička specifikacija za korisnike_v1.3., koja je objavljena na internetskim stranicama Porezne uprave.

Fina ujedno moli obveznike fiskalizacije (krajnje korisnike) da se obrate korisničkoj podršci proizvođača softvera radi nadogradnje RAČUNALA novim javnim ključem certifikata Porezne uprave. (Fina je očito svjesna da je postupak instalacije navedenih certifikata presložen za obične korisnike, a za njih preveliki posao).

Kao što se može vidjeti iz obavijesti, promjena poslužiteljskog certifikata Fine nema nikakve veze sa samim knjigovodstvenim programima (koji god to program bio) pa tako niti sa programom Ipos knjigovodstvo.

Ono što je korisnicima činiti je ili da sami postupe prema uputama na stranicama Fine i provedu postupak instalacije poslužiteljskih certifikata i dva nova FINA CA potpisna certifikata, ili mogu zatražiti korisničku podršku/intervenciju djelatnika Iposa da to naprave za njih.

Ako se odlučite za intervenciju djelatnika Iposa potrebno je poslati mail sa Zahtjevom za instalacijom Fina poslužiteljskog certifikata i lozinku Administratora računala na kojem će se postupak napraviti.
Po primitku zahtjeva poslat ćemo vam uputu za udaljeno spajanje.

Cijena intervencije je prema cjeniku intervencija objavljenog na webu. U ovom slučaju je to osnovna cijena od 200,00 kn + pdv za prvih pola sata intervencije, ne radi se o puno posla, ali ga treba znati odraditi.

Intervencija je kao i do sada BESPLATNA za korisnike koji imaju Paušalno održavanje (nadogradnje+podrška).

Korisnici koji imaju Pretplate na nadogradnje (nadogradnje bez podrške) i ostali korisnici (bez Paušalnog održavanja i Pretplata na nadogradnje), plaćaju intervencije prema pojedinim zahvatima.

Napomena
Prema informacijama čini se da navedeni certifikati imaju problema sa Windows XP operativnim sustavom koji imaju tek SP2 (service pack 2), dakle ako imate XP potrebno je imati barem SP3.
P: Korisnik sam Vašeg programa i sa današnjim danom prestajemo raditi, odnosno zatvaram prodavaonicu u kojoj imam instaliran Vaš program PC kasu i maloprodaja. Račune od jučer nismo izdavali. Molim Vas za pomoć i upute , trebam li što i na koji način iz programa ugasiti fiskalizaciju računa da bi podaci otišli prema poreznoj upravi odnosno odjava prodajnog mjesta. Obrt još nisam zatvorila, ali sam podnijela zahtjev za zatvaranje izdvojenog pogona u kojoj sam koristila Vaš program. Također me zanima kako mogu spremiti podatke na neki prijenosni disk , stik i sl.
Fiskalizacija HR - ID:141900 - 01.04.2016
O: Svaki račun koji ste u trenutku izdavanja fiskalizirali i za koji ste dobili JIR (jedinstveni identifikator računa) je pohranjen u Poreznoj upravi.

Što se tiče prodajnog mjesta tj. u programu "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovne jedinice u firmi" možete za tu poslovnu jedinicu kroz izmjenu označiti kučicu „Zatvoren prostor“ i onda tipkom „Fiskal PP“ poslati taj podatak u Porenu upravu.
Međutim za točnije informacije, i da bi bili sigurni, najbolje je da kontaktirate svojeg referenta u PU.

Što se arhive programa i podataka tiče, u direktoriju „...Ipos knjigovodstvo“ se nalazi sve, i podaci i program i dovoljno je napraviti kopiju tog direktorija na neki prijenosni disk.
P: Na računu mi se ne prikazuje Račun br. 500/PJ-1/1 2015, nego mi se prikazuje Račun br. 500/PJ1/1 - što je krivo.

Kako da dobijem crticu u broju poslovne jedinice?
Fiskalizacija HR - ID:140208 - 21.09.2015
O: Nikako u programu ne možete dobiti tu crticu, zakonski oznaka poslovne jedinice je proizvoljna i ne propisuje nikakvu crticu.
U programu Ipos knjigovodstvo oznaka poslovne jedinice je PJX, gdje je X šifra poslovne jedinice u programu.
P: Problem: u "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Izlazni računi" korisnik prijavljuje da unosom rednog broja računa 535/2015 se upisuje fisklani broj računa 536 / PJ1 / 1 umjesto 535 / PJ1 / 1.

Unosom sljedećih računa 536, 537 itd fiskalni brojevi su za jedan broj veći od rednog broja tj. internog broja računa.
Fiskalizacija HR - ID:140163 - 14.09.2015
O: Rješenje: uvidom u korisnikove podatke ustanovljeno je da je već u internom broju računa 133/2015 bio upisan fiskalni broj 535 i zbog toga je program internom broju 535/2015 dodjelivao fiskalni broj 536 / PJ1 / 1, po logici da novom broju računa daje fisklani broj = navjeći fiskalni broj + 1.
Izmjenom u internom računu 133/2015 fiskalnog broja 535 u 133 problem je riješen.
P: Zvali su me iz porezne uprave Vrbovec (gdje imam drugu firmu koja nije u sustavu PDV-a) da prilikom fiskalizacije računa u njihovom sistemu se prikazuje da sam u sustavu PDV-a, a nisam. Molim Vas uputu kako da ispravim tu grešku.
Fiskalizacija HR - ID:137363 - 15.07.2014
O: U šifrarniku Poslovnih partnera pronađite vašu drugu firmu i kroz tipku Izmjena promjenite polje „Porezni obveznik prema PDV-u“ u šifru 3 NIJE obveznik PDV-a.
P: Ne radimo sa gotovinom, a rukovodeći se vašim pitanjima i odgovorima, no, kad je to sve obavljeno, i dalje kad kliknem na fakturiranje, pojavljuje se ovo: 'Nije registrirana komponenta FiskalizacijaDEV.COM! Možete je registrirati u postavkama grupa Fiskalizacija.'
Što to znači, ako mi nismo obveznici fiskalizacije?
Fiskalizacija HR - ID:136494 - 31.03.2014
O: Svi su obveznici fiskalizacije, osim onih koje je zakon izrijekom oslobodio toga.

Međutim, fiskalizirati (tj. poslati ih na poreznu upravu) morate samo one račune koji su plaćeni gotovinom.

U vezi poruke koja se javlja, ona se odnosi na posebnu komponentu koja služi fiskaliziranju računa, ako nećete imati niti jedan račun plaćen gotovinom možete tu poruku i isključiti.

"Sistem > Nadzornik > Postavke programa" grupa Fiskalizacija, postavka „Da li da program kod uključene fiskalizacije radi kontrolu Raverus registracije u ...“ ...VP računima i druga postavka ... u poslovnim jedinicama.

Fiskalizaciju u veleprodaji trebate imati uključenu da biste mogli ispisivati na računima broj računa u fiskalnom obliku broj/PJ/kasa, šifru poslovne jedinice upisujete isto u postavkama.
P: Imam jedan račun koji nije fiskaliziran, a zatim je taj isti račun napravljen ponovo na šifru drugog blagajnika i sve je u redu. Sada me zanima što da radim sa ovim krivo unesenim računom? Znaći on nije fiskaliziran, mogu li ga izbrisat bez posljedica? Brine me redni broj računa. Taj pogrešan račun je pod rednim brojem 7, a ispravan račun je pod rednim brojem računa 8. Da li je bitan redoslijed računa i ima li kakvih posljedica?
Fiskalizacija HR - ID:136437 - 22.03.2014
O: Ovakva pitanja trebate uputiti Poreznoj upravi, vjerojatno na njihovim stranicama pod razna pitanja već postoji odgovor na takvo pitanje.

Po nama, ako je neki račun napravljen zabunom ili je kupac odustao od kupovine i sl. trebalo bi ga stornirati, međutim i sam račun i storno računa treba fiskalizirati kako bi se zadovoljio slijed računa.

Tehnički račun možete obrisati/mijenjati samo ako nije fiskaliziran, u protivnom imate samo opciju storniranja računa i fiskalizaciju istog.

Koje su posljedice u računima koji su fiskalizirani i poslani u PU nedostaje neki redni broj morat ćete pitati PU, a možda vas i sami kontaktiraju ako primjete da vam računi nisu po rednim brojevima.
P: Imamo problem kod izdavanja računa javalja nam grešku kod fiskalizacije. I računi nam nemaju JIR.
Što da radimo? Internet veza postoji tako da nije do toga.
Danas imamo veliko događanje i veliku fluktuaciju ljudi pa Vas odgovor što hitnije.
Fiskalizacija HR - ID:136335 - 07.03.2014
O: Prva pomoć u toj situaciji je da otvorite prozor Sistem>Nadzornik>Postavke programa (ili pri vrhu ekrana ikona postavki Zupčanik).
U lijevom dijelu grupa Fiskalizacija i onda u desnom dijelu pronađite naslov „Razne provjere statusa za fiskalizaciju“, odaberite tipku „Provjeri SVE“ i dobit ćete inforamaciju što sve radi, a što ne.

Provjerili smo kod nas tu provjeru i poruka je „Stanje CIS servera se ne može provjeriti!“, zatim smo otišli na stranice Porezne uprave , ali stranice su nedostupne.

Čini se da ih je netko „nagazio“ jer sumnjam da bi radili neke sistemske nadogradnje u petak u 13h.
Isto tako ne rade niti stranice ePorezne ()
P: U programu IPOS kod Računi u veleprodaji - pomoćni šifrarnici - način plaćanja - dodali smo novu šifru “Transakcijski račun”.

Nakon toga napravili smo 2 veleprodajna računa sa tom novom šifrom i kod tabelarnog prikaza veleprodajnih računa u koloni fiskalizacija pojavili su se crveni uskličnici za ta 2 računa.

Molim Vas hitan odgovor da li smo nešto krivo odradili i zašto su se uopće pojavili uskličnici?
Fiskalizacija HR - ID:134829 - 17.12.2013
O: Za početak detaljno pročitajte u helpu upute za fiskalizaciju
Upute za fiskalizaciju

A u uputama između ostalog piše i:

Ako je za tekući račun već evidentiran JIR (jedinstveni identifikator računa) kojeg smo dobili od PU tada program neće fiskalizirati račun, tu informaciju vizualno možemo vidjeti i u samom tabelarnom prikazu računa u koloni "Fiskaliziran" će pisati:
· JIR ako je račun fiskaliziran
· ZKI ako račun nije fiskaliziran, ali ima upisan ZKI (zaštitini kod izdavatelja)
· ! ! ! ako je način plaćanja različit od transakcijskog računa, a račun nema JIR ili ZKI
· polje će ostati prazno ako račun nema JIR ili ZKI, i za njega nije obavezna fiskalizacija

chanel replica
chanel replica handbags
moncler piumini uomo