Promjene programa

Odabir verzija

Prikaži samo promjene nastale nakon označe verzije - datuma


Tip: Označite svoju tekuću verziju programa i dobit ćete popis novih promjena nastalih nakon vaše verzije

Odabir modula

Odaberite module za koje želite vidjeti promjene

    
Sveukupno promjena u bazi za označene module: 2426

podver 17.0.994 rel 14.09.2020 PREDVERZIJA Delphi 10.4 Sydney(27)

Fiskalizacija HR

Provjera fiskaliziranih računa preko QR koda

Obveznik fiskalizacije prilikom izdavanja računa, na svakom računu zajedno s podacima računa prikazuje odnosno ispisuje i 2D QR kod tog računa kako bi kupac mogao izvršiti provjeru računa preko njega.

Kupac uzima račun s otisnutim QR kodom i aplikacijom za provjeru QR koda na svom mobilnom uređaju očita kod. Aplikacija prepoznaje podatke sadržane u QR kodu i vodi na stranicu za provjeru računa s predefiniranim web preglednikom, sustav Porezne uprave temeljem podataka vrši provjeru računa i vraća poruku o tome je li račun fiskaliziran ili ne.

QR kod je implementiran na ispisu sljedećih računa:
- veleprodajni računi u modulu Fakturiranje u veleprodaji
- maloprodajni računi u modulu PC blagajna (kasa) A4 format
- maloprodajni račun A5 format
- maloprodajni račun A6 format
- maloprodajni račun traka 76mm grafički format

Napomena
Na dot matrix negrafičkim POS pisačima gdje je u "Tipka Postavke > PC blagajna postavke > Formati računa u maloproaji" postavljeno "Traka 76mm širine" ispis QR koda neće biti službeno podržan.
Razlog tome je da ta tehnologija printanja nije prikladna za 2D barkodove, rezolucije je preslaba i kod može biti nečitljiv, a samim time i račun nije po propisu.
Nadalje kako takav grafički ispis zavisi od print kodova u svakom specifičnom POS printeru to je i mogući uzrok problemima.

Eventualno ispis QR koda na takvim pisačima možete isprobati u testnoj verziji postavljanjem postavke "TEST ispisa QR koda fiskalizacije na pisač formata traka 76 mm" na jedan od sljedećih modova:
1. metoda: print bitmape direktno na printer (ispis QR koda kao obične slike)
2. metoda: print QRCode ESC u samom printeru (ispis QR koda na pisačima u kojima je ugrađena takva mogućnost)
3. metoda: print opcija barcode komponente

Potrebno je printati račune koji imaju upisan JIR ili ZKI da bi se ispisivao QR kod na njima.
(05.09.2020)
Sistem

Reset lozinki korisnika na 1

Lozinke svih korisnika za ulazak u program su postavljenje na 1, nadzornik treba ponovo upisati lozinke korisnicima.(28.07.2020)

Nove verzije razvojnih alata - isključivo za Windows 10

NAPOMENA: ova verzija Iposa podržava jedino Windows 10, na verzijama Windows Vista, Windows 7 i starijima neće raditi ispravno u svim dijelovima programa!!!

1. Delphi Enterprise 10.4 Sydney
2. NexusDb 4.50.22
3. QuickReport 6.00.x
4. Gnostice eDocEngine 5.0.0.548
5. TeeChart 2020.30
6. SecureBlackbox Prof 20.0.7488
7. Han-soft 1D barcode 11.0.0.2208
8. Han-soft 2D barcode 11.0.0.2565(28.07.2020)

Prikaz programa na High-DPI monitorima !!!

U ovoj verziji se koriste mogućnosti zadnjih verzija Windowsa 10 u vezi scaliranja teksta i formi kod high-dpi monitora tj. uvećanja na 125%, 150%, 175% itd.
Kod teksta se prikazi uvećanja oslanjaju na TrueType fontove, dok kod npr. grafičkih BMP ikona uvećanje ne pomaže nego se u svim dijelovima programa moraju nalaziti ikone u svim rezolucijama 16x16, 24x24, 32x32 itd. kako bi se bmp ikone dobro prikazivale kod povećanja.
Kako u programu ima nekoliko stotina bmp ikona tada se njihov broj povećava na nekoliko tisuća i taj proces zamjene će trajati neko vrijeme.

Bitno je da u Properties (svojstva) izvršnog programa knjigovodstvo.exe nije explicite uključenja opcija scaliranja tako da program može scalirati dijelove prozora. Vrijedi za mjesto gdje se nalazi knjigovodstvo.exe i za sve shortcut-e (kratice) na knjigovodstvo.exe.

Postupak provjere:
- desni klik miša na ikonu
- iz otvorenog menia odabrati na dnu Properties (svojstva)
- u novootvorenom prozoru odabrati Tab Compatibility
- kliknuti na tipku "Change high DPI settings"
- u novom prozoru isključiti opciju "Override high DPI scaling behaviour"
- spremiti na tipku OK
- spremiti na tipku OK(17.08.2020)
Općenito

VP računi pozivanje partnera

Odabirom tipke Partneri u prozoru veleprodajnih računa otvara se postojeći prozor Poslovnih partnera, za otvaranje novog prozora potrebno je držati tipku Ctrl.(23.03.2020)

Import artikala i usluga iz vanjske TXT datoteke

Napravljena je rutina za automatski import artikala i usluga iz vanjske datoteke koja je u CSV formatu te se lako kreira iz Excel datoteka.

Automatski unos artikala i usluga se radi u prozoru "Fakturiranje > Šifrarnici > Artikli i usluge" preko tipke "Import".

Poveznicu na artikl u Iposu je moguće upisati kao šifru, kataloški broj ili EAN kod, moguće je importirati sva polja za unos artikla.(12.04.2020)

Matične firme i poslovne godine

Promjena dizajna otvaranja novih matičnih firmi i poslovnih godina(17.08.2020)

Posebna oznaka domaćeg, EU i inozemnog partnera

U poslovnim partnerima u tabelarnom prikazu podloga naziva partnera ima posebnu oznaka domaćeg, EU i inozemnog partnera.(20.08.2020)

Popis otvorenih prozora

U zaglavlju programa dodana tipka sa meniem popisa otvorenih prozora za varijantu kada je prikaz programa u SDI modu gdje se prozori otvaraju izvan glavne forme na više monitora.(31.08.2020)

Poslovni partneri promjene

Promjene u pojedinačnom prikazu partnera, drugačiji raspored polja i mogućnost prikaza više podataka odjednom, ako se prozor razvuče na veću površinu podaci će se automatski presložiti.

Opcija prikaza tabelarnog prikaza u partnerima se uključuje preko posebne tipke u samom prozoru, a veličina tabelarnog prikaza se mijenja mišem.

U prozoru poslovnih partnera u tabu pojedinačnog prikaza od sada se u naslovu uz naziv partnera više ne prikazuje telefon nego mjesto partnera.(01.09.2020)

Automatski prijenos tabelarnog prikaza u pojedinačni

U postavkama se više ne uključuje/isključuje prijenos tabelarnog prikaza u pojedinačni, od sada za to postoji posebna tipka u svakom prozoru gdje je to trenutno omogućeno (dnevnik glavne knjige, partneri, izlazni računi, ulazni računi, vp računi, predračuni, hubovi).(02.09.2020)

Poslovni suradnici

Promjene kod unosa poslovnih suradnika, pregledniji pojedinačni prikaz koji se mijenja zavisno od oblika i veličine prozora.(14.09.2020)
Glavna knjiga

Prozor upita izvještaja

U svim tabovima su unosi datuma promjenjeni slično kao u unosu dnevnika glavne knjige, strelicama gore i dole se automatski mijenjaju dani, godine i mjeseci, a datum je moguće izabrati iz kalendara.(18.08.2020)
Saldakonti kupaca

Posebna oznaka domaćeg, EU i inozemnog partnera

U pregledu računa u tabelarnom prikazu podloga naziva partnera ima posebnu oznaka domaćeg, EU i inozemnog partnera.(20.08.2020)
Saldakonti dobavljača

Kontrola duplog unosa broja računa od dobavljača

Kontrola koja sprječava unos više puta istog računa, npr. u slučajevima kada smo isti račun dobili putuem više kanala (pošta, e-mail i sl.).
Kontrola se vrši prema broju računa od dobavljača za tip dokumenta račun, za istog partnera.(13.07.2020)

Posebna oznaka domaćeg, EU i inozemnog partnera

U pregledu računa u tabelarnom prikazu podloga naziva partnera ima posebnu oznaka domaćeg, EU i inozemnog partnera.(20.08.2020)
PDV evidencije

Ispravak kod eksporta KUF i KIF BiH

Kod eksporta KUF i KIF za BiH iznosi koji su bili nula su u datoteci eksporta imali space znak ' ', od sada će se upisivati 0.00.(06.05.2020)
Fakturiranje u VP

Potpisi otpremnice

Na ispisu veleprodajnog računa u varijanti kada se ispisuje račun i otpremnica u jednom dokumentu, potpisi vezani uz otpremnicu su ispred potpisa računa.(25.03.2020)

Rekapitulacija povratne ambalaže na VP računima

U "Fakturiranje > Šifrarnici > Artikli i usluge" unesu se svi artikli koji su povratna ambalaža, u polju kataloški broj je potrebno kod takvih artikala upisati bilo gdje tekst #pamb# (Povratna AMBalaža) po čemu će ih sustav prepoznati.

Za prodajne artikle koji se isporučuju sa povratnom ambalažom kreiraju se "Fakturiranje > Šifrarnici > Normativi artikala i usluga", pojednostavljeno u normativu za svaki prodajni artikl upišemo artikle-ambalažu i njihovu količinu. Možemo upisati jedan ili više ambalažnih artikala uz količinu normativa sa kojom ta ambalaža sudjeluje u prodajnom artiklu.

Kod ispisa VP računa program će prvo provjeriti da li je uključena postavka za ispis rekapitulacije povratne ambalaže, zatim da li u nekoj od upisanih stavaka na računu ima pridruženih artikala-ambalaže (normativ), ako su oba uvjeta zadovoljena program će za taj račun ispisati rekapitulaciju povratne ambalaže.
(08.04.2020)

Import cjenika iz vanjske TXT datoteke

Napravljena je rutina za automatski import cijena iz vanjske datoteke koja je u CSV formatu te se lako kreira iz Excel datoteka cjenika.

Automatski unos cijena artikala i usluga se radi u prozoru "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Cjenici artikala i usluga" preko tipke "Import".

Poveznicu na artikl u Iposu je moguće upisati kao šifru, kataloški broj ili EAN kod, a cijenu kao stopu marže ili apsolutnu cijenu bez poreza.(10.04.2020)

Posebna oznaka domaćeg, EU i inozemnog partnera

U pregledu računa i predračuna u tabelarnom prikazu podloga naziva partnera ima posebnu oznaka domaćeg, EU i inozemnog partnera.(20.08.2020)

QR kod na ispisu VP računa

Kod računa koji imaju JIR ili ZKI ispisat će se QR kod za provjeru računa.(05.09.2020)
PC kasa

Rekapitulacija povratne ambalaže na MP računima

Rekapitulacije povratne ambalaže se ispisuje samo na MP računima A4 format i traka grafički format.

U "Fakturiranje > Šifrarnici > Artikli i usluge" se unesu svi artikli koji su povratna ambalaža, u polju kataloški broj je potrebno kod takvih artikala upisati bilo gdje tekst #pamb# (Povratna AMBalaža) po čemu će ih sustav prepoznati.

Za prodajne artikle koji se isporučuju sa povratnom ambalažom kreiraju se "Fakturiranje > Šifrarnici > Normativi artikala i usluga", pojednostavljeno u normativu za svaki prodajni artikl upišemo artikle-ambalažu i njihovu količinu. Možemo upisati jedan ili više ambalažnih artikala uz količinu normativa sa kojom ta ambalaža sudjeluje u prodajnom artiklu.

Kod ispisa MP računa program će prvo provjeriti da li je uključena postavka za ispis rekapitulacije povratne ambalaže, zatim da li u nekoj od upisanih stavaka na računu ima pridruženih artikala-ambalaže (normativ), i da li je na računu ispisana adresa kupca. Ako su svi uvjeti zadovoljeni program će za taj račun ispisati rekapitulaciju povratne ambalaže.(08.04.2020)

QR kod na ispisu MP računa

Kod računa koji imaju JIR ili ZKI ispisat će se QR kod za provjeru računa na formatima A4, A5, A6, traka 76mm grafički format.

Napomena
Na dot matrix negrafičkim POS pisačima gdje je u "Tipka Postavke > PC blagajna postavke > Formati računa u maloproaji" postavljeno "Traka 76mm širine" ispis QR koda neće biti službeno podržan.
Razlog tome je da ta tehnologija printanja nije prikladna za 2D barkodove, rezolucije je preslaba i kod može biti nečitljiv, a samim time i račun nije po propisu.
Nadalje kako takav grafički ispis zavisi od print kodova u svakom specifičnom POS printeru to je i mogući uzrok problemima.

Eventualno ispis QR koda na takvim pisačima možete isprobati u testnoj verziji postavljanjem postavke "TEST ispisa QR koda fiskalizacije na pisač formata traka 76 mm" na jedan od sljedećih modova:
1. metoda: print bitmape direktno na printer (ispis QR koda kao obične slike)
2. metoda: print QRCode ESC u samom printeru (ispis QR koda na pisačima u kojima je ugrađena takva mogućnost)
3. metoda: print opcija barcode komponente

Potrebno je printati račune koji imaju upisan JIR ili ZKI da bi se ispisivao QR kod na njima.(05.09.2020)
Pomoćni programi

Automatski prošireni XML export konsolidiranog stanja zaliha VP+MP

U prozoru "Pomoćni pr. > Dodatni moduli > Automatski prošireni XML export konsolidiranog stanja zaliha VP+MP" dodatne opcije spremanja nekih polja nakon izlaska iz prozora.(26.06.2020)