Cjenik programa

U cjeniku se mogu kombinirati različiti moduli, voditi poslovne knjige za više firmi i podržan je mrežni rad na više računala.

R.b. Naziv modula Cijena eur
1. Glavna knjiga 250,00
2. Saldakonti kupaca 150,00
3. Saldakonti dobavljača 150,00
4. Blagajna, putni nalozi, loko vožnja 150,00
5. PDV obrazac, knjige UR-a i IR-a 150,00
6. Robno i materijalno poslovanje 300,00
7. Fakturiranje u veleprodaji 250,00
8. Proizvodnja i servis 300,00
9. PC blagajna 200,00
10. Maloprodajne zalihe 300,00
11. Osnovna sredstva 150,00
12. Obračun plaća i drugih dohodaka
Uz ovaj modul obavezan je i modul Kadrovska
250,00
13. Kadrovska evidencija 150,00
14. Poslovanje obrtnika (KPI, KPR) 100,00

Dodatne rutine u programu

Na ove rutine se ne obračunavaju dodatne firme i mrežne licence, njihova cijena je fiksna i plaćaju se za pojedinu instalaciju.
Rad sa instalacijama na izdvojenim lokacijama
vidi Upute za rad s izdvojenim lokacijama
600,00
Digitalno potpisivanje PDF dokumenata
vidi Upute za digitalno potpisivanje
300,00
Automatski prošireni XML LagerVpMp
vidi Upute za automatski XML LagerVpMp
300,00
Zabranjene firme/godine
vidi Upute za zabranjene firme/godine
300,00
Slanje/primanje eRačuna
vidi Upute za Elektroničke račune
300,00
Kriptiranje baze podataka
vidi Upute za Kriptiranje baze podataka
300,00

Kupnjom bilo kojeg modula besplatno se dobivaju programi za HUB obrasce (virmani), Obračun kamata, Arhiviranje, Partneri i dr.

Ako želite informativno saznati cijenu programa za bilo koju kombinaciju modula, broja dodatnih firmi, mrežnih licenci, kupnje ili najma programa to ćete najlakše napraviti pomoću kalkulatora-narudžbe gdje ćete odabirom opcija automatski vidjeti ukupnu cijenu koštanja.

Uvjeti

 • cijene su bez poreza,vrijede za instalaciju na jednom računalu i vođenje jedne firme
 • cijena mrežne verzije programa (više računala međusobno povezanih u mrežu) se uvećava za 25% od vrijednosti programa onoliko puta koliki je maksimalni željeni broj stanica u programu u jednom trenutku

  Primjer: u uredu posjedujete 10 računala koja su međusobno povezana u mrežu. Ako želite mogućnost da u jednom trenutku korisnici na 3 računala budu istovremeno u programu tada vam treba mrežna licenca za 3 računala. Nebitno je koja su to 3 računala i ne moraju uvijek biti ista.

  U tom slučaju cijena se formira na način da se prvo izračuna cijena jednokorisničke verzije (zbroj osnovnih modula, dodatnih firmi ...) npr. ako je zbroj modula 3.500,00, na taj iznos izračunavamo 25% tj. 3.500 x 0,25 =875,00 i to množimo sa brojem stanica tj. ukupna doplata je 875,00 x 3 = 2.625,00

 • doplata za vođenje svake dodatne firme na istom računalu iznosi 20% od osnovne cijene, za knjigovodstvene servise povlaštena cijena 2% od osnovne cijene minimalno 10 firmi, knjigovodstveni servisi moraju dostaviti izvadak iz sudskog registra gdje kao osnovna djelatnost mora biti Računovodstvo-knjigovodstvene usluge.
  Primjer:ako na istom računalu želite voditi ukupno 4 firme, a vrijednost osnovnih modula je  3.500,00, doplata za svaku dodatnu firmu je 20% tj. 3.500 x 0,20 = 700,00 za svaku firmu tj. ukupna doplata je 700,00 x 3 = 2.100,00.
 • cijena za vođenje izdvojenih lokacija je izražena po jednoj lokaciji, (centar se isto računa kao lokacija)
 • kupovinom dobivate:
  • korisničko ime, lozinku i link za skidanje (download) registrirane verzije sa weba,
  • 200 stranica uputa u .pdf formatu na webu,
  • 900 stranica windows help case sensitive uputa u programu,
  • 7 sati video uputa na webu,
 • Ostalo
  • možete odabrati paušalno održavanje programa ili održavanje po intervenciji, paušalno održavanje se uređuje ugovorom, održavanje po intervenciji se naplaćuje prema zahvatu
  • nije moguće definirati max broj stanica na nivou pojedinog modula nego samo za čitav program
  • zadržavamo pravo promjene cijena