Instalacija programa za naprednije

 

Prije ovog dijela je potreno pročitati dio Instalacija programa.
Nakon što se pokrene server program nxServer.exe, server će prepoznati poruke bilo kojeg clienta na mreži i ostvariti komunikaciju s njim.
Broj clienata nije ograničen.

Niti jedan client nema direktni pristup do podataka (unos/izmjena/brisanje), svi zahtjevi se prosljeđuju serveru koji sve datoteke ima otvorene s Exclusive opcijom i jedino on mijenja bazu podataka. Isto tako svi podaci koji putuju između servera i clienta su kriptirani (zaštićeni kodom).

To osigurava da će podaci biti sigurni od pada pojedinih clienata, naravno server treba osigurati da neželjene osobe ne mogu do baze, da server ima neprekinuto napajanje i sl.

Osnovna preporuka je da mreža radi preko protokola TCP/IP. Protokol NetBeui nije podržan.

U osnovnom direktoriju gdje je i program, nalazi se datoteka Ipos.ini, njena svrha je određivanje nekih sistemskih postavki prilikom pokretanja programa.

U verzijama nižim od 3.0 nxServer se inicijalno pokreće kao program, a od 3.0 na dalje kao service. Da biste ga u ver 3.0 pokrenuli kao program morate ga pokrenuti sa parametrom /interactive.

 

Sadržaj Ipos.ini datoteke:

[General]

putPodaci=(put do podataka)

kod jednokorisniče verzije ne treba ništa upisivati. Ne treba niti kod mrežne osim ako se želi istovremeno raditi i na serveru i na stanicama tada treba upisati UNC name putanju do programa u protivnom moći će se raditi ili samo na serveru ili samo na stanicama.

Ova putanja se može automatski upisati preko opcije u meniu Sistem>Mreža>Upisivanje podataka u ipos.ini za mrežni rad, preko te opcije bi se automatski trebale upisati opcije za putPodaci i remoteServer

 

remoteServer=(true, da, false, ne)

za jednokorisničku verziju ne treba ništa upisivati što je adekvatno false, ako je mrežni rad tada treba upisati true

remoteServerName=  (upisati npr. ipos@1.2.3.4) kada se želi automatsko spajanje na točno određeni nxServer s određenom statičkom IP adresom, bitno kada su na mreži podignuta dva servera ili slučaj kada u računalu imate dvije mrežne kartice tada u nxServer programu postavite točno određeni adapter i ovdje se pozovite na njega

Tekući port koji koristi nxServer je 16000, a može se podesiti i neki drugi tako da se u redu sa nazivom servera upiše :port (tj. dvotočka i iza nje broj porta). Npr. ipos@1.2.3.4:port

tempStorePath=(put do temp datoteke)

koristi se kod single.exe verzije, nexus baza koristi temp datoteku koju inicijalno stavlja u direktorij ... Documents and Settings\User\Local Settings\Temp.

Promjenom ovog parametra može se odrediti druga lokacija za tu datoteku.
Kod mrežne verzije (remoteServer) ta se opcija postavlja u opcijama samog databaseServera tj. nxServer.exe, a temp datoteka se kreira na serveru.

tempStoreSize=(veličina temp datoteke u 1000 megabajta)

koristi se kod single.exe verzije, nexus baza koristi temp datoteku čija veličina može biti i nekoliko gigabajta u zavisnosti koliko nexus vidi da ima slobodnog prostora na disku. Lokacija datoteke je opisana kod tempStorePath.

Promjenom ovog parametra možemo odrediti maksimalnu veličinu ove datoteke. Ako se ne koristi ovaj parametar program će automatski postaviti opciju na 1000 tj. 1 GB. Kod mrežne verzije (remoteServer) ta se opcija postavlja u samom nxServer.exe programu, a temp datoteka se kreira na serveru.

clientTimeOut=

vrijeme odziva clienta i servera, inicijalno 5000 milisekundi, ostaviti u slučaju da vam se često kod pokretanja programa javlja poruka: "Ne može se pronaći ili konektirati na nxServer" tada u Ipos.ini dopišite red: clientTimeOut=10000. To će na sporijim mrežama dati više vremena client programu da na server računalu pronađe server program.

[Nadogradnja] ovi podaci se automatski ažuriraju kod svake nadogradnje

PrethodnaVerzija=5.5.28 rel 06.08.2002 23:43:18

VrijemeNadogradnje=06.08.2002 23:48:53

 

Gdje se nalaze log datoteke (nxServerEvent.log i nxServerException.log) NexusDb servera (nxServer.exe)?

U verzijama windowsa prije Viste NexusDb server log datoteke (nxServerEvent.log i nxServerException.log) se nalaze u istom direktoriju gdje i sam program nxServer.exe tj. u ...Ipos\Ipos knjigovodstvo\Server.

U Windows Vista verziji i novijima (Windows 8.1, Windows 10 ...) log datoteke se nalaze u direktoriju C:\ProgramData\NexusDB3\nxServer tj. C:\ProgramData\NexusDB4\nxServer za ver 4 nxServera.

Jednostavnija opcija je desni klik mišem na ikonu u tray-u nexusdb servera i odabir opcije Open Log Folder.

 

Copyright © IPOS 1992-2023.