Promjene programa

Odabir verzija

Prikaži samo promjene nastale nakon označe verzije - datuma


Tip: Označite svoju tekuću verziju programa i dobit ćete popis novih promjena nastalih nakon vaše verzije

Odabir modula

Odaberite module za koje želite vidjeti promjene

    
Sveukupno promjena u bazi za označene module: 2306

podver 15.1.7 rel 11.01.2019 Razno(2)

Obračun dohodka

Dodaci kod obračuna plaća, JOPPD

Kod "ObrDohotka > Obračun plaća > Obrazac JOPPD (XML ePorezna)", tipka Provjeri JOPPD, proširene kontrole kod neoporezivog primitka B.15.1 do šifre 64.

NAPOMENA
Kod ovog dodatka osim kopiranja knjigovodstvo.exe potrebno je kopirati i sadržaj direktorija JoppdDatoteke u istoimeni direktorij "...Ipos knjigovodstvo\JoppdDatoteke".(04.01.2019)
Pomoćni programi

Dodatak kod eRačuna

U prozoru "Dobavljači > Dokumenti > Ulazni računi" dodatak kod tipke eRačuni kod importa podataka kod XML računa.
Omogućen unos i tzv. Fina računa koji imaju samo node Invoice, a ne cjelokupan UBL format XML računa, takvi xml računi nemaju u sebi sadržanu PDF verziju računa.(23.12.2018)

podver 15.1.6 rel 16.12.2018 Razno(4)

Sistem

U izborniku dodane putanje do svih dijelova programa na disku

Klikom na ikonu direktorija-foldera u glavnoj formi dobivamo izbornik sa putanjom do svih glavnih dijelova programa Ipos knjigovodstvo na disku:
- Putanje do direktorija sa podacima baze (osnovni, skupni, podaci partnera, skupni za partnera, tekuće godine, temp ...)
- Putanje do direktorija sa eksternim dokumentima (skupni, za partnera, za tekuću godinu)
- Putanje do direktorija sa fiskalnim datotekama (za partnera, za tekuću godinu)
- Putanje do direktorija sa UBL datotekama eRačuna (tekuća godina, primljene, poslane)
- Putanje do direktorija sa JOPPD eksportima (sve datoteke, za partnera)
- Putanje do direktorija sa SEPA datotekama (sve datoteke, za tekućeg partnera)

Putanje nisu fiksne nego se mijenjaju zavisno u kojoj smo matičnoj firmi i/ili poslovnoj godini, isto tako neke putanje se mogu određivati i u postavkam programa.

Isti direktoriji su dodani i u glavnom izborniku pod Alati.(09.12.2018)
PDV evidencije

Kontrola osnovice i poreza

U prozoru "PDV > PDV obrazac > PDV obrazac" je dodana tipka koja će izvršiti kontrolu matematičke ispravnosti osnovice i iznosa poreza u grupama II i III pdv obrasca i u poruci ispisati rezultat kontrole.
Kontrola će se isto tako automatski pokrenuti nakon što odaberetet tipku "Automatski unos".

Ako kontrola javi u nekim poljima da postoji razlika npr. 0,03 kn tada je to u okviru tolerancije na ePoreznoj.(03.12.2018)
Pomoćni programi

eRačuni tipka za provjeru i preuzimanje računa

U prozorima "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Izlazni računi" i "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Predračuni" su uz postojeće eRačuni i ePonude dodane nove tipke eStatus kojima se može direktno pozvati prozor "Fakturiranje > Elektronički računi > Status i preuzimanje poslanih dokumenata (outbox)" koji će biti napunjem sa svim redovima koji su označeni u prozoru Veleprodajnih računa tj. predračuna.

Na taj način se relativno jednostavno može provjeriti status dostave željenih dokumenata, pojedinačnih ili grupe dokumenata.(07.12.2018)

eRačuni u saldakonti dobavljača

U "Dobavljači > Dokumenti > Ulazni računi" je dodana tipka eRačuni kojom se može pozvati XML datoteka eRačuna koju smo dobili od našeg dobavljača i iz nje automatski upisati osnovni podaci o računu (broj računa dobavljača, datum računa, datum isporuke, datum dospijeća, oznaka za zatvaranje, pronaći i upisati dobavljač u lokalnoj bazi prema oib-u, iznos računa, iznos poreza).

Podaci o osnovici i neoporezivoj osnovici se izračunavaju, tip knjige ira i tip unosa u ira se povlači iz povijesnih podataka za dobavljača kao i šifra za automatsko knjiženje protustavaka temeljnica.(08.12.2018)

podver 15.1.5 rel 30.11.2018 Razno(5)

Općenito

Kopiranje naziva firme i OIB-a u partnerima dodatne opcije

U prozoru "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovni partneri - poduzeća ", tipka "Kopiraj" (u clipboard) opcija "Naziv firme i OIB" omogućene su dodatne opcije:
- tekući partner
- označeni partneri
- svi partneri (u prikazu)

Kopiranje naziva firme i OIB-a u clipboard (međuspremnik) možete koristiti kod slanja adresara kupaca na servis Moj-eRačun.
Popis možete kopirati u mail ili u datoteku koju ćete poslati mailom.(15.10.2018)

Ispravak filtera ispisa klasifikacija

Kod ispisa "Fakturiranje > Izvještaji > Popis klasifikacija" ispravak greške kod filtriranja ispisa od do klasifikacije, uvijek su se ispisivale sve klasifikacije.(27.10.2018)
Saldakonti dobavljača

Auto unos računa dobavljača iz kartica

U prozoru "Dobavljači > Saldakonti dobavljača > Kartice dobavljača" klikom na tipku "Računi" uz istovremeno držanje tipke Ctrl će se nakon otvaranja prozora Kartice dobavljača automatski ući u unos novog računa i upisati šifra dobavljača na kojem smo bili pozicionirani u karticama dobavljača.(18.10.2018)
PC kasa

Dodatna kontrola kod 2. načina plaćanja mp računa

Kod upisa maloprodajnih računa, završni panel sa unosom načina plaćanja.
Kod 2. načina plaćanja uvedena dodatna kontrola iznosa koji mora biti različit od nule i manji od ukupnog iznosa računa.(24.10.2018)
Pomoćni programi

Dodaci za Automatski prošireni XML export konsolidiranog stanja zaliha VP+MP

U XML eksportu "Pomoćni pr. > Dodatni moduli > Automatski prošireni XML export konsolidiranog stanja zaliha VP+MP" dodana su nova polja:
- CjenikA_pc1 - Prodajna cijena bez poreza sa cjenika A
- CjenikA_pc2 - Prodajna cijena s porezom sa cjenika A, tarifa poreza iz šifrarnika artikala
- CjenikB_pc1 - Prodajna cijena poreza sa cjenika B
- CjenikB_pc2 - Prodajna cijena s porezom sa cjenika B, tarifa poreza iz šifrarnika artikala

Nova opcija "U export uključi samo stavke skladišta koje imaju stanje ili otpremu različito od nule" znači da će u eksportu biti uključeni samo artikli sa kriterijima:
- količinsko stanje različito od 0
- financijsko stanje različito od 0
- količina otprema različito od 0
- financijski otprema različito od 0

Dodatna opcija sa mogućnošću uključenja svih artikala iz baze bez obzira na promet na skladištima.
Detaljnije u helpu.

(28.11.2018)

podver 15.1.4 rel 05.10.2018 Razno(2)

Fiskalizacija HR

Korekcija fiskalizacije računa

Korekcija fiskalizacije tj. slanja računa na PU u slučajevima kada na istom računu ima više stavaka sa istom kategorijom poreza za razvstavanje:
- Oslobođeno poreza na dodanu vrijednost (ako je oznaka PD... i (porez = 0) i porezni obveznik je obveznik PDV-a)
- Iznos koji ne podliježe oporezivanju (ako oznaka nije PD..., nije PP... i (porez = 0) i porezni obveznik je obveznik PDV-a)(05.10.2018)
Pomoćni programi

Automatski prošireni XML export konsolidiranog stanja zaliha

Korekcija kod upisa filtera artikala u prozoru "Pomoćni pr. > Dodatni moduli > Automatski prošireni XML export konsolidiranog stanja zaliha VP+MP".(26.09.2018)

podver 15.1.3 rel 25.09.2018 Razno(5)

Sistem

Gnostice eksport ver 5.0.0.434

Instalirana nova verzija 5.0.0.434 Gnostice exporta od 13.6.2018.

Ova verzija bi trebala riješiti usporeniji excel (xslx) eksport kod većih izvještaja (cca 500 stranica i više).(22.06.2018)

Podešavanja za High Resolution monitore

Dodatna podešavanja kod monitora visokih rezolucija.(23.06.2018)
Glavna knjiga

Korekcija ispisa/eksporta Bruto bilance

Ispravak kod ispisa izvještaja "Financijsko > Izvještaji > Bruto bilanca (XML)" i varijanti kada su istodobno uključene opcije "Direktni export podataka u XML datoteku" i "Ispis naziva 2 konta", ako nisu upisani nazivi 2 konta u kontnom planu izvještaj se prekida.(20.07.2018)
Fakturiranje u VP

Ispravak kod slanja eRačuna

Kod slanja eRačuna iz programa Ipos, a preko servisa Moj-eRačun javljala se greška kod računa koji su imali kategorije poreza: iznos koji ne podliježe oporezivanju, PPMV i posebni postupak oporezivanja marže.
Opis greške sa web servis:
"The element 'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2:TaxAmount'
cannot contain child element
'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2:CalculationSequenceNumeric'
because the parent element's content model is text only."(25.09.2018)
Kadrovska evidencija

Automatski unos neradnih dana

Kod "Kadrovska > Evidencija vremena > Automatski unos podataka iz predloška" program će za praznike, plaćene neradne dana i sl. automatski upisivati šifru aktivnosti 402 Sati blagdana i neradnih dana iz šifrarnika "Kadrovska > Izvještaji > Popis aktivnosti rada".(04.09.2018)

podver 15.1.2 rel 14.06.2018 Razni dodaci(5)

Sistem

Ikone u roletnom glavnom izborniku

Dodane su ikone modula i glavni roletni meni glavne forme.(07.05.2018)
Glavna knjiga

Omogućavanje .HUB3 datoteka izvoda uz .TXT

U "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Knjiženje dnevnika glavne knjige" kod automatskog izvoda program importira .XML (SEPA izvod) i .TXT (HUB3 izvod) datoteke izvoda. Obzirom da neke banke tekstualnoj txt datoteci daju ekstenziju .HUB3 u programu je omogućeno importirnaje .TXT i .HUB3 datoteka izvoda.(01.06.2018)
PDV evidencije

PDV obrazac manja promjena automatskog unosa

Kod automatskog punjenja "PDV > PDV obrazac > PDV obrazac" preko tipke Automatski unos, isključeno je punjenje polja V Više uplaćeno/porezni kredit iz prethodnog razdoblja jer iznos za to polje korisnik sam određuje.(09.06.2018)
Fakturiranje u VP

Ispravak taba u računu

U "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Izlazni računi" kod unosa stavaka, ispravak nedostajućeg Taba na polju količina.(16.05.2018)
Pomoćni programi

Ikone dnevnik događaja

Dodane su ikone u dnevniku događaja tab Pojedinačni prikaz(07.05.2018)

ver 15.1 rel 01.05.2018

Redizajn ikona u programu Office izgled, Slanje/primanje eRačuna preko servisa Moj-eRačun, RTF editor, opis stavki računa/predračuna(35)

Sistem

Inicijalni disk za arhiviranje

U "Sistem > Nadzornik > Arhiviranje - backup podataka" program će inicijalno ponuditi disk/drive na kojem je korisnik zadnji puta uspješno završio arhiviranje.(27.12.2017)

Ispravak upisa lozinke

Ispravak kod upisa lozinke korisnika koji rade sa programom, a u lozinkama koriste naše znakove.(16.01.2018)