Promjene programa

Odabir verzija

Prikaži samo promjene nastale nakon označe verzije - datuma


Tip: Označite svoju tekuću verziju programa i dobit ćete popis novih promjena nastalih nakon vaše verzije

Odabir modula

Odaberite module za koje želite vidjeti promjene

    
Sveukupno promjena u bazi za označene module: 2212

podver 14.1.7 rel 13.06.2017 Ispravak(1)

Robno-materijalno

Ispravak pripremne inventure

Ispravak u "Robno-mat. > Skladišni dokumenti > Pripremne inventure" tj. "Maloprodaja > Skladišni dokumenti > Pripremne inventure", tipka "Presloži".
U slučaju ako su unošeni isti artikli na više mjesta program je prije preslagivanja (naziv, šifra ili kataloški broj) zbrajao količine za iste šifre, problem je bio sa zadnjim artiklima, ispravljeno.(13.06.2017)

podver 14.1.6 rel 12.06.2017 Razno(3)

Sistem

Broj korisnika na mreži

Korekcija u prikazu popisa korisnika na mreži kada je u nazivu korisnika upotrijebljen zarez broj korisniska se duplirao.(07.06.2017)
Obračun dohodka

Krizni porez

Na ispisu platnog listića maknut je tekst "krizni porez".(06.06.2017)

BiH: promjena izvještaja Obrazac 2001 Specifikacija uz isplatu plaća

U službenim novinama FBiH br.38/2017 godine usvojen je Pravilnik o izmjenama pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa što je evidentirano od strane 24.pomenutog sl.lista.

Izmjenom se dopunjuje na obrascu 2001 Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica tako da se u dijelu Dio 1-Podaci o poslodavcu/isplatitelju i plaćama dodaju još 2 polja: polje 13 konsolidacija privrednih društava i polje 14 po osnovu dugovanja sport.kolektiva.
(12.06.2017)

podver 14.1.5 rel 01.06.2017 Doprinosi na plaću(1)

Obračun dohodka

Doprinosi na plaću reguliranje osnovice

U postavkama grupa Obračun dohodaka je dodana postavaka "Primjena najviše mjesečne osnovice kod doprinosa na plaću (kao i kod doprinosa iz plaće).
Kako su se pojavila razna tumačenja u praksi korisnici mogu sami odlučiti koju će varijantu odabrati, JOPPD je za takve radnike potrebno korigirati po potrebi.(01.06.2017)

podver 14.1.4 rel 21.05.2017 Novi izvještaji u obračunu plaća(3)

Obračun dohodka

Pregledniji prikaz tabela rezultata obračuna

U prozorima
"ObrDohotka > Rezultati obračuna > Tabela obračunatih vrsta rada",
"ObrDohotka > Rezultati obračuna > Tabela obračunatih sumarnih rezultata djelatnika",
"ObrDohotka > Rezultati obračuna > Tabela obračunatih doprinosa",
"ObrDohotka > Rezultati obračuna > Tabela obračunatih kredita"
posebno se prikazuje tabela obračunskih razdoblja i tabela sa podacima (vrsta rada, sumarnih rezultata, doprinosa, kredita).

Vrsta prikaza, prikaz po razdobljima ili prikaz svih podataka u jednoj tabeli, se može regulirati preko check boxa.(19.05.2017)

Izvještaj Rekapitulacija po vrstama rada sa specifikacijom radnika

Novi izvještaj Rekapitulacija po vrstama rada sa specifikacijom radnika.
Moguće je odabrati cijelo poduzeće ili poslovnu jedinicu, tip dohotka (plaću, drugi dohodak ili oboje), moguće je uključiti podatke jednog obračunskog razdoblja, jednog mjeseca ili jedne godine.
Specifikacija-popis radnika po vrstama rada.(20.05.2017)

Izvještaj Rekapitulacija vrsta rada po radnicima

Novi izvještaj Rekapitulacija vrsta rada po radnicima.
Moguće je odabrati cijelo poduzeće, poslovnu jedinicu ili jednog radnika, tip dohotka (plaću, drugi dohodak ili oboje), moguće je uključiti podatke jednog obračunskog razdoblja, jednog mjeseca ili jedne godine.(21.05.2017)

podver 14.1.3 rel 18.05.2017 Optimizacija prikaza(1)

Sistem

Optimizacija prikaza

Optimizacija prikaza online korisnika u programu, dodatno moguće je odrediti broj sekundi osvježavanja.(18.05.2017)

podver 14.1.2 rel 16.05.2017 Filtriranje dokumenata glavne knjige(4)

Sistem

Ispravak kod indeksiranja datoteka

Kod pokretanja indeksiranja nisu kod nekih korisnika uspješno zaustavljeni svi paralelni procesi (podsjetnici, novosti, korisnici na mreži i dr.) pa je dolazilo do problema kod mrežne verzije, ispravljeno.(16.05.2017)
Glavna knjiga

Filtriranje dokumenata

U prozoru "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Knjiženje dnevnika glavne knjige" je uvedeno filtriranje redova dnevnika po dokumentima glavne knjige.
Filtirranje po odabiru iz popisa dokumenata ili ako se drži tipka CTRL filtriranje po tekuće pozicioniranom dokuementu.(15.05.2017)

Automatski grafovi sa prosjecima

U automatskim grafovima korisničkih izvještaja koji prikazuju iznos razdoblja od sada se prikazuju i mjesečni prosjek i godišnji prosjek zavisno koji tip iznosa je zadan kod kreiranja grafa.(15.05.2017)
Fakturiranje u VP

Automatski grafovi sa prosjecima

U automatskim grafovima korisničkih izvještaja koji prikazuju iznos razdoblja od sada se prikazuju i mjesečni prosjek i godišnji prosjek zavisno koji tip iznosa je zadan kod kreiranja grafa.(15.05.2017)

ver 14.1 rel 12.05.2017

Grafikoni korisničkih izvještaja i bruto bilance, korisnici u mrežnom radu i dr.(25)

Fiskalizacija HR

Dodatne kontrole fiskalizacije računa

Kod fiskalizacije računa u veleprodaji i maloprodaji dodane su dvije kontrole na greške iz PU:
"Greška v104: Datum i vrijeme izdavanja računa je veće od Datum i vrijeme slanja"
"Greška v102: Datum i vrijeme izdavanja računa je za više od 78 sati manje od datuma i vremena slanja računa"

Ako račun ne zadovolji kontrole neće se fiskalizirati.(21.04.2017)
Sistem

PrintPreview

U PrintPreview prozoru dodana ikona za boju.(01.03.2017)

Neaktivni korisnici

U šifrarniku "Sistem > Nadzornik > Korisnici programa" je uvedena mogućnost označavanje korisnika kao "neaktivan".
Takvi korisnici će i dalje biti u bazi, ali se neće prikazivati u uvodnom (LogIn) panelu kod ulaska u program.(17.03.2017)

Popis korisnika u mrežnom radu

U mrežnom radu programa uvedena je zabrana ulaska u program (logIn) dva ista korisnika (sa istom šifrom), regulirano postavkom u grupi Sistem.

U glavnoj formi je dodana oznaka koja će u realnom vremenu osvježavati broj trenutnih korisnika koji su u programu.
Dodatno, klikom na oznaku dobit ćemo u prozoru popis naziva korisnika koji su trenutno u programu.

Program na taj način realno bilježi u dnevniku aktivnosti sve što neki korisnik radi, kada je ušao u program, kada je izašao, kada je unio neki podatak, izmjenio ga ili obrisao, kada je ispisao neki izvještaj, unio novu matičnu firmi itd., kada bi svi ulazili pod istom šifrom ne bi se znalo tko je što radio.

U jednokorisničkoj verziji ta oznaka nije raspoloživa.(08.04.2017)

Korisnički izvještaji meni

Korisnički izvještaji u glavnoj knjizi, fakturiranju i pc kasi koje korisnik može definirati u rasponu šifri 2001 - 32000 od sada se automatski kod pokretanja programa pojedinačno uključuju u glavni meni navedenih modula.

Samim time što se nalaze u meniu sa ostalim programski definiranim stavkama automatski se pojavljuju i u Tragaču menia (Ctrl+Q) i mogu se pretraživati.(25.04.2017)

Pretraživanje postavki

U prozoru postavki je omogućeno pretraživanje bilo koje postavke upisivanjem proizvoljnog teksta filtrirat će se samo postavke koje sadrže tekst, odabirom postavke program će se prebaciti u grupu te postavke i pokušati podesiti klizač tako da se postavka vidi u prikazu.(26.04.2017)
Općenito

Partneri traženje maila

U poslovnim partnerima dorada pretraživanja e-maila prikazom svih partnera koji sadrže dio teksta maila za pretraživanje. Kod upisa @ automatski se tragač prebacuje na traženje maila.(03.04.2017)

Kopiranje mailova partnera

U "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovni partneri - poduzeća" tipka "Kopiraj" od sada se u meniu za kopiranje e-Mailova nalaze svi mailovi koji su evidentirani za partnera, možete odabrati jedan mail koji želite kopirati u clipboard (međuspremnik) ili možete kopirati sve mailove partnera.(26.04.2017)
Glavna knjiga

Eksport i import strukture korisničkih izvještaja

U prozoru kreiranja korisničkih izvještaja su dodane tipke Eksport i Import pomoću kojih se svaki korisnički izvještaj može eksportirati u vanjsku XML datoteku i isto tako importirati iz vanjske XML datoteke.

Svrha tog importa i eksporta je razmjena korisničkih izvještaja između korisnika i/ili Iposa. Izvještaji će biti to kompletniji ako korisnici koji razmjenjuju izvještaje imaju isti ili barem sličan kontni plan.(12.03.2017)

Korisnički izvještaji

U izvještajima "Financijsko > Izvještaji > Izvještaji-obrasci koje korisnik kreira (!) (XML)" kao i u ostalim financijskim izvještajima (bilanca stanja, račun dobiti i gubitka i dr.) koje korisnik sam kreira, izvještaji su dorađeni na način da se prikazuju labele Indeks ili Stopa iznad kolona, kao i godina iznad kolone za koju se vrši usporedba podataka sa tekućom godinom.(12.04.2017)

Automatski grafovi korisničkih izvještaja

U sklopu "Financijsko > Izvještaji > Izvještaji-obrasci koje korisnik kreira (!) (XML)" dodana je mogućnost automatskog generiranja dodatnog prozora sa grafičkim prikazom (pie, bar graf) bilo koje pozicije sa ispisanog izvještaja.

U dodatnom prozoru grafa će se kreirati hijerarhijska struktura pozicija i redova sa korisničkog izvještaja u kojoj korisnik može odabirati željeni nivo podataka za prikaz u grafu.
Nakon podešavanja prikaza opcija grafa, isti se može ispisati u PrintPreview za pisač ili se može eksportirati u datoteku (EMF, BMP, GIF, JPG, PNG) nakon čega će se datoteka-graf otvoriti u adekvatnom programu za taj grafički format.(20.04.2017)

Grafički prikaz bruto bilance

U izvještaju "Financijsko > Izvještaji > Bruto bilanca (XML)" istodobno sa ispisom bruto bilance je moguće uključiti opciju za kreiranje grafova u dodatnom prozoru za sve nivoe kontnog plana koje bruto bilanca prikazuje.
U prozoru grafova bruto bilanca će biti prikazana hijerarhiskom strukturom u kojoj se može odabrati bilo koji podnivo bilance za prikaz grafa bilo kao prikaz iznosa podnivoa ili kao prikaz pojedinog nivoa po mjesecima tokom godine.(02.05.2017)