Tekuće aktualnosti

Info

Stranica na kojoj su objavljene tekuće aktualnosti, zatim hitne upute širem krugu korisnika i sl.

Naslov aktualnosti je link, klikom na njega se otvara i zatvara sadržaj aktualnosti.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.06.12.2016(zadnja promjena 30.12.2018)

Osvrt na novi izgled programa Ipos knjigovodstvo u ver 14.0

U tekstu možete pročitati malo detaljnije o tome kako korisnici mogu prilagoditi izgled programa npr. preko Stilova da izgleda potpuno drugačiji ili da je sličan starom izgledu, kako podesiti izbornike da budu pregledniji.
I nešto sasvim novo, puna sloboda otvaranja svih prozora bilo gdje na bilo kojem monitoru sa SDI prozorima.

  verzija 14.0, free, stilovi, izbornici, mdi, sdi id:0033

Primjena Stilova u programu

Stilovi mogu totalno promjeniti izgled samog programa od boje, prikaza kontrola, fontova, 2D, 3D ili flat izgleda i sl. Izgled novog stila programa je vidljiv odmah na početku kod prozora za identifikaciju korisnika.

U programu se stilovi određuju u prozoru "Sistem > Nadzornik > Postavke programa", grupa Sistem, podnaslov Sistem, postavka "Odabir tekućeg stila izgleda programa.

U ver 14.0 postoje sljedeći stilovi, a svaki je po nečemu poseban:

 1. Windows (regularan windows stil)
 2. Ipos Red (inicijalno postavljen)
 3. Ipos Green
 4. Ipos Blue
 5. Windows10
 6. Amethyst Kamri
 7. Cyan Dusk
 8. Diamond
 9. Sky
 10. Slate Classico

Ako se želi privremeno postaviti neki stil programa, ili ako u mrežnom radu neki korisnik želi u programu imati svoj stil drugačiji od drugih korisnika tada to može odrediti i preko parametra u shortcut-u programa npr. /stl:diamond.

Kada je u programu u postavkama postavljen Stil (tema) Windows tada je izgled programa (prozori, fontovi, poruke i sl.) prilagođen odabranoj temi u Widnowsima tj.izgled programa će biti kao u prethodnoj verziji.

Stilovi Ipos Red, Green i Blue su posebno ručno napravljeni stilovi od strane Ipos-a, a međusobno se razlikuju po osnovnoj boji crvena, zelena i plava. U ovim stilovima kontrole imaju "flat" ravan prikaz.

Korisnici koji su navikli na stari izgled programa sa naglašenim 3D kontrolama mogu postaviti stil Windows i dodatno mijenjati izgled programa ili mogu odabrati neki stil koji ima 3D naglašeniji izgled kontrola npr. Diamond.

Ipos Red IposRed

Diamond IposRed

Sky IposRed

Novi izgledi izbornika

Do ver 14.0 izgled izbornika (menia) u programu je bio takav da je glavni izbornik bio vertikalan sa lijeve strane u glavnom prozoru, a svaka stavka je predstavljala jedan modul programa, odabirom nekog modula mijenjao se padajući (roletni) meni pri vrhu prozora koji je prikazivao opcije samo za taj modul.

Od ver 14.0 uz postojeći sistem uvedene su dodatne mogućnosti da se sve opcije menia svih modula mogu prebaciti u jedan padajući (roletni) meni pri vrhu glavnog prozora. Razlozi za to su sljedeći:

 1. Da se sve opcije menia prirodno nalaze na jednom mjestu, u jednom meniu. Primjećeno je i da novi korisnici nisu odmah shvaćali da prvo moraju kliknuti na lijevi stupac glavnog izbornika pa tek onda na opcije padajućeg izbornika.
 2. Kada je bilo potrebno birati opcije iz različitih modula moralo se prvo inicijalizirati željeni meni modula pa onda birati opcije u padajućem meniu, sada je uz uključen "prikaz svih opcija u jednom panelu" svaka opcija u bilo kojem meniu dostupna na dva klika mišem i može se vrlo lako pronaći neka opcija kada ih je više.
 3. Opcije svih modula u jednom meniu su omogućile izbor da li su opcije određenog modula u nivoima izbornika ili su sve u jednom panelu
 4. Sve opcije u jednom meniu pri vrhu glavnog prozora su bile neophodne da bi se implementirala mogućnost rada sa SDI samostalnim prozorima izvan glavnog prozora programa jer u SDI prikazu je glavni prozor programa prikazan samo kao traka pri vrhu ekrana sa meniem i dva reda ikona, sav ostali prostor ispod je slobodan i prikazuje desktop windowsa, u takvom načinu rada nema vertikalnih fiksnih izbornika.

Novi način prikaza izbornika korisnici mogu dodatno prilagoditi preko opcija u prozoru Postavki, grupa Sistem, a dodane su i nove mogućnosti za pokretanje prozora:

 • Tip prikaza modula u glavnom izborniku
  1. prikaz menia svih modula horizontalno u redu
  2. Svi moduli horizontalno
  3. prikaz menia svih modula vertikalno u stupcu
  4. Svi moduli vertikalno
  5. prikaz menia samo tekuće označenog modula
  6. Samo tekući modul

  Za izgled izbornika kao u prethodnoj verziji potrebno je odabrati 3. opciju u kojoj će se u jednom trenutku prikazivati meni samo tekuće označenog modula u glavnom izborniku sa lijeve strane.

 • Module koji nisu registrirani u programu na prikazuj u glavnom izborniku
  Uključivanjem ove opcije ćete smanjiti broj prikazanih modula u meniu tj. ostat će samo moduli koje imate registrirane.
 • Module koji su zabranjeni pojedinim korisnicima ne prikazuj u glavnom izborniku
  Uključivanjem ove opcije ćete smanjiti broj prikazanih modula u meniu tj. ostat će samo moduli za koje su pojedini korisnici ovlašteni za rad, ostali moduli im se neće prikazivati u meniu.
 • Prikaz ikona modula u izborniku Opcija se odnosi samo kod prikaza svih modula u meniu
  Ova opcija će nekome povećati preglednost menia, a nekome neće, dojam je da je ikone u horizontalnom meniu bolje isključiti, a uključiti kada je glavni izbornik vertikalan.
 • Tip prikaza stavaka podmenia ispod modula u glavnom izborniku Opcija se odnosi samo kod prikaza svih modula u meniu
  Možete postaviti na klasičan izgled tj. "klasičan meni sa roletnim podmeniima" ili " prikaz većine stavaka modula u jednom panelu" u kojem se vide sve opcije menia za određeni modul pa je vrlo pregledan, a broj klikanja do određene opcije je smanjen.

  Svi moduli horizontalno

 • U "Sistem > Automatski prozori > Određivanje prozora za automatsko pozivanje
  možete odrediti 20 grupa prozora, svaka za neku svrhu, koje sve možete otvoriti klikom na jednu opciji ili Shortcutom Ctrl+0 ... Ctrl+9, Ctrl+A ... Ctrl+K. To je praktično kao da kreirate vlastiti meni za rad. Preko Pretraživača menia Ctrl+Q, možete pronaći bilo koju opciju u programu iz bilo kojeg menia upisivanjem ključne riječi ili koda konkretne opcije i klikom na opciju otvoriti taj prozor.
 • Shortcut (brza tipka) Alt+slovo
  Kada imate u horizontalnom meniu popis svih modula pri vrhu glavnog prozora, odaberite lijevu tipku Alt na tastaturi, aktivirat će se glavni izbornik i vidjet ćete za svaki modul koje slovo poziva određeni meni, npr. Alt+F Financijsko, Alt+K Kupci, Alt+D Dobavljači, it. dakle odabirom Alt+D automatski će se otvoriti meni modula Dobavljači i ako je prikaz svih opcija u panelu trebate samo odabrati mišem željenu opciju.

Nove mogućnosti rada sa prozorima (MDI, SDI)

U osnovnoj verziji program radi u tzv. MDI modu prikaza, od verzije 14.0 uvedena je nova rutina sa mogućnostima rada u tzv. SDI prozorima.

Multiple Document Interface (MDI) je grafički korisnički prikaz u kojem se više prozora (child windows) otvara unutar jednog glavnog prozora (parent window, prozor aplikacije). Single Document Interfaces (SDI) je prikaz u kojem su svi prozori pojedinačni kao zasebne aplikacije u windowsima dakle i glavni i pomoćni prozori.

Mnogi korisnici će se lakše orijentirati u radu MDI aplikacije gdje se svi dokument-prozori nalaze unutar glavnog prozora jer im je to vizualno jednostavnije, rad sa SDI prikazom je malo kompliciraniji jer se dokumenti-prozori, kao i glavni prozor aplikacije, mogu nalaziti bilo gdje na deskotpu, ali što je još važnije na bilo kojem monitoru kada radimo na više prozora.

IposRed

Sada dolazimo do glavne prednosti SDI prikaza, a to je rad na više monitora, u MDI prikazu to je teško izvedivo jer bi morali glavni prozor rastegnuti preko više prozora. SDI prozori se mogu pozicionirati na bilo kojem monitoru kao zasebne aplikacije.

To npr. znači da na prvom monitoru možemo imati otvoren prozor sa ponudama i računima, na drugom monitoru može biti prozor poslovnih partnera i šifrarnik artikala, dalje je tu prozor izvještaja itd., svaki od tih dokumenata je jedan prozor aplikacija.

U postavkama grupa Sistem je moguće odrediti 4 različita moda rada vezano za SDI, MDI prikaz

MDI Svi prozori unutar glavne forme
MDI-SDI Kombinacija unutar i izvan glavne forme
SDI-MDI Kombinacija izvan i unutar glavne forme
SDI Svi prozori izvan glavne forme

MDI

Ovo je standardni način prikaza prozora kakav je bio do sada u kojem se unutar glavnog prozora aplikacije otvaraju svi ostali prozori-dokumenti. Kada je odabrana ova postavka u glavnom prozoru pri vrhu ekrana biti će oznaka MDI koja se neće moći promjeniti što znači da je jedino moguće otvarati prozore unutar glavnog prozora.

MDI-SDI

U ovoj opciji je moguća kombinacija prozora unutar i izvan glavne forme. Kod aktivirane ove opcije kod ulaska u program pri vrhu glavnog prozora će biti oznaka IN-MDI (prekidač će biti isključen), svi prozori koje otvaramo će biti unutar glavnog prozora. Klikom na oznaku IN-MDI ona će se pretvoriti u OUT-SDI što znači da će svi prozori koje otvaramo biti izvan glavnog prozora programa i možemo ih slobodno razmještati po svim monitorima.

SDI-MDI

Ova opcija je kao i MDI-SDI samo što je kod ulaska u program inicijalno postavljeno OUT-SDI tj. prozori koje pozivamo će se otvarati izvan glavne forme tj. ako opciju isključimo-postavimo na IN-MDI sljedeći prozori će se otvarati unutar glavne forme.

SDI

Ova opcija znači da će se svi prozori otvarati izvan glavne forme i to se ne može promjeniti bez ponovne promjene postavke i ulaska u program. Ovo je specijalni mod u kojem će se glavni prozor aplikacije inicijalno prikazati smanjen pri vrhu ekrana jer nema potrebe da bude veći obzirom da se u njemu neće otvarati nikakvi prozori tj. svi će biti zasebni izvan njega.

SAVJET: Dok smo u modovima sa kombinacijom IN-MDI ili OUT-SDI odabirom tipke za prebacivanje možemo tekući prozor prebacivati unutar i izvan glavnog prozora tj. ako je prozor vani možemo ga prebaciti unutra i obratno, isto možemo postići i sa tipkom F8 na tipkovnici.

Prozori koji se nalaze unutar glavne forme imat će standardan naslov prozora npr. "Poslovni partneri - poduzeća" dok prozori koji se nalaze izvan glavne forme će imati dodatak naslovu npr. "Poslovni partneri - poduzeća [Ipos knjigovodstvo]", po tome možemo prepoznati vanjske i unutarnje prozore, ali je to bitno i zato da se u windowsima vidi kojem programu pripada taj prozor.

Moguće kombinacije prikaza statusa otvaranja prozora u glavnoj formi

Svi prozori unutar glavne forme, nepromjenjiv prikaz
Svi prozori unutar glavne forme, moguće je promjeniti status i isto tako prebacivati već otvorene prozore unutra/van
Svi prozori izvan glavne forme, moguće je promjeniti status i isto tako prebacivati već otvorene prozore unutra/van
Svi prozori izvan glavne forme, nepromjenjiv prikaz

Dodatni meni koji pozivamo klikom na trokutić sa desne strane klizača, meni je dostupan samo u statusu IN-MDI i OUT-SDI

Svi prozori unutar glavne forme (IN-MDI) Svi prozori koji se nalaze izvan glavne forme će biti prebačeni unutar glavne forme
Svi prozori pojedinačno izvan glavne forme (OUT-SDI) Svi prozori koji se nalaze unutar glavne forme će biti prebačeni izvan glavne forme
Zatvori sve IN-MDI prozore Zatvaranje svih prozora koji se nalaze unutar glavne forme
Zatvori sve OUT-SDI prozore Zatvaranje svih prozora koji se nalaze izvan glavne forme

Kako kombinirati različite načine prikaza između korisnika

Postavka statusa SDI-MDI se određuje na nivou programa što znači da je za sve korisnike isti način prikaza, ako ipak želimo da pojedini korisnici imaju drugačiji način prikaza onda ćemo generalno za sve odrediti jedan način prikaza-rada npr. MDI, a svi ostali koji žele neki drugi način mogu to postići preko parametra programa koji se upisuje u shortcut za pokretanje programa. Parametar se upisuje kao jedna od 4 moguće vrijednosti, što je analogija gore navedenim postavkama: /SDI:MDI /SDI:MDI_SDI /SDI:SDI_MDI /SDI:SDI