Pitanja i odgovori

Uputa

Za dodatno pretraživanje teksta prikazanih pitanja pritisnite CTRL+F u vašem browseru.


Redoslijed

Prikaži pitanja

Odabir modula

Odaberite module za koje želite vidjeti odgovore

    
Tagovi (teme)

Ukupno pronađeno pitanja/odgovora: 1

Grupa: Obračun dohodka 1

P: Radim obračun plaće za 11 mjesec isplata u 12. i htjela bih napraviti konačan obračun poreza za 2019 . u istom razdoblju i da se taj iznos vidi na istom platnom listiću ali ne uspjevam
Obračun dohodka - ID:152674 - 27.11.2019
  porez na dohodak
O: Da biste vidjeli sadržaj trebate se prijaviti (logirati) sa svojim korisničkim imenom i imati zadnju verziju programa!