Informacije

Link Opis

Osnovne informacije

Pregled novosti

Novosti su vezane izdavanje nove verzije/podverzije ili uz neku važnu obavijest.

Na samoj naslovnici weba se uvijek nalazi zadnjih 15 novosti, a na novom linku se nalazi arhiva svih novosti od 1998. godine.

Kod većine korisnika se te novosti automatski prikazuju u samom progamu Ipos knjigovodstvo, ako to kod vas nije slučaj pratite redovno novosti na ovom linku.

Pregled promjena programa Detaljni pregled promjena u programu od 1997. godine. Trenutno oko 2000 promjena u 278 izdanih verzija. Promjene se mogu filtrirati da se prikazuju samo za određene module, a možete i odabrati da se prikazuju promjene samo od određene verzije.
Tekuće aktualnosti U tekućim aktualnostima se nalaze dodatne trenutno aktualne informacije ili dodatna pojašnjenja često postavljenih pitanja korisnika. (npr. Uputa kako napraviti PDV-K obrazac za 2013. godinu, Uputa u vezi JOPPD obrasca od 1.1.2014., Fiskalizacija u Hrvatskoj upute i način rada i sl.)
Pitanja i odgovori Baza od trenutno preko 1000 raznih pitanja i odgovora korisnika grupiranih po modulima. Moguće ih je filtrirati na način da se prikazuju pitanja/odgovori samo za određene module, a dodatno možemo filtrirati samo ona pitanja/odgovore koji sadrže neku riječ ili frazu.
Rijetko ćete se naći u situaciji da ovdje nećete naći odgovor na vaše pitanje.
Pisane upute Detaljne pisane upute na preko 1000 stranica. Dostupne unutar programa preko tipke F1 ili na webu. Sadržaj je razrađen po modulima i područjima, sadrže i Indeks ključnih riječi te mogućnost pretraživanja riječi i fraza.
Video upute Sadrže preko 10 sati video materijala grupiranih po modulima programa. Svaki video u prosjeku traje 3 do 10 minuta, a moguće ga je pauzirati, vratiti, ponovo pokrenuti.
Za gledanje videa ne morate ništa instalirati na računalo, gleda se u web browseru.
Ako želite na najbrži način vidjeti kako se rade neke stvari u programu ovo je pravo mjesto.

Upute za prijavu problema

Uputa za općenitu prijavu Općenite upute kako prijaviti pitanje-problem IPOS-u. Na koji način formulirati pitanje i što je sve potrebno navesti kako bi vaše pitanje bilo što točnije i brže obrađeno.
Uputa za prijavu u vezi JOPPD obrasca

Uputa kako prijaviti problem u vezi JOPPD obrasca u obračunu plaća. Što je sve potrebno priložiti prijavi problema i kako formulirati pitanje-problem.

Razne upute

Detaljne upute u vezi Fiskalizacije HR i podešavanje programa

Popis postupaka za rad sa fiskalizacijom, FINA digitalni certifikati, podešavanje programa, prijave poslovnih prostora, fiskalizacija računa, općeniti savjeti, poruke grešaka kod rada sa fiskalizacijom i r.

Podešavanje prvog broja fiskalnog računa Situacija u kojoj iz nekog razloga morate unutar godine ponovo početi sa rednim brojem jedan fiskalnog računa.
Postupak kod uvođenja programa u rad Osnovni postupci koje je potrebno provesti kada prvi puta radite sa programom kao što su otvaranje matične firme, namještanje postavki za rad, organizacijske jedinice, kontni plan, poslovni partneri, tarife poreza, šifrarnik artikala, početna stanja ....
Uputa za Konverziju KN u EUR za ulazak u Euro zonu Informacije o predstojećim radnjama vezano za uvođenje EUR-a kao službene valute u Republici Hrvatskoj, terminski planovi u programu Ipos knjigovodstvo i ostale specifičnosti

Tehničke upute

Instalacija programa Detaljna uputa za instalaciju jednokorisničke i mrežne verzije programa.
Doregistracija programa Postupak kada već posjedujete program i dokupili se dodatne mogućnosti (module, mrežne licence, dodatne firme, instalacije ....)
Otključavanje programa Uputa za otključavanje registrirane verzije programa tj. za korisnike koji su kupili i registrirali program.
Instalacija nadogradnje Uputa za instalaciju nadogradnje kada već posjedujete program u nekoj verziji, a kupili ste nadogradnju na zadnju verziju programa. Uz pisane upute sadrži i video uputu za nadogradnju.
Postupak reinstalacije Postupak kada ste promjenili računalo, disk, reinstalirali windowse i sl. i želite program ponovo instalirati sa zadržavanjem svih do sada upisanih podataka.
Rješavanje tehničkih problema Razne tehničke upute ako imate problema sa mrežnih radom bilo kod prve instalacije ili kasnije kao što su poruke "Ne može se pronaći ili konektirati na nxServer, Neuspjela prijava na mrežu, Broj licenci za mrežni rad je prekoračen" i sl.

Cjenici

Cjenik programa Cjenik pojedinih modula, mrežnih licenci, dodatnih firmi sa primjerima izračuna. Opis gdje se nalaze ograničenja unosa kod A cjenika. Cjenik u EUR sa BiH.
Kalkulator-narudžba Kalkulator u kojem možete označiti željene module, firme, mrežu itd. i odmah vidjeti iznos koštanja programa. Ako ispunite polja sa svojim podacima i kliknete na Pošalji narudžbu dobit ćete službenu ponudu na svoj mail.
Cjenik i uvjeti održavanja Opis uvjeta i cijena za Pretplate na nadogradnje, Paušalno održavanje programa, Održavanje po intervenciji, Cjenik nadogradnje. Uglavno sve što se tiče cijena programa.