Promjene programa

Odabir verzija

Prikaži samo promjene nastale nakon označe verzije - datuma


Tip: Označite svoju tekuću verziju programa i dobit ćete popis novih promjena nastalih nakon vaše verzije

Odabir modula

Odaberite module za koje želite vidjeti promjene

    
Sveukupno promjena u bazi za označene module: 2392

ver 16.1 rel 17.01.2020

Delphi Rio 10.3.3(18)

Sistem

Prikaz većine stavaka modula u jednom panelu - promjena

Postavka "Sistem > Tip prikaza stavaka podmenia ispod modula u glavnom izborniku = Prikaz većine stavaka modula u jednom panelu" kod većeg broja stavaka u pojedinim modulima kod klika mišem na modul je potrebno držati tipku miša i napraviti odabir opcije, ako se nakon odabira pusti tipka miša prva opcija se aktivira automatski.
Problem se pojavljuje samo kod HighDPI ekrana i uključenog nekog od stilova programa.
Ovo je problem u samoj verziji Delphi alata za koji se nadamo de će biti korigiran u budućim verzijama.(20.09.2019)

Nove verzije razvojnih alata

1. Delphi Enterprise 10.3.3 Rio
2. NexusDb 4.50.14
3. QuickReport 6.00.x
4. Gnostice eDocEngine 5.0.0.523
5. TeeChart 2019.27
6. EldoS SecureBlackbox Prof 16.0.326
7. Han-soft 1D barcode 10.1.0.2189
8. Han-soft 2D barcode 10.1.0.2542
(10.12.2019)

Novi modul za Arhiviranje (backup) podataka

Umjesto postojećeg, napravljen je novi modul za arhiviranje (backup) podataka.

Arhiviranje se od verzije 16.1 radi sa komprimiranjem pojedinih datoteka u jednu ZIP datoteku koja se može pregledavati ili unzipati (raspakirati) direktno unutar Windows Explorera Windowsa 10. Na taj način osim što se smanjuje broj datoteka na disku, višestruko se smanjuje i zauzeće kapaciteta diska. U nekim slučajevima kapacitet zipane arhive može biti i 10 puta manji od originalnih datoteka.

Primjer ZIP arhive: "Arhiva 2019.12.25 15h00m40s ponedjeljak v16.0.15.zip" znači da je arhiva napravljena u ver 16.0.15 u ponedjeljak u 15h 0min 40sek 25.12.2019.
(06.01.2020)

Izmjena program za nadogradnju

U programu za nadogradnju je implementirana automatska izrada sigurnosne arhive programa prije nadogradnje u ZIP datoteku na disku gdje se nalazi postojeći program, zip datoteka će u nazivu imati oznaku "prije nadogradnje".

Nakon nadogradnje korisniku će kao opcija biti ponuđena automatska izrada sigurnosne kopije nove verzije.

U prozoru nadogradnje su dodani svi koraci postupka nadogradnje sa označavanjem izvršenih radnji i tekuće radnje, a sve radi lakšeg praćenja toka nadogradnje.(11.01.2020)
Općenito

Tipka Esc za izlazak iz programa

Tipkom Esc na tastaturi se inače može odustati od unosa/izmjene, zatvoriti tekući prozor, a od sada je moguće sa Esc pozvati prozor upita za zatvaranje aplikacije.(20.10.2019)

Rutina za objedinjavanje tabelarnog i pojedinačnog prikaza

Za pojedine prozore je napravljena rutina automatskog objedinjavanja/pregleda tabelarnog i pojedinačnog prikaza.

Uobičajeno je da se tabelarni i pojedinačni prikaz nalaze u posebnim tabovima zbog premale širine prozora da bi se vidjela oba prikaza, međutim pojavom većih monitora i većih rezolucija pojedini korisnici imaju mogućnosti i za oba prikaza istovremeno.

U prozorima u kojima je to omogućeno prelaskom iz Tabelarnog u Pojedinačni prikaz automatski će se prebaciti/pojaviti i tabelarni prikaz tako da se vide oba prikaza, ali samo ako za tabelarni prikaz postoji dovoljan prostor pored pojedinačnog prikaza, taj minimalan prostor korisnik može odrediti u postavkama, grupa Sistem.

Tako npr. kod maksimiziranja se može automatski vidjeti i pojedinačni ekran za unos i tabelarni prikaz, a kada se prozor smanji samo ekran za unos.

Automatsko prebacivanje je moguće i isključiti u postavkama.(12.11.2019)

Partneri podešavanje dnevnika događaja

U prozoru "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovni partneri - poduzeća" tabeli dnevnika događaja se posebnim tipkama može podešavati visina (1/4, 1/3, 1/2 i sl.).(28.11.2019)

PrintPreview

U PrintPreview prozoru za pregled izvještaja je moguće fiksirati tipke za prikaz čitave stranice izvještaja i/ili prikaz izvještaja u širini stranice tako da se izvještaj automatski mijenja kod promjene veličine prozora.(10.12.2019)

Izlazni računi

U prozoru izlaznih računa na tipku Partneri otvara se postojeći prozor (ako postoji), a sa tipkom +Ctrl otvara se novi prozor.(10.12.2019)
Glavna knjiga

Auto prebacivanje tabelarnog prikaza (dnegk)

Automatsko prebacivanje tabele glave dokumenata i stavaka iz tabelarnog u pojedinačni prikaz i obrnuto u prozoru knjiženja dnevnika glavne knjige.(08.11.2019)
Saldakonti kupaca

Auto prebacivanje tabelarnog prikaza (irn)

Automatsko prebacivanje tabele dokumenata iz tabelarnog u pojedinačni prikaz i obrnuto u prozoru izlaznih računa.(14.11.2019)
Saldakonti dobavljača

Auto prebacivanje tabelarnog prikaza (urn)

Automatsko prebacivanje tabele dokumenata iz tabelarnog u pojedinačni prikaz i obrnuto u prozoru ulaznih računa.(08.11.2019)
Fakturiranje u VP

Auto prebacivanje tabelarnog prikaza (rn i predrn)

Automatsko prebacivanje tabele glave dokumenata i stavaka iz tabelarnog u pojedinačni prikaz i obrnuto za prozore računa i predračuna.(08.11.2019)

e-Računi ElectronicID

U prozorima "Fakturiranje > Elektronički računi > Slanje općenitih eDokumenata (upload)" i "Fakturiranje > Elektronički računi > Povijest statusa dokumenata (lokalno)" broj mjesta za upis ElectronicID podatka je povećan sa 7 na 10.
(18.11.2019)

eRačuni

Kod eksporta u XML eRačuna identifikacija računa u XML datoteci je sada i sa fiskalnim brojem (npr. 150/PJ1/1) i sa internim brojem (npr. 150/2019).(23.12.2019)
Poslovanje obrtnika

KPR podatak naplata bezgotovinski

U knjizi KPR novi podatak Naplata bezgotovinski, u panelu za unos i izvještaju.(18.11.2019)
Pomoćni programi

Auto prebacivanje tabelarnog prikaza (hub)

Automatsko prebacivanje tabelarnog prikaza u pojedinačni prikaz i obrnuto u prozoru HUB-ova.(11.11.2019)

Auto prebacivanje tabelarnog prikaza (partneri)

Automatsko prebacivanje tabelarnog prikaza u pojedinačni prikaz i obrnuto u prozoru Poslovnih partnera.(11.11.2019)

podver 16.0.20 rel 27.09.2019 Dodatak(1)

Fakturiranje u VP

eRačuni avansna uplata

Dodatak eRačunima u vezi prikaza avansne uplate na Fina računu.(27.09.2019)

podver 16.0.19 rel 17.09.2019 Ispravak(1)

Sistem

Ispravak dnevnika aktivnosti

Ispravak u prozoru "Sistem > Nadzornik > Dnevnik aktivnosti korisnika u programu", prilikom pokretanja nije bilo prikaza prozora.(17.09.2019)

podver 16.0.18 rel 10.09.2019 Razno(2)

Fakturiranje u VP

eRačuni dodatna podešavanja

Dodatna podešavanja kod XML exporta za elektroničke račune.(10.09.2019)
Obračun dohodka

Promjena ispisa platnog listića i kreiranja HUB obrazaca

Dorada kod ispisa platnih listića i kreiranja automatskih hubova tako da je podržana situacija gdje radnik ima bolovanje fonda, kredit i zaštićeni dio isplate plaće.(10.09.2019)

podver 16.0.17 rel 29.08.2019 Razno(1)

PDV evidencije

UR-a ispravak BiH

Ispravak greške kod ispisa knjiga UR-a, verzija za BiH.(29.08.2019)

podver 16.0.16 rel 14.08.2019 Razno(1)

Fakturiranje u VP

eRačuni razdoblje trajanja usluge

Za XML eRačun omogućen unos datuma početka i završetka trajanje usluge sa kodovima #operod# i #operdo#.

Prethodni kod #oper# sa opisom trajanje usluge više ne vrijedi.(14.08.2019)

podver 16.0.15 rel 09.08.2019 Razno(5)

Općenito

Partneri

U poslovnim partnerima na tipku "Rutine" uz postojeće opcije (Prikaz kartice kupca, dobavljača i dr.) je dodana opcija pokretanja upisane web stranice partnera.(06.08.2019)