Pitanja i odgovori

Uputa

Za dodatno pretraživanje teksta prikazanih pitanja pritisnite CTRL+F u vašem browseru.


Redoslijed

Prikaži pitanja

Odabir modula

Odaberite module za koje želite vidjeti odgovore

    
Tagovi (teme)

Tražite tekst hrk-eur za prikaz pitanja u vezi konverzije!

Ukupno pronađeno pitanja/odgovora: 1

Grupa: Fiskalizacija HR 1

P: Jutros sam pozvana na Poreznu upravu temeljem poreznog nadzora fiskalizacije za Kxxxx d.o.o.
U prilogu dostavljam dokumentaciju vezanu uz nadzor.

Ukratko, njihov sistem javlja grešku broj 137 za 324 računa (slika 1633). Sve se nekako počelo događati 3. 5. od računa broj 704.
Oni imaju u nadzoru sve do 11.5. sa završnim računom 1040. Greška se javlja i dalje. Inspektor kaže da su oni pokušavali vidjeti u čeku je problem jer nije problem u računskoj operaciji odnosno osnovici i porezu jer je to sve točno.

Došli su do zaključka da je greška u razvrstavanju poreza. U slici 1631, zaokruženo, je onako kako njima prikazuje sistem za jedan od računa a na slici 1632 drugog poreznog obveznika kod kojeg ne javlja greške. Na toj slici 1632, piše pdv pa stopa pa dalje.. a kod nas je razvrstano pod ostale poreze sa točnom stopom i obračunom.
Oni pretpostavljaju da je to greška. Ja sam malo pogledala po šifrarniku poreza i artikala i ne vidim razlog zbog čega bi se to događalo a uostalom oni nisu radili nikakve promjene 3.5. niti u programu niti hardwerski.
Fiskalizacija HR - ID:156829 - 12.05.2021
  porezi
O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!