Novosti u programu Ipos knjigovodstvo

Sveukupno novosti u bazi: 690

01.01.2022

Nova (poslovna) godina 2022.

  aktualnosti, free
Svim korisnicima sretna Nova!
Na kraju stare ili na početku nove poslovne godine potrebno je u programu Ipos knjigovodstvo otvoriti novu poslovnu godinu, prebaciti početna stanja skladišta maloprodaje i veleprodaje, aktivnih predračuna, kupaca, dobavljača, dugotrajne imovine i kasnije financijsko početno stanje. Ovdje možete pročitati kratak podsjetnik o tome, kao i razne savjete i trikove kako to međurazdoblje prebacivanja između stare i nove poslovne godine učiniti jednostavnijim.

Podsjetnik korisnicima link na aktualnost:
Podsjetnik na radnje kod otvaranje nove poslovne godineID:693

01.01.2022

Izdana je 1. predverzija 18.0.991 na ver 18.0

  predverzija
Ovo je neslužbena pred-verzija i nije namijenjena za stvarni rad nego za isprobavanje mogućnosti nove verzije.
Može se preuzeti u meniu: "Korisnici > Preuzimanje datoteka - registrirani korisnici", na dnu stranice datoteka "Ipos_knjigovodstvo_18.0.991.zip".

Verzija 18.0 napravljena je sa Delphi 11 Alexandria sa podrškom za Windows 11.
Novi stil izgleda programa Windows11 Modern Light.

Miminalna verzija Windowsa koja je podržana u programu je ver NT 6.1, a što predstavlja personal verziju Windows 7 i server verziju Windows Server 2008 R2.

U cca 1000 formi-prozora u programu je promjenjen dosadašnji font Arial 8 pt u Segoe UI 9 pt.
Fontovi su različiti pa je u mnogim prozorima bilo potrebno dodatno mijenjati razmake između pojedinih polja za unos i opisa.
Pregled promjena programaID:692

09.12.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.1.7 na ver 17.1

  podverzija
Korekcija ispisa platnog listića vezano uz konačni obračun poreza
Pregled promjena programaID:691

25.11.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.1.6 na ver 17.1

  podverzija
HZMO Rekapitulacija podataka za postupak kontrole tablice 01/11 i 02/11
Pregled promjena programaID:690

29.09.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.1.5 na ver 17.1

  podverzija
Automatsko slanje platnog listića djelatniku e-Mailom, brisanje svih označenih HUB-ova i dr.
Pregled promjena programaID:689

13.09.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.1.4 na ver 17.1

  podverzija
Promjene u korisničkim izvještajima, unaprijeđeno pretraživanje filtera partnera i artikala, automatska provjera stanja izvoda, dodatno brisanje stavaka knjiženja.
Pregled promjena programaID:688

01.09.2021

Podsjetnik za rješenje problema kod pokretanja update.exe i/ili programa knjigovodstvo.exe

  tehnički problemi
Podsjetnik korisnicima gdje mogu pronaći rješenje ako imaju problema sa pokretanjem programa za nadogradnju update.exe i/lili knjigovodstvo.exe na nekim verzijama Windows Servera.

Vrlo česti uzrok je Data Excecution Prevention (DEP) u Windowsima, obično se manifetira na način da se pokrene program Ipos dalje se ništa ne događa.
Detaljnu uputu kako riješiti problem pogledajte na nižem linku, kad se otvori web stranica u popisu Tagova (tema) odaberite "DEP".
Rješevanje tehničkih problemaID:687

01.09.2021

Novi video - korisnički izvještaji

  upute, video upute
Napravljen je novi video za korisničke izvještaje u Glavnoj knjizi.
Video upute - korisnički izvještajiID:686

30.08.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.1.3 na ver 17.1

  podverzija
Moćan alat za krerianje korisničkih izvještaja dobio je dodatnu mogućnost pojednostavljenog i bržeg upisa popisa konta i pozicija.

Radi se o "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Kreiranje korisničkih izvještaja-obrazaca", "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Kreiranje korisničkih izvještaja fakturiranja u VP i MP", "PC blagajna > Šifrarnici > Kreiranje korisničkih izvještaja fakturiranja u VP i MP", detaljnije u pregledu promjena programa.
Pregled promjena programaID:685

23.08.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.1.2 na ver 17.1

  podverzija
Razni dodaci plaće, fakturiranje, kadrovska.
Pregled promjena programaID:684

15.08.2021

IZDANA JE VERZIJA PROGRAMA 17.1

  nova verzija
Nove verzije razvojenih alata
Automatsko označavanje neaktivnih artikala
Brzi kalkulator
Značajno ubrzanje slanja eRačuna, eTerećenja, eOdobrenja, predračuna, ponuda
Provjera podataka o primateljima računa u sustavu eRačuna
Pregled promjena programaID:683

05.07.2021

Tekuće aktualnosti: Povezivanje Iposa i Web shopa

  aktualnosti, free
Maloprodaja preko web shopa se može tretirati kao trenutak izdavanja računa, može uključivati skladišne zalihe, narudžbe, ponude, otpremnice itd.
Kada se radi o dva potpuno odvojena programa (dvije evidencije), kao što je online Web program i offline Knjigovodstvena aplikacija kod korisnika, tada je pitanje koji dio se radi u kojem programu.

Možemo reći da je dio prezentacije-ponude artikala korisnicima preko interneta dio koji se odnosi isključivo na web shop, tu u pravilu ulazi i dio narudžbi kupaca koji na webu odabiru što žele kupiti, a web aplikacija mora imati informaciju o stanju pojedinog artikla i cijeni. Detaljnije na linku:

Povezivanje Iposa i Web shopaID:682

27.06.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.20 na ver 17.0

  podverzija
Pojednostavljenje automatskog upisa računa iz modula Fakturiranje u veleprodaji u knjige IR-a kod računa koji imaju stavke sa miješanim stopama poreza, napravljena je automatska raspodjela poreza u knjigu IR-a prema stopi poreza stavaka računa.
Pregled promjena programaID:681

18.06.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.19 na ver 17.0

  podverzija
Prozor "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Računi / Predračuni" i tipke "Export" u PDF gdje se PDF dokument automatski kreira za Dokumentaciju programa, a u ovom konkretnom slučaju je to u svrhu slanja dokumenta kao prilog vizualizacije računa.
Kod nekih dobavljača se fontovi kod prikaza PDF računa nisu prikazivali ispravno ako dobavljač te fontove nije imao instalirane na svom računalu.

Sada se i kod automatskog PDF exporta primjenjuje postavka "Program > Kod exporta izvještaja u PDF da li su uključeni TTF fontovi (nivo korisnika)" koja ima opcije: nisu, djelomično, kompletno.

Preporuča se da ta opcija bude barem na "djelomično".
Pregled promjena programaID:680

09.06.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.18 na ver 17.0

  podverzija
Optimizacija/ubrzanje brzine ispisa izjveštaja "Kupci > Izvještaji > Obrazac OPZ-STAT-1 (XML ePorezna)".
Pregled promjena programaID:679

22.04.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.17 na ver 17.0

  podverzija
Kod eRačuna razdvojeni podaci fiskalnog broja računa i internog broja računa.
Pregled promjena programaID:678

19.04.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.16 na ver 17.0

  podverzija
Optimizacija brzine ispisa izvještaja prometi i salda kartica kupaca i dobavljača.
Promjene PDV BiH.
Pregled promjena programaID:677

16.04.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.15 na ver 17.0

  podverzija
Optimizacija brzine ispisa izvještaja kartica kupaca i dobavljača.
Pregled promjena programaID:676

30.03.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.14 na ver 17.0

  podverzija
Kod arhiviranja odabir bilo koje lokacije podataka uključujući i UNC mrežni direktorij, dodatno pretraživanje prošle poslovne godine kod automatskog upisa izvoda, dodatne kontrole eRačuna kod slanja državi.
Pregled promjena programaID:675

12.03.2021

Fina Javni registar korisnika eRačuna

  eRačuni
Obavještavamo vas da je FINA promijenila link za Javni registar korisnika eRačuna putem kojeg vršite provjeru šifri za poslovne jedinice, tip subjekta i informacijskog posrednika.

Novi link na registar:
https://digitalneusluge.fina.hr/eRacunJT/ID:674

17.02.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.13 na ver 17.0

  podverzija
Razne promjene kod brzog izbornika artikala, izdvojene lokacije i dr.
Pregled promjena programaID:673

10.02.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.12 na ver 17.0

  podverzija
U pregledu promjena programa preko opcije "Prikaz po podverzijama" možete regulirati da li su a) Promjene vidljive samo po glavnoj verziji i modulima ili b) Promjene su vidljive po svakoj podverziji pa po modulima.
Pregled promjena programaID:672

03.02.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.10 na ver 17.0

  podverzija
Posebni tekstovi za otpremnice.
Pregled promjena programaID:671

25.01.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.9 na ver 17.0

  podverzija
Naručena roba u pregledu kartica, Eksport predračuna u XML datoteku
Pregled promjena programaID:670

20.01.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.8 na ver 17.0

  podverzija
Eksport računa u saldakonti kupaca, kalkulator izračuna dobiti, ispis slika artikala na ponudama/računima, specifični tekstovi na računima i predračunima.
Pregled promjena programaID:669

Napomena

Zbog jako malog broja korisnika DOS verzije programa promjene u DOS-u od 1992. do 1999. godine su maknute iz popisa promjena.

Automatsko primanje novosti


Tagovi (teme)