Novosti u programu Ipos knjigovodstvo

Sveukupno novosti u bazi: 679

05.07.2021

Tekuće aktualnosti: Povezivanje Iposa i Web shopa

  aktualnosti, free
Maloprodaja preko web shopa se može tretirati kao trenutak izdavanja računa, može uključivati skladišne zalihe, narudžbe, ponude, otpremnice itd.
Kada se radi o dva potpuno odvojena programa (dvije evidencije), kao što je online Web program i offline Knjigovodstvena aplikacija kod korisnika, tada je pitanje koji dio se radi u kojem programu.

Možemo reći da je dio prezentacije-ponude artikala korisnicima preko interneta dio koji se odnosi isključivo na web shop, tu u pravilu ulazi i dio narudžbi kupaca koji na webu odabiru što žele kupiti, a web aplikacija mora imati informaciju o stanju pojedinog artikla i cijeni. Detaljnije na linku:

Povezivanje Iposa i Web shopaID:682

27.06.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.20 na ver 17.0

  podverzija
Pojednostavljenje automatskog upisa računa iz modula Fakturiranje u veleprodaji u knjige IR-a kod računa koji imaju stavke sa miješanim stopama poreza, napravljena je automatska raspodjela poreza u knjigu IR-a prema stopi poreza stavaka računa.
Pregled promjena programaID:681

18.06.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.19 na ver 17.0

  podverzija
Prozor "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Računi / Predračuni" i tipke "Export" u PDF gdje se PDF dokument automatski kreira za Dokumentaciju programa, a u ovom konkretnom slučaju je to u svrhu slanja dokumenta kao prilog vizualizacije računa.
Kod nekih dobavljača se fontovi kod prikaza PDF računa nisu prikazivali ispravno ako dobavljač te fontove nije imao instalirane na svom računalu.

Sada se i kod automatskog PDF exporta primjenjuje postavka "Program > Kod exporta izvještaja u PDF da li su uključeni TTF fontovi (nivo korisnika)" koja ima opcije: nisu, djelomično, kompletno.

Preporuča se da ta opcija bude barem na "djelomično".
Pregled promjena programaID:680

09.06.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.18 na ver 17.0

  podverzija
Optimizacija/ubrzanje brzine ispisa izjveštaja "Kupci > Izvještaji > Obrazac OPZ-STAT-1 (XML ePorezna)".
Pregled promjena programaID:679

22.04.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.17 na ver 17.0

  podverzija
Kod eRačuna razdvojeni podaci fiskalnog broja računa i internog broja računa.
Pregled promjena programaID:678

19.04.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.16 na ver 17.0

  podverzija
Optimizacija brzine ispisa izvještaja prometi i salda kartica kupaca i dobavljača.
Promjene PDV BiH.
Pregled promjena programaID:677

16.04.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.15 na ver 17.0

  podverzija
Optimizacija brzine ispisa izvještaja kartica kupaca i dobavljača.
Pregled promjena programaID:676

30.03.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.14 na ver 17.0

  podverzija
Kod arhiviranja odabir bilo koje lokacije podataka uključujući i UNC mrežni direktorij, dodatno pretraživanje prošle poslovne godine kod automatskog upisa izvoda, dodatne kontrole eRačuna kod slanja državi.
Pregled promjena programaID:675

12.03.2021

Fina Javni registar korisnika eRačuna

  eRačuni
Obavještavamo vas da je FINA promijenila link za Javni registar korisnika eRačuna putem kojeg vršite provjeru šifri za poslovne jedinice, tip subjekta i informacijskog posrednika.

Novi link na registar:
https://digitalneusluge.fina.hr/eRacunJT/ID:674

17.02.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.13 na ver 17.0

  podverzija
Razne promjene kod brzog izbornika artikala, izdvojene lokacije i dr.
Pregled promjena programaID:673

10.02.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.12 na ver 17.0

  podverzija
U pregledu promjena programa preko opcije "Prikaz po podverzijama" možete regulirati da li su a) Promjene vidljive samo po glavnoj verziji i modulima ili b) Promjene su vidljive po svakoj podverziji pa po modulima.
Pregled promjena programaID:672

03.02.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.10 na ver 17.0

  podverzija
Posebni tekstovi za otpremnice.
Pregled promjena programaID:671

25.01.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.9 na ver 17.0

  podverzija
Naručena roba u pregledu kartica, Eksport predračuna u XML datoteku
Pregled promjena programaID:670

20.01.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.8 na ver 17.0

  podverzija
Eksport računa u saldakonti kupaca, kalkulator izračuna dobiti, ispis slika artikala na ponudama/računima, specifični tekstovi na računima i predračunima.
Pregled promjena programaID:669

08.01.2021

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.6 na ver 17.0

  podverzija
eRačuni, BiH promjene, rekapitulacija povratne ambalaže, kaskadni rabat
Pregled promjena programaID:668

01.01.2021

Nova (poslovna) godina 2021.

  aktualnosti, free
Svim korisnicima sretna Nova 2021. godina!

Na kraju stare ili na početku nove poslovne godine potrebno je u programu Ipos knjigovodstvo otvoriti novu poslovnu godinu, prebaciti početna stanja skladišta maloprodaje i veleprodaje, aktivnih predračuna, kupaca, dobavljača, dugotrajne imovine i kasnije financijsko početno stanje. Ovdje možete pročitati kratak podsjetnik o tome, kao i razne savjete i trikove kako to međurazdoblje prebacivanja između stare i nove poslovne godine učiniti jednostavnijim.

Podsjetnik korisnicima link na aktualnost:
Podsjetnik na radnje kod otvaranje nove poslovne godineID:667

23.12.2020

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.5 na ver 17.0

  podverzija
Dodatak u vezi eRačuna.
Pregled promjena programaID:666

12.12.2020

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.4 na ver 17.0

  podverzija
Razne izmjene.
Pregled promjena programaID:665

28.11.2020

Napomena u vezi nadogradnje 17.0 i reseta lozinki

  sistem, lozinke
Prije svake nadogradnje korisnici trebaju pročitati pregled promjena od njihove tekuće verzije do zadnje verzije na koju nadograđuju program.
Međutim pokazuje se da to mnogi ne naprave i onda gube vrijeme istražujući zašto nešto ne radi i sl.

Konkretno, u popisu promjena je navedeno da ova nadogradnja resetira lozinke svih korisnika za ulazak u program i postavlja ih na 1, nadzornik treba ponovo upisati lozinke svim korisnicima.
Pregled promjena programaID:664

24.11.2020

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.3 na ver 17.0

  podverzija
Razne dopune.
Pregled promjena programaID:663

14.11.2020

Izdan je dodatak-podverzija 17.0.2 na ver 17.0

  podverzija
Postavka za regulaciju veličine QR koda fiskalizacije na svim računima sa grafičkim ispisom, osim traka tekstualnog formata pc kase.
Pregled promjena programaID:662

12.11.2020

Naša slova na POS pisaču

  naša slova
Korisnici koji koriste u modulu Pc kasa POS pisač za ispis na traka formatu u TEXT ne grafičkom modu, a koji na ispisu nemaju naša slova trebali bi podesiti u samom pisaču kodnu stranu 1250, isto tako i u postavkama Pc kase, a sami windowsi i inače trebaju biti podešeni na Windows-1250 kodnu stranicu.
ID:661

11.11.2020

IZDANA JE VERZIJA PROGRAMA 17.0

  nova verzija
Delphi Sydney 10.4.
Nove verzije razvojnih alata - isključivo za Windows 10
Provjera fiskaliziranih računa preko QR koda
Prikaz programa na High-DPI monitorima
Import artikala i usluga, cjenika iz vanjske TXT datoteke
Elektronički računi - Europska norma EN16931-1 ISO/IEC 19845
Informacijski posrednik Pondi eRačuni
Pregled promjena programaID:660

08.10.2020

Izdana je peta predverzija 17.0.995

  QR kod
Dodatna opcija kod ispisa formata Traka 76 mm grafika.

Ako je u formatu Traka 76 mm grafika prikazan djelomičan ispis QR koda možete ga smanjiti promjenom postavke grupa Pc blalgajna, postavka na dnu "TEST ispisa QR koda fiskalizacije na pisač traka 76 mm grafika: Module", opcije izbora veličine su od 1 do 6.
Preuzimanje datoteka - beta/predverzijeID:659

14.09.2020

Ispis QR koda na fiskaliziranim računima traka format

  QR kod
Molimo korisnike koji imaju registriran modul PC kasa, a koji istodobno koriste POS pisač traka format da na svojem pisaču isprobaju ispis JEDNOG fiskaliziranog računa (koji ima upisan JIR i/ili ZKI) te da nam mailom pošalju sliku računa.

Molimo vas isto tako i sliku naljepnice pisača na kojoj su navedeni podaci o modelu (najčešće se nalazi ispod pisača).

Prilikom ispisa računa lokaciju postavite na pisač (ne ekran), na jedan od dva niže navedena formata papira u zavisnosti koji pisač koristite:
- Traka 76 mm širine
- Traka 76 mm grafika

Ako je u formatu Traka 76 mm grafika prikazan djelomičan ispis QR koda možete ga smanjiti promjenom postavke grupa Pc blalgajna, postavka na dnu "TEST ispisa QR koda fiskalizacije na pisač traka 76 mm grafika: Module", opcije izbora veličine su od 1 do 6.

Na tržištu ima puno različitih modela POS pisača i svrha ovog testa je da se prije regularne verzije provjeri ispravnost ispisa, ako ispis nije u redu da se pokuša prilagoditi pojedinim pisačima.

Napomena: ako je pisač tekstualni trebao bi imati u sebi podršku za QR kod, ali ako nije novijeg datuma onda vjerojatno nema tu podršku.

Ispis se može isprobati u predverziji 17.0.995 koja se može skinuti na nižem linku tj. na www.ipos.hr u meniu Korisnici > Preuzimanje datoteka - registrirani korisnici, na dnu stranice Beta verzije.

Preuzimanje datoteka - beta/predverzijeID:658

Napomena

Zbog jako malog broja korisnika DOS verzije programa promjene u DOS-u od 1992. do 1999. godine su maknute iz popisa promjena.

Automatsko primanje novosti


Tagovi (teme)