Promjene programa

Odabir verzija

Prikaži samo promjene nastale nakon označe verzije - datuma


Tip: Označite svoju tekuću verziju programa i dobit ćete popis novih promjena nastalih nakon vaše verzije

Odabir modula

Odaberite module za koje želite vidjeti promjene

    
Sveukupno promjena u bazi za označene module: 2355

podver 16.0.11 rel 16.07.2019 Razno(1)

Fakturiranje u VP

Korekcija adrese isporuke

Dodatne korekcije u vezi koda za adresu isporuke za javna poduzeća(16.07.2019)

podver 16.0.10 rel 15.07.2019 Razno(1)

Fakturiranje u VP

Upis dodatnih podataka kod eRačuna za javna poduzeća

Kod "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Izlazni računi" i slanja eRačuna omogućen je upis dodatnih podataka za upis u XML strukturirani oblik eRačuna:
- adresa isporuke

Ove podatke obavezno traže javna poduzeća.

Podaci se upisuju u tekstu prije stavaka na računu sa posebnim kodovima koji će se ispisivati na računu, ali i upisivati u točno određena polja u XML strukturiranoj varijanti eRačuna za slanje.

Detaljnu uputu kako treba upisati navedene podatke pogledajte u Tekućim aktulanostima na linku:
https://ipos.hr/aktualnosti/eracuni(15.07.2019)

podver 16.0.9 rel 12.07.2019 Razno(1)

Fakturiranje u VP

Dodatak u eRačunima kod više privitaka

Dodatak u eRačunima kod slanja više privitaka uz sam PDF račun.(12.07.2019)

podver 16.0.8 rel 11.07.2019 Razno(2)

Sistem

Korekcija spremanja položaja prozora

Korekcija kod spremanja položaja pojedinog prozora preko ikone u glavnoj formi.(26.06.2019)
Fakturiranje u VP

Upis dodatnih podataka kod eRačuna za javna poduzeća

Kod "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Izlazni računi" i slanja eRačuna omogućen je upis dodatnih podataka za upis u XML strukturirani oblik eRačuna:
- napomena na računu
- podaci o otpremnici ili otpremnicama
- podaci o ugovoru

Ove podatke obavezno traže javna poduzeća.

Podaci se upisuju u tekstu prije stavaka na računu sa posebnim kodovima koji će se ispisivati na računu, ali i upisivati u točno određena polja u XML strukturiranoj varijanti eRačuna za slanje.

Detaljnu uputu kako treba upisati navedene podatke pogledajte u Tekućim aktulanostima na linku:
https://ipos.hr/aktualnosti/id0052(11.07.2019)

podver 15.1.16 rel 10.07.2019 Ispravak(1)

PC kasa

Ispravak kod korištenja dva načina plaćanja

Ispravak greške koja je nastala u ver 15.1.5. 30.11.2018. kod dodane kontrole 2. načina plaćanja.
Greška se događa kada se koriste dva načina plaćanja, a iznos računa je veći od 999,99 kn.
(10.07.2019)

podver 16.0.7 rel 21.06.2019 Razno(2)

Pomoćni programi

eRačuni

Kod slanja eRačuna javnim naručiteljima potrebno je u šifrarniku "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovni partneri - poduzeća " upisati njihov Fina ID, za to je formirano posebno polje "Fina ID identifikacijska šifra".

ID broj u evidenciji Fine se koristi kod slanja eRačuna javnim poduzećima preko servisa Moj-eRačuna, Fina eRačun i dr. Ovaj broj bi trebali dobiti od samog kupca ili Fine.
Mnoga javna poduzeća imaju poslovne jedinice (npr. HEP-proizvodnja) koje imaju svaka svoj Fina ID broj.

Trenutni popis poslovnih jedinica sa ID brojevima Fine možete skinuti i sa naše stranice na nižem linku:
https://ipos.hr/Download/Poslovne%20jedinice%20-%20Fina.xlsx(20.06.2019)

eRačuni

Postavljena je kontrola da li za "Šifrarnici > Pomoćni šifrarnici > Jedinice mjera" postoji paralelna šifra u "Šifrarnici > Pomoćni šifrarnici > Jedinice mjera kodovi UN/ECE za eRačune".
Kao što je ranije navedeno kod slanja eRačuna potrebno je u XML datoteci poslati za svaku jedinicu mjere UN/ECE šifru jedinice mjere koja je jedinstvena za cijelu EU, da bi to program znao mora postojati paralelni šifrarnik iz kojeg će program pročitati kod.

Dodatna postavka: Prekid izrade XML računa ako ne postoji paralelna šifra jedinice mjera UN/ECE za eRačune.
Ako je postavka uključena XML se neće kreirati i poslati, samo će se ispisati upozorenje da nedostaje šifra, ako je postavka isključena XML račun će se kreirati i poslati, a nedostajuća UN/ECE šifra će se automatski upisati kao H87 Komad u XML datoteku.(20.06.2019)

podver 16.0.6 rel 13.06.2019 Razno(2)

Pomoćni programi

SEPA HUB-ovi

Prema sugestiji Fine dodan kod SEPA kod plaćanja koja nisu plaće.
xSepa.CstmrCdtTrfInitn.PmtInf[grupa].PmtTpInf.SvcLvl.Cd:= 'SEPA';(05.06.2019)

Promjene eRačuna

Kod slanja elektroničkih računa dodatne provjere kod izrade XML-a za slanje javnim naručiteljima.

Dodana mogućnost ponovnog slanja računa i u statusu 50 Neuspjelo / Unsuccessful.

Napomena
U šifrarniku "Šifrarnici > Pomoćni šifrarnici > Jedinice mjera kodovi UN/ECE za eRačune" je potrebno dodati kodove za jedinice mjera koje koristite, a koje se koriste kod slanja eRačuna, šifra jedinice mjera u standardnom šifrarniku treba odgovarati šifri jedinice mjera u šifrarniku kodova.
Ipos ne može znati koje jedinice mjera imate upisane u svojem šifrarniku jer je on otvoren za unos i izmjene. Kodova jedinica mjera ima 57 stranica i podložni su promjenama pa možete upisati samo one koje koristite.

Popis šifrarnika kodova propisan od EU na linku :
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec20/rec20_rev3_Annex2e.pdf(13.06.2019)

podver 16.0.5 rel 04.06.2019 Razno(2)

PC kasa

Ispravak kod korištenja dva načina plaćanja

Ispravak greške koja je nastala u ver 15.1.5. 30.11.2018. kod dodane kontrole 2. načina plaćanja.
Greška se događa kada se koriste dva načina plaćanja, a iznos računa je veći od 999,99 kn.
(02.06.2019)
Pomoćni programi

HUB-ovi promjena vezana u SEPA instrukcije od 1.6.2019.

Obavezan podatak "Kategorija namjene" koji mora biti prisutan na nivou grupe naloga ILI na pojedinačnim nalozima, u slučaju oba upisa nalozi se odbijaju.

Kako je Kategorija namjene opcionalna (na nivou grupe i na nivou pojedinačnog naloga) kontrolna provjera prema SEPA XSD shemi ne može napraviti kontrolnu provjeru tog podatka pa se "Kategorija namjene" radi sigurnosti i jednostavnosti upisuje uvijek na nivou grupe naloga.

U panelu prije ispisa/eksporta SEPA XML datoteke omogućen je odabir Kategorije namjene, u slučaju ne odabira automatski se upisuje šifra OTHR (ostalo).(03.06.2019)

podver 16.0.4 rel 30.05.2019 Nova verzija SEPA datoteke(3)

Fakturiranje u VP

Veleprodajni cjenici filter stanja

"Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Cjenici artikala i usluga" kod Filtriranja je dodana opcija Prikaz samo artikala sa stanjem.(30.05.2019)
Pomoćni programi

HUB-ovi optimizacija brzine pretraživanja

Optimizacija brzine pretraživanja "Pomoćni pr. > HUB obrasci > HUB 3- obrazac" prema iznosu, primatelju i opisu plaćanja.(27.05.2019)

Nova verzija SEPA SCT kreditnog transfera od 1.6.2019

Od 1.6.2019. u primjeni je nova verzija SEPA HRK SCT sheme za iniciranje plaćanja tj. SEPA zbrojni nalog za slanje naloga u banku.

Nakon izrade SEPA XML datoteke program će automatski napraviti provjeru datoteke prema XSD shemi i o tome dati obavijest.
Automatsku provjeru je moguće isključiti u postavkama HUB-ova.

NAPOMENA
U ovoj podverziji uz izvršnu datoteku "knjigovodstvo.exe" biti će i nova SEPA datoteka naziva "sepa.hr.pain.001.001.03_01062019.xsd" koja je potrebna za provjeru kreirane SEPA datoteke "UN.........xml" datoteke koja se šalje u banku.

Izvršnu datoteku kopirate u osnovni direktorij "...Ipos knjigovodstvo\" umjesto postojeće, a SEPA datoteku kopirate u direktorij "...Ipos knjigovodstvo\SepaDatoteke" gdje se trenutno nalazi i stara verzija sepa datoteke (sepa.hr.pain.001.001.03_07052015.xsd).

Kako SEPA instrukcije imaju opsežnu i kompliciranu dokumentaciju (više stotina stranica) po potrebi će se izdati nove podverzije.

Promjene u novim SEPA nalozima nisu vezane samo uz program Ipos nego korisnici moraju pratiti propise i eventualno dodavati nove podatke u šifrarnike prema tekućim propisima.(29.05.2019)

podver 16.0.3 rel 22.05.2019 Razno(2)

Fakturiranje u VP

Ispravak kod ispisa računa i predračuna

Ispravak greške iz podverzije 16.0.2 nakon promjene pozicije 2D barkoda, ispis računa/predračuna nije bio u redu kod ispisa preko PrintPreview prozora.(22.05.2019)

Moj-eRačun dodatne prilagodbe

Dodatne promjene radi usklađivanja sa validatorima moj-eRačun.(22.05.2019)

podver 16.0.2 rel 21.05.2019 Razno(4)

Sistem

Promjena u PrintPreview prozoru

Ispravak kod spremanja tekućeg direktorija za eksport datoteka iz PrintPreview prozora.(20.05.2019)
Fakturiranje u VP

Barkodovi

Promjena pozicije u prikazu Barkod 2D i Barkod 1D kodova na računima i predračunima.
(23.04.2019)

Bez cijena

U ispisu predračuna kod uključene opcije "bez cijena" korekcije isključivanja dodatnih podataka u kojim su sadržani elementi cijena/iznosa.(23.04.2019)

Elektronički računi

Promjene u e-računima u dijelu rekapitulacija poreza i tarifa radi usklađivanja sa novim validatorom Moj-eRačun.(14.05.2019)

ver 16.0 rel 16.04.2019

Delphi Rio, grafički barkodovi, kriptiranje baze podataka(13)

Sistem

Novi razvojni alati

Delphi Enterprise 10.3.1 Rio (ver 26 Studio ver 20)
NexusDb v4.50.0.13 Professional
QuickReport v6.01 for Rio
Gnostice eDocEngine v5.0.0.485
TeeChart v2018.26
EldoS SecureBlackbox Professional v16.0.320 (26.02.2019)

Promjena stila programa

U postavkama grupa Sistem je omogućena promjena stila programa bez izlaska i ponovnog ulaska u program.(01.03.2019)

Kontrola postojanja direktorija za export u PrintPreview

U PrintPreview prozoru za pregled izvještaja postavljena automatska kontrola ispravnosti direktorija za export privremenih datoteka exporta (PDF, RTF i dr.).

Naime direktorij za privremeni export program pamti za svakog korisnika posebno, u slučaju premještanja programa na drugo računalo ili promjene direktrorija na disku zadnje spremljeni direktorij možda više ne postoji.
Program će javiti poruku da direktorij ne postoji i da ga treba kreirati ili promjeniti.
(08.04.2019)

Provjera putanje u ipos.ini

Provjera ispravne putanje programa u ipos.ini(12.04.2019)