Promjene programa

Odabir verzija

Prikaži samo promjene nastale nakon označe verzije - datuma


Tip: Označite svoju tekuću verziju programa i dobit ćete popis novih promjena nastalih nakon vaše verzije

Odabir modula

Odaberite module za koje želite vidjeti promjene

    
Sveukupno promjena u bazi za označene module: 2338

podver 16.0.2 rel 21.05.2019 Razno(4)

Sistem

Promjena u PrintPreview prozoru

Ispravak kod spremanja tekućeg direktorija za eksport datoteka iz PrintPreview prozora.(20.05.2019)
Fakturiranje u VP

Barkodovi

Promjena pozicije u prikazu Barkod 2D i Barkod 1D kodova na računima i predračunima.
(23.04.2019)

Bez cijena

U ispisu predračuna kod uključene opcije "bez cijena" korekcije isključivanja dodatnih podataka u kojim su sadržani elementi cijena/iznosa.(23.04.2019)

Elektronički računi

Promjene u e-računima u dijelu rekapitulacija poreza i tarifa radi usklađivanja sa novim validatorom Moj-eRačun.(14.05.2019)

ver 16.0 rel 16.04.2019

Delphi Rio, grafički barkodovi, kriptiranje baze podataka(13)

Sistem

Novi razvojni alati

Delphi Enterprise 10.3.1 Rio (ver 26 Studio ver 20)
NexusDb v4.50.0.13 Professional
QuickReport v6.01 for Rio
Gnostice eDocEngine v5.0.0.485
TeeChart v2018.26
EldoS SecureBlackbox Professional v16.0.320 (26.02.2019)

Promjena stila programa

U postavkama grupa Sistem je omogućena promjena stila programa bez izlaska i ponovnog ulaska u program.(01.03.2019)

Kontrola postojanja direktorija za export u PrintPreview

U PrintPreview prozoru za pregled izvještaja postavljena automatska kontrola ispravnosti direktorija za export privremenih datoteka exporta (PDF, RTF i dr.).

Naime direktorij za privremeni export program pamti za svakog korisnika posebno, u slučaju premještanja programa na drugo računalo ili promjene direktrorija na disku zadnje spremljeni direktorij možda više ne postoji.
Program će javiti poruku da direktorij ne postoji i da ga treba kreirati ili promjeniti.
(08.04.2019)

Provjera putanje u ipos.ini

Provjera ispravne putanje programa u ipos.ini(12.04.2019)

Kriptiranje baze podataka (GDPR) - dodatna rutina

U programu je kao dodatna rutina (modul) implementirano kriptiranje (šifriranje) baze podataka po shemi AES CCM 128, random generator ANSI X9.31 AES, integrity mode CBC MAC.
Pojednostavljeno nakon izvršenog kriptiranja (šifriranja) podataka nitko izvan programa Ipos ne može pročitati podatke u bazi (datotekama) čak i ako budu ukradeni.

Za sve tvrtke koje ozbiljno primjenjuju Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR - General Data Protection Regulation) kriptiranje baze podataka je neizostavan korak u zaštiti podataka.

(15.04.2019)
Glavna knjiga

Opis knijženja glavne knjige

U "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Knjiženje dnevnika glavne knjige" je dodano posebno polje za opis knjiženja uz već postojeće polje za opis pojedine stavke, time je omogućeno da se pojedina specifična knjiženja osim po tipu dokumenta opišu i posebnim tekstom.

Opis knjiženja će biti vidljiv u tabelarnim prikazima dnevnika glavne knjige i kartica glavne knjige, u ispisima dnevnika i kartica glavne knjige.(15.04.2019)
Saldakonti dobavljača

Automatske postavke kartica dobavljača

Kod izlaza iz prozora "Dobavljači > Saldakonti dobavljača > Kartice dobavljača" automatsko spremanje postavki na nivou korisnika:
- prikaz samo onih kartica koje imaju promet
- automatski izračun prometa kartice
- prikaz samo računa
- tekst filtera
- pokretanje filtera ako je upisan(05.03.2019)
PDV evidencije

Automatika podjele računa u knjigama UR-a i IR-a

U prozorima "PDV > Knjige ulaznih računa > ..." i "PDV > Knjige izlaznih računa > ..." u varijanti kada se za matičnu firmu koristi Postupak (način) oporezivanja "Prema naplaćenim (računima) naknadama za obavljene isporuke".

Omogućena automatika podjele računa za sve tri stope 5%, 13% i 25%, gdje program upisivanjem iznosa plaćanja automatski izračunava uračunati porez, a nakon odabira tipke "Podijeli" razvrstava iznose u dva razdvojena računa.

(10.03.2019)
Fakturiranje u VP

Ispis 2D barkoda sa podacima za plaćanje na ispisu računa i predračuna

Kod ispisa računa i predračuna je dodan 2D barkod (format zapisa PDF417) koji se može skenirati iz bankovne aplikacije za automatsko popunjavanje HUB 3A naloga za plaćanje.

Prikaz barkoda se može isključiti u Postavkama, grupa Fakturiranje>Ispis računa/predračuna.
U postavkama, grupa HUB obrasci se može regulirati visina 2d barkoda.

U varijanti kada je na računu označeno da je cjelokupni iznos plaćen predračunom/avansom barkod se neće prikazivati.

Od strane Hrvatske udruge banaka je propisano da se 2D barkod može koristiti samo kod nacionalnih plaćanja tj. na obrascu HUB 3A, iz tog razloga se barkod neće prikazivati na deviznim računima/predračunima.
(19.03.2019)

Ispis 1D EAN13 koda na dokumentima

Na ispisu računa, predračuna, cjenika i narudžbi je dodana opcija prikaza 1D grafičkog EAN13 barkoda.

Prikaz EAN koda se regulira u postavkama grupa Fakturiranje>Ispis računa/predračuna.
1. Postavka
Da li da se uz naziv artikla kod ispisa predračuna/računa/robnih dokumenata/narudžbe prikaže i EAN kod.

2. Postavka
Ako je uključen prikaz EAN koda prikaži grafički prikaz crtičnog EAN barkoda.

Dakle moguće su kombinacije prikaza bez EAN koda, sa tekstualnim EAN kodom, sa grafičkim EAN kodom.(21.03.2019)
Robno-materijalno

Ispis 1D EAN13 koda na skladišnim dokumentima

Na ispisu svih skladišnih dokumenata (inventura, primke, viškovi, povratnice, interne povratnice, otpremnice, izdatnice, manjkovi, povratnice dobavljačima, prijenosnice, međuskladišnice, storna, revalorizacije i pripremne inventure) je dodana opcija grafičkog prikaza EAN13 koda artikla.

Prikaz EAN koda se regulira u postavkama grupa Fakturiranje>Ispis računa/predračuna.
1. Postavka
Da li da se uz naziv artikla kod ispisa predračuna/računa/robnih dokumenata/narudžbe prikaže i EAN kod.

2. Postavka
Ako je uključen prikaz EAN koda prikaži grafički prikaz crtičnog EAN barkoda.

Dakle moguće su kombinacije prikaza bez EAN koda, sa tekstualnim EAN kodom, sa grafičkim EAN kodom.(21.03.2019)
Pomoćni programi

Ispis 2D barkoda u HUB-ovima

"Pomoćni pr. > HUB obrasci > HUB 3- obrazac"
Kod ispisa tipka Izvještaji pa tab HUB 3 - obrazac, Tip 1 Nalog za nacionalna plaćanja.
Na ispisu je dodan 2D barkod (format zapisa PDF417) koji se može skenirati iz bankovne aplikacije za automatsko popunjavanje naloga za plaćanje.

U postavkama, grupa HUB obrasci se može regulirati visina 2d barkoda.(19.03.2019)

eRačuni dodana funkcionalnost

Kod uključene postavke grupa Pomoćni programi>Elektronički računi, "Kod slanja eDokumenata, kod pojave greške na jednom prekid slanja ostalih dokumenata" dodana je opcija da se umjesto prekida pojavljuje dodatni prozor sa pitanjem da li prekid ili nastavak.(22.03.2019)

podver 15.1.15 rel 12.04.2019 Razno(1)

Općenito

Promjene u skraćenom izborniku partnera

U skraćenom izborniku partnera omogućena maksimizirana veličina prozora.(12.04.2019)

podver 15.1.14 rel 03.04.2019 Razno(1)

Fakturiranje u VP

Postavka kontrole EAN koda artikla

Nova postavka, grupa Fakturiranje, da li je dozvoljen unos istog EAN koda kod više različitih artikala. Do sada nije bilo moguće unijeti EAN kod koji već postoji u bazi artikala.(03.04.2019)

podver 15.1.13 rel 09.03.2019 Razno(1)

PC kasa

Ispravak provjere nefiskaliziranih računa

Ispravak kod uključene opcije (u postavkama) da li da program u maloprodaji kod zatvaranja prozora provjerava da li ima nefiskaliziranih maloprodajnih računa.
U nekim situacijama provjera nije ispravno detektirala nefiskalizirane račune.(09.03.2019)

podver 15.1.12 rel 06.03.2019 Razno(1)

Fakturiranje u VP

Promjena automatskog unosa u IR-a iz Fakturiranja

Automatski prijenos u "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Prijenos računa u saldakonti kupaca" u varijanti kada se uz Saldakonti kupaca upisuju i podaci u "PDV > Knjige izlaznih računa > Za isporučena dobra i usluge".

Ako je u knjizi IR-a postojao račun sa istim brojem tada se račun nije upisivao.
Sada je omogućen automatski upis istog broja računa, ali sa kontrolom da su računi iz različitih godina, varijanta kada smo prenijeli neplaćene račune iz prošle poslovne godine kao početno stanje.(06.03.2019)

podver 15.1.11 rel 24.02.2019 Razno(1)

Općenito

Matične firme

U prozoru "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Matične firme i poslovne godine" omogućena promjena veličine prozora iz prošlih verzija.

Istodobno omogućena trenutna promjena matične firme i/ili poslovne godine dvostrukim klikom na matičnu firmu ili poslovnu godinu, ako istovremeno držite i tipku Ctrl tada će se prozor matičnih firmi automatski zatvoriti radi što brže promjene.(22.02.2019)

podver 15.1.10 rel 19.02.2019 Razno(2)

Sistem

Dodatni potpis izvršne datoteke

Dodatno potpisivanje certifikatom izvršne datoteke radi sprječavanja lažno pozitivnih detekcija Windows Defendera na virus.(19.02.2019)
PDV evidencije

Promjene ePorezna XML UR-a

Promjene nakon objave ePorezne od 8.2.2019. da su promjenjeni tehnički uvjeti XML UR-a datoteke:
- ukupni iznos računa sa pdv-om može biti nula
- ukupni iznos pretporeza može biti nula
i dr.(08.02.2019)

podver 15.1.9 rel 08.02.2019 Amortizacija osnovnih sredstava(1)

Osnovna sredstva

Korekcija amortizacija osnovnih sredstava

Korekcija zaokruživanja kod amortizacije osnovnih sredstava u slučaju zakonske i povećane stope amortizacije.(08.02.2019)