Promjene programa

Odabir verzija

Prikaži samo promjene nastale nakon označe verzije - datuma


Tip: Označite svoju tekuću verziju programa i dobit ćete popis novih promjena nastalih nakon vaše verzije

Odabir modula

Odaberite module za koje želite vidjeti promjene

    
Sveukupno promjena u bazi za označene module: 2322

ver 16.0 rel 01.01.3000

Delphi Rio - U PRIPREMI(3)

Sistem

Novi razvojni alati

Delphi Enterprise 10.3.1 Rio (ver 26 Studio ver 20)
NexusDb v4.50.0.9
QuickReport v6.01 for Rio
Gnostice eDocEngine v5.0.0.485
TeeChart v2018.26
EldoS SecureBlackbox Professional v16.0.320 (26.02.2019)

Promjena stila programa

U postavkama grupa Sistem je omogućena promjena stila programa bez izlaska i ponovnog ulaska u program.(01.03.2019)
Saldakonti dobavljača

Automatske postavke kartica dobavljača

Kod izlaza iz prozora "Dobavljači > Saldakonti dobavljača > Kartice dobavljača" automatsko spremanje postavki na nivou korisnika:
- prikaz samo onih kartica koje imaju promet
- automatski izračun prometa kartice
- prikaz samo računa
- tekst filtera
- pokretanje filtera ako je upisan(05.03.2019)

podver 15.1.13 rel 09.03.2019 Razno(1)

PC kasa

Ispravak provjere nefiskaliziranih računa

Ispravak kod uključene opcije (u postavkama) da li da program u maloprodaji kod zatvaranja prozora provjerava da li ima nefiskaliziranih maloprodajnih računa.
U nekim situacijama provjera nije ispravno detektirala nefiskalizirane račune.(09.03.2019)

podver 15.1.12 rel 06.03.2019 Razno(1)

Fakturiranje u VP

Promjena automatskog unosa u IR-a iz Fakturiranja

Automatski prijenos u "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Prijenos računa u saldakonti kupaca" u varijanti kada se uz Saldakonti kupaca upisuju i podaci u "PDV > Knjige izlaznih računa > Za isporučena dobra i usluge".

Ako je u knjizi IR-a postojao račun sa istim brojem tada se račun nije upisivao.
Sada je omogućen automatski upis istog broja računa, ali sa kontrolom da su računi iz različitih godina, varijanta kada smo prenijeli neplaćene račune iz prošle poslovne godine kao početno stanje.(06.03.2019)

podver 15.1.11 rel 24.02.2019 Razno(1)

Općenito

Matične firme

U prozoru "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Matične firme i poslovne godine" omogućena promjena veličine prozora iz prošlih verzija.

Istodobno omogućena trenutna promjena matične firme i/ili poslovne godine dvostrukim klikom na matičnu firmu ili poslovnu godinu, ako istovremeno držite i tipku Ctrl tada će se prozor matičnih firmi automatski zatvoriti radi što brže promjene.(22.02.2019)

podver 15.1.10 rel 19.02.2019 Razno(2)

Sistem

Dodatni potpis izvršne datoteke

Dodatno potpisivanje certifikatom izvršne datoteke radi sprječavanja lažno pozitivnih detekcija Windows Defendera na virus.(19.02.2019)
PDV evidencije

Promjene ePorezna XML UR-a

Promjene nakon objave ePorezne od 8.2.2019. da su promjenjeni tehnički uvjeti XML UR-a datoteke:
- ukupni iznos računa sa pdv-om može biti nula
- ukupni iznos pretporeza može biti nula
i dr.(08.02.2019)

podver 15.1.9 rel 08.02.2019 Amortizacija osnovnih sredstava(1)

Osnovna sredstva

Korekcija amortizacija osnovnih sredstava

Korekcija zaokruživanja kod amortizacije osnovnih sredstava u slučaju zakonske i povećane stope amortizacije.(08.02.2019)

podver 15.1.8 rel 06.02.2019 Knjiga UR-a XML eksport za ePoreznu i dr.(7)

Sistem

Kontrola putanja do programskih direktorija

Prilikom pokretanja programa provjera ispravnosti u postavkama upisanih putanja direktorija:
- "Program > Putanja na disku do osnovnog direktorija "Dokumenti" (nivo programa)"
- "Fiskalizacija > Putanja na disku do osnovnog direktorija "FiskalneDatoteke" (nivo programa)"
- "Elektronički računi - eRačuni > Putanja na disku do osnovnog direktorija "UBLDatoteke" (nivo programa)"

NAPOMENA
Ako prilikom pokretanja dobijete poruku o neispravnoj putanji, uđite u postavke prema gornjoj uputi i u pojedinoj postavci upišite ispravnu putanju.
Ako niste mijenjali sami putanju do određenih datoteka na disku, tada možete obrisati kompletnu upisanu putanju tako da se automatski primjenjuje standardna putanj.
Zatim izađite iz programa i uđite ponovo za provjeru da li je putanja ispravna.(29.01.2019)

Dodatak za PrintPreview prozor

U PrintPreview prozoru izvještaja sa stralicama gore, dolje, lijevo i desno se može pomicati papir izvještaja.
Od sada sa strelice gore i dolje sa istovremenim držanjem tipke Ctrl povećavaju i smanjuju izvještaj (zoomiranje).(01.02.2019)
PDV evidencije

Knjiga UR-a XML eksport za ePoreznu

Napravljen je XML eksport datoteke za ePoreznu koja sadrži knjige UR-a. Datoteka se predaje od 1.2.2019. za razdoblje siječnja 2019.

Istodobno je uvedena mogućnost uključivanja proizvoljnog broja knjiga UR-a u izvještaj, do sada je bila opcija samo jedna ili sve knjige, a iz razloga kako bi se XML eksport mogao napuniti proizvoljnim redovima knjiga zavisno koja metoda se koristi kod osobne potrošnje, računa iz EU itd.

Dodana je i nova opcija isključivanja redova koji u napomeni sadrže određeni tekst, do sada je bila samo opcija uključivanja samo redova sa određenim tekstom.
Opcija prikaza samo oporezivog dijela računa, bez neoporezive osnovice (za ePoreznu).
Opcija isključi redove (račune) u kojima je kolona Ukupnog pretporeza jednaka nuli (za ePoreznu).(28.01.2019)
Fakturiranje u VP

Korekcija kod prikaza VAT broja u eRačunima

Korekcija kod prikaza VAT broja u XML datotekama za slanje eRačuna.(31.01.2019)
Obračun dohodka

IP obrazac

Kod ispisa "ObrDohotka > Izvještaji > Obrazac IP za 2012. XML export v4.0 od 1.1.2013." u slučaju neispravno upisane šifre općine stanovanja u kadrovskoj evidenciji i exporta u XML program će dati poruku o kojem se korisniku radi.(05.02.2019)
Poslovanje obrtnika

Korekcija teksta u KPI

Korekcija teksta Izdaci Čl. 33 st. 1. t. 1. i 5. u Knjizi primitaka i izdataka.(16.01.2019)
Pomoćni programi

Automatski prošireni XML export konsolidiranog stanja novi dodaci

U "Pomoćni pr. > Dodatni moduli > Automatski prošireni XML export konsolidiranog stanja zaliha VP+MP" nove opcije u postavkama (grupa Robno-materijalno).
- Način eksporta slobodnog teksta u više redova (svi redovi u jednom XML nodu; svaki red u posebnom XML nodu)
- Odabir opcije FTP Transfer type kod uplod-a datoteke (ftASCII, ftBinary)(31.01.2019)

podver 15.1.7 rel 11.01.2019 Razno(2)

Obračun dohodka

Dodaci kod obračuna plaća, JOPPD

Kod "ObrDohotka > Obračun plaća > Obrazac JOPPD (XML ePorezna)", tipka Provjeri JOPPD, proširene kontrole kod neoporezivog primitka B.15.1 do šifre 64.

NAPOMENA
Kod ovog dodatka osim kopiranja knjigovodstvo.exe potrebno je kopirati i sadržaj direktorija JoppdDatoteke u istoimeni direktorij "...Ipos knjigovodstvo\JoppdDatoteke".(04.01.2019)
Pomoćni programi

Dodatak kod eRačuna

U prozoru "Dobavljači > Dokumenti > Ulazni računi" dodatak kod tipke eRačuni kod importa podataka kod XML računa.
Omogućen unos i tzv. Fina računa koji imaju samo node Invoice, a ne cjelokupan UBL format XML računa, takvi xml računi nemaju u sebi sadržanu PDF verziju računa.(23.12.2018)

podver 15.1.6 rel 16.12.2018 Razno(4)

Sistem

U izborniku dodane putanje do svih dijelova programa na disku

Klikom na ikonu direktorija-foldera u glavnoj formi dobivamo izbornik sa putanjom do svih glavnih dijelova programa Ipos knjigovodstvo na disku:
- Putanje do direktorija sa podacima baze (osnovni, skupni, podaci partnera, skupni za partnera, tekuće godine, temp ...)
- Putanje do direktorija sa eksternim dokumentima (skupni, za partnera, za tekuću godinu)
- Putanje do direktorija sa fiskalnim datotekama (za partnera, za tekuću godinu)
- Putanje do direktorija sa UBL datotekama eRačuna (tekuća godina, primljene, poslane)
- Putanje do direktorija sa JOPPD eksportima (sve datoteke, za partnera)
- Putanje do direktorija sa SEPA datotekama (sve datoteke, za tekućeg partnera)

Putanje nisu fiksne nego se mijenjaju zavisno u kojoj smo matičnoj firmi i/ili poslovnoj godini, isto tako neke putanje se mogu određivati i u postavkam programa.

Isti direktoriji su dodani i u glavnom izborniku pod Alati.(09.12.2018)
PDV evidencije

Kontrola osnovice i poreza

U prozoru "PDV > PDV obrazac > PDV obrazac" je dodana tipka koja će izvršiti kontrolu matematičke ispravnosti osnovice i iznosa poreza u grupama II i III pdv obrasca i u poruci ispisati rezultat kontrole.
Kontrola će se isto tako automatski pokrenuti nakon što odaberetet tipku "Automatski unos".

Ako kontrola javi u nekim poljima da postoji razlika npr. 0,03 kn tada je to u okviru tolerancije na ePoreznoj.(03.12.2018)
Pomoćni programi

eRačuni tipka za provjeru i preuzimanje računa

U prozorima "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Izlazni računi" i "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Predračuni" su uz postojeće eRačuni i ePonude dodane nove tipke eStatus kojima se može direktno pozvati prozor "Fakturiranje > Elektronički računi > Status i preuzimanje poslanih dokumenata (outbox)" koji će biti napunjem sa svim redovima koji su označeni u prozoru Veleprodajnih računa tj. predračuna.

Na taj način se relativno jednostavno može provjeriti status dostave željenih dokumenata, pojedinačnih ili grupe dokumenata.(07.12.2018)

eRačuni u saldakonti dobavljača

U "Dobavljači > Dokumenti > Ulazni računi" je dodana tipka eRačuni kojom se može pozvati XML datoteka eRačuna koju smo dobili od našeg dobavljača i iz nje automatski upisati osnovni podaci o računu (broj računa dobavljača, datum računa, datum isporuke, datum dospijeća, oznaka za zatvaranje, pronaći i upisati dobavljač u lokalnoj bazi prema oib-u, iznos računa, iznos poreza).

Podaci o osnovici i neoporezivoj osnovici se izračunavaju, tip knjige ira i tip unosa u ira se povlači iz povijesnih podataka za dobavljača kao i šifra za automatsko knjiženje protustavaka temeljnica.(08.12.2018)

podver 15.1.5 rel 30.11.2018 Razno(5)

Općenito

Kopiranje naziva firme i OIB-a u partnerima dodatne opcije

U prozoru "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovni partneri - poduzeća ", tipka "Kopiraj" (u clipboard) opcija "Naziv firme i OIB" omogućene su dodatne opcije:
- tekući partner
- označeni partneri
- svi partneri (u prikazu)

Kopiranje naziva firme i OIB-a u clipboard (međuspremnik) možete koristiti kod slanja adresara kupaca na servis Moj-eRačun.
Popis možete kopirati u mail ili u datoteku koju ćete poslati mailom.(15.10.2018)

Ispravak filtera ispisa klasifikacija

Kod ispisa "Fakturiranje > Izvještaji > Popis klasifikacija" ispravak greške kod filtriranja ispisa od do klasifikacije, uvijek su se ispisivale sve klasifikacije.(27.10.2018)
Saldakonti dobavljača

Auto unos računa dobavljača iz kartica

U prozoru "Dobavljači > Saldakonti dobavljača > Kartice dobavljača" klikom na tipku "Računi" uz istovremeno držanje tipke Ctrl će se nakon otvaranja prozora Kartice dobavljača automatski ući u unos novog računa i upisati šifra dobavljača na kojem smo bili pozicionirani u karticama dobavljača.(18.10.2018)