Promjene programa

Odabir verzija

Prikaži samo promjene nastale nakon označe verzije - datuma


Tip: Označite svoju tekuću verziju programa i dobit ćete popis novih promjena nastalih nakon vaše verzije

Odabir modula

Odaberite module za koje želite vidjeti promjene

    
Sveukupno promjena u bazi za označene module: 2240

podver 15.0.4 rel 09.11.2017 Dodaci(2)

Robno-materijalno

Dodan filter svih artikala

U prozoru "Robno-mat. > Robno knjigovodstvo > Pregled robnih kartica" dodan je i filter prikaza svih kartica bez obzira na stanje i promet.
Istodobno je u postavkama Robnog omogućen odabir inicijalnog prikaza (kartice svih artikala, kartice sa prometom, kartice sa stanjem > 0).(09.11.2017)
Maloprodajne zalihe

Dodan filter svih artikala

U prozoru "Maloprodaja > Maloprodaja > Pregled robnih kartica" dodan je i filter prikaza svih kartica bez obzira na stanje i promet.
Istodobno je u postavkama Maloprodaje omogućen odabir inicijalnog prikaza (kartice svih artikala, kartice sa prometom, kartice sa stanjem > 0).(09.11.2017)

podver 15.0.3 rel 07.11.2017 Razne korekcije(3)

Sistem

Kontrola naših znakova u putanji

Kod pokretanja programa dodana provjera naših znakova čćšđž u putanji programa.
Kod SQL upita putanja do baze podataka ne smije sadržavati naše znakove.(06.11.2017)
Robno-materijalno

Korekcija filtera kartica

U "Robno-mat. > Robno knjigovodstvo > Pregled robnih kartica" korekcija filtriranja kartica koji nemaju stanje zaliha.(07.11.2017)
Maloprodajne zalihe

Korekcija filtera kartica

U "Maloprodaja > Maloprodaja > Pregled robnih kartica" korekcija filtriranja kartica koji nemaju stanje zaliha.(07.11.2017)

podver 15.0.2 rel 27.10.2017 Podešavanje svjetline teksta(1)

Fakturiranje u VP

Podešavanje svjetline teksta na računaima i predračunima

U postavkama grupa Fakturiranje > Ispis računa / predračuna dodane su postavke za podešavanje svjetline crne boje teksta i linija kod ispisa računa i predračuna.(27.10.2017)

ver 15.0 rel 24.10.2017

Delphi Tokyo(20)

Fiskalizacija HR

Mogućnost promjene direktorija za spremanje fiskalnih datoteka

U postavkama, grupa Fiskalizacija, dodana je nova postavka za upis direktorija gdje će se spremati fiskalne datoteke kod fiskalizacije računa tj. RacunZahtjev... i RacunOdgovor....

Inicijalno je to osnovni direktorij programa npr. D:\Ipos\Ipos knjigovodstvo. Ovdje obavezno preporučujemo upis nekog direktorija izvan direktorija samog programa kako vam potencijalno veliki broj fiskalnih datoteka ne bi povećavao veličinu arhive samog programa.
Možete staviti npr. "d:\Ipos" pa će direktorij za fiskalne datoteke biti d:\Ipos\FiskalneDatoteke.
Kada taj direktorij mijenjate naknadno, tada prvo prebacite direktorij npr. "D:\Ipos\Ipos knjigovodstvo\FiskalneDatoteke" u "D:\Ipos\FiskalneDatoteke" onda promjenite postavku u programu i restartajte program.(06.08.2017)
Sistem

Novi razvojni alati

Delphi Enterprise 10.2.1 Tokyo (ver 25.1 Studio ver 19)
NexusDb v4.13.02
QuickReport v6.00
Gnostice eDocEngine v5.0.0.249
TeeChart v2017.22
EldoS SecureBlackbox Professional v16.0.303
(19.06.2017)
Općenito

Donut chart broja korisnika

U glavnoj formi kod mrežnog rada PieChart broja korisnika u programu je zamijenjen sa DonutChart koji u sredini prikazuje broj aktivnih korisnika.(12.07.2017)

Promjene dizajna izgleda dokumenata za ispis

U ispisima računa i predračuna u fakturiranju u veleprodaji i ostalim dokumentima koji se šalju vanjskim strankama promjene u dizajnu dokumenata.
Okviri adresa su zaobljenih rubova, nazivi kolona zaglavlja više nisu pojedinačno sjenčani nego odvojeni horizontalnim linijama.(14.07.2017)

Promjena ispisa adrese pošiljatelja

Kod ispisa dokumenata koji se šalju tj. sa adresom pošiljatelja, kod opcije da program generira adresu od sada je samo opcija bijela podloga sa okvirom. U postavkama je isključena mogućnost tamnih podloga sa bijelim slovima.(30.07.2017)

Redizajn šifrarnika

Lagani redizajn pomoćnih šifrarnika: Popis djelatnosti poduzeća, Dokumenti glavne knjige, Dokumenti blagajničkog poslovanja, Dokumenti saldakonti dobavljača i dr., Šifrarnik dimenzija etiketa, Grupe prozora za automatsko pozivanje, HUB 3 šifre namjena (ISO 20022), Jedinice mjera, Opis poslova loko vožnje, Načini plaćanja (virman, gotovina ...), Tekstovi na cjenicima u veleprodaji i dr., Popis raznih tekstova, izjava i sl., Popis valuta i ostali.

Dosadašnji Tabelarni i Pojedinačni prikazi su zamijenjeni jednim Kombiniranim prikazom sa tabelom i maskom za unos.(03.08.2017)
Glavna knjiga

Brzi tragač iznosa stavaka

Kod pretraživanja iznosa stavke u "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Knjiženje dnevnika glavne knjige" je omogućen prekid pretraživanja.

Istodobno je dodana nova mogućnost pretraživanja stavaka "Iznos stavke (brzi tragač)" koji radi trenutno i u statusnom redu prozora pokazuje koliko stavaka je pronađeno, ali je moguć samo po redoslijedu knjiženja.(05.08.2017)
PDV evidencije

Obrazac INO PPO

Kreiran je obrazac INO PPO Prijava za isporuke dobara i usluga iz čl. 75. st. 2 Zakona o PDV-u, verzija sa ispisom izvještaja i sa exportom u XML datoteku za ePorezna aplikaciju.(13.08.2017)
Fakturiranje u VP

Engleski prijevod ispisa računa i predračuna

U "Fakturiranje > Izvještaji > Ispis računa/predračuna" je uvedena opcija "Ispis deviznog računa/predračuna na engleskom jeziku".

Preko te opcije će se kod ispisa deviznog računa/predračuna prevesti kompletan ispis (99%) dokumenta, jedan dio teksta prevodi automatski sam program, a jedan dio teksta je otvoren za korisnika da kroz postavke može mijenjati i hrvatski i engleski prijevod.

Prevedeno je npr. svi datumi, valute, nazivi dokumenata, mogućnost engleskih tekstova, kolone zaglavlja stavaka, nazivi artikala-usluga, jedinice mjere, popratni tekstovi Ukupno, Sveukupno, Popusti, kompletan tekst cassa sconta, izradio, izdao, kontrolirao, podnožja ...(22.07.2017)

Podnožja računa/predračuna

U postavkama grupa Program izbor 3 vrste podnožja računa/predračuna.
Mogućnost odabira podnožja posebno za hrvatski ispis i engleski ispis.(22.07.2017)

Mogućnost promjene dodatnih tekstova računa i predračuna

U postavkama grupa Fakturiranje>Ispis računa/predračuna dodatna polja za promjenu tekstova kod ispisa računa i predračuna, istodobno su svi tekstovi dobili mogućnost upisa i engleskih naziva.(22.07.2017)

Lagani redizajn prozora računa i predračuna

Promjena izgleda prozora za unos računa i predračuna.(30.07.2017)
Robno-materijalno

Optimizacija kod automatskih stanja zaliha

Izvršena je optimizacija koda u "Robno-mat. > Automatska stanja > Pregled automatskih stanja zaliha robe" radi bržeg prikaza.(11.08.2017)

Prerađen i optimiziran prikaz kartica artikala

Prerađen je prozor "Robno-mat. > Robno knjigovodstvo > Pregled robnih kartica" na način se kartice mogu filtrirati kao:
- Kartice sa prometom
- Kartice sa stanjem > 0
- Kartice sa stanjem <> 0
- Kartice sa stanjem < 0
- Kartice sa stanjem = 0

U statusnom redu je prikazan broj pronađenih kartica.
Istodobno je izvršena optimizacija radi bržeg prikaza.(12.08.2017)
Maloprodajne zalihe

Mogućnost upisa automatskog stanja svih artikala prodavaonice u međuskladišnicu

Ova opcija se uključuje u postavkama maloprodaje samo privremeno da izlaska iz programa.

Omogućava prikazivanje tipke "Auto upis" u međuskladišnicama maloprodaje za automatski upis svih artikala sa stanjem jedne prodavaonice. Na taj način je moguće jednostavno prebaciti kompletnu zalihu sa jedne na drugu prodavaonicu. Npr. u slučaju potrebe zatvaranje jedne prodavaonice i otvaranje nove.(08.08.2017)

Optimizacija kod automatskih stanja zaliha

Izvršena je optimizacija koda u "Maloprodaja > Automatska stanja > Pregled automatskih stanja zaliha robe" radi bržeg prikaza.(11.08.2017)

Prerađen i optimiziran prikaz kartica artikala

Prerađen je prozor "Maloprodaja > Maloprodaja > Pregled robnih kartica" na način se kartice mogu filtrirati kao:
- Kartice sa prometom
- Kartice sa stanjem > 0
- Kartice sa stanjem <> 0
- Kartice sa stanjem < 0
- Kartice sa stanjem = 0

U statusnom redu je prikazan broj pronađenih kartica.
Istodobno je izvršena optimizacija radi bržeg prikaza.(12.08.2017)
Obračun dohodka

Detaljniji prikaz zabilješki obračuna

Kod pokretanja obračuna prikaz dodatnih informacija o obračunu po pojedinom djelatniku u vezi primjenjenih osnovica za obračun doprinosa u slučaju primjene korigirane osnovice, primjene minimalne osnovice za doprinose i dr.

Zabilješke obračuna se od sada spremaju sve, a ne samo za zadnji obračun.(19.06.2017)

Kozmetička promjena platnog listića

Na izvještaju platnog listića iznos netto primitka je naglašen Bold.(26.06.2017)