Tekuće aktualnosti

Info

Stranica na kojoj su objavljene tekuće aktualnosti, zatim hitne upute širem krugu korisnika i sl.

Naslov aktualnosti je link, klikom na njega se otvara i zatvara sadržaj aktualnosti.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.


Tagovi (teme)

Sveukupno aktualnosti u bazi: 44

29.05.2017

Ipos knjigovodstdvo, Cloud, VPN i dr.

Kratki osvrt na mogućnosti rada programa Ipos knjigovodstvo sa udaljenih lokacija koje su izvan lokalne mreže, iz drugih gradova i sl.

  sistem, cloud, vpn id:0044

Cloud zapravo nije "cloud" nego računalo kao i svako drugo, ili jedno od virtualnih računala na jednom fizičkom računalu, kojem se pristupa preko interneta. Inače cloud rješenja mogu biti "in the House" privatna ili preko drugih davaoca servisa (Microsoft, Amazon i dr.).

VPN (virtual private network) je slično rješenje gdje se udaljeno koriste računalni resursi nekog računala koje je spojeno na javnu ili privatnu internet vezu.

SaaS, PaaS, IaaS su tri osnovne varijacije na temu cloud-a.

SaaS koristimo svi manje više (gmail, dropbox, office365 itd.), ali samo kao kranji korisnici tih aplikacija.
PaaS je pojednostavljeno rečeno korištenje npr. operativnog sustava Windows na nekom virtualnom računalu negdje na internetu.
IaaS je kompletno virtualno računalo negdje na internetu gdje je moguće odrediti kompletnu fizičku konfiguraciju tog računala, ali smo sami odgovorni za administraciju svega.

Da bi neka aplikacija nativno radila kao cloud rješenje ona mora biti napisana kao cloud aplikacija i koristi se kao tip SaaS. Ipos knjigovodstvo nije cloud/VPN aplikacija niti je web aplikacija, to je klasična client/server aplikacija tj. desktop aplikacija.

Jedan primjer kako neki veći korisnici koriste Ipos knjigovodstvo preko interneta je RDS (remote desktop server) gdje na centralnoj lokaciji imaju server tj. RDS server i na njemu instaliran program u mrežnoj verziji. Tom programu pristupaju sve radne stanice u lokalnoj mreži, ali i svi ostali korisnici iz drugih gradova koji se preko RDS-a spajaju na taj server zato što preko RDS-a zapravo rade kao i da su u lokalnoj mreži.

Brzina rada preko RDS-a je relativno normalna jer se ne prenose podaci baze programa nego samo kodovi tastature i slike osvježavanja ekrana i ono što je važno svi podaci i program se nalaze samo na jednom računalu koje je onda lako sigurnosno kontrolirati i arhivirati. Administrator RDS servera može korisnicima ograničiti rad samo u određenom programu npr. Ipos knjigovodstvo.

I naravno, RDS server može biti u cloudu tj. tamo negdje u oblaku, a korisnici programu mogu pristupati od bilo kuda sa bilo kojeg računala.

Najjednostavnija i najjeftinija varijanta kod malih firmi koje nemaju mogućunosti za RDS server ili im ta opcija povremeno treba je rad preko TeamViewer-a i sl. programa gdje vanjski korisnik može preuzeti nadzor nad nekim računalom u lokalnoj mreži.

Ipos knjigovodstvo se može instalirati na bilo koje računalo sa operativnim sistemom Windows pa i na ono u cloudu, ali rad u programu se ne može ostvarivati u internet mreži gdje bi radne stanice/korisnici bili spojeni na NexusDB server kao u lokalnoj mreži samo preko interneta ili preko VPN-a, glavni razlog su puno manje brzine na internetu za razliku od lokalne mreže.

U cloud rješenju je potrebno imati instaliran RDS server kako bi se omogućilo korisnicima da se spajaju na taj server i na njemu rade sa udaljenih stanica preko interneta.

Niže su linkovi na neka rješenja:

1. Run Desktop applications in the Cloud using Azure Remote Apps
Ovo je donedavno bilo Microsoftovo rješenje za Azure cloud, ali je microsoft ušao u suradnju sa Citrix-om i nudi novi produkt, točka 2.

2. XenApp & XenDesktop
Citrix provides a complete virtual app and desktop solution to meet all your needs from a single, easy-to-deploy platform. Give employees the freedom to work from anywhere while cutting IT costs. Deliver Windows, Linux, web, and SaaS applications or full virtual desktops to workers on any device, anywhere.

Off line Izdvojene lokacije u Iposu

Inače u Ipos knjigovodstvu postoji i off line rješenje za rad sa udaljenih lokacija koje se zove Rad s izdvojenim lokacijama, osnovni smisao je da lokacije nisu stalno povezane nego rade neovisno svaka za sebe i povremeno (po potrebi) se između njih razmjenjuju podaci preko rutina za import/eksport podataka mailom ili bilo kojim drugim digitalnim kanalima.

Firma ima poslovanje preko računala koja su fizički udaljena tako da nisu u stalnoj vezi.

Postoji
 1. centar
 2. prodajne lokacije i eventualno
 3. knjigovodstvo

Ako se u centru nalazi i knjigovodstvena služba tada se tu rade sva knjiženja, ako ne tada se u centru rade poslovi veleprodaje i maloprodaje,a u lokaciji knjigovodstva se rade klasična knjiženja.

U prodajnim lokacijama se radi veleprodaja i/ili maloprodaja.

Periodično se iz centra u prodajne lokacije automatikom unose podaci koje inače određuje centar (artikli, cjenici i sl.), a iz prodajnih lokacija se u centar automatikom prenose svi podaci koje je prodajna lokacija napravila (računi, skladišta ...). Podaci se mogu miješati jer se u svakoj lokaciji uključuje raspon brojeva koji se unose npr. lokacija 3 od 3 miliona na dalje, lokacija 5 od 5 miliona na dalje, lokacija 0 od 1 do 999 9999.

Periodično se iz centra svi ti podaci automatikom prenose u lokaciju knjigovodstva, a iz lokacije knjigovodstva se u centar prenose knjigovodstveni podaci. Dakle u određenom trenutku je situacija u centralnoj lokaciji kao da su svi podaci (i iz lokacija i iz knjigovodstva) uneseni na jednom mjestu.

Detaljnije u helpu na linku Upute za rad sa izdvojenim lokacijama

08.05.2017

Objašnjenja oko obavijesti PU o greškama fiskalizacije

Porezna uprava obavještava korisnike fiskalizacjie o eventualnim nepravilnostima koje uoče kod dobivenih fiskaliziranih računa, pročitajte zašto se one događaju i kako ih možete izbjeći.

  fiskalizacija id:0043

U tekućim aktualnostima možete pronaći popis svih grešaka (aktualnost 32) koje se javljaju kod obrade fiskaliziranih računa u PU. Ovdje ćemo pojasniti grešku V102.

Šifra greške: V102
Poruka greške: 'Datum i vrijeme izdavanja' računa je za više od 78 sati manje od 'Datum i vrijeme obrade'.
Opis greške: "Račun nije dostavljen u sustav fiskalizacije u roku od 78 sati od trenutka izdavanja računa."

Program Ipos knjigovodstvo u PU šalje XML datoteku računa koja između ostalog sadrži i podatak "RacunZahtjev>DatVrijeme" tj. podatak o datumu i vremenu izdavanja računa.
Datum i vrijeme izdavanja računa program inicijalno uzima iz samih windowsa, a datum i vrijeme obrade je kada je račun zaprimljen u PU.

Postoji nekoliko mjesta/razloga gdje može nastati greška:

1. Razlog

Može vam biti neispravan datum i/ili vrijeme u vašem računalu, a koji program inicijalno uzima kod ulaska u program.

2. Razlog

U gornjem lijevom kutu je datum koji program uzima kao relevantan za upis na račun, a koji se inicijalno uzima iz windowsa. Korisnik taj datum može i promjeniti za razne potrebe, ako ste tu mijenjali datum tada je je to razlog greške.

Ovo je manje vjerojatno ako se greška opetovano ponavlja to znači da biste morali stalno mijenjati taj datum da bi se greška događala.

3. Razlog

Ako preko noći niste izašli iz programa ili čak više dana niste izašli iz programa, tada je datum u gornjem lijevom kutu ostao onaj isti koji je program uzeo iz windowsa kada ste ušli u program.

Ovo kod nekih korisnika može biti vrlo vjerojatan razlog neispravnog datuma. Na kraju svakog dana zatvorite/ugasite program, ili to možete napraviti i sljedeći dan.

4. Razlog

U postavkama grupa PC Blagajna postoji postavka Način odabira datuma kod unosa novog računa, a moguće opcije su tekući datum i datum zadnjeg računa.

Ako je odabrana postavka "tekući datum" tada program uzima datum u gornjem lijevom kutu programa i onda greška može biti kao pod 1., 2. ili 3.

Ako je odabrana postavka "datum zadnjeg računa" tada ovo može biti razlog greške jer će program kod unosa novog računa uzeti datum sa zadnjeg računa koji ste kreirali, a ako je to bilo prije nekoliko dana (npr. od vikenda) tada će vam taj novi račun u ponedjeljak imati datum od petka i nastavit ćete sa istim datumom.

5. Razlog

Ako ste npr. 28.2.2017. kreirali račun 6/PJ1/63, ali ga niste ispisali/fiskalizirali. U međuvremenu je prošlo cca tjedan dana i netko je recimo 8.3.2017. ispisao račun, ako je u tom trenutku bila uključena i opcija FIS za fiskalizaciju tada je račun istodobno sa ispisom bio i fiskaliziran.

Zašto taj račun nije fiskaliziran odmah 28.2.2017.?, možda je iznos bio nula tj. bez stavaka, možda ga je netko zabunom kreirao i tako ostavio, možda ga je netko i ispisao, ali je prije toga isključio opciju FIS, idr. U svakom slučaju kada je račun došao u PU pisalo je da je datum kreiranja računa 28.2.2017., a datum zaprimanja/obrade je bio 8.3.2017. i tu se u PU javlja greška razlike datuma.

Ako ste zabunom kreirali neki račun, a još ga uvijek niste ispisali/fiskalizirali tada ga obrišite ILI kreirajte dodatni račun kao storno i fiskalizirajte oba računa.

U vezi ove greške u verziji 14.1 su kod fiskalizacije računa u veleprodaji i maloprodaji dodane dvije kontrole na greške iz PU:
"Greška v104: Datum i vrijeme izdavanja računa je veće od Datum i vrijeme slanja"
"Greška v102: Datum i vrijeme izdavanja računa je za više od 78 sati manje od datuma i vremena slanja računa"

Ako račun ne zadovolji kontrole neće se fiskalizirati.


Inače, u popisu računa (veleprodaja ili maloprodaja) u tragač računa možete upisati JIR koji su vam poslali iz PU i pronaći točan račun koji je sporan. U samom računu zatim možete pročitati IDP tj. ID poruke koja je poslana u PU, samu XML poruku/datoteku onda možete pronaći na disku u direktoriju ".../ Ipos knjigovodstvo / FiskalneDatoteke / PartnerX / Godina2017" koja u svom nazivu sadrži ID poruke i u njoj su zapisani svi podaci.

Datoteke koje su poslane u PU su naziva RacunZahtjev_idp.xml, a odgovori iz PU su RacunOdgovor_idp.xml. U datoteci RacunOdgovor možete pročitati "Datum i vrijeme obrade" PU.

Također u programu Ipos knjgovodstvo u samom prozoru računa imate treći tab "Fiskalizacija HR" u kojem možete unutar programa preko tipke "Učitaj XML datoteke" učitati XML datoteke RacunZahtjev i RacunOdgovor.

Ovo je izvadak iz datoteke RacunZahtjev podatak "DatumVrijeme>08.03.2017" pokazuje kada je račun poslan u PU, a podatak "DatVrijeme>27.02.2017" pokazuje kada je račun kreiran u programu Ipos knjigovodstvo.

RacunZahtjev Id="signXmlId"
Zaglavlje
IdPoruke a37646fe-2e56-4f88-9722-fe9fdaee222a
DatumVrijeme 08.03.2017T11:08:00
Zaglavlje
Racun
Oib 88708501458
USustPdv true
DatVrijeme 27.02.2017T13:56:33
OznSlijed N
BrRac
BrOznRac 63
OznPosPr PJ1
OznNapUr 6
BrRac
IznosUkupno 0.00
NacinPlac G
OibOper 31566382035
ZastKod 0ce9452e642bbfeac1eb603f5a43009b
NakDost false
Racun

Dodatno možete i u "Sistem > Nadzornik > Dnevnik aktivnosti korisnika u programu" provjeriti kada je račun kreiran (i od strane kojeg korisnika), a kada je ispisan tj. istodobno i fiskaliziran.

Dakle, provjerite moguće razloge zbog kojih može doći do ove greške, u datotekama RacunZahtjev i RacunOdgovor možete točno vidjeti što je otišlo u PU (sa kojim datumom računa) i što je povratno dobiveno od PU (sa kojim datumom) te detektirati u čemu je problem.

24.04.2017

Program knjigovodstvo.exe i antivirusni programi

U zadnje vrijeme je određeni broj korisnika prijavljivao problem da im antivirusni program (AVG, AVAST) blokira pokretanje programa knjigovodstvo.exe zbog upozorenja da program sadrži virus.

  virusi, AVG i AVAST antivirus id:0042

Antivirusni programi kao što su AVG, AVAST i sl. znaju ponekad upozoravati na stvari koje djeluju kao virus, a ne kao stvarni poznati virus, takva vrsta heurističkih upozorenja može biti lažno pozitivna.

AVG AntiVirus je program koji koristi Heuristics i druge neprecizne algoritme kako bi utvrdio koji programi su zlonamjerni.

Antivirusni programeri upotrebljavaju strategiju Enumerating Badness za prepoznavanje zlonamjernog softvera u svijetu i to je pogrešan pristup problemu otkrivanja zlonamjernog softvera jer vrlo često daje lažno pozitivne rezultate.

Naravno da nitko ne može biti ravnodušan kada mu antivirusni program, kojeg koristi i vjeruje mu godinama, prijavljuje virus u programu. Korisnik u svakom antivirusnom programu može isključiti (exclude) skeniranje određene datoteke-programa, ili cijelog direktorija, ali što ako je možda datoteka stvarno zaražena virusom jer svi smo konstantno spojeni na internet sa kojeg vrebaju svakakve opasnosti.

Isto tako ako ste za datoteku knjigovodstvo.exe podverzije 14.0.8 antivirusnom programu naložili da je ispravna i da je više ne provjerava, kada skinete novu podverziju 14.0.9 to je potpuno nova datoteka, iako se isto zove knjigovodstvo.exe, i u tom slučaju bi je antivirusni program opet mogao prijavljivati kao zaraženu virusom.

Savjet je zatražiti dodatno mišljenje o navodno zaraženoj datoteci, ili još bolje zatražiti 50 drugih nezavisnih mišljenja.

Kako? Idite na web stranicu https://www.virustotal.com, tamo možete besplatno upload-ati spornu datoteku knjigovodstvo.exe i analizirat će je oko 50 različitih antivirusnih programa.


Ako većina njih smatra da je u pitanju virus, tada je AVG ispravno detektirao. Ali, ako samo nekoliko antivirusnih programa smatra da se radi o virusu, a ostali da nema virusa, onda je vjerojatnije i da je AVG lažno pozitivno detektirao da se radi o virusu.

Ovdje dajemo prikaz rezultata online skeniranja "navodno" od strane AVG-a zaražene datoteke knjigovodstvo.exe gdje se vidi da od 60 različitih renomiranih antivirusnih programa samo 2 daju pozitivan rezultat, vjerojatnije je da je datoteka ispravna


https://www.virustotal.com


Još jedna online antivirusna web stranica koja koristi više antivirusnih alata

https://virusscan.jotti.org

02.04.2017

Obračun drugog dohotka - Autorski honorari

Slikovne upute korak po korak kako obračunati Drugi dohodak - Autorski honorar na konkretnom primjeru.

  plaće, drugi dohodak, autorski honorar id:0041
Sadržaj je u obliku PDF dokumenta i možete ga pogledati klikom na link Autorski honorar.pdf

02.04.2017

Obračun drugog dohotka - Ugovori o djelu

Slikovne upute korak po korak kako obračunati Drugi dohodak - Ugovor o djelu na konkretnom primjeru.

  plaće, drugi dohodak, ugovor o djelu id:0040
Sadržaj je u obliku PDF dokumenta i možete ga pogledati klikom na link Ugovor o djelu.pdf

22.02.2017

Uputa za prijavu problema i način ostvarivanja podrške

Uputa kako prijaviti problem u programu djelatnicima Iposa, na koji način možete ostvariti podršku, koja podrška se naplaćuje, kako ostvariti besplatnu podršku ...

  prijava problema, podrška id:0039

Uputa za prijavu


Molimo vas ...

Svoje pitanje-problem uvijek šaljite mailom.

Uvijek u potpisu maila navedite naziv firme koja je registrirani korisnik programa, ako imate više instalacija onda i šifru i naziv instalacije, kako bismo vas lakše pronašli u bazi 1500+ korisnika.

Navedite koju verziju programa imate instaliranu X.Y.Z
Prije prijave problema uvijek provjerite da li za svoju verziju X.Y.z imate zadnju podverziju (x.y.Z) programa (x.y je broj verzije, a z je broj podverzije). Link na Pregled svih verzija

Ne šaljite pitanja u kojima samo pitate “zašto”, ili konstatirate “ovo ne radi”.
Na tako postavljena pitanja nije moguće dati odgovor i samo ćete dobiti mail sa zahtjevom za dodatnim pojašnjenjem.
Umjesto toga navedite što ste točno napravili i što želite napraviti da bismo vam što prije i preciznije mogli dati odgovor.
Vizualno opišite što se događa u programu. Uvijek imajte na umu da mi ne znamo što ste prije radili i da ne vidimo ono što vi vidite na ekranu.

Ako želite postaviti tehničko pitanje u vezi nekog dijela programa obavezno navedite putanju u meniu do prozora o kojem govorite i naziv polja na koje se odnosi pitanje. Primjer pitanja:
Meni Fakturiranje>Fakturiranje u veleprodaji>Predračuni, otvori se tab Pojedinačni prikaz, Glava predračuna čemu služi polje Model plaćanja.

U tragaču menia (Ctrl+Q) možete pretraživati bilo koju stavku menia u cijelom programu i onda tu putanju preko tipke kopirati u Clipboard i paste u mail.

Kod objašnjavanja nekog dijela programa gdje ima više podataka uvijek se pokušajte ograničiti na jedan podatak npr. jedan račun i na njemu objasnite logiku pitanja.

Ako se radi o obračunu plaće uzmite primjer “jednog” radnika i exportirajte njegov platni listić u PDF format i pošaljite ga mailom uz dodatni komentar što na listiću nije u redu i kako bi trebalo biti, na platnom listiću uključite prikaz šifre vrste rada.

Navedite točno sve poruke iz programa koje imaju veze sa greškom koju prijavljujete.

Poruku koja se pojavljuje u prozorčiću možete jednostavno kopirati u clipboard (međuspremnik) klikom na tipku niže desno od teksta poruke.

Ako se greška može svaki puta izazvati, navedite skrećeni primjer gdje i koje podatke da unesemo u program kod nas da bismo dobili istu grešku koju i vi imate.

Način ostvarivanja podrške registriranih korisnika

1. Paušalno održavanje

Paušalno održavanje uključuje sve nadogradnje u razdoblju održavanja i neograničenu podršku korisnicima mailom i udaljenom intervencijom.

2. Pretplate na nadogradnje

Pretplate na nadogradnje uključuju samo nove verzije programa u razdoblju održavanja, dakle NE uključuju besplatnu podršku korisnicima kao što je slučaj sa Paušalnim održavanjem.

3. Plaćene intervencije

Podrška korisnicima koji nemaju "Paušalno održavanje" (nadogradnje + podrška) se naplaćuje prema cjeniku intervencija objavljenom na webu, uz napomenu da se naplaćuje utrošeno vrijeme na intervenciju, a ne rezultat intervencije. Cjenik intervencija na linku Cjenik intervencija

4. Besplatna baza znanja

Svi korisnici se mogu služiti besplatnom bazom znanja koja uključuje:
 1. Novosti u vezi programa na linku Novosti
 2. Pregled svih promjena na linku Promjene
 3. Tekuće aktualnosti u vezi programa na linku Aktualnosti
 4. Baza pitanja i odgovora na linku Pitanja i odgovori
 5. Rješavanje tehničkih problema na linku Tehnička rješenja
 6. Pisane upute u programu ili na na linku Pisane upute
Ako nemate Paušalno održavanje i niste pronašli rješenje za vaš problem u besplatnoj bazi znanja možete zatražiti intervenciju.
Za podršku udaljenim pristupom na vaše računalo potrebno je prvo dogovoriti termin sa djelatnicima Iposa.

21.02.2017

Automatska promjena kontnog plana

Normalno je da tokom godina dolazi do dopuna kontnog plana i manjih izmjena, međutim kada se radi o velikim i temeljnim promjenama u kontnom planu koji je temelj svih knjiženja tada treba posegnuti za dodatnim alatima da bi se to provelo nakon što se program koristi više godina.

  kontni plan id:0038

Kontni plan je u programu Ipos knjigovodstvo na nivou programa (nivo N1) što znači da je zajednički za sve matične firme za koje vodite knjige i za sve poslovne godine u njima.

Zahtjev za promjenom kontnog plana možemo podijeliti u dva pristupa:

 1. Zahtijeva se promjena kontnog plana u tekućoj i svim povijesnim poslovnim godinama (i firmama)
 2. Zahtijeva se promjena kontnog plana samo u tekućoj poslovnoj godini (u svim firmama), ali da u povijesnim poslovnim godinama ostane stari nepromijenjeni kontni plan.

Promjena u svim godinama

Za prvi zahtjev u programu Ipos knjigovodstvo postoji alat kojim se to može napraviti, radi se o automatskoj zamjeni kontnog plana u svim dokumentima, svih firmi i svim poslovnim godinama u programu. Potrebno je slijediti određenu proceduru, a osnova je da se odrede parovi konta za zamjenu tj. koji stari konto se mijenja sa kojim novim kontom.

Rezultat takve procedure će biti da će u u svim knjiženjima biti samo novi kontni plan. U svrhu arhive uvijek možemo imati (ReadOnly) kopiju stare instalacije sa starim kontnim planom i starim kontima u knjiženjima.

Za detaljnu uputu otvorite u sadržaju helpa/uputa Glavna knjiga > Zamjena postojećih konta novima i provjera upisanih konta, link na web upute: https://www.ipos.hr/upute

Promjena samo u tekućoj godini

Drugi zahtjev da se kontni plan promjeni samo u tekućoj godini, a da u povijesnim godinama ostane stari je moguće samo djelomično ispuniti, osim toga takvo što bi automatski značilo da više ne možemo raditi izvještaje i grafikone koji uključuju više poslovnih godina.

Ono što se može napraviti je da se napravi kopija instalacije tj. direktorija Ipos knjigovodstvo (ReadOnly) za pristup povijesnim podacima poslovnih godina.

Na originalnoj instalaciji napravimo promjene u kontnom planu za tekuću godinu, a stare poslovne godine obrišemo. Alternativa je da u originalnoj instalaciji ne brišemo stare poslovne godine nego da provedemo proceduru iz točke 1. tj. da promjenimo konta u svim poslovnim godinama, a da stare poslovne godine sa starim kontnim planom zadržimo samo u kopiji instalacije za pregledavanje.

Koju god proceduru napravili bitno je da se prije bilo kakvih promjena napravi arhiva tj. kopija direktorija Ipos knjigovodstvo gdje se nalaze svi podaci!

16.02.2017(zadnja promjena 16.02.2017)

Automatska promjena poreza u maloprodaji

Kada dođe do promjene stope poreza za određene artikle za tu promjenu radimo Zapisnik o promjeni cijena jer je u zalihi artikala u maloprodaji uključen i pdv.

  porezi, maloprodaja id:0037
p>Najprije napravite kopiju direktorija Ipos knjigovodstvo i zatim slijedite proceduru

Automatska promjena poreza

U slučaju kada se dogodi da moramo mijenjati stopu poreza većoj količini artikala u tu svrhu se možemo poslužiti automatskom rutinom.

 • evidentirajte u "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Tarifne skupine poreza na promet" novu tarifnu skupinu ako ne postoji
 • evidentirajte u "Maloprodaja > Šifrarnici > Artikli i usluge" novu stopu tj. tarifu pdv-a za artikle
 • u meniu Maloprodaja>Skladišni dokumenti>Skladišne primke unesite novu skladišnu primku kroz tipku Unos
 • dobavljača postavljamo vlastitu matičnu firmu, spremamo glavu i prelazimo na stavke
 • program nas automatski stavlja u mod za unos nove stavke i tu odabiremo tipku odustani da se vratimo u mod za pregled stavaka
 • zatim odabiremo tipku Auto porez i potvrđujemo akciju: program nas pita da li želimo Automatski upis stavaka za artikle kojima se tarifa ili stopa poreza na stanju razlikuju prema šifrrniku artikala, odaberemo Auto upis
 • dodatno pitanje da li će promjenom poreza biti promjenjena Prodajna cijena sa pdvom, a marža ostati ista ILI će biti promjenjena marža, a prodajna cijena sa pdvom ostati ista
 • program na kraju javlja koliko je stavaka upisao što vidimo i po rednom broju stavke
 • nakon izlaska iz dijela sa stavkama (tipka Izlaz) program radi automatski zapisnik o promjeni cijena
U ovoj automatskoj rutini program će:
 • za tekuće skladište otvoriti automatsku evidenciju zaliha i vrtiti sve artikle koji su tamo navedeni
 • prvo provjerava da li artikl postoji u šifrarniku artikala, ako ne preskače artikl
 • da li tarifna skupina poreza navedena u šifrarniku artiklala postoji i šifrarniku tarifnih skupina, ako ne preskače artikl
 • da li je šifra tarife u šifrarniku artikala ista kao u automatskoj evidenciji zaliha, ako je dalje provjerava da li je stopa poreza ista kao u šifrarniku tarifnih skupina, ako JE preskače artikl, ako ne artikl ide u obradu
 • nakon toga taj artikl se upisuje u primku sa količinom nula, postojećim elementima cijene i upisuje se novi podatak o porezu tj. tarifa i/ili stopa

07.01.2017(zadnja promjena 16.01.2017)

Fiskalizacija novi protokoli u produkcijskom okruženju od 9.1.2017

Citat vijesti sa stranica Porezne uprave od 5.1.2017. "U svrhu održavanja potrebne razine informacijske sigurnosti najavljujemo obveznicima fiskalizacije ukidanje podrške za SSL v3 i TLS v1.0 enkripcijski protokol na CIS-u Porezne uprave. Od dana 09. siječnja 2017.g. na strani CIS-a će biti podržani samo protokoli TLS v1.1 i TLS v1.2."

  fiskalizacija id:0035

Što je potrebno imati za ispravan rad fiskalizacije od 9.1.2017.?

 1. Windows 7 ili noviji (Win 8, 8.1, 10) obzirom da novi protokoli nisu podržani u Windows XP OS-u
 2. Verziju 14.0 programa Ipos knjigovodstvo.
 3. Registriranu komponentu FiskalizacijaDEV.COM ver 3.1 u windowsima
 4. Vezu na internet
 5. Instalirane Fina root certifikate
  • Fina Root CA (FinaRootCA.cer)
  • Fina RDC 2015 (FinaRDCCA2015.cer)
 6. Instaliran Fina Aplikativni fiskalni certifikat obveznika fiskalizacije
 7. Ispravnu verziju Microsoft .NET Frameworka

Generalna provjera da li fiskalizacija radi uvijek se može napraviti u prozoru Postavki grupa Fiskalizacija, potrebno je odabrati tipku Provjeri SVE nakon čega bi svih pet kontrola trebale vratiti ispravan odgovor.

 • Raverus komponenta
 • veza na internet
 • status rada Centralnog informacijskog sustava porezne uprave CIS-a
 • potpisivanje sa aplikativnim certifikatom
 • ispravna verzija .NET Frameworka

Ispravan Windows operativni sistem

Kako zahtievane sigurnosne protokole TLS 1.1 i TLS 1.2 od strane Porezne uprave nije moguće osigurati na Windows XP operativnom sistemu to automatski znači da se na Win XP-u neće moći provoditi fiskalizacija.

Postoje na tržištu neka rješenja koja nekim dodatnim trikovima i mogu to omogućiti na XP-u, ali taj OS ionako više nije podržan od strane Microsofta što se tiče novih sigurnosnih dodataka i sl. pa savjetujemo da zaobiđete ta rješenja i prijeđete na noviji OS tj. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ili najbolje na Windows 10.

Verzija 14.0 programa Ipos knjigovodstvo

Verzija je dostupna od 21.11.2016.

Link na detaljnu uputu u vezi fiskalizacije

Registracija FiskalizacijaDEV.COM 3.1

Kod registracije/deregistracije progam će prvo pokušati obrisati stare datoteke (od podverzije 14.0.8), ako ne uspije tada će vam program javiti da sami ručno obrišite datoteke FiskalizacijeDEV.COM, točnije cijeli direktorij c:\FiskalizacijaDEV i tek onda ćete moći napraviti registraciju novih komponenti.

Potrebno je u programu Ipos knjigovodstvo u prozoru Tipka Postavke > Fiskalizacija postavke  preko tipke Registriraj registrirati novu verzju 3.1

Registraciju COM komponente morate izvršiti za svako računalo na kojem se pokreće program, dakle na svakoj stanici. Da bi se mogla izvršiti registracija potrebno je da se na to računalo logirate sa Administratorskim ovlastima jer se kod COM registracije mijenjaju podaci u Registriu računala.

Kao rezervnu varijantu možete mišem odabrati tipku Registriraj držeći na tastaturi tipku CTRL, tada će se otvoriti Windows Explorer u direktoriju c:\FiskalizacijaDEV u kojem možete ručno pokrenuti register.bat datoteku, ali to napravite tako da kliknete desnim klikom miša na nju i u opcijama menia odaberite "Run as Administrator".

Sadržaj datoteke register.bat treba biti:

c:
cd \Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319
regasm c:\FiskalizacijaDEV\raverus.fiskalizacijaDev.Com.dll /codebase
pause

Nakon odabira tipke Registriraj ili Deregistriraj prije provjere stanja registracije je potrebno izaći iz programa i ponovo ući.

Ako nakon provjere dobivate sljedeću poruku: Stanje CIS servisa se ne može provjeriti ! The underlying connection was closed: Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel, i nije prošla 3. provjera Provjeri CIS tada vjerojatno na konkretnom račununalu gdje ne radi fiskalizacija nemate ispravno instaliranu FiskalizacijaDEV.COM Raverus komponentu.

Ako vam i dalje ne prolazi Provjera CIS-a sa porukom: Stanje CIS servisa se ne može provjeriti ! Sistemska poruka (Tfm0000601Postavke:The requested security protocol is not supported) instalirajte na računalu Microsoft .NET Framework 4.6.2 to će riješiti problem. Možete ga skinuti sa linka <

Dodatno provjerite u Internet Exploreru da li su uključeni TLS 1.1 i TLS 1.2 protokoli.

Novi Fina Root certifikati

Ako vam se javlja sljedeća greška The underlying connection was closed: Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel npr. kada u postavkama radite provjeru rada CIS-a, a zbog nedostatka root certifikata na tom računalu nije moguće uspostaviti komunikaciju sa APIS-it.

Vjerojatno vam nedostaje Fina Root certifikat na računalu, uz naravno vaš Aplikativni certifikat.

Drugi razlog greške može biti ako je postavka "Određivanje režima rada fiskalizacije (Testni/Produkcijski)" postavljena na Testni režim rada. Ako ste upotrijebili produkcijski Finin certifikat, kao što jeste, onda za njega morate postaviti i Produkcijski režim rada, vrijedi i obratno.

Novi Fina Root Produkcijski Certifikati

 • Fina Root CA (FinaRootCA.cer)
 • Fina RDC 2015 (FinaRDCCA2015.cer)

Novi Fina Root Demo Certifikati

 • Fina Demo Root CA (demo2014_root_ca.cer)
 • Fina Demo CA 2014 (demo2014_sub_ca.cer)
Instalacija root certifikata Fine

Ovaj certifikat je obavezan na svakom računalu radi uspostavljanja sigurnosne komunikacije sa Poreznom upravom. Nakon što ste dobili certifikat u datoteka.cert osim procedure za instalaciju koju ste dobili od Fine možete u slučaju potrebe probati i sljedeću:

 • u Start meniu odaberite Run opciju i kao naziv programa upišite MMC
 • u novootvorenom prozoru kliknite u meniu File>Add/Remove Snap in ...
 • u dijelu Available snap-ins odaberite Cefiticates pa tipku Add
 • odaberite Computer account
 • local computer pa Finish
 • ok
 • ispod Cefiticates (Local Computer) preko trokutića otvorite dodatne opcije i odaberite desnim klikom miša Trusted Root Certification Authorities>All tasks>Import
 • Next
 • preko tipke Browse pronađite vašu datoteku *.cert od fine, Next
 • označite Place all certifcates in the following store, Next
 • Finish, zatvorite sve

Ispravna verzija Microsoft .NET Frameworka

Određene verzije .NET Frameworka dolaze sa pojedinom verzijom Windowsa, za ispravan rad komponente FiskalizaicjaDEV.COM je potrebno minimalno verzija 4.5 .NET Frameworka, ali je kod nekih korisnika primjećeno da je fiskalizacija proradila tek kod dodatne instalacije novije verzije .NET Frameworka pa preporučamo da instalirate što je moguće noviju verziju. Isto tako nije moguće sve verzije .NET Frameworka instalirati na sve verzije Windowsa pa za vašu verziju Windowsa možete pogledati koja je moguća najviša verzija.

 • .NET Framework 4.5 dolazi sa Win 8, a može se instalirati na Win 7 i Vista
 • .NET Framework 4.5.1 dolazi sa Win 8.1, a može se instalirati na Win 8, 7 i Vista
 • .NET Framework 4.5.2 može se instalirati na Win 8.1, 8, 7 i Vista
 • .NET Framework 4.6 dolazi sa Win 10, a može se instalirati na Win 8.1, 8, 7 i Vista
 • .NET Framework 4.6.1 dolazi sa Win 10 November Update, a može se instalirati na Win 10, 8.1, 8, 7
 • .NET Framework 4.6.2 dolazi sa Win 10 Anniversary Update, a može se instalirati na Win 8.1 i 7
U programu Ipos knjigovodstvo u Postavkama grupa fiskalizacija postoji kontrola koja može provjeriti koju točno verziju imate na tom računalu od ver 4.5 do 4.6.2.

Microsoft .NET Framework možete skinuti sa linka MS .NET Framework

28.12.2016(zadnja promjena 02.04.2017)

Plaće, doprinosi, drugi dohodak od 1.1.2017. prema promjenama nove porezne reforme

Opis promjena od 1.1.2017. vezano za nove stope Poreza na dohodak, novi način obračuna mjesečnog osobnog odbitka, novi doprinosi kod drugog dohotka i dr.

  plaće, drugi dohodak id:0034
Novi obračun plaća je dostupan u podverziji 14.0.6 !

Nova minimalna plaća

Od 1. siječnja 2017. stupaju na snagu promjene donesene u okviru porezne reforme.

Zakon o Porezu na dohodak se primjenjuje odmah neposredno na isplatu plaće ili drugog dohotka bez obzira na koje se razdoblje isplata odnosi dok plaćanje doprinosa na plaću ovisi o mjesecu ZA koji se isplata odnosi.

To znači da će se plaća npr. za prosinac 2016. u siječnju isplaćivati prema novim poreznim stopama i starim doprinosima.

Prema Uredbi o visini minimalne plaće (Nar. nov., br. 115/16.) minimalna brutto plaća za 2017. godinu iznosi 3.276,00 kn (dosadašnja je bila 3.120,00 kn), to je najniža svota plaće koja se može ugovoriti za puno radno vrijeme.

Miminalnom plaćom se smatra brutto plaća za mjesec dana rada (uključuje doprinose za MIO, porez na dohodak i prirez i neto plaću).

Nove osnovice za plaćanje doprinosa iz i na plaću u 2017. godini

Prosječno ostvarena plaća u pravnih osoba u RH u razdoblju siječanj – kolovoz u 2016. (Upisuje se u šifrarniku Obračunskih razdoblja) 7.739,00
Najniža mjesečna osnovica (7.739,00 x 0,38) 2.940,82
Najviša mjesečna osnovica za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje za  I. i II. stup (7.739,00 x 6) 46.434,00
Najviša godišnja osnovica za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje samo za  I. stup (7.739 ,00 x 6 x 12) 557.208,00

Stope doprinosa iz plaće i na plaću nisu promjenjene tj. u 2017. ostaju iste kao i do sada.

Obratite pažnju na promjenu koeficijenta za utvrđivanje minimalne osnovice doprinosa sa 0,35 na 0,38. To je potrebno promjeniti u ObrDohotka > Šifrarnici > Vrste primitaka (dohodaka)

Obračun poreza iz plaća prema novim propisima

Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se od porezne osnovice koju čini svota svih primitaka od nesamostalnog rada ostvarenih tijekom jednog mjeseca, smanjena za izdatke (doprinosi iz plaće MIO I i II stup, iznos mjesečnog osobnog odbitka).

Prema novim propisima promjenjen je način obračuna mjesečnog osobnog odbitka. Osnovni osobni odbitak umjesto dosadašnjih 2.600 kn iznosi 3.800,00 kn, ali se faktori uvećanja osobnog odbitka više ne primjenjuju na osnovni osobni odbitak nego je uvedena nova kategorija, Osnovica osobnog odbitka i na nju se primjenju faktori uvećanja, ona trenutno iznosi 2.500,00 kn.

Osnovica osobnog odbitka se unosi u Obračunskim razdobljima ispod Osnovnog osobnog odbitka

Iznosi koje je potrebno upisati u obračunsko razdoblje

Prosječna brutto plaća 7.739,00
Miminalna brutto plaća 3.276,00
Osnovni osobni odbitak 3.800,00
Osnovica osobnog odbitka 2.500,00
# Osnova za utvrđivanje osnovnog osobnog odbitka Koeficijent Mjesečni iznos
1 Uzdržavani članovi uže obitelji 0,7 1.750,00
2 Prvo uzdržavano dijete 0,7 1.750,00
3 Drugo uzdržavano dijete 1,0 2.500,00
4
Treće uzdržavano dijete 1,4 3.500,00
5 Četvrto uzdržavano dijete 1,9 4.750,00
6 Peto uzdržavano dijete 2,5 6.250,00
7 Šesto uzdržavano dijete 3,2 8.000,00
8 Sedmo uzdržavano dijete 4,0 10.000,00
9 Osmo uzdržavano dijete 4,9 12.250,00
10 Deveto uzdržavano dijete 5,9 14.750,00
11 Za svako daljnje uzdržavano dijete koeficijent osnovnoga osobnog odbitka progresivno se uvećava za 1,1 (1,1.....) više u odnosu prema koeficijentu za prethodno dijete
12 Invalidnost poreznog obveznika, svakoga uzdržavanog člana uže obitelji i svakoga uzdržavanog djeteta 0,4 1.000,00
13 Invalidnost na temelju posebnih propisa 1,5 3.750,00

Primjer
Osnovni osobni odbitak = 3.800 kn
Uzdržavani član 0,7 x 2500 = 1750 kn
Prvo dijete 0,7 x 2500 = 1750 kn
Drugo dijete 1 x 2500 = 2500 kn
Dakle ukupni Osobni odbitak je 3.800 + 1.750 + 1.750 + 2.500 = 9.800 kn

Potrebno je u kadrovskoj evidenciji promjeniti faktore za osobni odbitak, svi koji su imali faktor 1 sada trebaju imati faktor 0, ostali prema gornjoj tabeli.

Porezne stope i porezni razredi

Nakon smanjenja plaće za doprinose iz plaće i osobni odbitak obračunava se porez, tabelu poreza na dohodak treba ispuniti na sljedeći način

# Iznos > Iznos <= Stopa poreza Stopa na ukupni iznos
1 0,00 17.500,00 24% DA
2 17.500,00 10.000.000,00 36% NE

Porez na dohodak utvrđuje se na način da se Dohodak (bruto plaća - doprinosi iz MIO I i II) umanji za Osnovni osobni odbitak (3.800 kn) plus Osobni odbitak za uzdržavane članove i dr. (Osnovica osobnog odbitka 2.500 kn x zbrojeni koeficijenti).

Osnovni osobni odbitak i Osnovica osobnog odbitka se upisuju u šifrarniku Razdoblja, a faktor odbitaka kao i do sada u Kadrovskoj, ali prema novim koeficijentima.

Što se samog programa Ipos knjigovodstvo tiče potrebno je dakle promjeniti Stope poreza na dohodak, upisati ispravno nove podatke u sljedeće obračunsko razdoblje (osnovice doprinosa, minimalna plaća, osnovni osobni odbitak, osnovica osobnog odbitka i dr), u kadrovskoj je potrebno radnicima upisati nove faktore osobnog odbitka prema priloženoj tabeli.

Trenutno pravilnici u vezi navedenih promjena još nisu doneseni pa je pitanje kakvih će još iznenađenja biti.

Obzirom da se po novom sistemu Osnovni osobni odbitak uzima radniku bez obzira na koeficijent tj. koeficijent može biti i nula, ali to samo znači da radnik nema dodataka za uzdržavane članove i dr., postavlja se pitanje što u slučajevima kada radnik ne smije uopće imati osobni odbitak?

U takvim situacijama je potrebno takvom radniku isključiti obračun osobnog odbitka u obračunu na način da se u prozoru ObrDohotka > Šifrarnici > Vrste primitaka (dohodaka) otvor novi red (popuniti ostale podatke) i u njemu isključiti opciju Da li se primjenjuje osobni odbitak kod obračuna. Svim radnicima toga tipa treba u kadrovskoj evidenciji upisati šifru te vrste primitka u polje Vrste primitka (dohotka) koji će se koristiti kod ovog radnika, kombinacije doprinosa


U bazi Pitanja i odgovora grupa Obračun dohodaka se nalaze objašnjenja i mnogih drugih specifičnih situacija.

U vezi navedenih izmjena potrebno je obratiti pažnju na sljedeće
Izmjena svih kategorija u obračunskim razdobljima se odnosi samo na to obračunsko razdbolje, međutim izmjena stopa poreza na dohodak, doprinosa, faktora osobnog odbitka u kadrovskoj i dr. se odnosi na sva razdoblja. Zato je bitno završiti sve stare obračune i napraviti sve ispise izvještaja, najbolje u PDF tako da se mogu dodatno printati po potrebi.

Ako trebate raditi neke izmjene ili nove obračune i sl. nakon ovih izmjena, tada je potrebno privremeno upisati stare podatke poreza na dohoak i dr.

Primjer obračuna plaće

Podaci za obračun su uzeti iz RRIF-a Siječanj 2017. str. 20, u primjeru smo uzeli dva radnika sa brutto plaćom 8.000,00 i 30.000 kn kako bismo vidjeli novi sistem obračuna poreza na dohodak, rezultati obračuna na platnim listićima su identični rezultatima obračuna iz RRIF-a

Platni listić1

Platni listić1a

Platni listić2

Drugi dohodak

Kod obračuna drugih dohodaka (članovi predstavničkih tijela, skupština, trgovački putnici, agenti, akviziteri, sportski suci, tumači, prevoditelji, nezaposleni sezonski radnici, umirovljenici, primici u naravi i dr.), zatim autorskih i umjetničkih naknada (umjetnički i kulturni radnici, novinari, sportaši, književne i likovne djelatnosti, tisak, televizija i dr.) za razliku od klasičnog obračuna plaća potrebno je samo dodatno korigirati doprinose iz i na dohodak, porez na dohodak i paušalne izdatke.

Kako u praksi ima puno različitih situacija i kombinacija svaki korisnik programa Ipos knjigovodstvo može za svoje potrebe prilagoditi program pojedinoj vrsti obračuna (excel za knjigovodstvo)

Razlika dohotka prema Ugovoru o djelu naspram Autorskih naknada je što naknade dodatno imaju i paušalni izdatak 30%, a umjetničke još i dodatnih 25%

Mjesta koja su bitna za određivanje parametara obračuna su:

 • Vrste primitaka
 • Popis doprinosa
 • Kombinacije pridruženih doprinosa vrstama rada
 • Kadrovska evidencija
 • Obračunska razdoblja

Ključno mjesto gdje se određuju sve vrste primitaka u modul Obračun dohodaka i drugih dohodaka je u šifrarniku ObrDohotka > Šifrarnici > Vrste primitaka (dohodaka)

Kod drugog dohotka je bitno odrediti Stopu poreza na dohodak 24% i dodatno kod autorskih honorara upisati Stopu priznatog izdatka za umanjenje osnovice doprinosa i poreza 30% tj. 55% kod nekih umjetičkih honorara. Analogno je i za sve ostale specifične situacije.

Od 1. siječnja 2017. promjenjene su stope doprinosa koji se obračunavaju iz i na plaću (istodobno su ti doprinosi uvedeni na neke dohotke gdje se do sada nisu obračunavali) kao i stopa poreza na dohodak.

U ObrDohotka > Šifrarnici > Doprinosi je potrebno dodati nove redove sa istim nazivima doprinosa, ali sa smanjenim stopama npr. za MIO I stup koji ima stopu 15% nova stopa je 7,5% i to unosimo kao novi red.
Program ne dozvoljava unos istih naziva pa novim redovima dodajte oznaku npr. drugi dohodak i sl.

Naziv doprinosa Stopa Tip doprinosa Veze doprinosa za JOPPD
Doprinos za MIO I stup (drugi dohodak) 7,5% Doprinosi iz plaće 1
Doprinos za MIO II stup (drugi dohodak) 2,5% Doprinosi iz plaće 2
Dopr. za osnov. zdravst. osig. (drugi dohodak) 7,5% Doprinosi na plaću 3

Doprinose je potrebno kao i do sada povezati sa vrstom primitaka i vrstama rada, detaljnije o tome u Pisanim uputama, u sadržaju otvorite Obračun plaća > Kombinacije doprinosa, pojašnjenje veza radnici, doprinosi, vrste rada

U gornjem prozoru su zajedno u podprozorima prikazani šifrarnici: vrste primitaka, radnici, vrste rada, doprinosi. Osim postojećih vrsta primitaka korisnik može otvoriti dodatne vrste primitaka

Kod drugog dohotka se u pravilu koristi fiksna stopa poreza na dohodak koja je do sada bila 25%, sada je ona smanjena na 24% ove vrijednosti se mijenjaju u prozoru ObrDohotka > Šifrarnici > Vrste primitaka (dohodaka)

U Kadrovskoj evidenciji je potrebno svakom primatelju dohotka pridružiti ispravne šifre za JOPPD obrazac i šifru Vrste primitka

I na kraju obratite pažnju u ObrDohotka > Obračun plaća > Obračunska razdoblja, kod drugih dohodaka minimalna osnovica za obračun doprinosa nije ista kao i kod obračuna plaća.

Sve isplate drugog dohotka ostvarene tijekom 2017. neće se pri isplati smatrati konačno oporezivim nego za će neke Porezna uprava obaviti godišnji obračun poreza na dohodak u posebnom postupku

Primjeri obračuna drugog dohotka

Podaci za obračun su uzeti iz RRIF-a Siječanj 2017. u primjeru smo uzeli dva primatelja drugog dohotka Ugovor o djelu str 31. i Autorski honorar str 44., rezultati obračuna na platnim listićima su identični rezultatima obračuna iz RRIF-a

Primjer: Ugovor o djelu.pdf

Primjer: Autorski honorar.pdf